Úštěk, Údolní - rekonstrukce vodovodu

Úštěk, Údolní - rekonstrukce vodovodu
05.10.2022 – 05.03.2023

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad tvořený z LTH DN 100 mm. Vodovodní řad byl vybudován v roce 1925. Hloubka uložení potrubí je od 1,6 do 1,9 metrů pod terénem. Vodovod vykazuje praskliny a netěsnost spojů.

Z uvedených technických  důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Úštěk se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 499,9 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z PEHD d110. Rekonstrukce vodovodu začíná v ulici Údolní v blízkosti rozhraní pozemků p.p.č. 1170/1 a p.p.č 1169 a pokračuje dle staničení v pravé části krajské komunikace, popř. v chodnících až k nezpevněné ploše u soukromých garáží. Odtud uhýbá trasa rekonstrukce vpravo od komunikace a v nezpevněných plochách pokračuje k č.p. 48. Mezi dřevěným plotem a kamennou zdí vede trasa dál do ul. Hřbitovní a ž k č.p. 122 a poté pokračuje podél plotu až k armaturní šachtě v blízkosti č.p. 43. Zde se nové potrubí napojí na stávající LT DN 100 mm. Na rekonstruovaném řadu v ulici Údolní jsou v současné době osazeny podzemní hydranty DN 80 (2 ks), které budou v rámci stavby rekonstruovány, jejich umístění se měnit nebude. Stavba bude probíhat otevřeným výkopem v celé délce rekonstrukce.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 05.10.2022. Vlastní stavební práce začnou již začaly.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 05. březen 2023.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies