{ "items": [ { "id": 4052, "type": "2", "name": "Bečov, u ovčína - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.451967", "lng": "13.727033", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/becov-ovcina-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 630 metrů.", "from": "10.03.2020", "to": "10.08.2020" } , { "id": 4056, "type": "1", "name": "Bělušice, VDJ Bedřichův Světec – rekonstrukce VDJ", "lat": "50.448372", "lng": "13.754082", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/belusice-vdj-bedrichuv-svetec-rekonstrukce-vdj.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/mo003005_belusice_vdj_bedrichuv_svetec_rek_vdj/s_mo003005_belusice_vdj_bedrichuv_svetec_rek_vdj.jpg", "desc": "Předmětem stavby je celková rekonstrukce vodojemu.", "from": "12.05.2020", "to": "31.12.2020" } , { "id": 4123, "type": "1", "name": "Benešov n. Pl., Českolispká, č. p. 220 po č. p. 338, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.736784", "lng": "14.312020", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/benesov-n-pl-ceskolispka-c-p-220-po-c-p-338-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/dc002029_benesov_n_pl_ceskolipska_od_cp_220_338_rv/s_dc002029_benesov_n_pl_ceskolipska_od_cp_220_338_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 465 metrů.", "from": "14.09.2020", "to": "28.02.2021" } , { "id": 3965, "type": "3", "name": "Benešov n.P. - odstranění kanalizačních výustí DC35,DC36,DC146", "lat": "50.732383", "lng": "14.310292", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/benesov-n-p-odstraneni-kanalizacnich-vyusti-dc35dc36dc146.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2020. Bližší informace ke stavbě budou k dispozici v okamžiku, až bude dokončen výběr zhotovitele a podepsána smlouva a dílo.", "from": "", "to": "" } , { "id": 3960, "type": "2", "name": "Boleboř, Orasín, svodný řad Svahová - rekonstrukce", "lat": "50.530611", "lng": "13.380990", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/bolebor-orasin-svodny-rad-svahova-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cv003008_bolebor_orasin_svodny_rad/s_cv003008_bolebor_orasin_svodny_rad.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce řadu v celkové délce 598 metrů.", "from": "27.05.2020", "to": "30.09.2020" } , { "id": 4031, "type": "2", "name": "Cítoliby, Ke Hřišti, Škroupova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.335308", "lng": "13.813198", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/citoliby-ke-hristi-skroupova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ln-095024_citoliby_ke-hristi_skroupova_rkv_ps/s_ln095024_citoliby_ke_hristi_skroupova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 93,7 metrů a vodovodu v délce 177,5 metrů.", "from": "03.02.2020", "to": "31.07.2020" } , { "id": 3937, "type": "2", "name": "Cvikov, Smetanova, Lesní, V Zátiší - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.781308", "lng": "14.628063", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/cvikov-smetanova-lesni-zatisi-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cl006049_cvikov_smetanova_lesni_v-zatisi_rkv/s_cl006049_cvikov_smetanova_lesni_v-zatisi_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 951,50 metrů a kanalizace v celkové délce 156 metrů.", "from": "17.03.2020", "to": "31.08.2020" } , { "id": 3972, "type": "1", "name": "Česká Kamenice, Kamenická Nová Víska - náhrada zdroje", "lat": "50.794230", "lng": "14.374826", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/ceska-kamenice-kamenicka-nova-viska-nahrada-zdroje.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/dc006054_c_kamenice_kamen_n_viska_nahr_zdroje/s_dc006054_c_kamenice_kamen_n_viska_nahr_zdroje.jpg", "desc": "Předmětem stavby je náhrada zdroje pitné vody.", "from": "30.06.2020", "to": "30.12.2020" } , { "id": 3929, "type": "1", "name": "Česká Lípa, ČOV – optimalizace provozu", "lat": "50.678895", "lng": "14.512339", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/ceska-lipa-cov-optimalizace-provozu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/cl007149_c_lipa_cov_optim_provoz/s_cl007149_c_lipa_cov_optim_provoz.jpg", "desc": "Předmětem stavby je výměna stávajících zdrojů vzduchu pro regeneraci a nitrifikaci.", "from": "28.03.2019", "to": "31.12.2020" } , { "id": 3831, "type": "2", "name": "Česká Lípa, Lukostřelecká, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.676696", "lng": "14.539970", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/ceska-lipa-lukostrelecka-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/cl007168_ceska_lipa_lukostrelecka_rek_kav/s_cl007168_ceska_lipa_lukostrelecka_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 318 metrů a kanalizace v délce 219 metrů.", "from": "11.06.2019", "to": "11.01.2020" } , { "id": 3936, "type": "2", "name": "Česká Lípa, sídliště Sever - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.695622", "lng": "14.534341", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/ceska-lipa-sidliste-sever-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cl007155_ceska_lipa_sidliste_sever_rv/s_cl007155_ceska_lipa_sidliste_sever_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1 496 metrů.", "from": "10.02.2020", "to": "17.10.2020" } , { "id": 3935, "type": "1", "name": "Česká Lípa, VDJ Hůrka 1a – rekonstrukce", "lat": "50.676315", "lng": "14.552298", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/ceska-lipa-vdj-hurka-1a-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cl007156_ceskalipa_vdj_hurka_1a/s_cl007156_ceskalipa_vdj_hurka_1a.jpg", "desc": "Předmětem investiční akce je stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu.", "from": "14.05.2020", "to": "31.12.2020" } , { "id": 3878, "type": "2", "name": "Děčín – náhrada zdrojů Bynov VP, Nová Ves a Bynov SP", "lat": "50.789035", "lng": "14.147998", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/decin-nahrada-zdroju-bynov-vp-nova-ves-bynov-sp.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/dc007265_dc_nahr_zdr_bynov_vp_a-dalsi/s_dc007265_dc_nahr_zdr_bynov_vp_a-dalsi.jpg", "desc": "Předmětem stavby je propojení vodojemů, tak aby bylo zajištěno zásobování pitnou vodou v dané lokalitě Děčín – Bynov.", "from": "15.08.2019", "to": "15.02.2020" } , { "id": 3982, "type": "2", "name": "Děčín – odstranění výusti DC151", "lat": "50.775656", "lng": "14.232230", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/decin-odstraneni-vyusti-dc151.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/dc007291_dc_odstr_vyusti_dc151/s_dc007291_dc_odstr_vyusti_dc151.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění kanalizační výsti, vybudování nové kanalizace k odvádění odpadních vod na ČOV Boletice.", "from": "30.06.2020", "to": "30.08.2020" } , { "id": 3911, "type": "2", "name": "Děčín, Benešovská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.774323", "lng": "14.234256", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/decin-benesovska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/dc007228_dc_benesovska_rv/s_dc007228_dc_benesovska_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1012 metrů.", "from": "14.10.2019", "to": "31.03.2020" } , { "id": 3966, "type": "2", "name": "Děčín, Březiny, Českolipská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.765388", "lng": "14.246552", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/decin-breziny-ceskolipska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/dc007229_decin_breziny_ceskolipska_rv/s_dc007229_decin_breziny_ceskolipska_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1 325,60 metrů.", "from": "16.03.2020", "to": "16.10.2020" } , { "id": 3976, "type": "3", "name": "Děčín, Hálkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.784278", "lng": "14.218079", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/decin-halkova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2020. Bližší informace ke stavbě budou k dispozici v okamžiku, až bude dokončen výběr zhotovitele a podepsána smlouva a dílo.", "from": "", "to": "" } , { "id": 3794, "type": "2", "name": "Děčín, Křížová – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.779439", "lng": "14.214240", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/decin-krizova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/dc007243_dc_krizova_rek-kav/s_dc007243_dc_krizova_rek-kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 20,5 metrů a kanalizace v délce 68 metrů.", "from": "20.05.2019", "to": "31.01.2020" } , { "id": 3969, "type": "2", "name": "Děčín, Resslova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.776566", "lng": "14.198107", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/decin-resslova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/dc007286_decin_resslova_rkv/s_dc007286_decin_resslova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 255 metrů a kanalizace v délce 248 metrů.", "from": "03.02.2020", "to": "03.08.2020" } , { "id": 3793, "type": "2", "name": "Děčín, Teplická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.775672", "lng": "14.198826", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/decin-teplicka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/dc007023_dc-teplicka-rek-kav/s_dc007023_dc-teplicka-rek-kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 811 metrů a vodovodu v célce 819 metrů.", "from": "16.05.2019", "to": "18.10.2020" } , { "id": 4122, "type": "1", "name": "Děčín, Vokolkova, rek. vodovodu a kanalizace, 1. etapa", "lat": "50.782919", "lng": "14.219111", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/decin-vokolkova-rek-vodovodu-kanalizace-1-etapa.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/dc007316_dc_vokolkova_rek_kanal_vdv_1etapa/s_dc007316_dc_vokolkova_rek_kanal_vdv_1etapa.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 39 metrů a vodovodu v délce 44 metrů.", "from": "08.09.2020", "to": "31.10.2020" } , { "id": 3971, "type": "1", "name": "Děčín, Za Sadem - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.764531", "lng": "14.244377", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/decin-za-sadem-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/dc007300_dc_za_sadem_rv/s_dc007300_dc_za_sadem_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 638 metrů.", "from": "13.07.2020", "to": "13.01.2021" } , { "id": 3939, "type": "1", "name": "Doksy, Havlíčkova - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.564115", "lng": "14.665687", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/doksy-havlickova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cl009079_doksy_havlickova_rek_vdv/s_cl009079_doksy_havlickova_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 420 metrů.", "from": "03.08.2020", "to": "30.11.2020" } , { "id": 3941, "type": "2", "name": "Doksy, Husova - rekonstrukce vodovodu- II. etapa", "lat": "50.567144", "lng": "14.666365", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/doksy-husova-rekonstrukce-vodovodu-ii-etapa.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cl009073_doksy_husova_ii_rek_vdv/s_cl009073_doksy_husova_ii_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 278,50 metrů.", "from": "17.03.2020", "to": "31.07.2020" } , { "id": 4067, "type": "1", "name": "Dubí, Dlouhá - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.670546", "lng": "13.804603", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/dubi-dlouha-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/tp006107_dubi_dlouha_rek_kav/s_tp006107_dubi_dlouha_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 160,4 metrů a kanalizace v délce 234,5 metrů.", "from": "09.06.2020", "to": "09.01.2021" } , { "id": 4063, "type": "1", "name": "Duchcov, Malá okružní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.611913", "lng": "13.745899", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/duchcov-mala-okruzni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/tp007046_duchcov_mala_okruzni_rkv/s_tp007046_duchcov_mala_okruzni_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 352,30 metrů a vodovodu v délce 356,10 metrů.", "from": "11.03.2020", "to": "11.11.2020" } , { "id": 4065, "type": "2", "name": "Duchcov, Míru, Mlýnská, Sklářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.601857", "lng": "13.749423", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/duchcov-miru-mlynska-sklarska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/tp007048_duchcov_miru_mlynska_sklarska_rek_kav/s_tp007048_duchcov_miru_mlynska_sklarska_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 258,50 metrů a vodovodu v délce 244,25 metrů.", "from": "30.04.2020", "to": "31.08.2020" } , { "id": 4064, "type": "2", "name": "Duchcov, Smetanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.608501", "lng": "13.745972", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/duchcov-smetanova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/tp007047_duchcov_smetanova_rek_kav/s_tp007047_duchcov_smetanova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 293,60 metrů a vodovodu v délce 331,30 metrů.", "from": "30.04.2020", "to": "30.09.2020" } , { "id": 3843, "type": "2", "name": "Duchcov, Zelenkova, Jungmannova rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.607634", "lng": "13.749539", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/duchcov-zelenkova-jungmannova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/tp007044-duchcov_zelenkova_jungmannova_rek_kav/s_tp007044-duchcov_zelenkova_jungmannova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 361 metrů a kanalizace v délce 322 metrů.", "from": "21.06.2019", "to": "31.05.2020" } , { "id": 3382, "type": "2", "name": "Holedeč – úpravna vody – rekonstrukce", "lat": "50.276278", "lng": "13.571929", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/holedec-upravna-vody-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln014027_holedec_uv_rekonstrukce/s_ln014027_holedec_uv_rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce úpravny vody Holedeč.", "from": "25.04.2018", "to": "25.04.2020" } , { "id": 4030, "type": "2", "name": "Holedeč, U Hřiště, Mlýnská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.273766", "lng": "13.566036", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/holedec-hriste-mlynska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ln014028_holedec_u_hriste_mlynska_rek_vdv/s_ln014028_holedec_u_hriste_mlynska_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 598 metrů.", "from": "15.05.2020", "to": "31.07.2020" } , { "id": 3710, "type": "1", "name": "Hoštka, ÚV Malešov – rekonstrukce", "lat": "50.513954", "lng": "14.322328", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/hostka-uv-malesov-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/lt030042_hostka_uv_malesov_r/s_lt030042_hostka_uv_malesov_r.jpg", "desc": "Předmětem stavby je celková rekonstrukce úpravny vody.", "from": "01.03.2019", "to": "01.03.2021" } , { "id": 3997, "type": "1", "name": "Hrádek n. N., Liberecká  - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.853181", "lng": "14.853769", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/hradek-n-n-liberecka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/li020114_hradek_nad_nisou_liberecka_rkv/s_li020114_hradek_nad_nisou_liberecka_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1 262 metrů a kanalizace v délce 559,5 metrů.", "from": "17.02.2020", "to": "30.06.2021" } , { "id": 4010, "type": "2", "name": "Hrádek n. N., VDJ Loučná – rekonstrukce", "lat": "50.841177", "lng": "14.822420", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/hradek-n-n-vdj-loucna-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/li020115_hradek_nad_nisou_vdj_loucna_rekonstrukce/s_li020115_hradek_nad_nisou_vdj_loucna_rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu Loučná.", "from": "26.02.2020", "to": "26.05.2020" } , { "id": 4072, "type": "2", "name": "Hrob, Horní, Tržní náměstí - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.657537", "lng": "13.720561", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/hrob-horni-trzni-namesti-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/tp010034_hrob_horni_trzni_nam_rek_vdv/s_tp010034_hrob_horni_trzni_nam_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 419,14 metrů.", "from": "04.05.2020", "to": "31.07.2020" } , { "id": 4069, "type": "2", "name": "Hrob, Komenského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.655951", "lng": "13.721838", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/hrob-komenskeho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/tp010036_hrob_komenskeho_rkv/s_tp010036_hrob_komenskeho_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 208,37 metrů a vodovodu v délce 221,64 metrů.", "from": "12.02.2020", "to": "12.08.2020" } , { "id": 4073, "type": "2", "name": "Hrobčice, č.p. 93 - č.p. 28 - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.519428", "lng": "13.783913", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/hrobcice-c-p-93-c-p-28-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/tp011017_hrobcice_cp93_28_rek_vdv/s_tp011017_hrobcice_cp93_28_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 572 metrů.", "from": "10.03.2020", "to": "10.07.2020" } , { "id": 3959, "type": "2", "name": "Chomutov, Karla Čapka, Krušnohorská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.464207", "lng": "13.389582", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chomutov-karla-capka-krusnohorska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cv011181_chomutov_kcapka_krusnohorska_rek_vdv/s_cv011181_chomutov_kcapka_krusnohorska_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 372,75 metrů.", "from": "06.04.2020", "to": "06.08.2020" } , { "id": 3958, "type": "2", "name": "Chomutov, Krátká, Přísečnická - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.469612", "lng": "13.419266", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chomutov-kratka-prisecnicka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/CV011178_Chomutov_Kratka_Prisecnicka_rek_vdv/s_cv011178_chomutov_kratka_prisecnicka_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 430,4 metrů.", "from": "04.03.2020", "to": "31.07.2020" } , { "id": 3950, "type": "1", "name": "Chomutov, Marie Pujmanové, Cihlářská, Vrchlického - rekonstrukce vod. a kan.", "lat": "50.471502", "lng": "13.408440", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chomutov-marie-pujmanove-cihlarska-vrchlickeho-rekonstrukce-vod-kan.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cv011182_chomutov_mpujmanove_cihlarska_vrchlickeho_rek_kav/s_cv011182_chomutov_mpujmanove_cihlarska_vrchlickeho_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 1 077 metrů a kanalizace v délce 258 metrů.", "from": "04.03.2020", "to": "31.12.2020" } , { "id": 3695, "type": "1", "name": "Chomutov, Palackého, Riegrova, Na Bělidle - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.458464", "lng": "13.420637", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chomutov-palackeho-riegrova-belidle-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv011157_chomutov_palackeho_riegrova_na_belidle_rkv/s_cv011157_chomutov_palackeho_riegrova_na_belidle_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 447,5 metrů a vodovodu v délce 289,4 metrů.", "from": "13.02.2018", "to": "31.12.2020" } , { "id": 3951, "type": "1", "name": "Chomutov, Revoluční, Příční, Husovo nám. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.460969", "lng": "13.420049", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chomutov-revolucni-pricni-husovo-nam-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cv011153_chomutov_revolucni_pricni_husovo_namesti_rvk/s_cv011153_chomutov_revolucni_pricni_husovo_namesti_rvk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 405,5 metrů a kanalizace v celkové délce 262,2 metrů.", "from": "24.02.2020", "to": "31.10.2020" } , { "id": 3880, "type": "2", "name": "Chomutov, Tomáše ze Štítného, Přemyslova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.468555", "lng": "13.420798", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chomutov-tomase-stitneho-premyslova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/cv011122_chomutov_tomase_ze_stitneho_premyslova_rek_kav/s_cv011122_chomutov_tomase_ze_stitneho_premyslova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 250 metrů a kanalizace v délce 176,4 metrů.", "from": "31.07.2019", "to": "30.06.2020" } , { "id": 3954, "type": "2", "name": "Chomutov, Vodních staveb - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.458794", "lng": "13.417141", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chomutov-vodnich-staveb-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cv011172_chomutov_vodnich_staveb_rkv/s_cv011172_chomutov_vodnich_staveb_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 222,65 metrů a kanalizace v celkové délce 292,60 metrů.", "from": "02.03.2020", "to": "31.07.2020" } , { "id": 4003, "type": "2", "name": "Chrastava, Bílokostelecká - rek. vodovodu a kanalizace II.etapa", "lat": "50.817336", "lng": "14.958145", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chrastava-bilokostelecka-rek-vodovodu-kanalizace-ii-etapa.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/li022104_chrastava_bilokostelecka_iietapa_rek_kav/s_li022104_chrastava_bilokostelecka_iietapa_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 493 metrů a kanalizace v celkové délce 189,50 metrů.", "from": "10.06.2020", "to": "31.08.2020" } , { "id": 4001, "type": "2", "name": "Chrastava, Na Hůrce - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.812434", "lng": "14.956797", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chrastava-hurce-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/li022101_chrastava_na_hurce_rek_kav/s_li022101_chrastava_na_hurce_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 366,40 metrů a kanalizace v celkové délce 349,70 metrů.", "from": "11.05.2020", "to": "11.09.2020" } , { "id": 4005, "type": "2", "name": "Chrastava, Střelecký vrch - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.814666", "lng": "14.970512", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chrastava-strelecky-vrch-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/li022095_chrastava_strelecky_vrch_rek_kav/s_li022095_chrastava_strelecky_vrch_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 257 metrů a kanalizace v délce 304 metrů.", "from": "13.03.2020", "to": "30.06.2020" } , { "id": 3922, "type": "2", "name": "Chřibská, úpravna vody - rekonstrukce reakční nádrže", "lat": "50.856385", "lng": "14.522678", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chribska-upravna-vody-rekonstrukce-reakcni-nadrze.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/dc020014a_chribska_uv_rek_reakcni-nadrze/s_dc020014a_chribska_uv_rek_reakcni-nadrze.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce prosakující reakční nádrže.", "from": "29.11.2019", "to": "31.07.2020" } , { "id": 3991, "type": "1", "name": "Jablonec n. N., Anenské náměstí, Fügnerova – rek. vodovodu a kanalizace", "lat": "50.722259", "lng": "15.168007", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonec-n-n-anenske-namesti-fugnerova-rek-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/jn008404_jablonec_nn_anenske_nam_fugnerova_rkv/s_jn008404_jablonec_nn_anenske_nam_fugnerova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 175 metrů a kanalizace v délce 45 metrů.", "from": "29.07.2020", "to": "30.10.2020" } , { "id": 3989, "type": "1", "name": "Jablonec n. N., Březová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.732313", "lng": "15.180430", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonec-n-n-brezova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/jn008403_jablonec_nn_brezova_rek_kav/s_jn008403_jablonec_nn_brezova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 430 metrů a kanalizce v délce 210,50 metrů.", "from": "15.07.2020", "to": "31.10.2020" } , { "id": 3993, "type": "2", "name": "Jablonec n. N., Karla Čapka - rekonstrukce kanalizace a vodovod", "lat": "50.728969", "lng": "15.177567", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonec-n-n-karla-capka-rekonstrukce-kanalizace-vodovod.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/jn008383_jablonecnn_kcapka_rek_kav/s_jn008383_jablonecnn_kcapka_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 108 metrů a kanalizace v délce 88 metrů.", "from": "30.04.2020", "to": "30.06.2020" } , { "id": 3988, "type": "1", "name": "Jablonec n. N., Ke Starému buku - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.708340", "lng": "15.178833", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonec-n-n-ke-staremu-buku-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/jn008391_jablonec_nad_nisou_ke_staremu_buku_rkv/s_jn008391_jablonec_nad_nisou_ke_staremu_buku_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 491 metrů a kanalizace v délce 491,50 metrů.", "from": "14.09.2020", "to": "31.08.2021" } , { "id": 3985, "type": "3", "name": "Jablonec n. N., Kokonín, odstr. kan. výustí", "lat": "50.700716", "lng": "15.177708", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonec-n-n-kokonin-odstr-kan-vyusti.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/jn_008_xxx_projekt-kokonin/s_jn008078-jbc-kokonin_odstraneni-vyusti-rek-vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je výstavba kanalizace, odstranění kanalizačních výustí, a rekonstrukce vodovodu.", "from": "01.04.2021", "to": "31.03.2023" } , { "id": 3992, "type": "1", "name": "Jablonec n. N., Sněhová - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.746651", "lng": "15.160226", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonec-n-n-snehova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/jn008389_jablonec_nn_snehova_rek_vdv/s_jn008389_jablonec_nn_snehova_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 242 metrů.", "from": "02.07.2020", "to": "02.11.2020" } , { "id": 3995, "type": "2", "name": "Jablonec n. N., Turnovská, schodiště - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.715717", "lng": "15.161190", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonec-n-n-turnovska-schodiste-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/jn008399_jablonecnn_turnovska_rek_vdv/s_jn008399_jablonecnn_turnovska_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 93 metrů.", "from": "30.04.2020", "to": "30.06.2020" } , { "id": 3983, "type": "1", "name": "Jablonec n.N., Kokonín - převedení OV na ČOV Rychnov", "lat": "50.687915", "lng": "15.165253", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonec-n-n-kokonin-prevedeni-ov-cov-rychnov.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/jn_008_xxx_projekt-kokonin/s_jn008360_kokonin_ov_na_cov_rychnov.jpg", "desc": "", "from": "01.09.2020", "to": "30.06.2021" } , { "id": 3987, "type": "1", "name": "Jablonec n.N., Liberecká, Generála Mrázka, Poštovní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.724458", "lng": "15.166671", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonec-n-n-liberecka-generala-mrazka-postovni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/jn008277_jablonec_n_n_postovni_liberecka_generala_mrazka_rkv/s_jn008277_jablonec_n_n_postovni_liberecka_generala_mrazka_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 331 metrů a vodovodu v celkové délce 327,50 metrů.", "from": "12.03.2020", "to": "12.03.2021" } , { "id": 3891, "type": "2", "name": "Jablonec nad Nisou, ul. V Aleji - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.717437", "lng": "15.167036", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonec-nad-nisou-ul-aleji-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/jn008266_jbn_v-aleji_rek_kav/s_jn008266_jbn_v-aleji_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce 551,20 metrů kanalizace a 527,80 metrů vodovodu.", "from": "23.09.2019", "to": "31.07.2020" } , { "id": 3907, "type": "2", "name": "Jablonné v Podještědí, Mlýnská, Školní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.764907", "lng": "14.761243", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonne-podjestedi-mlynska-skolni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/cl022048_jablonne_mlynska_skolni_rek_kav/s_cl022048_jablonne_mlynska_skolni_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce 278 metrů vodovodu a 300 metrů kanalizace.", "from": "25.09.2019", "to": "20.07.2020" } , { "id": 3981, "type": "2", "name": "Jílové, Libušina - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.766153", "lng": "14.109572", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jilove-libusina-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/dc023050_jilove_libusina_rek_vdv/s_dc023050_jilove_libusina_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby jerekonstrukce vodovodu v celkové délce 157 metrů.", "from": "30.06.2020", "to": "30.09.2020" } , { "id": 3970, "type": "2", "name": "Jílové, Modrá – odstranění výusti DC 58 a rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.759143", "lng": "14.077084", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jilove-modra-odstraneni-vyusti-dc-58-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/dc023042_jilove_modra_odstr_kanal_vyusti_a_rv/s_dc023042_jilove_modra_odstr_kanal_vyusti_a_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 320 metrů, vybudování kanalizačního výtlaku v délce 532 metrů a postavení nové čerpací stanice odpadních vod.", "from": "16.03.2020", "to": "16.10.2020" } , { "id": 3893, "type": "2", "name": "Jílové, Teplická - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.763511", "lng": "14.110518", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jilove-teplicka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/dc023048_jilove_teplicka_rv/s_dc023048_jilove_teplicka_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 432 metrů.", "from": "14.10.2019", "to": "14.01.2020" } , { "id": 3953, "type": "1", "name": "Jirkov, Křižíkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.504456", "lng": "13.451045", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jirkov-krizikova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cv012087_jirkov_krizikova_rek_kav/s_cv012087_jirkov_krizikova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 85,20 metrů a kanalizace v délce 312,10 metrů.", "from": "28.04.2020", "to": "31.10.2020" } , { "id": 3910, "type": "2", "name": "Jirkov, Na Borku, K. Marxe - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.499699", "lng": "13.433096", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jirkov-borku-k-marxe-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/cv012081_jirkov_na-borku_k-marxe_rek_vdv/s_cv012081_jirkov_na-borku_k-marxe_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 741,5 metrů.", "from": "22.10.2019", "to": "31.03.2020" } , { "id": 4090, "type": "2", "name": "Jirkov, Wolkerova, Vančurova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.494897", "lng": "13.441278", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jirkov-wolkerova-vancurova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/cv012071-cv012072_jirkov_vancurova_jirkov_wolkerova_rek_kav/s_cv012071-cv012072_jirkov_vancurova_jirkov_wolkerova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 254,7 metrů a kanalizace v celkové délce 178,6 metrů.", "from": "21.05.2019", "to": "30.04.2020" } , { "id": 3952, "type": "2", "name": "Kadaň, ČOV - rekonstrukce uskladňovací nádrže", "lat": "50.369890", "lng": "13.280640", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/kadan-cov-rekonstrukce-uskladnovaci-nadrze.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cv013106_kadan_cov_rekonstrukce_uskladnovaci_nadrze/s_cv013106_kadan_cov_rekonstrukce_uskladnovaci_nadrze.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce dožilé uskladňovací nádrže na vyhnilý kal.", "from": "03.03.2020", "to": "31.08.2020" } , { "id": 3955, "type": "2", "name": "Kadaň, VDJ Kadaň HTP – rekonstrukce", "lat": "50.389869", "lng": "13.262560", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/kadan-vdj-kadan-htp-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cv013100_kadan_rek_vdj/s_cv013100_kadan_rek_vdj.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu.", "from": "24.03.2020", "to": "30.09.2020" } , { "id": 4037, "type": "1", "name": "Klapý - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.432421", "lng": "14.003739", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/klapy-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/lt044003_klapy_rek_vdv/s_lt044003_klapy_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 826 metrů.", "from": "02.10.2020", "to": "02.04.2021" } , { "id": 3733, "type": "2", "name": "Klášterec n. O. – Ciboušovská, Souběžná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.388478", "lng": "13.192587", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/klasterec-n-cibousovska-soubezna-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/cv015116-klasterec-n-cibousovska-soubezna-rkv/s_cv015116-klasterec-n-o-cibousovska-soubezna-rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce 361,40 metrů kanalizace a 625 metrů vodovodu.", "from": "19.02.2019", "to": "30.06.2020" } , { "id": 3956, "type": "1", "name": "Klášterec n.O., Boženy Němcové, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.383314", "lng": "13.190999", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/klasterec-n-o-bozeny-nemcove-husova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cv015137_klasterec_bnemcove_husova_rek_kav/s_cv015137_klasterec_bnemcove_husova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 198,6 metrů a kanalizace v délce 315,50 metrů.", "from": "13.05.2020", "to": "13.01.2021" } , { "id": 2947, "type": "2", "name": "Klášterec nad Ohří, náhrada vodního zdroje Lestkov", "lat": "50.374546", "lng": "13.188509", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/klasterec-nad-ohri-nahrada-vodniho-zdroje-lestkov.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv015097/s_cv015097_pd.jpg", "desc": "V Lestkově zajistíme nový vodní zdroj ve vyhovující kvalitě i vydatnosti.", "from": "22.02.2017", "to": "31.07.2020" } , { "id": 3755, "type": "2", "name": "Košťany, Střelná, odstranění výusti TP 44", "lat": "50.665102", "lng": "13.745013", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/kostany-strelna-odstraneni-vyusti-tp-44.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/tp016026-kostany-strelna-tp44/s_tp016026-kostany-strelna-tp44.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění kanalizační výusti a převedení odpadních vod na ČOV.", "from": "25.07.2019", "to": "29.02.2020" } , { "id": 4023, "type": "2", "name": "Krásný Dvůr, náměstí, k zámku - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.252730", "lng": "13.370821", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/krasny-dvur-namesti-k-zamku-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ln026015_krasny_dvur_namesti_k_zamku_rek_kav/s_ln026015_krasny_dvur_namesti_k_zamku_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 723,60 metrů a kanalizace v délce 23,70 metrů.", "from": "11.06.2020", "to": "31.08.2020" } , { "id": 3861, "type": "2", "name": "Krupka, Soběchleby, Ústecká – odstranění výustí TP55 a TP56", "lat": "50.672923", "lng": "13.895012", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/krupka-sobechleby-ustecka-odstraneni-vyusti-tp55-tp56.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/tp017047-krupka_sobechleby_ustecka_vyusti-tp55-56_a-vdv-navsi/s_tp017047-krupka_sobechleby_ustecka_vyusti-tp55-56_a-vdv-navsi.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění výustí vybudováním nové splaškové kanalizace, a dále rekonstrukce rozvodného vodovodu na návsi.", "from": "04.06.2019", "to": "04.06.2020" } , { "id": 4017, "type": "2", "name": "Kryry, Komenského - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.173874", "lng": "13.421475", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/kryry-komenskeho-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ln027032_kryry_komenskeho_rek_kav/s_ln027032_kryry_komenskeho_rek_kav.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2020. Bližší informace ke stavbě budou k dispozici v okamžiku, až bude dokončen výběr zhotovitele a podepsána smlouva a dílo.", "from": "21.05.2020", "to": "31.08.2020" } , { "id": 3961, "type": "1", "name": "Křímov, VDJ Třetí Mlýn - prací - rekonstrukce", "lat": "50.501466", "lng": "13.326926", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/krimov-vdj-treti-mlyn-praci-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cv019026_krimov_treti_mlyn_rek_vdj_praci/s_cv019026_krimov_treti_mlyn_rek_vdj_praci.jpg", "desc": "Předmětem investiční akce je stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu.", "from": "08.06.2020", "to": "30.11.2020" } , { "id": 4022, "type": "2", "name": "Lenešice, Žižkova, Knížete Václava, Havlíčkovo - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.378330", "lng": "13.759385", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/lenesice-zizkova-knizete-vaclava-havlickovo-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ln028013_lenesice_zizkova_knizete_vaclava_havlickovo_rkv/s_ln028013_lenesice_zizkova_knizete_vaclava_havlickovo_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 314 metrů a kanalizace v celkové délce 319,7 metrů.", "from": "05.02.2020", "to": "31.07.2020" } , { "id": 3904, "type": "2", "name": "Liberec ČOV – doplnění dmychadla", "lat": "50.780982", "lng": "15.034071", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/liberec-cov-doplneni-dmychadla.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/li032674_liberec_cov_doplneni_dmychadla/s_li032674_liberec_cov_doplneni_dmychadla.jpg", "desc": "Předmětem stavby je instalace hybridní dmychadlo, které vykryje potřeby vzduchu.", "from": "03.09.2019", "to": "29.02.2020" } , { "id": 4011, "type": "2", "name": "Liberec, dr. E. Beneše - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.769104", "lng": "15.057948", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/liberec-dr-benese-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/li032688_liberec_dr_e_benese_rek_vdv/s_li032688_liberec_dr_e_benese_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 61,1 metrů.", "from": "22.06.2020", "to": "30.09.2020" } , { "id": 4007, "type": "2", "name": "Liberec, Holečkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.752271", "lng": "15.041339", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/liberec-holeckova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/li032679_liberec_holeckova_rek_kav/s_li032679_liberec_holeckova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 181 metrů a kanalizace v délce 180 metrů.", "from": "01.06.2020", "to": "01.09.2020" } , { "id": 3999, "type": "2", "name": "Liberec, Klášterní - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.770211", "lng": "15.067789", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/liberec-klasterni-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/li032650-lbc_klasterni_rek_kav/s_li032650-lbc_klasterni_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 433 metrů a kanalizace v délce 421 metrů.", "from": "16.03.2020", "to": "16.07.2020" } , { "id": 4004, "type": "2", "name": "Liberec, U Opatrovny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.761618", "lng": "15.054782", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/liberec-opatrovny-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/li032707_liberec_uopatrovny_rek_kav/s_li032707_liberec_uopatrovny_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 363,50 metrů a kanalizace v délce 251,5 metrů.", "from": "26.05.2020", "to": "26.09.2020" } , { "id": 3998, "type": "2", "name": "Liberec, Vaňurova, Anenská, Františkovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.765588", "lng": "15.046036", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/liberec-vanurova-anenska-frantiskovska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/li032498-liberec_vanurova_anenska_frantiskovska_rek_kav/s_li032498-liberec_vanurova_anenska_frantiskovska_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu celkové v délce 522,50 metrů a kanalizace v celkové délce 415,20 metrů.", "from": "04.05.2020", "to": "04.09.2020" } , { "id": 4009, "type": "2", "name": "Liberec, Votočkova - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.754413", "lng": "15.043600", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/liberec-votockova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/li032649_liberec_votockova_rek_vdv/s_li032649_liberec_votockova_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu celkové v délce 196,50 metrů.", "from": "30.03.2020", "to": "30.05.2020" } , { "id": 4002, "type": "2", "name": "Liberec, Zahradní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.775574", "lng": "15.043296", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/liberec-zahradni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/li032666_liberec_zahradni_rkv/s_li032666_liberec_zahradni_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 403 metrů a kanalizace v délce 317,5 metrů.", "from": "19.02.2020", "to": "15.05.2020" } , { "id": 4025, "type": "2", "name": "Lišany, náves - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.344136", "lng": "13.641842", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/lisany-naves-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ln036002_lisany_naves_rek_vdv/s_ln036002_lisany_naves_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 835 metrů.", "from": "15.04.2020", "to": "31.08.2020" } , { "id": 4029, "type": "2", "name": "Líšťany, Na Place - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.313169", "lng": "13.801234", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/listany-place-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ln037008_listany_na_place_rkv/s_ln037008_listany_na_place_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 107,50 metrů a vodovodu v délce 271 metrů.", "from": "03.02.2020", "to": "30.08.2020" } , { "id": 4121, "type": "2", "name": "Litoměřice, Mrázova, rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.534601", "lng": "14.123656", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/litomerice-mrazova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/lt060126_litomerice_mrazova_rek_kanal/s_lt060126_litomerice_mrazova_rek_kanal.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 73 metrů.", "from": "04.09.2020", "to": "30.09.2020" } , { "id": 4040, "type": "1", "name": "Litoměřice, Na Vinici - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.534665", "lng": "14.145006", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/litomerice-vinici-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 161,6 metrů a kanalizace v délce 112,5 metrů.", "from": "16.09.2020", "to": "31.12.2020" } , { "id": 4035, "type": "2", "name": "Litoměřice, Nerudova, Nezvalova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.541311", "lng": "14.131499", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/litomerice-nerudova-nezvalova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/lt060109_litomerice_nerudova_nezvalova_rkv/s_lt060109_litomerice_nerudova_nezvalova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 475,40 metrů a kanalizace v celkové délce 476,30 metrů.", "from": "11.02.2020", "to": "31.07.2020" } , { "id": 4046, "type": "1", "name": "Litvínov, 9. května, Mostecká, U Zámeckého parku - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.597438", "lng": "13.612388", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/litvinov-9-kvetna-mostecka-zameckeho-parku-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/mo020123_litvinov_9kvetna_mostecka_rek_kav/s_mo020123_litvinov_9kvetna_mostecka_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 112,03 metrů a vodovodu v délce 94,79 metrů.", "from": "24.09.2020", "to": "24.04.2021" } , { "id": 3909, "type": "2", "name": "Litvínov, Hamr – rekonstrukce kanalizačního výtlaku", "lat": "50.592589", "lng": "13.578149", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/litvinov-hamr-rekonstrukce-kanalizacniho-vytlaku.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/mo020139_litvinov_hamr_rek_kan_vytlaku/s_mo020139_litvinov_hamr_rek_kan_vytlaku.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstruce kanalizačního výtlaku v délce 416 metrů.", "from": "17.10.2019", "to": "10.07.2020" } , { "id": 4049, "type": "1", "name": "Louka u Litvínova, Sokolovská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.587059", "lng": "13.637888", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/louka-litvinova-sokolovska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/mo022013_louka_u_litvinova_sokolovska_rek_vdv/s_mo022013_louka_u_litvinova_sokolovska_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 674,4 metrů.", "from": "02.06.2020", "to": "02.12.2020" } , { "id": 4028, "type": "2", "name": "Louny, 28. října, Hrnčířská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.355188", "lng": "13.806397", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/louny-28-rijna-hrncirska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ln038139_louny_28rijna_hrncirska_rek_kav/s_ln038139_louny_28rijna_hrncirska_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 219,71 metrů a kanalizace v délce 172 metrů.", "from": "15.04.2020", "to": "31.08.2020" } , { "id": 4021, "type": "2", "name": "Louny, 5. května, Elišky Krásnohorské - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.352328", "lng": "13.812830", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/louny-5-kvetna-elisky-krasnohorske-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ln038121_louny_5_kvetna_el.krasnohorske_rkv/s_ln038121_louny_5_kvetna_el-krasnohorske_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 341,86 metrů a kanalizace v celkové délce 317,26 metrů.", "from": "05.02.2020", "to": "31.08.2020" } , { "id": 4018, "type": "2", "name": "Louny, ČSOV Loutkové divadlo - rekonstrukce", "lat": "50.357682", "lng": "13.804346", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/louny-csov-loutkove-divadlo-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ln038092_lounycsov_loutkove_divadlo_rek/s_ln038092_lounycsov_loutkove_divadlo_rek.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce technologie čerpací stanice odpadních vod.", "from": "05.02.2020", "to": "05.10.2020" } , { "id": 3886, "type": "2", "name": "Louny, Hálkova, Resslova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.356069", "lng": "13.820531", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/louny-halkova-resslova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/ln038136-louny_halkova_resslova_rek_kav/s_ln038136-louny_halkova_resslova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 284,40 metrů a kanalizace v délce 187,27 metrů.", "from": "26.07.2019", "to": "30.04.2020" } , { "id": 3889, "type": "2", "name": "Louny, Riegrova, 28. října - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.355303", "lng": "13.819516", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/louny-riegrova-28-rijna-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/ln038128-louny_riegrova_28rijna_rek_kav/s_ln038128-louny_riegrova_28rijna_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 298,90 metrů a kanalizace v délce 442,44 metrů.", "from": "26.07.2019", "to": "30.06.2020" } , { "id": 4039, "type": "1", "name": "Lovosice, Vančurova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.522324", "lng": "14.046206", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/lovosice-vancurova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/lt064043_lovosice_vancurova_rkv/s_lt064043_lovosice_vancurova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 240 metrů a kanalizace v délce 204 metrů.", "from": "26.08.2020", "to": "26.01.2021" } , { "id": 4120, "type": "2", "name": "Ltioměřice, Dvořákova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.536633", "lng": "14.134332", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/nova-stranka.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/lt060125_litomerice_dvorakova_rkv/s_lt060125_litomerice_dvorakova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 130 metrů a kanalizace v délce 124 metrů.", "from": "31.08.2020", "to": "30.09.2020" } , { "id": 4083, "type": "1", "name": "Malečov - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.631418", "lng": "14.121568", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/malecov-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ul019018_malecov_rek_vdv_cp_73_k_ppc_574/s_ul019018_malecov_rek_vdv_cp_73_k_ppc_574.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 492,23 metrů.", "from": "14.07.2020", "to": "14.12.2020" } , { "id": 4087, "type": "1", "name": "Malečov, Němčí, od VDJ - rekonstrukce vodovodů", "lat": "50.618461", "lng": "14.114944", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/malecov-nemci-od-vdj-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ul019017_malecov_nemci_rek_vdv_od_vdj/s_ul019017_malecov_nemci_rek_vdv_od_vdj.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 459,53 metrů.", "from": "23.07.2020", "to": "23.12.2020" } , { "id": 3978, "type": "3", "name": "Malšovice, od č.p. 82 - č.p. 35 - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.738876", "lng": "14.171021", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/malsovice-od-c-p-82-c-p-35-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2020. Bližší informace ke stavbě budou k dispozici v okamžiku, až bude dokončen výběr zhotovitele a podepsána smlouva a dílo.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4027, "type": "2", "name": "Měcholupy, č.p. 18 – č.p. 133 – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.263317", "lng": "13.541577", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/mecholupy-c-p-18-c-p-133-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ln040008_mecholupy_cp18az133_rek_vdv/s_ln040008_mecholupy_cp18az133_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 665 metrů.", "from": "20.04.2020", "to": "30.06.2020" } , { "id": 4117, "type": "1", "name": "Meziboří, Okružní, od nám. 9. května, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.620148", "lng": "13.602549", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/mezibori-okruzni-od-nam-9-kvetna-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/mo026047_mezibori_okruzni_rek_kav/s_mo026047_mezibori_okruzni_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 412 metrů a kanalizace v délce 70 metrů.", "from": "10.07.2020", "to": "31.10.2020" } , { "id": 3712, "type": "2", "name": "Mimoň, Široká, Okružní – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.656628", "lng": "14.735270", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/mimon-siroka-okruzni-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/cl039065_mimon_siroka_okruzni/s_cl039065_mimon_siroka_okruzni.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 595,5 metrů a kanalizace v délce 139,5 metrů.", "from": "06.02.2019", "to": "06.08.2020" } , { "id": 3930, "type": "2", "name": "Most, Báňská, Františka Halase – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.501453", "lng": "13.633348", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-banska-frantiska-halase-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/mo027256-most_banska_fr_halase_rek_kav/s_mo027256-most_banska_fr_halase_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 730,30 metrů a kanalizace v délce 27,30 metrů.", "from": "22.05.2019", "to": "30.03.2020" } , { "id": 4051, "type": "2", "name": "Most, Bratří Čapků - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.513273", "lng": "13.630336", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-bratri-capku-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/mo027251_most_batri_capku_rkv/s_mo027251_most_batri_capku_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 247,51 metrů a kanalizace v délce 158,46 metrů.", "from": "09.03.2020", "to": "09.08.2020" } , { "id": 4045, "type": "1", "name": "Most, ČSA, u gymnázia - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.513703", "lng": "13.637136", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-csa-gymnazia-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/mo027264_most_csl_armady_u_gymnazia_rek_kav/s_mo027264_most_csl_armady_u_gymnazia_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 332 metrů a kanalizace v celkové délce 267,9 metrů.", "from": "07.05.2020", "to": "07.08.2021" } , { "id": 3908, "type": "2", "name": "Most, Čsl. armády, za bl. 81 - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.507730", "lng": "13.634970", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-csl-armady-za-bl-81-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/mo027246-most_csa_za-bl_81_rek_kav/s_mo027246-most_csa_za-bl_81_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 260,91 metrů a kanalizace v délce 222,66 metrů.", "from": "17.10.2019", "to": "19.06.2020" } , { "id": 4050, "type": "1", "name": "Most, Dvořáka, Biebla - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.507829", "lng": "13.639904", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-dvoraka-biebla-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 572,5 metrů a kanalizace v délce 59,4 metrů.", "from": "15.04.2020", "to": "30.06.2021" } , { "id": 4047, "type": "1", "name": "Most, Jaroslava Seiferta, U Stadionu - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.510233", "lng": "13.644799", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-jaroslava-seiferta-stadionu-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/mo027247-most_jaroslava-seiferta_u-stadionu_rek_vdv/s_mo027247-most_jaroslava-seiferta_u-stadionu_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 324,91 metrů.", "from": "30.03.2020", "to": "30.11.2020" } , { "id": 4044, "type": "1", "name": "Most, Jiráska, Zahražanská, Vinohradská, V Rokli – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.515789", "lng": "13.633242", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-jiraska-zahrazanska-vinohradska-rokli-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/mo027170-most_ajiraska_zahrazanska_rek_kav/s_mo027170-most_ajiraska_zahrazanska_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 394,6 metrů a kanalizace v celkové délce 181,01 metrů.", "from": "13.03.2020", "to": "13.12.2020" } , { "id": 4058, "type": "1", "name": "Most, Josefa Skupy, bl. 84 - 85 - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.506359", "lng": "13.637243", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-josefa-skupy-bl-84-85-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/mo027272_most_josefa_skupy_bl_84a85_rek_kav/s_mo027272_most_josefa_skupy_bl_84a85_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 109,2 metrů a kanalizace v délce 144,6 metrů.", "from": "18.06.2020", "to": "30.11.2020" } , { "id": 4059, "type": "1", "name": "Most, Komořany, Třebušická, k úpravně - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.526116", "lng": "13.568658", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-komorany-trebusicka-k-upravne-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 264 metrů.", "from": "07.05.2020", "to": "31.10.2020" } , { "id": 4053, "type": "2", "name": "Most, Pod Garáží, Spojovací - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.511274", "lng": "13.625147", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-pod-garazi-spojovaci-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/mo027268_most_pod_garazi_spojovaci_rek_kav/s_mo027268_most_pod_garazi_spojovaci_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 215,15 metrů a kanalizace v celkové délce 94,50 metrů.", "from": "13.03.2020", "to": "13.07.2020" } , { "id": 4055, "type": "2", "name": "Most, Podlesí - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.516046", "lng": "13.596340", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-podlesi-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/mo027229_most_podlesi_rekonstrukce_vodovodu/s_mo027229_most_podlesi_rekonstrukce_vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavbe je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 439 metrů.", "from": "24.02.2020", "to": "24.05.2020" } , { "id": 4060, "type": "2", "name": "Most, V. Nezvala, k MŠ - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.504947", "lng": "13.636996", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-nezvala-k-ms-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/mo027274_most_vnezvala_k_ms_rek_kanal/s_mo027274_most_vnezvala_k_ms_rek_kanal.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 43,3 metrů.", "from": "30.03.2020", "to": "30.06.2020" } , { "id": 3881, "type": "2", "name": "Most, Višňová, Růžová – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.496386", "lng": "13.656231", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-visnova-ruzova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/mo027243_most_visnova_ruzova_rek_vdv/s_mo027243_most_visnova_ruzova_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodního potrubí v délce 118,6 metrů a pokládka nového vodovodního řadu v délce 136,2 metrů.", "from": "06.09.2019", "to": "06.02.2020" } , { "id": 4048, "type": "2", "name": "Nová Ves v Horách - rekonstrukce ÚV Nová Ves v Horách", "lat": "50.583724", "lng": "13.483097", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/nova-ves-horach-rekonstrukce-uv-nova-ves-horach.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/mo028014_nova-ves-horach_rek_uv/s_mo028014_nova-ves-horach_rek_uv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce nadzemní části stavebního objektu SO 01 a rekonstrukce technologie ve stávající úpravně vody.", "from": "14.04.2020", "to": "14.10.2020" } , { "id": 3944, "type": "2", "name": "Nový Bor, Jiráskova - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.753954", "lng": "14.553394", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/novy-bor-jiraskova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cl041118_novy_bor_jiraskova_rek_vdv/s_cl041118_novy_bor_jiraskova_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 156,30 metrů.", "from": "13.05.2020", "to": "31.07.2020" } , { "id": 3946, "type": "2", "name": "Nový Bor, Mařákova - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.760114", "lng": "14.549901", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/novy-bor-marakova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cl041117_novy_bor_marakova_rek_vdv/s_cl041117_novy_bor_marakova_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 164,01 metrů.", "from": "20.05.2020", "to": "30.09.2020" } , { "id": 3938, "type": "2", "name": "Nový Bor, Na Výsluní, Ke Koupališti - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.754816", "lng": "14.540469", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/novy-bor-vysluni-ke-koupalisti-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cl041120_novy_bor_na_vysluni_ke_koupalisti_rek_vdv/s_cl041120_novy_bor_na_vysluni_ke_koupalisti_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 533,61 metrů.", "from": "24.06.2020", "to": "30.09.2020" } , { "id": 3894, "type": "2", "name": "Nový Bor, Skalická – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, II. etapa", "lat": "50.756028", "lng": "14.542278", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/novy-bor-skalicka-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace-ii-etapa.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/cl041113_novy-bor_skalicka_rek_kav_iietapa/s_cl041113_novy-bor_skalicka_rek_kav_iietapa.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 441,07 metrů a kanalizace v délce 324,28 metrů.", "from": "09.08.2019", "to": "31.05.2020" } , { "id": 4057, "type": "2", "name": "Obrnice, České Zlatníky, za farou - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.514337", "lng": "13.704758", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/obrnice-ceske-zlatniky-za-farou-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/mo029019_obrnice_ceske_zlatniky_rv/s_mo029019_obrnice_ceske_zlatniky_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 231,2 metrů.", "from": "24.02.2020", "to": "24.05.2020" } , { "id": 3868, "type": "2", "name": "Orasín, Boleboř - rekonstrukce vodovodních řadů", "lat": "50.535103", "lng": "13.399963", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/orasin-bolebor-rekonstrukce-vodovodnich-radu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/cv003007_bolebor_orasin_rv/s_cv003007-bolebor_orasin_rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 1157,30 metrů.", "from": "01.08.2019", "to": "30.06.2020" } , { "id": 4076, "type": "1", "name": "Osek, Hrdlovská 641 - 647 - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.626785", "lng": "13.688009", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/osek-hrdlovska-641-647-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/tp030024_osek_hrdlovska_641_647_rek_vdv/s_tp030024_osek_hrdlovska_641_647_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce v celkové délce 503,5 metrů.", "from": "24.08.2020", "to": "18.12.2020" } , { "id": 4068, "type": "2", "name": "Osek, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.622484", "lng": "13.701392", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/osek-husova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/tp030027_osek_husova_rek_kav/s_tp030027_osek_husova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 261,4 metrů a vodovodu v délce 291,5 metrů.", "from": "19.03.2020", "to": "31.08.2020" } , { "id": 3883, "type": "1", "name": "Peruc, ČOV - intenzifikace", "lat": "50.345867", "lng": "13.959988", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/peruc-cov-intenzifikace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/ln049032-peruc_cov_intenzifikace/s_ln049032-peruc_cov_intenzifikace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce čistírny odpadních vod v Peruci.", "from": "15.08.2019", "to": "31.12.2020" } , { "id": 3715, "type": "2", "name": "Podbořany, Bedřicha Smetany, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.226508", "lng": "13.409512", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/podborany-bedricha-smetany-husova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/ln055097-podborany-bsmetany-husova-rkv/s_ln055097-podborany-bsmetany-husova-rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 523,25 metrů a vodovodu v délce 508,60 metrů.", "from": "30.04.2019", "to": "30.06.2020" } , { "id": 4016, "type": "1", "name": "Postoloprty, Revoluční, Klášterní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.357800", "lng": "13.697958", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/postoloprty-revolucni-klasterni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalazice v délce 482,3 metrů a vodovodu v délce 275 metrů.", "from": "11.03.2020", "to": "30.11.2020" } , { "id": 3896, "type": "1", "name": "Příšovice - výstavba ČOV", "lat": "50.576624", "lng": "15.080320", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/prisovice-vystavba-cov.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/li044005_prisovice-cov/s_li044005_prisovice-cov.jpg", "desc": "Předmětem investiční akce je výstavba nové centrální čistírny odpadních vod.", "from": "10.10.2019", "to": "20.11.2020" } , { "id": 3869, "type": "2", "name": "Radonice – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.296536", "lng": "13.285542", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/radonice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/cv031004_radonice_rek_vdv/s_cv031004_radonice_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 846 metrů.", "from": "05.08.2019", "to": "30.06.2020" } , { "id": 3948, "type": "3", "name": "Radonice, ČOV – rekonstrukce", "lat": "50.296915", "lng": "13.288923", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/radonice-cov-rekonstrukce.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2020. Bližší informace ke stavbě budou k dispozici v okamžiku, až bude dokončen výběr zhotovitele a podepsána smlouva a dílo.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4042, "type": "1", "name": "Roudnice n.L., Hálkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.426098", "lng": "14.282412", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/roudnice-n-l-halkova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/lt093079_roudnice_n_l_halkova_rkv/s_roudnice_nl_halkova_rek_kav.jpg", "desc": "Předměte stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 206,1 metrů a kanalizace v celkové délce 179,2 metrů.", "from": "14.09.2020", "to": "14.11.2020" } , { "id": 4036, "type": "1", "name": "Roudnice n.L., Švermova, Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.423014", "lng": "14.269303", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/roudnice-n-l-svermova-kpt-jarose-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/lt093078_roudnice_svermova_k_jarose_rkv/s_lt093078_roudnice_svermova_k_jarose_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 314 metrů a kanalizace v celkové délce 483 metrů.", "from": "04.05.2020", "to": "04.01.2021" } , { "id": 3920, "type": "2", "name": "Rtyně nad Bílinou, Kozlíky – odstranění výusti TP21", "lat": "50.614381", "lng": "13.885162", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/rtyne-nad-bilinou-kozliky-odstraneni-vyusti-tp21.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/tp032010-rtyne_kozli_tp21/s_tp032010-rtyne_kozli_tp21.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění kanalizační výusti TP21.", "from": "18.11.2019", "to": "30.06.2020" } , { "id": 3754, "type": "2", "name": "Rumburk, Na Příkopech – odstranění výusti DC 86", "lat": "50.948685", "lng": "14.559381", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/rumburk-prikopech-odstraneni-vyusti-dc-86.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/dc042027-rumburkna-prikopech-odstraneni-vyusti-dc86/s_dc042027-rumburk-na-prikopech-odstraneni-vyusti-dc86.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění výusti a převedení odpadních vod do kanalizačního systému zakončeného ČOV.", "from": "03.04.2019", "to": "31.07.2020" } , { "id": 3984, "type": "1", "name": "Rychnov u Jablonce n.N., ČOV – rozšíření ", "lat": "50.688470", "lng": "15.139110", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/rychnov-jablonce-n-n-cov-rozsireni.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/jn_008_xxx_projekt-kokonin/s_jn029059_rychnov_cov_rozsireni.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rozšíření kapacity ČOV na 4 400 ekvivalentních obyvatel.", "from": "01.09.2020", "to": "31.08.2022" } , { "id": 3897, "type": "2", "name": "Rychnov u Jablonce nad Nisou, Nádražní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.683507", "lng": "15.144571", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/rychnov-jablonce-nad-nisou-nadrazni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/jn029063_rychnov_u_jablonce_n_n_nadrazni_rkv/s_jn029063_rychnov_u_jablonce_n_n_nadrazni_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce 260 metrů kanalizace a 408 metrů vodovodu.", "from": "10.10.2019", "to": "30.06.2020" } , { "id": 3994, "type": "2", "name": "Smržovka, Rašelinová - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.733366", "lng": "15.237505", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/smrzovka-raselinova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/jn031053_smrzovka_raselinova_rek_kanal/s_jn031053_smrzovka_raselinova_rek_kanal.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 108,50 metrů.", "from": "30.04.2020", "to": "30.06.2020" } , { "id": 3996, "type": "2", "name": "Smržovka, Sklářská - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.737083", "lng": "15.246276", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/smrzovka-sklarska-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/jn031050_smrzovka_sklarska_rekonstrukce_kanalizace/s_jn031050_smrzovka_sklarska_rekonstrukce_kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 32,50 metrů.", "from": "30.04.2020", "to": "30.06.2020" } , { "id": 3898, "type": "2", "name": "Splašková kanalizace a rekonstrukce vodovodu v obci Okrouhlá", "lat": "50.768531", "lng": "14.532543", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/splaskova-kanalizace-rekonstrukce-vodovodu-obci-okrouhla.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/cl044009_okrouhla_rek_vodovodu/s_cl044009_okrouhla_rek_vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 204 metrů.", "from": "04.10.2019", "to": "19.01.2020" } , { "id": 3928, "type": "2", "name": "Starý Šachov – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.716423", "lng": "14.367915", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/stary-sachov-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/dc047001_stary_sachov_rv/s_dc047001_stary_sachov_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 591,4 metrů.", "from": "10.09.2019", "to": "31.05.2020" } , { "id": 3949, "type": "1", "name": "Strupčice - rekonstrukce přívodního řadu", "lat": "50.474136", "lng": "13.517094", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/strupcice-rekonstrukce-privodniho-radu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cv034021_strupcice_rek_privodniho_radu/s_cv034021_strupcice_rek_privodniho_radu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce přívodního řadu v celkové délce 1 909,6 metrů.", "from": "15.05.2020", "to": "31.10.2021" } , { "id": 4070, "type": "2", "name": "Světec, Úpoř - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.580291", "lng": "13.840444", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/svetec-upor-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/tp036019_svetec_upor_rek_kav/s_tp036019_svetec_upor_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 378,50 metrů a kanalizace v délce 233 metrů.", "from": "15.04.2020", "to": "15.10.2020" } , { "id": 3890, "type": "2", "name": "Šluknov, Smetanova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "51.003132", "lng": "14.450511", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/sluknov-smetanova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/dc049042_sluknov_smetanova_rkv/s_dc049042_sluknov_smetanova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce 157 metrů vodovodu a 172 metrů kanalizace.", "from": "03.10.2019", "to": "03.03.2020" } , { "id": 4125, "type": "2", "name": "Teplice, Francouzská, Jugoslávská, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.632314", "lng": "13.817918", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/teplice-francouzska-jugoslavska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/tp037202-teplice_francouzska_jugoslavska_rek_kav_komplet/s_tp037202-teplice_francouzska_jugoslavska_rek_kav_komplet.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 473,3 metrů a kanalizace v délce 312,7 metrů.", "from": "13.06.2019", "to": "31.08.2020" } , { "id": 4062, "type": "1", "name": "Teplice, Jankovcova, II. etapa - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.646942", "lng": "13.836273", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/teplice-jankovcova-ii-etapa-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/tp037203_teplice_jankovcova_iietapa_rek_kav/s_tp037203_teplice_jankovcova_iietapa_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 248,14 metrů a vodovodu v délce 198,67 metrů.", "from": "20.04.2020", "to": "20.12.2020" } , { "id": 3816, "type": "2", "name": "Teplice, Jugoslávská 2663-2731 – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.628059", "lng": "13.825276", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/teplice-jugoslavska-2663-2731-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/tp037200-teplice-jugoslavska-2663_2731_rek_vdv/s_tp037200-teplice-jugoslavska-2663_2731_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 283 metrů.", "from": "04.06.2019", "to": "30.06.2020" } , { "id": 4066, "type": "1", "name": "Teplice, Karla Čapka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.644074", "lng": "13.837412", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/teplice-karla-capka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/TP037198_Teplice_Karla_Capka_rek_KaV/s_tp037198_teplice_karla_capka_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 418,94 metrů a kanalizace v délce 256,04 metrů.", "from": "28.05.2020", "to": "28.11.2020" } , { "id": 4013, "type": "2", "name": "Teplice, Lounská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace , II. etapa", "lat": "50.634443", "lng": "13.818879", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/teplice-lounska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace-ii-etapa.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/tp037209_teplice_lounska_rkv_ii-etapa/s_tp037209_teplice_lounska_rek_kav_ii_etapa.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 191,5 metrů a vodovodu v délce 191,9 metrů.", "from": "02.03.2020", "to": "31.08.2020" } , { "id": 4075, "type": "2", "name": "Teplice, Prokopa Holého - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.633168", "lng": "13.831113", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/teplice-prokopa-holeho-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/tp037197_teplice_prokopa_holeho_rek_kanal/s_tp037197_teplice_prokopa_holeho_rek_kanal.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 155,15 metrů.", "from": "28.05.2020", "to": "30.09.2020" } , { "id": 3776, "type": "2", "name": "Teplice, Ruská, Mostecká, Duchcovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.635153", "lng": "13.817796", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/teplice-ruska-mostecka-duchcovska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/tp037192-teplice-ruska-mostecka-duchcovska-rek-kan-vod/s_tp037192-teplice-ruska-mostecka-duchcovska-rek-kan-vod.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 419,8 metrů a kanalizace v celkové délce 257,2 metrů.", "from": "21.05.2019", "to": "21.03.2020" } , { "id": 4077, "type": "2", "name": "Teplice, Škroupova - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.640417", "lng": "13.846464", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/teplice-skroupova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/tp037208_teplice_skroupova_rek_vdv_a_kanal_sachet/s_tp037208_teplice_skroupova_rek_vdv_a_kanal_sachet.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 136 metrů a opravě 5 kanalizačních šachet.", "from": "18.03.2020", "to": "30.06.2020" } , { "id": 4074, "type": "1", "name": "Teplice, Unčínská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.660707", "lng": "13.843814", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/teplice-uncinska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/tp037218_teplice_uncinska_rek_vdv/s_tp037218_teplice_uncinska_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 362,70 metrů.", "from": "02.07.2020", "to": "02.11.2020" } , { "id": 3751, "type": "2", "name": "Teplice, Vrchlického, II. a III. etapa rekonstrukce kanalizace a vodovodu a vodovodu", "lat": "50.642850", "lng": "13.834665", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/teplice-vrchlickeho-ii-iii-etapa-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/tp037180-teplice-vrchlickeho-iii-etapa-rek-kav/o_tp037180-teplice-vrchlickeho-ii-iii-etapa.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 389,04 metrů, přeložka kanalizace v délce 87,84 metrů a rekonstrukce kanalizace obložením stoky čedičem v délce 39,66 metrů.", "from": "07.08.2019", "to": "30.04.2020" } , { "id": 4084, "type": "1", "name": "Trmice, Edisonova - rekonstrukce vodovodu ", "lat": "50.646064", "lng": "13.983747", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/trmice-edisonova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ul046036_trmice_edisonova_rv/s_ul046036_trmice_edisonova_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavy je rekonstrukce a zkapacitnění vodovodu v délce 260 metrů.", "from": "21.09.2020", "to": "30.11.2020" } , { "id": 4079, "type": "1", "name": "Trmice, Vančurova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.640491", "lng": "14.002079", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/trmice-vancurova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ul046034_trmice_vancurova_rek_kav/s_ul046034_trmice_vancurova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 817,5 metrů a kanalizace v celkové délce 371,30 metrů.", "from": "16.09.2020", "to": "16.07.2021" } , { "id": 2972, "type": "2", "name": "Údlice, Přečaply, rekonstrukce vodovodního přivaděče", "lat": "50.435209", "lng": "13.468990", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/udlice-precaply-rekonstrukce-vodovodniho-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv035031/s_cv035031_pd.jpg", "desc": "SVS bude rekonstruovat poruchový vodovodní přivaděč Údlice - Přečaply v celkové délce cca 1254 metrů.", "from": "24.02.2017", "to": "31.08.2020" } , { "id": 3770, "type": "2", "name": "Údlice, přiváděcí řad z vodojemu Údlice - rekonstrukce", "lat": "50.442553", "lng": "13.456881", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/udlice-privadeci-rad-z-vodojemu-udlice-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/cv035034-udlice-privadeci-rad-z-vdj-rek/s_cv035034-udlice-privadeci-rad-z-vdj-rek.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodního přivaděče v délce 1924,0 metrů.", "from": "14.05.2019", "to": "31.05.2020" } , { "id": 3927, "type": "2", "name": "Údlice, Smetanova – rekonstrukce vodovodních řadů", "lat": "50.438549", "lng": "13.457292", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/udlice-smetanova-rekonstrukce-vodovodnich-radu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv035039_udlice_smetanova_rekonstrukce_vodovodnic_radu/s_cv035039_udlice_smetanova_rekonstrukce_vodovodnic_radu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 625 metrů.", "from": "05.04.2018", "to": "30.06.2020" } , { "id": 4089, "type": "2", "name": "Ústí n. L., Habrovice, od č.p. 71 po č.p. 110 - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.699819", "lng": "14.002662", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/usti-n-l-habrovice-od-c-p-71-po-c-p-110-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ul038523_ust_nl_habrovice_cp71po110_rek_vdv/s_ul038523_ust_nl_habrovice_cp71po110_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekontrukce vodovodu v celkové délce 152,64 metrů.", "from": "26.06.2020", "to": "26.09.2020" } , { "id": 4078, "type": "1", "name": "Ústí n. L., Hynaisova a okolí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.678210", "lng": "14.003275", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/usti-n-l-hynaisova-okoli-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ul038515_usti_nl_hynaisova_a_okoli_rek_vdv_kanal/s_ul038515_usti_nl_hynaisova_a_okoli_rek_vdv_kanal.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 1 033,60 metrů a vodovodu v celkové délce 1 072,80 metrů.", "from": "20.05.2020", "to": "20.11.2022" } , { "id": 4088, "type": "2", "name": "Ústí n. L., Lipová - rekonstrukce odpadního potrubí z VDJ Všebořice a VDJ Ve Stráni", "lat": "50.681472", "lng": "13.992691", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/usti-n-l-lipova-rekonstrukce-odpadniho-potrubi-z-vdj-vseborice-vdj-ve-strani.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ul038522_ul_lipova_rek_odp_potr_vdj/s_ul038522_ul_lipova_rek_odp_potr_vdj.jpg", "desc": "Předmětem stavby je pokládka odpadního potrubí v délce 120,13 metrů.", "from": "27.04.2020", "to": "27.08.2020" } , { "id": 4085, "type": "2", "name": "Ústí n. L., Žižkova - odstranění kanalizační výusti UL16", "lat": "50.650652", "lng": "14.021923", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/usti-n-l-zizkova-odstraneni-kanalizacni-vyusti-ul16.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ul038397_usti_n_l_zizkova_odstraneni_kanal_vyusti_ul16/s_ul038397_usti_n_l_zizkova_odstraneni_kanal_vyusti_ul16.jpg", "desc": "Předmětem stavby je vybudování kanalizace v celkové délce 182,50 metrů.", "from": "27.04.2020", "to": "31.08.2020" } , { "id": 3788, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Neštěmice ČOV - odstředivky", "lat": "50.667417", "lng": "14.104850", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/usti-nad-labem-nestemice-cov-odstredivky.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/ul038484_ul-nestemice_cov_odstredivky/s_ul038484_ul-nestemice_cov_odstredivky.jpg", "desc": "Předmětem stavby je výměna odstředivky odvodnění a odstředivky zahuštění.", "from": "17.04.2019", "to": "17.02.2020" } , { "id": 3924, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Pod Úvozem – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.677478", "lng": "14.097646", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/usti-nad-labem-pod-uvozem-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/ul038482_ul_pod_uvozem_rv/s_ul038482_ul_pod_uvozem_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1 200 metrů.", "from": "11.12.2019", "to": "11.12.2020" } , { "id": 3795, "type": "2", "name": "Ústí nad Labem, Vojnovičova, Návětrná, Školní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.683942", "lng": "14.003769", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/usti-nad-labem-vojnovicova-navetrna-skolni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/ul038370_ul_vojnovicova_navertna_skolni_rek-kav/s_ul038370_ul_vojnovicova_navertna_skolni_rek-kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 984 metrů a kanalizace v délce 745 metrů.", "from": "27.05.2019", "to": "30.09.2020" } , { "id": 4041, "type": "1", "name": "Úštěk, Podskalská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.584077", "lng": "14.339511", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/ustek-podskalska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/lt114046_ustek_podskalska_rkv/s_lt114046_ustek_podskalska_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 89,2 metrů a kanalizace v délce 92,3 metrů.", "from": "29.06.2020", "to": "29.10.2020" } , { "id": 3919, "type": "2", "name": "Varnsdorf, nám. Edvarda Beneše, Legií po č.p. 2544 - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.911625", "lng": "14.621193", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/varnsdorf-nam-edvarda-benese-legii-po-c-p-2544-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/dc052096_varnsdorf_nam_edvarda_benese_legii_po_cp_2544/s_dc052096_varnsdorf_nam_edvarda_benese_legii_po_cp_2544.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce 129 metrů kanalizace a 145 metrů vodovodu.", "from": "19.11.2019", "to": "31.05.2020" } , { "id": 3875, "type": "1", "name": "Varnsdorf, ul. Kollárova, Východní, Legií – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.913318", "lng": "14.628870", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/varnsdorf-ul-kollarova-vychodni-legii-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/dc052091_varnsdorf_kollarova_vachodni_legii_rek_kav/s_dc052091_varnsdorf_kollarova_vachodni_legii_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 890,3 metrů a vodovodu v celkové délce 907,10 metrů.", "from": "10.07.2019", "to": "31.12.2020" } , { "id": 3739, "type": "1", "name": "VDJ Michalovice - AŠ Libochovany – rekonstrukce přivaděče", "lat": "50.540564", "lng": "14.078121", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/vdj-michalovice-as-libochovany-rekonstrukce-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/lt133007_vdj_michalovice_as_liboch_rek_privadece/s_lt133007_vdj_michalovice_as_liboch_rek_privadece.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodního přivaděče v délce 6 009 metrů, v úseku mezi obcemi Michalovice a Libochovany.", "from": "06.03.2019", "to": "30.06.2021" } , { "id": 3895, "type": "2", "name": "Velké Hamry, VDJ Mariánka - rekonstrukce", "lat": "50.727517", "lng": "15.309625", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/velke-hamry-vdj-marianka-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/jn033018_velke_hamry_vdj_marianka_rekonstrukce/s_jn033018_velke_hamry_vdj_marianka_rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu Mariánka o objemu 2 x 250 m3.", "from": "04.09.2019", "to": "30.06.2020" } , { "id": 3968, "type": "1", "name": "Velký Šenov, VDJ Vilémov - rekonstrukce VDJ a vodovodu", "lat": "50.995551", "lng": "14.335620", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/velky-senov-vdj-vilemov-rekonstrukce-vdj-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/_dc054001_vilemov_rek_vdj_a-vytlacneho-radu/s__dc054001_vilemov_rek_vdj_a-vytlacneho-radu.jpg", "desc": "Předmětem stavby rekonstrukce výtlačného vodovodního řadu a stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu.", "from": "01.06.2020", "to": "01.01.2021" } , { "id": 3977, "type": "2", "name": "Vilémov, Vilémov vrt – rekonstrukce vodního zdroje", "lat": "50.993501", "lng": "14.347297", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/vilemov-vilemov-vrt-rekonstrukce-vodniho-zdroje.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/dc057007_vilemov_vrt_rvz/s_dc057007_vilemov_vrt_rvz.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodního zdroje, hydrogeologického vrtu a přečerpávací stanice.", "from": "15.01.2020", "to": "30.06.2020" } , { "id": 3962, "type": "2", "name": "Vilémov, za ZŠ, u hřiště - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.300273", "lng": "13.308402", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/vilemov-za-zs-hriste-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cv040004_vilemov_za-zs_u_hriste_rv/s_cv040004_vilemov_za-zs_u_hriste_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 336,30 metrů.", "from": "11.02.2020", "to": "31.07.2020" } , { "id": 3520, "type": "1", "name": "Vlastislav, rekonstrukce ÚV", "lat": "50.502611", "lng": "13.950922", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/vlastislav-rekonstrukce-uv.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/lt120010_vlastislav_rek-uv/s_lt120010_vlastislav_rek-uv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce úpravny vody.", "from": "02.11.2018", "to": "02.11.2020" } , { "id": 4026, "type": "2", "name": "Vroutek, Kryrská, Karlovarská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.176540", "lng": "13.385329", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/vroutek-kryrska-karlovarska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ln081025_vroutek_kryrska_karlovarska_rek_vdv/s_ln081025_vroutek_kryrska_karlovarska_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 723,60 metrů.", "from": "16.04.2020", "to": "31.08.2020" } , { "id": 3921, "type": "1", "name": "Vrskmaň – odstranění kanalizační výusti", "lat": "50.490385", "lng": "13.496660", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/vrskman-odstraneni-kanalizacni-vyusti.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/cv041006_vrskman_odstraneni_kanal_vyusti_cov-zajecice/s_cv041006_vrskman_odstraneni_kanal_vyusti_cov-zajecice.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění kanalizační výusti, výstavba ČSOV, výtlaku, a nová ČOV s kapacitou 499 EO.", "from": "18.11.2019", "to": "30.11.2020" } , { "id": 4034, "type": "1", "name": "Vrutice, ÚV - rekonstrukce", "lat": "50.503163", "lng": "14.293031", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/vrutice-uv-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/lt124017_vrutice_rek_uv/s_lt124017_vrutice_rek_uv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení stavebně-technologické rekonstrukce úpravny vody.", "from": "05.10.2020", "to": "05.10.2022" } , { "id": 3963, "type": "2", "name": "Výsluní č.p. 27 - 19 - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.465619", "lng": "13.238236", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/vysluni-c-p-27-19-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cv044010_vysluni_cp27_19_rek_vdv/s_cv044010_vysluni_cp27_19_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 106,60 metrů.", "from": "25.02.2020", "to": "15.06.2020" } , { "id": 3767, "type": "2", "name": "Vysoká Pec, Drmaly – rekonstrukce vodojemu", "lat": "50.526045", "lng": "13.460494", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/vysoka-pec-drmaly-rekonstrukce-vodojemu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/cv045014-vysoka-pec-vdj-drmaly/s_cv045014-vysoka-pec-drmaly-rek-vdj.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu.", "from": "17.05.2019", "to": "30.04.2020" } , { "id": 4032, "type": "1", "name": "Žatec, Klášterní, k náměstíčku - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.325612", "lng": "13.547466", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/zatec-klasterni-k-namesticku-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ln085193_zatec_klasterni_k_namesticku_rek_vdv/s_ln085193_zatec_klasterni_k_namesticku_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 149,60 metrů.", "from": "16.07.2020", "to": "31.10.2020" } , { "id": 4020, "type": "2", "name": "Žatec, Komenského alej, Volyňských Čechů - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.324505", "lng": "13.543746", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/zatec-komenskeho-alej-volynskych-cechu-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ln085173_zatec_komenskeho-alej_volynskych_cechu_rek_kav/s_ln085173_zatec_komenskeho-alej_volynskych_cechu_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 231,70 metrů a kanalizace v celkové délce 314,30 metrů.", "from": "07.05.2020", "to": "31.08.2020" } , { "id": 4019, "type": "2", "name": "Žatec, Politických vězňů, Brožíka, Vrchlického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.318505", "lng": "13.550924", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/zatec-politickych-veznu-brozika-vrchlickeho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ln085190_zatec_pol_veznu_brozika_vrchlickeho_rek_kav/s_ln085190_zatec_pol_veznu_brozika_vrchlickeho_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 516,20 metrů a kanalizace v celkové délce 278,10 metrů.", "from": "16.04.2020", "to": "30.09.2020" } , { "id": 4014, "type": "1", "name": "Žatec, Purkyněho - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.337271", "lng": "13.550925", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/zatec-purkyneho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ln085189_zatec_purkyneho_rek_kav/s_ln085189_zatec_purkyneho_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 659,40 metrů a kanalizace v celkové délce 600,15 metrů.", "from": "17.03.2020", "to": "31.08.2021" } , { "id": 4024, "type": "2", "name": "Žatec, Studentská, Tolstého, Čecha - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.321253", "lng": "13.551292", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/zatec-studentska-tolsteho-cecha-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 129,30 metrů a vodovodu v délce 423,70 metrů.", "from": "21.05.2020", "to": "31.08.2020" } , { "id": 2955, "type": "2", "name": "Žatec, Studentská, Volyňských Čechů, rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.322101", "lng": "13.545373", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/zatec-studentska-volynskych-cechu-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/ln085126/s_ln085126_pd.jpg", "desc": "V Žatci budou v obou ulicích zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno celkem cca 320 obyvatel.", "from": "28.04.2017", "to": "31.08.2020" } , { "id": 3943, "type": "1", "name": "Ždírec, Bořejov - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.509824", "lng": "14.618951", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/zdirec-borejov-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cl077003_zdirec_borejov_rek_vdv/s_cl077003_zdirec_borejov_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 205,74 metrů.", "from": "19.08.2020", "to": "31.10.2020" } ]}