{ "items": [ { "id": 4579, "type": "1", "name": "Bílina, Seifertova, Radniční, Wolkerova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.547368", "lng": "13.774585", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/bilina-seifertova-radnicni-wolkerova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp001077 bílina_radniční_seifertova_wolkerova_RKV/s_tp001077-bilina-seifertova-radnicni-wolkerova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 792,4 metrů a kanalizace v délce 401,9 metrů.", "from": "15.06.2023", "to": "15.12.2024" } , { "id": 4675, "type": "3", "name": "Bílý Kostel n.N. - chodník - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.822203", "lng": "14.918579", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/bily-kostel-n-n-chodnik-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4242, "type": "1", "name": "Bohušovice n.O., ČOV - rekonstrukce", "lat": "50.498512", "lng": "14.153983", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/bohusovice-n-o-cov-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/lt002032_bohusovice-n-o._cov_rekonstrukce/s_lt002032-bohusovice-n-o-cov-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce čistírny odpadních vod Bohušovice nad Ohří", "from": "04.11.2022", "to": "04.03.2025" } , { "id": 4562, "type": "1", "name": "Bohušovice n.O., Tylova, Masarykova, Brozanská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.494350", "lng": "14.148253", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/bohusovice-n-o-tylova-masarykova-brozanska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/lt002035-bohusovice-no_tylova_masarykova_rkv/s_lt002035-bohusovice-n-o-tylova-masarykova-brozanska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace v délce 477,8 metrů a vodovod v délce 514,5 metrů .", "from": "22.08.2023", "to": "22.06.2024" } , { "id": 4658, "type": "1", "name": "Česká Kamenice, Janská – náhrada zdroje", "lat": "50.800951", "lng": "14.396451", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/ceska-kamenice-janska-nahrada-zdroje.html", "img": "/images/gallery/mapa/2024/dc006069-ceska-kamenice_janska_nahrada-zdroje/s_dc006069-ceska-kamanice-janska-nahrada-zdroje.jpg", "desc": "Předmětem stavby je náhrada zdroje vybudováním vodovodu v celkové délce 2314 metrů.", "from": "22.02.2024", "to": "22.11.2024" } , { "id": 4657, "type": "3", "name": "Česká Kamenice, Máchova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.802109", "lng": "14.421342", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/ceska-kamenice-machova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4634, "type": "3", "name": "Česká Lípa, Děčínská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.686067", "lng": "14.530444", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/ceska-lipa-decinska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4635, "type": "3", "name": "Česká Lípa, Špálova, Bratří Čapků - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.699925", "lng": "14.539840", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/ceska-lipa-spalova-bratri-capku-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4515, "type": "1", "name": "Děčín, Boletice ČOV – strojní zahuštění a odvodnění", "lat": "50.743496", "lng": "14.185142", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/decin-boletice-cov-strojni-zahusteni-odvodneni.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/dc007341-decin_boletice-cov_strojni-zhusteni-odvodneni/s_dc007341-decin-boletice-cov-strojni-zahusteni-odvodneni.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce ČOV v Boleticích.", "from": "08.08.2023", "to": "08.08.2024" } , { "id": 4506, "type": "1", "name": "Děčín, Krásnostudenecká, Lounská, Bílinská, Novoměstská – rek. kanalizace a vodovodu", "lat": "50.759126", "lng": "14.184764", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/decin-krasnostudenecka-lounska-bilinska-novomestska-rek-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/dc007290-decin_krasnostudenecka_lounska_bilinska_novomestska-rkv/s_dc007290-decin-krasnostudenecka-lounska-bilinska-novomestska-rek-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 691 metrů a kanalizace v délce 647 metrů.", "from": "29.05.2023", "to": "30.09.2024" } , { "id": 4663, "type": "3", "name": "Děčín, Litoměřická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.769112", "lng": "14.213956", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/decin-litomericka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4662, "type": "3", "name": "Děčín, Na Vinici, Žižkova, Resslova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.776387", "lng": "14.197351", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/decin-vinici-zizkova-resslova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4659, "type": "3", "name": "Děčín, Na Výšinách od č.p. 955 ke křižovatce s ul. Teplická – rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.781129", "lng": "14.183823", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/decin-vysinach-od-c-p-955-ke-krizovatce-ul-teplicka-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4510, "type": "1", "name": "Děčín, Plavební, K.Čapka, Řetězová - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.781885", "lng": "14.211702", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/decin-plavebni-k-capka-retezova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/dc007318-decin_plavebni_k-capka_retezova_rv/s_dc007318-decin-plavebni-k-capka-retezova-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 612 metrů a kanalizace v délce 186 metrů.", "from": "02.06.2023", "to": "02.03.2024" } , { "id": 4660, "type": "3", "name": "Děčín, Purkyňova - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.780849", "lng": "14.223695", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/decin-purkynova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4661, "type": "3", "name": "Děčín, Purkyňova II - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.782122", "lng": "14.224656", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/decin-purkynova-ii-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4636, "type": "3", "name": "Doksy, Máchova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.567227", "lng": "14.654474", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/doksy-machova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4518, "type": "1", "name": "Dolní Podluží - náhrada vodního zdroje Tolštýn", "lat": "50.878230", "lng": "14.596968", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/dolni-podluzi-nahrada-vodniho-zdroje-tolstyn.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/dc011015-dolni-podluzi-nahrada-vodniho-zdroje-tolstyn/s_dc011015-dolni-podluzi-nahrada-vodniho-zdroje-tolstyn.jpg", "desc": "Předmětem stavby je náhrada vodního zdroje Tolštýn a přepojení vodovodu.", "from": "21.07.2023", "to": "30.06.2024" } , { "id": 4716, "type": "3", "name": "Dubí, B. Němcové, 5. května - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.669660", "lng": "13.808613", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/dubi-b-nemcove-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4383, "type": "1", "name": "Duchcov, Družby, Tyršova, k tenisu - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.608651", "lng": "13.750746", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/duchcov-druzby-tyrsova-k-tenisu-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp007053-duchcov_druzby_tyrsova_k-tenisu_rkv/s_tp007053-duchcov-druzby-tyrsova-k-tenisu-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.png", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 351,27 metrů a kanalizace v délce 353,98 metrů.", "from": "07.03.2023", "to": "07.03.2024" } , { "id": 4462, "type": "1", "name": "Hora Sv. Šebestiána - úpravna vody", "lat": "50.508995", "lng": "13.248676", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/nova-stranka-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cv008010-hora-svteho-sebestiana-upravna-vody/s_cv008010-hora-sv-sebestiana-upravna-vody.jpg", "desc": "Předmětem stavby je výstavba nové úpravny vody s kapacitou 2 l/s.", "from": "11.07.2022", "to": "31.05.2024" } , { "id": 4737, "type": "3", "name": "Horní Police - odstranění kanalizačních výustí CL02 a CL04", "lat": "50.706232", "lng": "14.401952", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/horni-police-odstraneni-kanalizacnich-vyusti-cl02-cl04.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4538, "type": "1", "name": "Hrádek n.N. - ČSOV Hrádek n.N. - Loučná - zkapacitnění", "lat": "50.851764", "lng": "14.827374", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/hradek-n-n-csov-hradek-n-n-loucna-zkapacitneni.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/li020150-hradek-nn_csov_Loučná_zkapacitnnění/s_li020150-hradek-n-n-csov-hradek-n-n-loucna-zkapacitneni.jpg", "desc": "Předmětem stavby je zkapacitnění čerpací stanice odpadních vod.", "from": "25.05.2023", "to": "30.06.2024" } , { "id": 4742, "type": "3", "name": "Hrádek n.N., ČOV Hrádek n.N. – intenzifikace a zkapacitněn", "lat": "50.855093", "lng": "14.831895", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/hradek-n-n-cov-hradek-n-n-intenzifikace-zkapacitnen.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4677, "type": "1", "name": "Hrádek n.N., Grabštejnská, Liberecká - sídliště - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.852829", "lng": "14.851437", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/hradek-n-n-grabstejnska-liberecka-sidliste-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2024/li020147-hradek-nN_grabstejnska_liberecka_sidliste_rkv/s_li020147-hradek-n-n-grabstejnska-liberecka-sidliste-rekontrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 583,5 metrů a vodovodu v délce 337,0 metrů.", "from": "07.02.2024", "to": "30.06.2025" } , { "id": 4676, "type": "3", "name": "Hrádek n.N., Turów - zásobení vodou", "lat": "50.854826", "lng": "14.915658", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/hradek-n-n-turow-zasobeni-vodou.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4581, "type": "1", "name": "Hrob, Mírové nám. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.657816", "lng": "13.726678", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/hrob-mirove-nam-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp010031-hrob_mirove-namesti_rvk/s_tp010031-hrob-mirove-namesti-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 282,4 metrů a kanalizace v délce 540 metrů.", "from": "24.04.2023", "to": "24.08.2024" } , { "id": 4717, "type": "3", "name": "Hrobčice, Mukov, zdroj Bílina II – posílení zdroje", "lat": "50.503223", "lng": "13.848317", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/hrobcice-mukov-zdroj-bilina-ii-posileni-zdroje.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4648, "type": "3", "name": "Chbany - čištění a odvedení odpadních vod", "lat": "50.334691", "lng": "13.428462", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/chbany-cisteni-odvedeni-odpadnich-vod.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4725, "type": "3", "name": "Chlumec, Stradov – rekonstrukce čerpání", "lat": "50.693609", "lng": "13.925746", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/chlumec-stradov-rekonstrukce-cerpani.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4496, "type": "1", "name": "Chomutov, Blanická, Slezská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.468381", "lng": "13.386995", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/chomutov-blanicka-slezska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cv011197-chomutov_blanicka_slezska_rv/s_cv011197-chomutov-blanicka-slezska-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 694,6 metrů.", "from": "10.03.2023", "to": "30.04.2024" } , { "id": 4650, "type": "1", "name": "Chomutov, Blatenská, k Severce - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.474353", "lng": "13.403015", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/chomutov-blatenska-k-severce-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2024/cv011188_chomutov_blatenska_k-severce_rkv/s_cv011188-chomutov-blatenska-k-severce-rekonstrukce-kanalizace-vodoodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 728,4 metrů a vodovodu v délce 537,3 metrů. ", "from": "08.02.2024", "to": "08.02.2025" } , { "id": 4499, "type": "1", "name": "Chomutov, Jakoubka ze Stříbra, Klostermannova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.461829", "lng": "13.416283", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/chomutov-jakoubka-stribra-klostermannova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cv011222-chomutov_jakoubka-stribra_klostermannova_rkv/s_cv0111015-chomutov-jakoubka-stribra-klostermannova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 425 metrů a kanalizace v délce 383,6 metrů.", "from": "22.05.2023", "to": "22.05.2024" } , { "id": 4493, "type": "1", "name": "Chomutov, Školní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.458301", "lng": "13.414330", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/chomutov-skolni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cv011060-chomutov_skolni_rkv/s_cv011060-chomutov-skolni-rekonstrukce-kanaliazce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 752,5 metrů a kanalizace v délce 716,7 metrů.", "from": "10.03.2023", "to": "10.01.2025" } , { "id": 4651, "type": "3", "name": "Chomutov, Třebízského, Sukova, Blanická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.468986", "lng": "13.389769", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/chomutov-trebizskeho-sukova-blanicka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4649, "type": "1", "name": "Chomutov, Vilová - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.467176", "lng": "13.413240", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/chomutov-vilova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2024/cv011186-chomutov_vilova_rvk/s_cv011186-chomutov-vilova-rekonstrukce-vodovodu-kanlizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace v délce 251,2 metrů a vodovod v délce 695,5 metrů.", "from": "01.02.2024", "to": "01.04.2025" } , { "id": 4678, "type": "3", "name": "Chotyně, cyklostezka - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.832377", "lng": "14.871041", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/chotyne-cyklostezka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4687, "type": "3", "name": "Chožov, za kaplí – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.400803", "lng": "13.858988", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/chozov-za-kapli-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4679, "type": "3", "name": "Chrastava, Sportovní - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.823646", "lng": "14.965537", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/chrastava-sportovni-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4664, "type": "3", "name": "Chřibská – rekonstrukce vodovodů", "lat": "50.860277", "lng": "14.482333", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/chribska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4738, "type": "3", "name": "Jablonec n.N., Jarní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.722217", "lng": "15.183901", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/jablonec-n-n-jarni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4671, "type": "3", "name": "Jablonec n.N., Kokonín - rekonstrukce vodojemu Zákoutí a přívodního řadu", "lat": "50.707417", "lng": "15.190142", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/jablonec-n-n-kokonin-rekonstrukce-vodojemu-zakouti-privodniho-radu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4672, "type": "3", "name": "Jablonec n.N., Mládí – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.740760", "lng": "15.165715", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/jablonec-n-n-mladi-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4529, "type": "1", "name": "Jablonec n.N., Rychnovská, Na Svahu - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.704709", "lng": "15.184284", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/jablonec-n-n-rychnovska-svahu-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/jn008418-jablonec-nn_rychnovaska_na-svahu-rkv/s_jn008418-jablonec-nad-nisou-rychovska.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 614,5 metrů a kanalizace v délce 727 metrů.", "from": "24.04.2023", "to": "24.10.2024" } , { "id": 4531, "type": "1", "name": "Jablonec n/N, Střelecká, Květinová, Pivovarská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.717711", "lng": "15.165386", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/jablonec-n-n-strelecka-kvetinova-pivovarska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/jn008441-jablonec-nn_strelecka_kvetinova_pivovarska_rkv/s_jn008441-jablonec-n-n-strelecka-kvetinova-pivovarska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 839 metrů a kanalizace v délce 458,5 metrů.", "from": "10.05.2023", "to": "30.09.2024" } , { "id": 4637, "type": "1", "name": "Jablonné v P.,U Školy - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.766276", "lng": "14.767198", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/jablonne-p-u-skoly-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2024/cl022068-jablonne-podjestedi_u-skoly_rv/s_cl022068-jablonne-podjestedi-u-skoly-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovod v délce 320 metrů .", "from": "01.02.2024", "to": "30.06.2024" } , { "id": 4638, "type": "3", "name": "Jestřebí, Pavlovice - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.596933", "lng": "14.535165", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/jestrebi-pavlovice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4665, "type": "3", "name": "Jetřichovice, Vysoká Lípa - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.861109", "lng": "14.354969", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/jetrichovice-vysoka-lipa-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4500, "type": "1", "name": "Kadaň, 5. května – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.379613", "lng": "13.273485", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/kadan-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cv013121-kadan_5.kvetna_rvk/s_cv013121-kadan-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 821,6 metrů a stavební opravu 3 kanalizačních šachet.", "from": "27.04.2023", "to": "31.05.2024" } , { "id": 4652, "type": "3", "name": "Kadaň, Úhošťany - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.354563", "lng": "13.259179", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/kadan-uhostany-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4639, "type": "3", "name": "Kamenický Šenov, Palackého – odstranění výusti CL29 a rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.769903", "lng": "14.472523", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/kamenicky-senov-palackeho-odstraneni-vyusti-cl29-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4653, "type": "3", "name": "Klášterec n.O., ÚV Hradiště – filtrace GAU", "lat": "50.425018", "lng": "13.210471", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/klasterec-n-o-uv-hradiste-filtrace-gau.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4503, "type": "1", "name": "Klášterec nad Ohří, Osvobozená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.387622", "lng": "13.191887", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/klasterec-nad-ohri-osvobozena-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cv015152-klasterec-no_osvobozena_rkv/s_cv015152-klasterec-nad-ohri-osvobozena-rekonstrukce-kanaliazce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 643 metrů a kanalizace v délce 450,9 metrů.", "from": "09.05.2023", "to": "30.11.2024" } , { "id": 4654, "type": "3", "name": "Klášterec, ÚV Hradiště – haly filtrace a reakčních nádrží – rekonstrukce střech a opláštění", "lat": "50.424469", "lng": "13.210319", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/klasterec-uv-hradiste-haly-filtrace-reakcnich-nadrzi-rekonstrukce-strech-oplasteni.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4673, "type": "3", "name": "Koberovy - náhrada vodních zdrojů Koberovy Besedice JZ1, Koberovy Vrát G1,Loučky u Turnova", "lat": "50.637760", "lng": "15.250060", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/koberovy-nahrada-vodnich-zdroju-koberovy-besedice-jz1-koberovy-vrat-g1loucky-turnova.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4704, "type": "3", "name": "Korozluky, VDJ Sedlec 1 - rekonstrukce přivaděče, vodovodu a vodojemu", "lat": "50.477971", "lng": "13.712965", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/korozluky-vdj-sedlec-1-rekonstrukce-privadece-vodovodu-vodojemu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4666, "type": "3", "name": "Krásná Lípa, Fibichovo údolí – odstranění kanalizační výusti DC 144 a rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.916521", "lng": "14.492228", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/krasna-lipa-fibichovo-udoli-odstraneni-kanalizacni-vyusti-dc-144-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4688, "type": "1", "name": "Krásný Dvůr, Němčany – náhrada vodního zdroje N1", "lat": "50.259887", "lng": "13.294234", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/krasny-dvur-nemcany-nahrada-vodniho-zdroje-n1.html", "img": "/images/gallery/mapa/2024/krasny-vdur_nemcany_nahrada-vodniho-zdroje-nli/s_ln026018-krasny-dvur-nemcany-nahrada-vodniho-zdroje-n1.jpg", "desc": "Předmětem stavby je výstavba nového přivaděče pitné vody.", "from": "07.02.2024", "to": "07.07.2024" } , { "id": 4718, "type": "3", "name": "Krupka – posílení vodního zdroje Supí Hrad", "lat": "50.690747", "lng": "13.892310", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/krupka-posileni-vodniho-zdroje-supi-hrad.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4719, "type": "3", "name": "Krupka, Masarykova, B. Němcové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.683288", "lng": "13.877631", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/krupka-masarykova-b-nemcove-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4695, "type": "3", "name": "Křešice, VDJ Třeboutice – rekonstrukce", "lat": "50.532008", "lng": "14.183690", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/kresice-vdj-treboutice-rekonstrukce.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4552, "type": "1", "name": "Lenešice, ČSOV Dobroměřice 1 - Lenešická - zkapacitnění", "lat": "50.372817", "lng": "13.772911", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/lenesice-csov-dobromerice-1-lenesicka-zkapacitneni.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ln028027-lenesice_csov-dobromerice-1_lnenesicka_zkapacitneni/s_ln028027-lenesice-csov-dobromerice-1-lenesicka-zkapacitnenii.jpg", "desc": "Předmětem stavby je zkapacitnění čerpací stanice odpadních vod Dobroměřice.", "from": "14.09.2023", "to": "14.03.2024" } , { "id": 4689, "type": "3", "name": "Lenešice, Husova, Jiráskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.376886", "lng": "13.771107", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/lenesice-husova-jiraskova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4551, "type": "2", "name": "Lenešice, Pivovarská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.374540", "lng": "13.761980", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/lenesice-pivovarska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ln028026-lenesice_pivovarska_rkv/s_ln028026-lenesice-pivovarska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace v délce 356,9 metrů a vodovod v délce 289,1 metrů .", "from": "13.06.2023", "to": "13.01.2024" } , { "id": 4353, "type": "1", "name": "Liberec, ČOV - strojní odvodnění", "lat": "50.780398", "lng": "15.031887", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/liberec-cov-strojni-odvodneni.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/li032740-liberec_cov_strojni-odvodneni/s_li032740-liberec-cov-strojni-odvodneni.jpg", "desc": "Předmětem stavby je výměna odstředivky odvodnění.", "from": "18.04.2023", "to": "29.02.2024" } , { "id": 4685, "type": "3", "name": "Liberec, Londýnská - u ČOV - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.779544", "lng": "15.031739", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/liberec-londynska-cov-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4682, "type": "3", "name": "Liberec, Orlí, U Besedy - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.766931", "lng": "15.051061", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/liberec-orli-besedy-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4681, "type": "3", "name": "Liberec, průmyslová zóna SEVER - rekonstrukce kanalizace I. etapa", "lat": "50.779389", "lng": "15.032367", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/liberec-prumyslova-zona-sever-rekonstrukce-kanalizace-etapa.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4546, "type": "1", "name": "Liberec, Svojsíkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.777775", "lng": "15.063207", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/liberec-svojsikova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/li032794-liberec-svojsikova_rkv/s_li032794-liberec-svojsikova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 392,5 metrů, přivaděče v délce 432 metrů a kanalizace v délce 410 metrů.", "from": "04.05.2023", "to": "31.08.2024" } , { "id": 4683, "type": "3", "name": "Liberec, Táborská, Strakonická - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.750107", "lng": "15.028512", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/liberec-taborska-strakonicka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4680, "type": "3", "name": "Liberec, Tržní náměstí, Pastýřská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.772932", "lng": "15.058343", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/liberec-trzni-namesti-pastyrska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4541, "type": "1", "name": "Liberec, ÚV Machnín - rekonstrukce", "lat": "50.784100", "lng": "14.994574", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/liberec-uv-machnin-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/li032569-liberec_machnin-uv-rekonstrukce/s_li032569-liberec-machnin-uv-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce úpravny vody Machnín.", "from": "01.06.2023", "to": "01.06.2025" } , { "id": 4684, "type": "3", "name": "Liberec, VDJ Králův Háj – rekonstrukce", "lat": "50.766287", "lng": "15.079627", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/liberec-vdj-kraluv-haj-rekonstrukce.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4699, "type": "3", "name": "Litoměřice, ČOV Litoměřice - zpevněné plochy", "lat": "50.531215", "lng": "14.118423", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/litomerice-cov-litomerice-zpevnene-plochy.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4698, "type": "3", "name": "Litoměřice, Dlouhá a Mostecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.533614", "lng": "14.133436", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/litomerice-dlouha-mostecka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4700, "type": "3", "name": "Litoměřice, Dobrovského, Šafaříkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.537129", "lng": "14.121774", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/litomerice-dobrovskeho-safarikova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4565, "type": "1", "name": "Litoměřice, Sámova, 28. října, Masarykova a Pokratická – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.543081", "lng": "14.123409", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/litomerice-samova-28-rijna-masarykova-pokraticka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/lt060130-litomerice_samova_28rijna_masarykova_pokraticka_rv/s_lt060130-litomesice-samova-28-rijna-masarykova-pokraticka-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 695,5 metrů.", "from": "17.07.2023", "to": "17.04.2024" } , { "id": 4697, "type": "3", "name": "Litoměřice, Stránského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.536062", "lng": "14.122577", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/litomerice-stranskeho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4696, "type": "3", "name": "Litoměřice, Švermova, Kubelíkova – rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.532877", "lng": "14.121969", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/litomerice-svermova-kubelikova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4573, "type": "1", "name": "Litvínov, Janáčkova, Martinů - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.596141", "lng": "13.587730", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/litvinov-janackova-martinu-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/mo020169_litvinov_janackova_martinu_rv/s_mo020169-livtvinov-janackova-martinu-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 739,92 metrů.", "from": "21.02.2023", "to": "30.06.2024" } , { "id": 4706, "type": "3", "name": "Litvínov, Ladova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.605256", "lng": "13.623654", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/litvinov-ladova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4705, "type": "3", "name": "Litvínov, Most – rekonstrukce AŠ na přivaděčích ZFŘ a GŘ", "lat": "50.603183", "lng": "13.596206", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/litvinov-most-rekonstrukce-as-privadecich-zfr-gr.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4713, "type": "3", "name": "Litvínov, Mostecká, Nádražní – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.593164", "lng": "13.613728", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/litvinov-mostecka-nadrazni-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4740, "type": "3", "name": "Louny, Beneše z Loun, Česká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.357068", "lng": "13.795020", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/louny-benese-z-loun-ceska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4690, "type": "3", "name": "Louny, Čeňka Zemana - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.358001", "lng": "13.827659", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/louny-cenka-zemana-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4553, "type": "1", "name": "Louny, Mírové nám. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.357610", "lng": "13.796556", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/louny-mirove-nam-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ln038099-louny_mirove-namesti-rkv/s_ln038099-louny-mirove-nam-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 234 metrů a kanalizace v délce 271,2 metrů.", "from": "21.03.2023", "to": "31.05.2024" } , { "id": 4746, "type": "3", "name": "Lovečkovice, zdroj Knínice u Lovečkovic – rekonstrukce", "lat": "50.653699", "lng": "14.246114", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/loveckovice-zdroj-kninice-loveckovic-rekonstrukce.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4701, "type": "3", "name": "Lovečkovice, zdroj Touchořiny - rekonstrukce", "lat": "50.622955", "lng": "14.240068", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/loveckovice-zdroj-touchoriny-rekonstrukce.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4702, "type": "3", "name": "Lovosice, ČSOV Lovosice – rekonstrukce", "lat": "50.519380", "lng": "14.049149", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/lovosice-csov-lovosice-rekonstrukce.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4707, "type": "3", "name": "Lužice, ČOV Lužice - rekonstrukce (zkapacitnění)", "lat": "50.490587", "lng": "13.745909", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/luzice-cov-luzice-rekonstrukce-zkapacitneni.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4479, "type": "1", "name": "Mařenice, Horní Světlá - náhrada zdroje", "lat": "50.835959", "lng": "14.648925", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/marenice-horni-svetla-nahrada-zdroje.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cl038006-marenice-horni-svetla-nahrada-zdroje/s_cl038006-marenice-horni-svetla-nahrada-zdroje.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavba jímacího objektu úpravny vody.", "from": "08.08.2023", "to": "31.05.2024" } , { "id": 4640, "type": "3", "name": "Mařenice, Horní Světlá - ÚV Nová Huť - rekonstrukce svodného řadu", "lat": "50.830777", "lng": "14.596176", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/marenice-horni-svetla-uv-nova-hut-rekonstrukce-svodneho-radu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4708, "type": "3", "name": "Meziboří, HTP - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.623989", "lng": "13.593226", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/mezibori-htp-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4310, "type": "1", "name": "Mimoň, Mírová, Poštovní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.657869", "lng": "14.724464", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/mimon-mirova-postovni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cl039071-mimon_mirova_postovni_rvk/s_cl039071-mimon-mirova-postovni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 447 metrů a kanalizace v délce 421,5 metrů.", "from": "18.08.2022", "to": "30.06.2024" } , { "id": 4641, "type": "3", "name": "Mimoň, Vranov II - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.666041", "lng": "14.752667", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/mimon-vranov-ii-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4480, "type": "1", "name": "Mimoň,Letná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu II.etapa", "lat": "50.664746", "lng": "14.727120", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/mimonletna-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu-ii-etapa.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cl039081-mimon_letna_rkv-iietapa/s_cl039081-mimon-letna-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu-ii-etapa.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 980 metrů a kanalizace v délce 825 metrů.", "from": "05.06.2023", "to": "31.07.2025" } , { "id": 4575, "type": "1", "name": "Most, Hollarova, V Zahrádkách- rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.511173", "lng": "13.629949", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/most-hollarova-zahradkach-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/mo027313-most_hollarova_v-zahradkach-rkv/s_mo027313-most-hollarova-v-zahradkach-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 331,9 metrů a kanalizace v délce 188,9 metrů.", "from": "30.05.2023", "to": "31.07.2024" } , { "id": 4710, "type": "3", "name": "Most, Ke Koupališti – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.497051", "lng": "13.643496", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/most-ke-koupalisti-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4712, "type": "3", "name": "Most, V. Vančury - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.515178", "lng": "13.639485", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/most-vancury-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4709, "type": "3", "name": "Most, Vinohradská, Zahražanská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.516399", "lng": "13.631717", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/most-vinohradska-zahrazanska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4711, "type": "3", "name": "Most, Vtelno - rekonstrukce ČSOV Vtelno 1 a kanalizace", "lat": "50.488804", "lng": "13.679406", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/most-vtelno-rekonstrukce-csov-vtelno-1-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4741, "type": "3", "name": "Mšené-Lázně, Mšené-lázně ČOV + spádové ČSOV - osazení průtokoměrů", "lat": "50.367366", "lng": "14.131364", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/msene-lazne-msene-lazne-cov-spadove-csov-osazeni-prutokomeru.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4033, "type": "1", "name": "Mšené-Lázně, ÚV Brníkov - rekonstrukce", "lat": "50.382299", "lng": "14.077967", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/msene-lazne-uv-brnikov-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/lt073029_msene_lazne_uv_brnikov_rek/s_lt073029_msene_lazne_uv_brnikov_rek.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2021.", "from": "31.03.2021", "to": "30.06.2025" } , { "id": 4607, "type": "1", "name": "Novosedlice, Vrchoslavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.659535", "lng": "13.823214", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/novosedlice-vrchoslavska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp028016-novosedlice_vrchoslavska_rkv/s_tp028016-novovsedlice-vrchoslvaska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace v délce 476,56 metrů a vodovod v délce 426,11 metrů .", "from": "27.09.2021", "to": "30.09.2024" } , { "id": 4642, "type": "3", "name": "Nový Bor, Luční II. – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.765710", "lng": "14.551326", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/novy-bor-lucni-ii-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4643, "type": "3", "name": "Nový Bor, Špálova, Palackého – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.758058", "lng": "14.557347", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/novy-bor-spalova-palackeho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4714, "type": "3", "name": "Obrnice, I/13, Rudé armády - rekonstrukce kanalizačního výtlaku a vodovodu", "lat": "50.505088", "lng": "13.689595", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/obrnice-13-rude-armady-rekonstrukce-kanalizacniho-vytlaku-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4482, "type": "1", "name": "Okrouhlá - náhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.769076", "lng": "14.529245", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/okrouhla-nahrada-zdroje-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cl044006-okrouhla-nahrada-vodniho-zdroje_rv/s_cl044006-okrouhla-nahrada-zdroje-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení posílení zdroje pitné vody a rekonstrukce vodovodu v délce 357 metrů.", "from": "22.03.2023", "to": "30.04.2024" } , { "id": 4720, "type": "1", "name": "Osek, Vodičkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.622414", "lng": "13.690227", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/osek-vodickova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2024/tp030026-osek_vodickova_rkv/s_tp030026-osek-vodickova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace v délce 250,3 metrů a vodovod v délce 196,0 metrů .", "from": "01.02.2024", "to": "01.09.2024" } , { "id": 4554, "type": "1", "name": "Panenský Týnec, VDJ Hříškov - rekonstrukce", "lat": "50.294588", "lng": "13.889298", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/panensky-tynec-vdj-hriskov-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ln047010-pnensky-tynec_vdj-hriskov_rekonstrukce/s_ln047010-panensky-tynec-vdj-hriskov-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodojemu Hříškov.", "from": "22.06.2023", "to": "22.10.2024" } , { "id": 4715, "type": "3", "name": "Patokryje, u okálů – rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.498876", "lng": "13.706098", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/patokryje-okalu-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4726, "type": "3", "name": "Petrovice, Krásný Les – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.766983", "lng": "13.937340", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/petrovice-krasny-les-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4571, "type": "1", "name": "Píšťany, ÚV Velké Žernoseky - rekonstrukce", "lat": "50.520547", "lng": "14.060621", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/pistany-uv-velke-zernoseky-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/lt118041-pistany_uv-velke-zernoseky_rek-ii-etpa/s_lt118041-pistany-uv-velke-zernoseky-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce úpravny vody Žernoseky.", "from": "30.05.2023", "to": "30.05.2026" } , { "id": 4644, "type": "3", "name": "Ralsko, ČOV Kuřivody - čerpání na ČOV Hradčany", "lat": "50.630495", "lng": "14.738748", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/ralsko-cov-kurivody-cerpani-cov-hradcany.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4703, "type": "3", "name": "Roudnice n.L., od VDJ Hostěraz po AŠ Krabčická - rekonstrukce přivaděče", "lat": "50.415318", "lng": "14.281283", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/roudnice-n-l-od-vdj-hosteraz-po-as-krabcicka-rekonstrukce-privadece.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4667, "type": "3", "name": "Rumburk - odstranění výustí DC 76 a DC 77", "lat": "50.948039", "lng": "14.542219", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/rumburk-odstraneni-vyusti-dc-76-dc-77.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4668, "type": "3", "name": "Rybniště, č.p. 251 – č.p. 167 – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.879653", "lng": "14.511327", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/rybniste-c-p-251-c-p-167-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4686, "type": "3", "name": "Rynoltice, VDJ Jítrava horní – rekonstrukce akumulace", "lat": "50.793813", "lng": "14.851551", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/rynoltice-vdj-jitrava-horni-rekonstrukce-akumulace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4645, "type": "3", "name": "Slunečná, krajská komunikace - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.735970", "lng": "14.481949", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/slunecna-krajska-komunikace-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4694, "type": "3", "name": "Staňkovice, Postoloprtská – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.349570", "lng": "13.570366", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/stankovice-postoloprtska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4727, "type": "3", "name": "Stebno, Chvalov - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.601903", "lng": "14.058175", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/stebno-chvalov-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4487, "type": "1", "name": "Stráž p.R., ČSOV Stráž p.R. - Zátiší – rekonstrukce", "lat": "50.697626", "lng": "14.821172", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/straz-p-r-csov-straz-p-r-zatisi-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cl058027-straz-pod-ralskem_csov_zatisi_rekonstrukce/s_cl058027-straz-p-r-csov-straz-p-r-zatisi-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod.", "from": "07.03.2023", "to": "31.07.2024" } , { "id": 4583, "type": "1", "name": "Světec, Krupská, Školní, Zámek - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.575754", "lng": "13.813773", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/svetec-krupska-skolni-zamek-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp036022-svteec-krupska_skolni_zamek_rvk/s_tp036022-svetec-krupska-skolni-zamek-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 1013,9 metrů a kanalizace v délce 441 metrů.", "from": "21.02.2023", "to": "21.07.2024" } , { "id": 4674, "type": "3", "name": "Tanvald - Železný Brod – rekonstrukce přivaděče", "lat": "50.734070", "lng": "15.303703", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/tanvald-zelezny-brod-rekonstrukce-privadece.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4728, "type": "3", "name": "Telnice, Liboňov – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.725204", "lng": "13.959087", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/telnice-libonov-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4595, "type": "1", "name": "Telnice, vodojem a čerpací stanice", "lat": "50.723332", "lng": "13.963912", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/telnice-vodojem-cerpaci-stanice.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ul036013-telnice_vodojem-cerpaci-stanice/s_ul036013-telnice-uv-vdj-cs-zkapacitneni.jpg", "desc": "Předmětem stavby je výstavba vodojemu, vodovodu a výpustného potrubí z vodojemu.", "from": "13.09.2023", "to": "13.12.2024" } , { "id": 4724, "type": "3", "name": "Teplice, Duchcovská – severní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.636601", "lng": "13.814195", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/teplice-duchcovska-severni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4584, "type": "1", "name": "Teplice, Hudcov, V domkách – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.629735", "lng": "13.782870", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/teplice-hudcov-domkach-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp037237-teplice_hudcov_v-domkach_rkv/s_tp037237-teplice-hudcov-v-domkach-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 322,7 metrů a kanalizace v délce 342,20 metrů.", "from": "05.04.2023", "to": "30.06.2024" } , { "id": 4722, "type": "3", "name": "Teplice, Masarykova, od BILLY - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.652036", "lng": "13.843562", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/teplice-masarykova-od-billy-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4586, "type": "2", "name": "Teplice, Opavská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.627872", "lng": "13.821734", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/teplice-opavska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp037246-teplice_opavska_rvk/s_tp037246-teplice-opavska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace v délce 97,50 metrů a vodovod v délce 614,5 metrů .", "from": "02.08.2023", "to": "02.02.2024" } , { "id": 4721, "type": "3", "name": "Teplice, Otakarova, Břetislavova, Boleslavova stezka - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.634324", "lng": "13.828033", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/teplice-otakarova-bretislavova-boleslavova-stezka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4723, "type": "3", "name": "Teplice, Rooseveltovo náměstí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.638783", "lng": "13.805839", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/teplice-rooseveltovo-namesti-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4588, "type": "1", "name": "Teplice, Tržní náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.644231", "lng": "13.826044", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/teplice-trzni-namesti-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp037252-teplice-trzni-namesti_rkv/s_tp037252-teplice-trzni-namesti-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 307,2 metrů a kanalizace v délce 160,2 metrů.", "from": "20.06.2023", "to": "20.07.2024" } , { "id": 4585, "type": "1", "name": "Teplice, VDJ Hudcov Fláje – rekonstrukce", "lat": "50.624138", "lng": "13.795632", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/teplice-vdj-hudcov-flaje-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp037242-teplice_hudcov_flaje_rekonstrukce/s_tp037042-teplice-vdj-hudcov-flaje-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodojemu.", "from": "07.09.2023", "to": "07.03.2025" } , { "id": 4603, "type": "1", "name": "Trmice, Žižkova, Na Pískách - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.643339", "lng": "14.005931", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/trmice-zizkova-piskach-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ul046037 trmice_Žižkova_Na Pískác_RKV/s_ul046037-trmice-zizkova-piskach-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2023.", "from": "12.04.2023", "to": "12.04.2025" } , { "id": 4655, "type": "1", "name": "Údlice, ČOV – rekonstrukce objektu autodopravy", "lat": "50.445044", "lng": "13.450408", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/udlice-cov-rekonstrukce-objektu-autodopravy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2024/cv035057_udlice_cov_rek-objektu-autodopravy/s_cv035057-udlice-cov-rekonstrukce-objektu-autodopravy.jpg", "desc": "Předmětem stavby je objekt autodopravy na ČOV Údlice.", "from": "01.02.2024", "to": "01.11.2024" } , { "id": 4589, "type": "1", "name": "Újezdeček, Košťanská, Rohová, Kamenná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.645457", "lng": "13.786346", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/ujezdecek-kostanska-rohova-kamenna-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp038007-ujezdecek_kostanska_rohova_kamenna_rkv/s_tp038007-ujezdecek-kostanska-rohova-kamenna-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 456,3 metrů a kanalizace v délce 245,3 metrů.", "from": "15.06.2023", "to": "30.06.2024" } , { "id": 4729, "type": "3", "name": "Ústí n.L., Brná, ČOV - převedení na ČOV Střekov", "lat": "50.628026", "lng": "14.059483", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/usti-n-l-brna-cov-prevedeni-cov-strekov.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4731, "type": "3", "name": "Ústí n.L., Čajkovského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.650032", "lng": "14.041454", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/usti-n-l-cajkovskeho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4732, "type": "3", "name": "Ústí n.L., ČS Krásné Březno – Autoškola", "lat": "50.669725", "lng": "14.069203", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/usti-n-l-cs-krasne-brezno-autoskola.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4733, "type": "3", "name": "Ústí n.L., ČS Mariánská skála a úprava stoky Z", "lat": "50.661270", "lng": "14.047171", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/usti-n-l-cs-marianska-skala-uprava-stoky-z.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4598, "type": "1", "name": "Ústí n.L., Klíšská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu II. etapa", "lat": "50.662939", "lng": "14.030100", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/usti-n-l-klisska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu-ii-etapa.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ul038554-usti-nl_klisska_rkv_iietapa/s_ul038554-usti-n-l-klisska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu-ii-etapa.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 364,2 metrů a kanalizace v délce 325,7 metrů.", "from": "27.09.2023", "to": "27.09.2024" } , { "id": 4370, "type": "1", "name": "Ústí n.L., Kojetická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.652538", "lng": "14.066544", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/usti-n-l-kojeticka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ul038555-usti-nad-labem_kojeticka_rkv/s_ul038555-usti-n-l-kojeticka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 826,48 metrů a kanalizace v celkové délce 459,27 metrů.", "from": "01.04.2022", "to": "01.04.2024" } , { "id": 4734, "type": "3", "name": "Ústí n.L., Krásné Březno - propojení vodovodních tl. pásem", "lat": "50.672917", "lng": "14.062244", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/usti-n-l-krasne-brezno-propojeni-vodovodnich-tl-pasem.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4735, "type": "3", "name": "Ústí n.L., Nad Březnem - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.673006", "lng": "14.060001", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/usti-n-l-nad-breznem-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4360, "type": "1", "name": "Ústí n.L., Sebuzín, Církvice, Dolní Zálezly – odstranění kanalizačních výustí", "lat": "50.592346", "lng": "14.041607", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/usti-n-l-sebuzin-cirkvice-dolni-zalezly-odstraneni-kanalizacnich-vyusti.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ul038315-usti-nl_sebuzin_cirkvice_dolni-zalezly_odstraneni-kanalizacnich-vyusti/s_ul038315-usti-n-l-sebuzin-cirkvice-dolni-zalezly-odstraneni-kanalizacnich-vyusti.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění výustí a převedení splaškových vod do nové ČOV.", "from": "10.06.2022", "to": "10.06.2024" } , { "id": 4736, "type": "3", "name": "Ústí n.L., Sukova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.651193", "lng": "14.046823", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/usti-n-l-sukova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4596, "type": "1", "name": "Ústí n.L., Šeříková - kanalizace a vodovod", "lat": "50.629444", "lng": "14.064896", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/usti-n-l-serikova-kanalizace-vodovod.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ul-038545-usti-nl_serikova_rkv/s_ul038545-usti-nad-labem-serikova-kanalizace-vodovod.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 220,22 metrů a kanalizace v délce 195,89 metrů.", "from": "09.05.2023", "to": "31.05.2024" } , { "id": 4730, "type": "3", "name": "Ústí n.L., VDJ Krásné Březno - Na Vyhlídce - rekonstrukce", "lat": "50.671422", "lng": "14.094437", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/usti-n-l-vdj-krasne-brezno-vyhlidce-rekonstrukce.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4570, "type": "1", "name": "Úštěk, ČOV – intenzifikace", "lat": "50.577113", "lng": "14.349961", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/ustek-cov-intenzifikace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/lt114048-ustek-cov_intenzifikace/s_lt1114048-ustek-cov-intenzifikace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je intenzifikace ČOV Úštěk.", "from": "03.08.2023", "to": "03.02.2025" } , { "id": 4669, "type": "3", "name": "Varnsdorf, Chmelařská, Železná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.895941", "lng": "14.623497", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/varnsdorf-chmelarska-zelezna-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4555, "type": "1", "name": "VDJ Pšov - VDJ Čeradice - rekonstrukce přivaděče", "lat": "50.251577", "lng": "13.464026", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/vdj-psov-vdj-ceradice-rekonstrukce-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ln055071-vdj-psov-vdj-ceradice_rekonstrukce-privadece/s_ln055071-vdj-psov-vdj-ceradice-rekonstrukce-privadece.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce přívodního řadu v délce 6796,7 metrů a zásobní řad v délce 513,7 metrů.", "from": "24.07.2023", "to": "31.12.2024" } , { "id": 4216, "type": "1", "name": "Velké Hamry, Bohdalovice - odstranění výustí JB 01 a JB 45", "lat": "50.719123", "lng": "15.317108", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/velke-hamry-bohdalovice-odstraneni-vyusti-jb-01-jb-45.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/jn033020-velke-hamry_bohdalovice_odstraneni-kana-vyusti-jb01-jb45/s_jn033020-velke-hamry-bohdalovice-odtsraneni-vyusti-jb-01-jb-45.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění výustí, výstavba nových kanalizačních výtlaků, kanalizační stoky a čerpacích stanic odpadních vod.", "from": "20.04.2022", "to": "30.09.2024" } , { "id": 4670, "type": "3", "name": "Vilémov – nájezd, přístup k VDJ Vilémov", "lat": "50.993432", "lng": "14.343308", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/vilemov-najezd-pristup-k-vdj-vilemov.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4656, "type": "3", "name": "Výsluní – rekonstrukce ÚV a přívodní ho řadu do VDJ", "lat": "50.484168", "lng": "13.210173", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/vysluni-rekonstrukce-uv-privodni-ho-radu-do-vdj.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4647, "type": "3", "name": "Žandov, Valteřice - rekonstrukce přivaděče", "lat": "50.679112", "lng": "14.405955", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/zandov-valterice-rekonstrukce-privadece.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4646, "type": "3", "name": "Žandov, Volfartická – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.714418", "lng": "14.398577", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/zandov-volfarticka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4739, "type": "3", "name": "Žatec, Hálkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.327272", "lng": "13.534149", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/zatec-halkova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4691, "type": "3", "name": "Žatec, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.318578", "lng": "13.537705", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/zatec-husova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4693, "type": "3", "name": "Žatec, Rooseveltova, Resslova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.333961", "lng": "13.552843", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/zatec-rooseveltova-resslova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4560, "type": "1", "name": "Žatec, Šafaříkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.324363", "lng": "13.550310", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/zatec-safarikova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ln085227-zatec_safarikova_rvk/s_ln085227-zatec-safarikova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 594,5 metrů a kanalizace v délce 163,6 metrů.", "from": "13.04.2023", "to": "30.06.2024" } , { "id": 4692, "type": "3", "name": "Žatec, Tyršova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.326292", "lng": "13.550013", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2024/zatec-tyrsova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2024.", "from": "", "to": "" } ]}