{ "items": [ { "id": 4527, "type": "1", "name": "Bedřichov, VDJ Bedřichov – dolní – rekonstrukce", "lat": "50.788673", "lng": "15.149281", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/bedrichov-vdj-bedrichov-dolni-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/jn002071-bedrichov_vdj-bedrichov_dolni_r/s_jn002071-bedrichov-vdj-bedrichov-dolni-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodojem Bedřichov - dolní.", "from": "04.04.2023", "to": "04.11.2023" } , { "id": 4579, "type": "1", "name": "Bílina, Seifertova, Radniční, Wolkerova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.547368", "lng": "13.774585", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/bilina-seifertova-radnicni-wolkerova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp001077 bílina_radniční_seifertova_wolkerova_RKV/s_tp001077-bilina-seifertova-radnicni-wolkerova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 792,4 metrů a kanalizace v délce 401,9 metrů.", "from": "15.06.2023", "to": "15.12.2024" } , { "id": 4549, "type": "2", "name": "Blšany, Družstevní, Nerudova, Pivovarská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.216466", "lng": "13.467012", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/blsany-druzstevni-nerudova-pivovarska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ln004014-blsany_druzstevni_nerudova_pivovarska_rv/s_ln004014-blsany-druzstevni-nerudova-pivovarska-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 356,3 metrů.", "from": "30.05.2023", "to": "31.08.2023" } , { "id": 4242, "type": "1", "name": "Bohušovice n.O., ČOV - rekonstrukce", "lat": "50.498512", "lng": "14.153983", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/bohusovice-n-o-cov-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/lt002032_bohusovice-n-o._cov_rekonstrukce/s_lt002032-bohusovice-n-o-cov-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce čistírny odpadních vod Bohušovice nad Ohří", "from": "04.11.2022", "to": "04.03.2025" } , { "id": 4562, "type": "1", "name": "Bohušovice n.O., Tylova, Masarykova, Brozanská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.494350", "lng": "14.148253", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/bohusovice-n-o-tylova-masarykova-brozanska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/lt002035-bohusovice-no_tylova_masarykova_rkv/s_lt002035-bohusovice-n-o-tylova-masarykova-brozanska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace v délce 477,8 metrů a vodovod v délce 514,5 metrů .", "from": "22.08.2023", "to": "22.06.2024" } , { "id": 4490, "type": "1", "name": "Březno - rekonstrukce přivaděče", "lat": "50.415759", "lng": "13.433354", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/brezno-rekonstrukce-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cv004021-brezno_rekonastrukce-privadsece/s_cv004019-brezno-rekonstrukce-privadece.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodního přivaděče pitné vody v celkové délce 2 130 metrů.", "from": "14.03.2023", "to": "31.12.2023" } , { "id": 4489, "type": "1", "name": "Březno, Kopeček - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.378833", "lng": "13.424521", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/brezno-kopecek-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cv004019-brezno_kopecek_rv/s_cv004019-brezno-kopecek-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 828,5 metrů.", "from": "22.02.2023", "to": "31.12.2023" } , { "id": 4472, "type": "2", "name": "Cvikov, Nábřežní - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.778277", "lng": "14.635336", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/cvikov-nabrezni-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cl006053-cvikov_nabrezi_rv/s_cl006053-cvikov-nabrezi-rekonstrukce-vodovdou.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 290 metrů.", "from": "06.03.2023", "to": "31.07.2023" } , { "id": 4473, "type": "1", "name": "Cvikov, vrt Drnovec (CV-2) – rekonstrukce a rekonstrukce AŠ", "lat": "50.778713", "lng": "14.663695", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/cvikov-vrt-drnovec-cv-2-rekonstrukce-rekonstrukce-as.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cl006062-cvikov_vrt-drnovec-reko_a_reko-AŠ/s_cl006062-cvikov-vrt-drnovec-rekonstrukce-as.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce stávajícího vrtu Drnovec.", "from": "06.03.2023", "to": "30.11.2023" } , { "id": 4394, "type": "2", "name": "Čeradice - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.309129", "lng": "13.493424", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/ceradice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ln008009-ceradice_rv/s_ln008009-ceradice-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 862,6 metrů.", "from": "22.06.2022", "to": "22.02.2023" } , { "id": 4561, "type": "1", "name": "Černčice, Třebízského, Vrchlického, Klostermannova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu ", "lat": "50.360025", "lng": "13.843856", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/cerncice-trebizskeho-vrchlickeho-klostermannova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ln094019-cerncice_trebizskeho_vrchlickeho_klostermannova_rkv/s_ln094019-cerncice-trebizskeho-vrchlickeho-klostermannova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 474,75 metrů a kanalizace v délce 481,75 metrů.", "from": "10.03.2023", "to": "10.10.2023" } , { "id": 4505, "type": "1", "name": "Česká Kamenice, Dvořákova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.799687", "lng": "14.414365", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/ceska-kamenice-dvorakova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/dc006062-ceka-kamenice_dvorakova_rkv/s_dc006062-ceska-kamenice-dvorakova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 130,5 metrů a kanalizace v délce 112 metrů.", "from": "06.06.2023", "to": "06.11.2023" } , { "id": 4437, "type": "2", "name": "Česká Kamenice, Kunratická stezka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.804213", "lng": "14.414455", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/ceska-kamenice-kunraticka-stezka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/dc006063-ceska-kamenice_kunraticka-stezka-rkv/s_dc006063-ceska-kamenice-kunraticka-stezka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 180,5 metrů a kanalizace v délce 164 metrů.", "from": "01.06.2022", "to": "30.04.2023" } , { "id": 4436, "type": "2", "name": "Česká Kamenice, Líska - náhrada zdroje", "lat": "50.818087", "lng": "14.447367", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/ceska-kamenice-liska-nahrada-zdroje.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/dc006049-ceska-kamenice_liska_uprava-zdroje/s_dc006049-ceska-kamenice-liska-nahrada-zdroje.jpg", "desc": "Předmětem stavby je výstavba výtlaku vodovodu, odpadu z vodovodu a výstavbu automatické čerpací stanice.", "from": "24.05.2022", "to": "31.05.2023" } , { "id": 4302, "type": "2", "name": "Česká Lípa, Na Blatech - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.687207", "lng": "14.524609", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/ceska-lipa-blatech-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cl007175-ceskla-lipa_na-blatech_rkv/s_cl007175-ceska-lipa-na-blatech-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 372,1 metrů a kanalizace v délce 214 metrů.", "from": "17.06.2022", "to": "31.07.2023" } , { "id": 4474, "type": "2", "name": "Česká Lípa, Pod Hůrkou - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.676343", "lng": "14.539168", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/ceska-lipceska-lipa-pod-hurkou-rekonstrukce-vodovodua-pod-hurkou-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cl007192-ceska-lipa-pod-hurkou_rv/s_cl007192-ceska-lipa-pod-hurkou-rekonastrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 105,3 metrů.", "from": "18.05.2023", "to": "31.08.2023" } , { "id": 4173, "type": "2", "name": "Česká Lípa, VDJ Špičák 2A - rekonstrukce", "lat": "50.700728", "lng": "14.548863", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/ceska-lipa-vdj-spicak-2a-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cl007111_ceska_lipa_vdj_spicak-2a/s_cl007111_ceska_lipa_vdj_spicak-2a.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavebně technologická rekonstrukce vodojemu.", "from": "12.08.2021", "to": "31.07.2023" } , { "id": 4515, "type": "1", "name": "Děčín, Boletice ČOV – strojní zahuštění a odvodnění", "lat": "50.743496", "lng": "14.185142", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/decin-boletice-cov-strojni-zahusteni-odvodneni.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/dc007341-decin_boletice-cov_strojni-zhusteni-odvodneni/s_dc007341-decin-boletice-cov-strojni-zahusteni-odvodneni.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce ČOV v Boleticích.", "from": "08.08.2023", "to": "08.08.2024" } , { "id": 4422, "type": "2", "name": "Děčín, ČSOV Březiny - kalové pole", "lat": "50.765275", "lng": "14.239258", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/decin-csov-breziny-kalove-pole.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/dc007333-decin_csov-breziny-kalove-pole/s_dc007333-decin-csov-breziny-kalove-pole.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukci otevřených kalových polí v areálu ČSOV.", "from": "06.06.2022", "to": "30.06.2023" } , { "id": 4514, "type": "3", "name": "Děčín, Janáčkova - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.736768", "lng": "14.194357", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/decin-janackova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2023.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4506, "type": "1", "name": "Děčín, Krásnostudenecká, Lounská, Bílinská, Novoměstská – rek. kanalizace a vodovodu", "lat": "50.759126", "lng": "14.184764", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/decin-krasnostudenecka-lounska-bilinska-novomestska-rek-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/dc007290-decin_krasnostudenecka_lounska_bilinska_novomestska-rkv/s_dc007290-decin-krasnostudenecka-lounska-bilinska-novomestska-rek-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 691 metrů a kanalizace v délce 647 metrů.", "from": "29.05.2023", "to": "30.09.2024" } , { "id": 4510, "type": "1", "name": "Děčín, Plavební, K.Čapka, Řetězová - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.781885", "lng": "14.211702", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/decin-plavebni-k-capka-retezova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/dc007318-decin_plavebni_k-capka_retezova_rv/s_dc007318-decin-plavebni-k-capka-retezova-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 612 metrů a kanalizace v délce 186 metrů.", "from": "02.06.2023", "to": "02.03.2024" } , { "id": 4420, "type": "2", "name": "Děčín, Sládkova, Vokolkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.784228", "lng": "14.219041", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/decin-sladkova-vokolkova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/dc007316-decin_sladkova_vokolkova_rkv/s_dc007316-decin-sladkova-vokolkova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 60 metrů a kanalizace v délce 57 metrů.", "from": "20.06.2022", "to": "31.08.2023" } , { "id": 4507, "type": "1", "name": "Děčín, Škroupova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.778831", "lng": "14.231481", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/decin-skroupova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/dc007296-decin_skroupalova_rkv/s_dc007296-decin-skroupova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 277 metrů a kanalizačního výtlaku v délce 259 metrů.", "from": "03.05.2023", "to": "03.11.2023" } , { "id": 4509, "type": "1", "name": "Děčín, VDJ Křešice - Na Ladech - náhrada", "lat": "50.754518", "lng": "14.213053", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/decin-vdj-kresice-ladech-nahrada.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/dc007315-decin_vdj-kresice_na-laech_nahrada/s_dc007315-decin-vdj-kresice-na-ladech-nahrada.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodojemu Křešice.", "from": "26.06.2023", "to": "26.10.2023" } , { "id": 4334, "type": "2", "name": "Desná, VDJ Desná Finské domky - rekonstrukce", "lat": "50.760130", "lng": "15.306362", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/desna-vdj-desna-finske-domky-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/jn004057-desna_vdj-desna-finske-domky_rvdj/s_jn004057-desna-vdj-desna-finske-domky-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení stavebně-technologické rekonstrukce vodojemu.", "from": "17.06.2022", "to": "15.03.2023" } , { "id": 4475, "type": "1", "name": "Doksy, Mánesova, Sluneční - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.568241", "lng": "14.657628", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/doksy-manesova-slunecni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cl009091-doksy_manesova_slunecni_rkv/s_cl009091-doksy-manesova-slunecni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace v délce 26 metrů a vodovod v délce 305 metrů .", "from": "16.06.2023", "to": "31.12.2023" } , { "id": 4517, "type": "2", "name": "Dolní Habartice, od č.p. 242 k č.p. 92 - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.742318", "lng": "14.326837", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/dolni-habartice-od-c-p-242-k-c-p-92-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/dc010010-dolni-habartice_od-cp-242-k-92_rv/s_dc010010-dolni-habartice-od-c-p-242-k-c-p-92-rekonstrukce-vodovodu.png", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 382,05 metrů.", "from": "30.05.2023", "to": "30.09.2023" } , { "id": 4518, "type": "3", "name": "Dolní Podluží - náhrada vodního zdroje Tolštýn", "lat": "50.878230", "lng": "14.596968", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/dolni-podluzi-nahrada-vodniho-zdroje-tolstyn.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2023.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4519, "type": "1", "name": "Dolní Podluží, úsek 1 a 2 - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.879400", "lng": "14.601195", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/dolni-podluzi-usek-1-2-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/dc011021-dolni-podluzi_usek1-a2_rv/s_dc011021-dolni-podluzi-usek-1-2-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 279 metrů a 315,5 metrů.", "from": "04.05.2023", "to": "04.10.2023" } , { "id": 4356, "type": "2", "name": "Dolní Zálezly, VDJ Dolní Zálezly – dolní, odpadní potrubí, propojovací a zásobní řad – rekonstrukce", "lat": "50.596961", "lng": "14.042247", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/dolni-zalezly-vdj-dolni-zalezly-dolni-odpadni-potrubi-propojovaci-zasobni-rad-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ul003009-dolni-zalezly_vdj-dolni-zaezly_dolni_odpadni-potrubi_propojovaci-zasobni-rad_rekonstrukce/s_ul003009-dolni-zalezly-vdj-dolni-zalezly-dolni-odpadni-potrubi-propojovaci-zasobni-rad-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodojemu Dolní Zálezly-dolní, propojovací řad k vodojemu Dolní Zálezly – horní, zásobovací řad a odpadního potrubí z vodojemu Dolní Zálezly-dolní, elektročást Dolní Zálezly-dolní.", "from": "22.08.2022", "to": "31.08.2023" } , { "id": 4476, "type": "2", "name": "Dubá, Luční - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.539037", "lng": "14.543002", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/duba-lucni-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cl012029-duba_lucni_rv/s_cl012029-duba-lucni-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 312 metrů.", "from": "05.06.2023", "to": "31.07.2023" } , { "id": 4383, "type": "1", "name": "Duchcov, Družby, Tyršova, k tenisu - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.608651", "lng": "13.750746", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/duchcov-druzby-tyrsova-k-tenisu-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp007053-duchcov_druzby_tyrsova_k-tenisu_rkv/s_tp007053-duchcov-druzby-tyrsova-k-tenisu-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.png", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 351,27 metrů a kanalizace v délce 353,98 metrů.", "from": "07.03.2023", "to": "07.03.2024" } , { "id": 4382, "type": "1", "name": "Duchcov, Zelenkova, Sadová- rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.606844", "lng": "13.747142", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/duchcov-zelenkova-sadova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp007050-duchcov_zelenkova_sadova_rkv/s_tp007050-duchcov-zelenkova-sadova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 309,7 metrů a kanalizace v délce 132,6 metrů.", "from": "11.04.2023", "to": "11.11.2023" } , { "id": 4536, "type": "2", "name": "Hodkovice n.M., J. A. Komenského - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.666365", "lng": "15.085201", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/hodkovice-n-m-j-komenskeho-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/li017056-hodkovice-nm_jakomenskeho_rkv/s_li017056-hodkovice-n-m-j-a-komenskeho-rekonstrukce-vodovodu-kanlizace.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2023.", "from": "06.03.2023", "to": "06.08.2023" } , { "id": 4343, "type": "2", "name": "Hodkovice n.M., Jílové - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.653420", "lng": "15.108026", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/hodkovice-n-m-jilove-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/li017052-hodkovice-nad-mohelkou_jilove_rekonstrukce-vodovodu/s_li017052-hodkovice-n-m-jilove-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 799,5 metrů.", "from": "04.04.2022", "to": "31.05.2023" } , { "id": 4462, "type": "1", "name": "Hora Sv. Šebestiána - úpravna vody", "lat": "50.508995", "lng": "13.248676", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/nova-stranka-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cv008010-hora-svteho-sebestiana-upravna-vody/s_cv008010-hora-sv-sebestiana-upravna-vody.jpg", "desc": "Předmětem stavby je výstavba nové úpravny vody s kapacitou 2 l/s.", "from": "11.07.2022", "to": "31.10.2023" } , { "id": 4372, "type": "2", "name": "Hora Svaté Kateřiny, Růžový vrch - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.604107", "lng": "13.441181", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/hora-svate-kateriny-ruzovy-vrch-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/mo011017-hora-svate-kateriny-ruzovy-vrch-rv/s_mo011017-hora-svate-kateriny-ruzovy-vrch-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1431,6 metrů.", "from": "31.03.2022", "to": "31.01.2023" } , { "id": 4373, "type": "2", "name": "Horní Jiřetín, Černická – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.571097", "lng": "13.544520", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/horni-jiretin-cernicka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/s_mo012018-horni-jizretin-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 820,5 metrů.", "from": "22.02.2022", "to": "22.02.2023" } , { "id": 4538, "type": "1", "name": "Hrádek n.N. - ČSOV Hrádek n.N. - Loučná - zkapacitnění", "lat": "50.851764", "lng": "14.827374", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/hradek-n-n-csov-hradek-n-n-loucna-zkapacitneni.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/li020150-hradek-nn_csov_Loučná_zkapacitnnění/s_li020150-hradek-n-n-csov-hradek-n-n-loucna-zkapacitneni.jpg", "desc": "Předmětem stavby je zkapacitnění čerpací stanice odpadních vod.", "from": "25.05.2023", "to": "30.11.2023" } , { "id": 4537, "type": "3", "name": "Hrádek n.N., Grabštejnská, Liberecká - sídliště - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.852781", "lng": "14.851757", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/hradek-n-n-grabstejnska-liberecka-sidliste-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2023.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4581, "type": "1", "name": "Hrob, Mírové nám. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.657816", "lng": "13.726678", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/hrob-mirove-nam-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp010031-hrob_mirove-namesti_rvk/s_tp010031-hrob-mirove-namesti-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 282,4 metrů a kanalizace v délce 540 metrů.", "from": "24.04.2023", "to": "24.08.2024" } , { "id": 4492, "type": "1", "name": "Chbany, ČOV Poláky - rekonstrukce", "lat": "50.338995", "lng": "13.356995", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/chbany-cov-polaky-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cv010010-chbany_cov-polaky_rekonstrukce/s_cv010010-chbany-cov-polaky-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce čistírny odpadních vod.", "from": "25.01.2023", "to": "30.11.2023" } , { "id": 4592, "type": "1", "name": "Chlumec - odstranění výusti UL 113", "lat": "50.699383", "lng": "13.944400", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/chlumec-odstraneni-vyusti-ul-113.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ul011061-chlumec-odstraneni-vyusti-ul-113/s_ul011061-chlumec-odstraneni-vyusti-ul-113.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení výtlačného potrubí odpadních vod v délce 94,2 metrů a nové čerpací stanice odpadních vod..", "from": "28.03.2023", "to": "28.10.2023" } , { "id": 4496, "type": "1", "name": "Chomutov, Blanická, Slezská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.468381", "lng": "13.386995", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/chomutov-blanicka-slezska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cv011197-chomutov_blanicka_slezska_rv/s_cv011197-chomutov-blanicka-slezska-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 694,6 metrů.", "from": "10.03.2023", "to": "10.12.2023" } , { "id": 4498, "type": "1", "name": "Chomutov, Dvořákova, Podhorská, Na Průhoně - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.463777", "lng": "13.392881", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/chomutov-dvorakova-podhorska-pruhone-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cv011216-chomutov_dvorakova_podhorska_napruhone_rv/s_cv011216-chomutov-dvorakova-podhorska-na-pruhone-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 721,9 metrů.", "from": "03.02.2023", "to": "30.11.2023" } , { "id": 4321, "type": "2", "name": "Chomutov, Hálkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.459081", "lng": "13.422329", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/chomutov-halkova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cv011184-chomutov_halkova_rkv/s_cv011184-chomutov-halkova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 193,2 metrů kanalizace v délce 193 metrů.", "from": "25.05.2022", "to": "31.05.2023" } , { "id": 4495, "type": "2", "name": "Chomutov, Husova, k Blatenské - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.470205", "lng": "13.406064", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/chomutov-husova-k-blatenske-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cv011196 chomutov_Husova_K Blatenské_RKV/s_cv011196-chomutov-husova-k-blatenska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukci vodovodu v délce 300,5 metrů a kanalizace v délce 47,3 metrů.", "from": "24.01.2023", "to": "30.09.2023" } , { "id": 4499, "type": "1", "name": "Chomutov, Jakoubka ze Stříbra, Klostermannova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.461829", "lng": "13.416283", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/chomutov-jakoubka-stribra-klostermannova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cv011222-chomutov_jakoubka-stribra_klostermannova_rkv/s_cv0111015-chomutov-jakoubka-stribra-klostermannova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 425 metrů a kanalizace v délce 383,6 metrů.", "from": "22.05.2023", "to": "22.05.2024" } , { "id": 4497, "type": "1", "name": "Chomutov, Kostnická, sídliště - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.467626", "lng": "13.401420", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/chomutov-kostnicka-sidliste-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cv011199-chomutov_kostnicka_sidliste_rv/s_cv011199-chomutov-kostnicka-sidliste-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 360,2 metrů a kanalizace v délce 195,4 metrů.", "from": "22.03.2023", "to": "22.12.2023" } , { "id": 4320, "type": "1", "name": "Chomutov, Pražská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.450338", "lng": "13.427595", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/chomutov-prazska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cv011173-chomutov_prazska-rv/s_cv011173-chomutov-prazska-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1 148,7 metrů.", "from": "24.05.2022", "to": "15.12.2023" } , { "id": 4493, "type": "1", "name": "Chomutov, Školní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.458301", "lng": "13.414330", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/chomutov-skolni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cv011060-chomutov_skolni_rkv/s_cv011060-chomutov-skolni-rekonstrukce-kanaliazce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 752,5 metrů a kanalizace v délce 716,7 metrů.", "from": "10.03.2023", "to": "10.01.2025" } , { "id": 4494, "type": "3", "name": "Chomutov, Vilová - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.467581", "lng": "13.413922", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/chomutov-vilova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2023.", "from": "", "to": "" } , { "id": 3985, "type": "2", "name": "Jablonec n. N., Kokonín, odstr. kan. výustí", "lat": "50.700716", "lng": "15.177708", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonec-n-n-kokonin-odstr-kan-vyusti.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/jn_008_xxx_projekt-kokonin/s_jn008078-jbc-kokonin_odstraneni-vyusti-rek-vdv.jpg", "desc": "Předmětem této části projektu je výstavba nového kanalizačního systému v délce 2 868,5 metrů a rekonstrukce dožilých vodovodních řadů v délce 661,5 metrů.", "from": "01.04.2021", "to": "31.03.2023" } , { "id": 4532, "type": "1", "name": "Jablonec n. N., Podzimní, Skelná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.727731", "lng": "15.180925", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/jablonec-n-n-podzimni-skelna-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/jn008456-jablonec-nn_podrzimni_skelna_rkv/s_jn008456-jablonec-n-n-podzimni-skelna-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace v délce 90,2 metrů a vodovod v délce 124 metrů .", "from": "24.07.2023", "to": "31.10.2023" } , { "id": 4533, "type": "1", "name": "Jablonec n.N., Belgická - rekonstrukce dešťové kanalizace v areálu LIAZ", "lat": "50.740932", "lng": "15.147938", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/jablonec-n-n-belgicka-rekonstrukce-destove-kanalizace-arealu-liaz.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/jn008466-jablonec-nN_belgicka_RdestoveK v arealu Liaz/s_jn00866-jablonec-nad-nisou-belgicka-rekonstrukce-destove-kanalizace-arealu-liaz.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce dešťové kanalizace v délce 188 metrů.", "from": "28.08.2023", "to": "31.10.2023" } , { "id": 4608, "type": "3", "name": "Jablonec n.N., Mládí - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.740300", "lng": "15.166197", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/jablonec-n-n-mladi-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2023.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4529, "type": "1", "name": "Jablonec n.N., Rychnovská, Na Svahu - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.704709", "lng": "15.184284", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/jablonec-n-n-rychnovska-svahu-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/jn008418-jablonec-nn_rychnovaska_na-svahu-rkv/s_jn008418-jablonec-nad-nisou-rychovska.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 614,5 metrů a kanalizace v délce 727 metrů.", "from": "24.04.2023", "to": "24.10.2024" } , { "id": 4531, "type": "1", "name": "Jablonec n/N, Střelecká, Květinová, Pivovarská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.717711", "lng": "15.165386", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/jablonec-n-n-strelecka-kvetinova-pivovarska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/jn008441-jablonec-nn_strelecka_kvetinova_pivovarska_rkv/s_jn008441-jablonec-n-n-strelecka-kvetinova-pivovarska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 839 metrů a kanalizace v délce 458,5 metrů.", "from": "10.05.2023", "to": "30.09.2024" } , { "id": 4530, "type": "1", "name": "Jablonec n/N., Jugoslávská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.726375", "lng": "15.168905", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/jablonec-n-n-jugoslavska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/jn008434_jablonec-nn_jugoslavska_rkv/s_jn008434-jablonec-n-n-jugoslavska-rekonstrukce-kalizace-vodvodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 229 metrů a kanalizace v délce 248,2 metrů.", "from": "11.04.2023", "to": "11.10.2023" } , { "id": 4477, "type": "2", "name": "Jablonné v P., Petrovice - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.807237", "lng": "14.768644", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/jablonne-p-petrovice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cl022064-jablone-podjestedi_petrovice_rv/s_cl022064-jablonne-p-petrovice-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 464 metrů.", "from": "16.03.2023", "to": "31.07.2023" } , { "id": 4478, "type": "2", "name": "Jablonné v P., Tyršova, Na Nivách - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.762869", "lng": "14.764028", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/jablonne-p-tyrsova-nivach-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cl022065-jablonne-p._tyrsova_na-nivach_rkv/s_cl022065-jablonne-p-tyrsova-na-nivach-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 619 metrů a kanalizace v délce 270 metrů.", "from": "16.03.2023", "to": "30.09.2023" } , { "id": 4520, "type": "3", "name": "Jílové, Rybníček - náhrada zdroje", "lat": "50.745798", "lng": "14.109749", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/jilove-rybnicek-nahrada-zdroje.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2023.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4327, "type": "2", "name": "Jirkov, Na Stráni, Dukelská, Kpt. Jaroše, J. Švermy – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.498070", "lng": "13.441471", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/jirkov-strani-dukelska-kpt-jarose-j-svermy-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cv012098-jirkov_na-strani-rvk/s_cv012098-jirkov-na-strani-dukelska-kpt-jarose-j-svermy-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu délce 329,7 metrů a kanalizace v délce 169,8 metrů.", "from": "07.04.2022", "to": "31.05.2023" } , { "id": 4500, "type": "1", "name": "Kadaň, 5. května – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.379613", "lng": "13.273485", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/kadan-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cv013121-kadan_5.kvetna_rvk/s_cv013121-kadan-5-kvetna-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 821,6 metrů a stavební opravu 3 kanalizačních šachet.", "from": "27.04.2023", "to": "15.12.2023" } , { "id": 4330, "type": "2", "name": "Klášterec n.O., ČOV - strojní zahuštění", "lat": "50.377429", "lng": "13.197636", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/klasterec-n-o-cov-strojni-zahusteni.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cv015143-klasterec-nad-ohri_cov_strojni-zahusteni/s_cv015143-klasterec-n-o-cov-strojni-zahusteni.jpg", "desc": "Předmětem stavby je zkapacitnění rotačního zahuštění kalu na ČOV.", "from": "24.05.2022", "to": "24.05.2023" } , { "id": 4501, "type": "3", "name": "Klášterec n.O., Nad Tunýlkem, propojka Za Korkem - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.385638", "lng": "13.187264", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/klasterec-n-o-nad-tunylkem-propojka-za-korkem-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2023.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4193, "type": "1", "name": "Klášterec n.O., ÚV Hradiště - rekonstrukce administrativní budovy", "lat": "50.424829", "lng": "13.210365", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/klasterec-n-o-uv-hradiste-rekonstrukce-administrativni-budovy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cv015100_klasterec_n_o_uv_hradiste_rekonstrukce_admin_budovy/s_klasterec_n_o_uv_hradiste_rekonstrukce_admin_budovy.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce části administrativní budovy úpravny vody Hradiště.", "from": "04.08.2021", "to": "15.10.2023" } , { "id": 4502, "type": "3", "name": "Klášterec n.O., ÚV Hradiště – filtrace GAU", "lat": "50.425639", "lng": "13.210824", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/klasterec-n-o-uv-hradiste-filtrace-gau.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2023.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4503, "type": "1", "name": "Klášterec nad Ohří, Osvobozená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.387622", "lng": "13.191887", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/klasterec-nad-ohri-osvobozena-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cv015152-klasterec-no_osvobozena_rkv/s_cv015152-klasterec-nad-ohri-osvobozena-rekonstrukce-kanaliazce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 643 metrů a kanalizace v délce 450,9 metrů.", "from": "09.05.2023", "to": "30.11.2024" } , { "id": 4504, "type": "3", "name": "Klášterec, ÚV Hradiště – haly filtrace a reakčních nádrží – rekonstrukce střech a opláštění", "lat": "50.424471", "lng": "13.209795", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/klasterec-uv-hradiste-haly-filtrace-reakcnich-nadrzi-rekonstrukce-strech-oplasteni.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2023.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4572, "type": "3", "name": "Korozluky, VDJ Sedlec 1 - rekonstrukce přivaděče, vodovodu a vodojemu", "lat": "50.477967", "lng": "13.712959", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/korozluky-vdj-sedlec-1-rekonstrukce-privadece-vodovodu-vodojemu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2023.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4550, "type": "2", "name": "Kryry, Hlavní, u Policie - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.173615", "lng": "13.424412", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/kryry-hlavni-policie-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ln027030-kryry_hlavni_u-policie-rkv/s_ln027030-kryry-hlavni-policie-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 577,7 metrů a kanalizace v délce 173,55 metrů.", "from": "22.03.2023", "to": "22.08.2023" } , { "id": 4564, "type": "1", "name": "Křešice, Třeboutice - Nádražní -rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.525833", "lng": "14.201456", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/kresice-treboutice-nadrazni-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/lt050017-kresice_treboutice_nadrazni_rv/s_lt050017-kresice-treboutice-nadrazni-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 478 metrů.", "from": "10.07.2023", "to": "10.02.2024" } , { "id": 4563, "type": "3", "name": "Křešice, VDJ Třeboutice – rekonstrukce", "lat": "50.531987", "lng": "14.183631", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/kresice-vdj-treboutice-rekonstrukce.html", "img": "", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodojemu.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4432, "type": "2", "name": "Kytlice, Dolní Falknov – úprava zdroje, rekonstrukce svodného řadu a VDJ ", "lat": "50.819951", "lng": "14.527039", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/kytlice-dolni-falknov-uprava-zdroje-rekonstrukce-svodneho-radu-vdj.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/dc031017-kytlice_dolni-falknov-uprava-zdroje-rekonstrukce-svodneho-radu-vdj/s_dc031017-kytlice-d-falknov-uprava-zdroje-rekonstrukce-svodneho-radu-vdj.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodojemu a svodného řádu, pramení jímky.", "from": "26.05.2022", "to": "31.07.2023" } , { "id": 4552, "type": "1", "name": "Lenešice, ČSOV Dobroměřice 1 - Lenešická - zkapacitnění", "lat": "50.372817", "lng": "13.772911", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/lenesice-csov-dobromerice-1-lenesicka-zkapacitneni.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ln028027-lenesice_csov-dobromerice-1_lnenesicka_zkapacitneni/s_ln028027-lenesice-csov-dobromerice-1-lenesicka-zkapacitnenii.jpg", "desc": "Předmětem stavby je zkapacitnění čerpací stanice odpadních vod Dobroměřice.", "from": "14.09.2023", "to": "14.03.2024" } , { "id": 4551, "type": "1", "name": "Lenešice, Pivovarská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.374540", "lng": "13.761980", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/lenesice-pivovarska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ln028026-lenesice_pivovarska_rkv/s_ln028026-lenesice-pivovarska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace v délce 356,9 metrů a vodovod v délce 289,1 metrů .", "from": "13.06.2023", "to": "13.01.2024" } , { "id": 4353, "type": "1", "name": "Liberec, ČOV - strojní odvodnění", "lat": "50.780398", "lng": "15.031887", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/liberec-cov-strojni-odvodneni.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/li032740-liberec_cov_strojni-odvodneni/s_li032740-liberec-cov-strojni-odvodneni.jpg", "desc": "Předmětem stavby je výměna odstředivky odvodnění.", "from": "18.04.2023", "to": "29.02.2024" } , { "id": 4352, "type": "2", "name": "Liberec, Machnín, Heřmánková - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.788932", "lng": "15.002866", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/liberec-machnin-hermankova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/li032713-liberec-machnin-hermanova-rekonstrukce-vodovodu/s_li032713-liberec-machnin-hermankova-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1902 metrů.", "from": "25.03.2022", "to": "12.12.2022" } , { "id": 4547, "type": "1", "name": "Liberec, Nová - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.766681", "lng": "15.040088", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/liberec-nova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/li032801-liberec_nova_rk/s_li032801-liberec-nova-rekonstrukce-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace v délce 248,2 metrů.", "from": "25.05.2023", "to": "30.10.2023" } , { "id": 4540, "type": "1", "name": "Liberec, Ondříčkova, Heydukova, Hálkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.773795", "lng": "15.072394", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/liberec-ondrickova-heydukova-halkova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/li032500-liberec_ondrickova_heydukova_halkova_rkv/s_li032500-liberec-ondrickova-heydukova-halkova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 386 metrů a kanalizace v délce 486 metrů.", "from": "06.03.2023", "to": "13.10.2023" } , { "id": 4542, "type": "1", "name": "Liberec, Průmyslová - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.738896", "lng": "15.035581", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/liberec-prumyslova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/li032685-liberec_prumyslova_rk/s_li032685-liberec-prumyslova-rekonstrukce-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace v délce 575,2 metrů.", "from": "16.06.2023", "to": "30.10.2023" } , { "id": 4543, "type": "3", "name": "Liberec, průmyslová zóna SEVER - rekonstrukce kanalizace I. etapa", "lat": "50.779228", "lng": "15.032172", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/liberec-prumyslova-zona-sever-rekonstrukce-kanalizace-etapa.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2023.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4355, "type": "3", "name": "Liberec, Sokolská, Pastýřská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.771694", "lng": "15.057196", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/liberec-sokolska-pastyrska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4544, "type": "1", "name": "Liberec, Strakonická - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.751171", "lng": "15.026177", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/liberec-strakonicka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/li032782-liberec-strakonicka_rv/s_li032782-liberec-strakonicka-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 392,5 metrů.", "from": "02.05.2023", "to": "31.10.2023" } , { "id": 4546, "type": "1", "name": "Liberec, Svojsíkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.777775", "lng": "15.063207", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/liberec-svojsikova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/li032794-liberec-svojsikova_rkv/s_li032794-liberec-svojsikova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 392,5 metrů, přivaděče v délce 432 metrů a kanalizace v délce 410 metrů.", "from": "04.05.2023", "to": "31.08.2024" } , { "id": 4541, "type": "1", "name": "Liberec, ÚV Machnín - rekonstrukce", "lat": "50.784100", "lng": "14.994574", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/liberec-uv-machnin-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/li032569-liberec_machnin-uv-rekonstrukce/s_li032569-liberec-machnin-uv-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce úpravny vody Machnín.", "from": "01.06.2023", "to": "01.06.2025" } , { "id": 4539, "type": "1", "name": "Liberec, V Cihelně, odstr. výusti LB 01 a rek. vod.", "lat": "50.739895", "lng": "15.048095", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/liberec-cihelne-odstr-vyusti-lb-01-rek-vod.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/li032203-liberec_v-cihelne_odstraneni-vyusti-lb01-rv/s_li032204-liberec-v-cihelne-odtraneni-vyusti-lb01-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění kanalizační výusti, výstavba ČSOV, výtlaku, obtoku ČSOV, kanalizační stoky v délce 420 metrů a vodovodu v délce 419,5 metrů.", "from": "17.04.2023", "to": "30.10.2023" } , { "id": 4342, "type": "1", "name": "Libíč - Roveň - rekonstrukce výtlačného přivaděče", "lat": "50.624777", "lng": "14.984290", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/libic-roven-rekonstrukce-vytlacneho-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/li008039-libic-roven-rekonstrukce-vytlacneho-privdece/s_li008039-libic-roven-rekonstrukce-vytlacneho-privadece.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce výtlačného přivaděče v délce 3 745 metrů.", "from": "01.02.2022", "to": "31.12.2023" } , { "id": 4407, "type": "1", "name": "Litoměřice, ČOV – biologická eliminace fosforu", "lat": "50.531184", "lng": "14.115557", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/litomerice-cov-biologicka-eliminace-fosforu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/lt006113-litomerice_cov_biologicka-eliminace-fosforu/s_lt060113-litomerice-cov.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení stavebně- technologické úpravy čistírny odpadních vod.", "from": "08.04.2022", "to": "30.11.2023" } , { "id": 4408, "type": "1", "name": "Litoměřice, Michalovická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.533776", "lng": "14.122435", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/litomerice-michalovicka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/lt060116-litomerice_michalovicka_rkv/s_lt060116-litomerice-michalovicka-rekonstrukce-kanalizae-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 403,65 metrů a kanalizace v délce 177,73 metrů.", "from": "20.03.2023", "to": "20.11.2023" } , { "id": 4565, "type": "1", "name": "Litoměřice, Sámova, 28. října, Masarykova a Pokratická – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.543081", "lng": "14.123409", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/litomerice-samova-28-rijna-masarykova-pokraticka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/lt060130-litomerice_samova_28rijna_masarykova_pokraticka_rv/s_lt060130-litomesice-samova-28-rijna-masarykova-pokraticka-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 695,5 metrů.", "from": "17.07.2023", "to": "17.04.2024" } , { "id": 4573, "type": "1", "name": "Litvínov, Janáčkova, Martinů - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.596141", "lng": "13.587730", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/litvinov-janackova-martinu-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/mo020169_litvinov_janackova_martinu_rv/s_mo020169-livtvinov-janackova-martinu-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 739,92 metrů.", "from": "21.02.2023", "to": "21.03.2024" } , { "id": 4374, "type": "2", "name": "Litvínov, Nerudovo nám. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.605235", "lng": "13.617586", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/litvinov-nerudovo-nam-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/mo020104-litvinov_nerudovo-nam_rkv/s_mo020104-litvinov-nerudovo-nam-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 633,61 metrů a kanalizace v délce 377,56 metrů.", "from": "19.05.2022", "to": "30.09.2023" } , { "id": 4376, "type": "2", "name": "Lom, Sadová, Františka Veselého – rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.596793", "lng": "13.664619", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/lom-sadova-frantiska-veseleho-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/mo021038-lom_sadova_fr-veseleho-rk/s_mo021038-lom-sadova-fr-veseleho-rekonstrukce-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace v délce 615,7 metrů.", "from": "21.06.2022", "to": "31.07.2023" } , { "id": 4396, "type": "2", "name": "Louny, 28. října - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.354650", "lng": "13.810587", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/louny-28-rijna-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ln038147-louny_28.rijna_rkv/s_ln038147-louny28rijna-rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 539,30 metrů a kanalizace v délce 413,85 metrů.", "from": "24.03.2022", "to": "24.09.2023" } , { "id": 4553, "type": "1", "name": "Louny, Mírové nám. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.357610", "lng": "13.796556", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/louny-mirove-nam-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ln038099-louny_mirove-namesti-rkv/s_ln038099-louny-mirove-nam-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 234 metrů a kanalizace v délce 271,2 metrů.", "from": "21.03.2023", "to": "21.10.2023" } , { "id": 4566, "type": "2", "name": "Lovosice, Sulejovice - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.498774", "lng": "14.046752", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/lovosice-sulejovice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/lt064040-lovosice_sulejovice_rv/s_lt064040-lovosice-sulejovice-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2023.", "from": "14.03.2023", "to": "14.08.2023" } , { "id": 4625, "type": "1", "name": "Lovosice, Terezínská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.509800", "lng": "14.067488", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/lovosice-terezinska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/lt064061-lovosice_terezinska_rv/s_lt064061-lovosice-terezinska-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 200 metrů.", "from": "17.07.2023", "to": "17.11.2023" } , { "id": 4614, "type": "1", "name": "Lovosice, Žižkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.511208", "lng": "14.058045", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/lovosice-zizkova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/lt064058-lovosice_zizkova_rkv/s_lt064058-lovosice-zizkova-rekonstrukce-kanlaizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 276,66 metrů a kanalizace v délce 229,40 metrů.", "from": "26.05.2023", "to": "26.12.2023" } , { "id": 4574, "type": "1", "name": "Malé Březno, AK Vysoké Březno - rekonstrukce", "lat": "50.462949", "lng": "13.567447", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/male-brezno-ak-vysoke-brezno-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/mo02008-male-brezno_ak-vasoke-brezno_rekonstrukce/s_mo024008-male-brezno-ak-vysoke-brezno-rekonstrukce.png", "desc": "Předmětem stavby je provedení výměny strojního a elektro zařízení.", "from": "18.05.2023", "to": "31.12.2023" } , { "id": 4479, "type": "1", "name": "Mařenice, Horní Světlá - náhrada zdroje", "lat": "50.835959", "lng": "14.648925", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/marenice-horni-svetla-nahrada-zdroje.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cl038006-marenice-horni-svetla-nahrada-zdroje/s_cl038006-marenice-horni-svetla-nahrada-zdroje.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavba jímacího objektu úpravny vody.", "from": "08.08.2023", "to": "31.12.2023" } , { "id": 4310, "type": "1", "name": "Mimoň, Mírová, Poštovní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.657869", "lng": "14.724464", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/mimon-mirova-postovni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cl039071-mimon_mirova_postovni_rvk/s_cl039071-mimon-mirova-postovni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 447 metrů a kanalizace v délce 421,5 metrů.", "from": "18.08.2022", "to": "31.12.2023" } , { "id": 4481, "type": "2", "name": "Mimoň, Skřivánčí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.655832", "lng": "14.737719", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/mimon-skrivanci-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cl039082_mimin_skrivanci_rkv/s_cl039082-mimon-skrivanci-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 202,5 metrů a kanalizace v délce 217 metrů.", "from": "07.03.2023", "to": "31.07.2023" } , { "id": 4480, "type": "1", "name": "Mimoň,Letná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu II.etapa", "lat": "50.664746", "lng": "14.727120", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/mimonletna-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu-ii-etapa.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cl039081-mimon_letna_rkv-iietapa/s_cl039081-mimon-letna-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu-ii-etapa.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 980 metrů a kanalizace v délce 825 metrů.", "from": "05.06.2023", "to": "31.07.2025" } , { "id": 4575, "type": "1", "name": "Most, Hollarova, V Zahrádkách- rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.511173", "lng": "13.629949", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/most-hollarova-zahradkach-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/mo027313-most_hollarova_v-zahradkach-rkv/s_mo027313-most-hollarova-v-zahradkach-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 331,9 metrů a kanalizace v délce 188,9 metrů.", "from": "30.05.2023", "to": "30.04.2024" } , { "id": 4576, "type": "2", "name": "Most, Ke Skále, od č. p. 60 – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.507631", "lng": "13.673603", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/most-ke-skale-od-c-p-60-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/mo027322-most_ke-skale_rv/s_mo027322-most-ke-skale-od-c-p-60-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 648,1 metrů.", "from": "30.03.2023", "to": "30.08.2023" } , { "id": 4159, "type": "2", "name": "Most, Svážná, Marie Majerové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.509461", "lng": "13.622808", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-svazna-marie-majerove-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/MO027225_Most_Svazna_MMajerove__rek_KaV/s_mo027225_most_svazna_mmajerove_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 416,86 metrů a kanalizace v délce 73 metrů.", "from": "29.03.2021", "to": "31.05.2023" } , { "id": 4577, "type": "3", "name": "Most, V. Vančury - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.514648", "lng": "13.639127", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/most-vancury-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2023.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4578, "type": "2", "name": "Most, Žatecká - rekonstrukce průmyslového vodovodu", "lat": "50.495046", "lng": "13.627605", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/most-zatecka-rekonstrukce-prumysloveho-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/mo027326-most_zatecka_rprumyslovehov/s_mo027326-most-zatecka-rekonstrukce-prumysloveho-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 371.78 metrů.", "from": "31.03.2023", "to": "31.07.2023" } , { "id": 4567, "type": "1", "name": "Mšené lázně, Brníkov ÚV – nová studna", "lat": "50.382299", "lng": "14.077967", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/msene-lazne-brnikov-uv-nova-studna.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/lt073034-msene-lazne_uv-brnikov_nova-studna/s_lt073034-msene-lazne-brnikov-uv-nova-studna.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení jímacích objektů BP1 a BP2, vrtané studny BP2.", "from": "22.02.2023", "to": "30.11.2023" } , { "id": 4033, "type": "1", "name": "Mšené-Lázně, ÚV Brníkov - rekonstrukce", "lat": "50.382299", "lng": "14.077967", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/msene-lazne-uv-brnikov-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/lt073029_msene_lazne_uv_brnikov_rek/s_lt073029_msene_lazne_uv_brnikov_rek.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2021.", "from": "31.03.2021", "to": "28.02.2025" } , { "id": 4618, "type": "1", "name": "Nová Ves v Horách, u cukrárny - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.590869", "lng": "13.491855", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/nova-ves-horach-cukrarny-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/mo028017-nova-ves-horych_u-cukrarny-rv/s_mo028017-nova-ves-horach-cukrarny-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 502,8 metrů.", "from": "31.05.2023", "to": "31.10.2023" } , { "id": 4607, "type": "1", "name": "Novosedlice, Vrchoslavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.659535", "lng": "13.823214", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/novosedlice-vrchoslavska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp028016-novosedlice_vrchoslavska_rkv/s_tp028016-novovsedlice-vrchoslvaska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace v délce 476,56 metrů a vodovod v délce 426,11 metrů .", "from": "27.09.2021", "to": "31.12.2023" } , { "id": 4314, "type": "2", "name": "Nový Bor, Luční, U Vodárny – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.767408", "lng": "14.553198", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/novy-bor-lucni-vodarny-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cl041136-novy-bor_lucni_u-vodarny_rvk/s_cl41136-novy-bor-lucni-u-vodarny-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 720 metrů.", "from": "23.06.2022", "to": "31.07.2023" } , { "id": 4482, "type": "1", "name": "Okrouhlá - náhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.769076", "lng": "14.529245", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/okrouhla-nahrada-zdroje-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cl044006-okrouhla-nahrada-vodniho-zdroje_rv/s_cl044006-okrouhla-nahrada-zdroje-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení posílení zdroje pitné vody a rekonstrukce vodovodu v délce 357 metrů.", "from": "22.03.2023", "to": "31.10.2023" } , { "id": 4483, "type": "2", "name": "Okrouhlá - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.769430", "lng": "14.527692", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/okrouhla-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cl04014-okrouhla_rv/s_cl044014-okrouhla-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 550 metrů.", "from": "22.03.2023", "to": "30.09.2023" } , { "id": 4388, "type": "2", "name": "Osek, Hrdlovská po Tyršovu - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.627443", "lng": "13.689661", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/osek-hrdlovska-po-tyrsovu-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/tp030030-osek_hrdlovska_po-tyrsovu_rv/s_tp030030-osek-hrdlovska-po-tyrsovu-rekonstrukce-vodovodu.png", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 503 metrů.", "from": "25.05.2022", "to": "31.05.2023" } , { "id": 4387, "type": "1", "name": "Osek, Jateční – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.626069", "lng": "13.702620", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/osek-jatecni-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp030029-osek_jatecni_rv/s_tp030029-osek-jatecni-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "24.04.2023", "to": "24.12.2023" } , { "id": 4466, "type": "2", "name": "Osek, VDJ Osek - Dub 1 a VDJ Osek - Dub 2 - rekonstrukce II. etapa", "lat": "50.628222", "lng": "13.692590", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/osek-vdj-osek-dub-1-vdj-osek-dub-2-rekonstrukce-ii-etapa.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/tp030028_osek_vdj_dub1adub2_rek/s_tp030028_osek_vdj_dub1adub2_rek.jpg", "desc": "Předmětem stavby stavebně - technologické rekonstrukce vodojemů Dub 1 a Dub 2.", "from": "06.06.2022", "to": "30.09.2023" } , { "id": 4554, "type": "1", "name": "Panenský Týnec, VDJ Hříškov - rekonstrukce", "lat": "50.294588", "lng": "13.889298", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/panensky-tynec-vdj-hriskov-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ln047010-pnensky-tynec_vdj-hriskov_rekonstrukce/s_ln047010-panensky-tynec-vdj-hriskov-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodojemu Hříškov.", "from": "22.06.2023", "to": "22.10.2024" } , { "id": 4463, "type": "2", "name": "Patokryje, ČOV Patokryje - příjezdová komunikace", "lat": "50.496311", "lng": "13.705271", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/patokryje-cov-patokryje-prijezdova-komunikace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/mo030008-patokryje-cov-patokryje-prijezdova-komunikace/s_mo030008-patokryje-cov-patokryje-prijezdova-komunikace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je výstavba příjezdové komunikace v délce 252,08 metrů k ČOV.", "from": "26.07.2022", "to": "31.07.2023" } , { "id": 4571, "type": "1", "name": "Píšťany, ÚV Velké Žernoseky - rekonstrukce", "lat": "50.520547", "lng": "14.060621", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/pistany-uv-velke-zernoseky-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/lt118041-pistany_uv-velke-zernoseky_rek-ii-etpa/s_lt118041-pistany-uv-velke-zernoseky-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce úpravny vody Žernoseky.", "from": "30.05.2023", "to": "30.05.2026" } , { "id": 4556, "type": "2", "name": "Postoloprty, Březno, přemostění – rekonstrukce přivaděče", "lat": "50.360423", "lng": "13.745100", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/postoloprty-brezno-premosteni-rekonstrukce-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ln056044-postoloprty_brezno_premosteni_r/s_ln056044-postoloprty-brezno-premosteni-rekonstrukce-privadece.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2023.", "from": "20.03.2023", "to": "20.09.2023" } , { "id": 4358, "type": "2", "name": "Povrly, Na Panském - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.672228", "lng": "14.157995", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/povrly-panskem-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ul023025-povrly_na-panskem_rkv/s_ul023025-povrly-na-panskem-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 911,7 metrů a  kanalizace v délce 501,57 metrů.", "from": "15.06.2022", "to": "31.08.2023" } , { "id": 4414, "type": "1", "name": "Roudnice n.L. - Hostěraz - rekonstrukce přivaděče", "lat": "50.415216", "lng": "14.281230", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/roudnice-n-l-hosteraz-rekonstrukce-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/lt093066-roudnice-nad-labem_hosteraz-r-privadece/s_lt093066-roudnice-n-l-hosteraz-rekonstrukce-privadece.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 3 023 metrů.", "from": "31.08.2022", "to": "30.11.2023" } , { "id": 4441, "type": "2", "name": "Rumburk, Kalná, Stanko Vodičky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.945658", "lng": "14.559179", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/rumburk-kalna-stanko-vodicky-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/dc042054-rumburk_kalna_stanko-vodicky-rvk/s_dc042054-rumburk-kalna-stanko-vodicky-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 378 metrů a kanalizace v délce 280 metrů.", "from": "16.08.2022", "to": "30.04.2023" } , { "id": 4522, "type": "2", "name": "Rumburk, Okružní – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.949462", "lng": "14.552959", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/rumburk-okruzni-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/dc042062-rumburk_okruzni_rv/s_dc042062-rumburk-okruzni-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 301 metrů.", "from": "17.03.2023", "to": "17.08.2023" } , { "id": 4426, "type": "3", "name": "Rumburk, Sukova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.952208", "lng": "14.551635", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/rumburk-sukova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4521, "type": "2", "name": "Rumburk, Zimní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.951361", "lng": "14.551861", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/rumburk-zimni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/dc042057-rumbuk-zimni_rkv/s_dc042057-rumburk-zimni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 124,70 metrů a kanalizace v délce 53,17 metrů.", "from": "24.05.2023", "to": "24.08.2023" } , { "id": 4593, "type": "2", "name": "Řehlovice - Hliňany, drážní km - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.614610", "lng": "13.956903", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/rehlovice-hlinany-drazni-km-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ul028031-rehlovice-hlinany_drazni-km-rv/s_ul028031-rehlovice-hlinany-drazni-km-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 168,22 metrů.", "from": "05.04.2023", "to": "05.08.2023" } , { "id": 4484, "type": "1", "name": "Skalice u České Lípy, ČS Skalice – rekonstrukce", "lat": "50.738449", "lng": "14.520180", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/skalice-ceske-lipy-cs-skalice-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cl053012-skalice-cl_cs-rekonstrukce/s_cl053012-skalice-ceske-lipy-cs-skalice-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce stávající čerpací stanice.", "from": "02.03.2023", "to": "31.10.2023" } , { "id": 4485, "type": "1", "name": "Skalice u České Lípy, u nádraží ČD - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.741877", "lng": "14.524556", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/skalice-ceske-lipy-nadrazi-cd-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cl053014-sklaice-cl_u-nadrazi-cd_rk/s_cl053014-skalice-ceske-lipy-nadrazi-cd-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 395,9 metrů.", "from": "19.05.2023", "to": "31.10.2023" } , { "id": 4486, "type": "1", "name": "Sosnová, vrt S2 - rekonstrukce", "lat": "50.661362", "lng": "14.513794", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/sosnova-vrt-s2-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cl057011-sosnova_vrt-s2-rekonstrukce/s_cl057011-sosnova-vrt-s2-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vrtu S2.", "from": "22.03.2023", "to": "31.10.2023" } , { "id": 4487, "type": "1", "name": "Stráž p.R., ČSOV Stráž p.R. - Zátiší – rekonstrukce", "lat": "50.697626", "lng": "14.821172", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/straz-p-r-csov-straz-p-r-zatisi-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/cl058027-straz-pod-ralskem_csov_zatisi_rekonstrukce/s_cl058027-straz-p-r-csov-straz-p-r-zatisi-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod.", "from": "07.03.2023", "to": "30.11.2023" } , { "id": 4583, "type": "1", "name": "Světec, Krupská, Školní, Zámek - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.575754", "lng": "13.813773", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/svetec-krupska-skolni-zamek-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp036022-svteec-krupska_skolni_zamek_rvk/s_tp036022-svetec-krupska-skolni-zamek-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 1013,9 metrů a kanalizace v délce 441 metrů.", "from": "21.02.2023", "to": "21.07.2024" } , { "id": 4523, "type": "1", "name": "Šluknov, Dr. Milady Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "51.006303", "lng": "14.449340", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/sluknov-dr-milady-horakove-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/dc049041-sluknov_dr-milady-horakove_rkv/s_dc049041-sluknov-dr-milady-horakove-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 302 metrů a kanalizace v délce 310 metrů.", "from": "13.03.2023", "to": "13.10.2023" } , { "id": 4594, "type": "1", "name": "Tašov (č.p. 8 – 9) – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.615045", "lng": "14.138535", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/tasov-c-p-8-9-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ul035005-tasov_cp8_9_rv/s_ul035005-tasov-c-p-8-9-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 199,7metrů.", "from": "30.06.2023", "to": "30.11.2023" } , { "id": 4595, "type": "1", "name": "Telnice, vodojem a čerpací stanice", "lat": "50.723332", "lng": "13.963912", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/telnice-vodojem-cerpaci-stanice.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ul036013-telnice_vodojem-cerpaci-stanice/s_ul036013-telnice-uv-vdj-cs-zkapacitneni.jpg", "desc": "Předmětem stavby je výstavba vodojemu, vodovodu a výpustného potrubí z vodojemu.", "from": "13.09.2023", "to": "13.12.2024" } , { "id": 4584, "type": "1", "name": "Teplice, Hudcov, V domkách – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.629735", "lng": "13.782870", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/teplice-hudcov-domkach-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp037237-teplice_hudcov_v-domkach_rkv/s_tp037237-teplice-hudcov-v-domkach-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 322,7 metrů a kanalizace v délce 342,20 metrů.", "from": "05.04.2023", "to": "05.12.2023" } , { "id": 4587, "type": "2", "name": "Teplice, Jankovcova III. etapa – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.645382", "lng": "13.839064", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/teplice-jankovcova-iii-etapa-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp037248-teplice_jankovcova-iii-etapa_rv/s_tp037248-teplice-jankovcova-iii-etapa-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 66,60 metrů.", "from": "19.05.2023", "to": "19.08.2023" } , { "id": 4390, "type": "2", "name": "Teplice, Litoměřická, Mostecká, Lounská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.633206", "lng": "13.817391", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/teplice-litomericka-mostecka-lounska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/tp037240-teplice_litomericka_mostecka_lounska_rkv/s_tp037240-teplice-litomericka-mostecka-lounska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 752,6 metrů a kanalizace v délce 83 metrů.", "from": "14.06.2022", "to": "30.09.2023" } , { "id": 4586, "type": "1", "name": "Teplice, Opavská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.627872", "lng": "13.821734", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/teplice-opavska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp037246-teplice_opavska_rvk/s_tp037246-teplice-opavska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace v délce 97,50 metrů a vodovod v délce 614,5 metrů .", "from": "02.08.2023", "to": "02.02.2024" } , { "id": 4588, "type": "1", "name": "Teplice, Tržní náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.644231", "lng": "13.826044", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/teplice-trzni-namesti-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp037252-teplice-trzni-namesti_rkv/s_tp037252-teplice-trzni-namesti-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 307,2 metrů a kanalizace v délce 160,2 metrů.", "from": "20.06.2023", "to": "20.07.2024" } , { "id": 4585, "type": "1", "name": "Teplice, VDJ Hudcov Fláje – rekonstrukce", "lat": "50.624138", "lng": "13.795632", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/teplice-vdj-hudcov-flaje-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp037242-teplice_hudcov_flaje_rekonstrukce/s_tp037042-teplice-vdj-hudcov-flaje-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodojemu.", "from": "07.09.2023", "to": "07.03.2025" } , { "id": 4603, "type": "1", "name": "Trmice, Žižkova, Na Pískách - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.643339", "lng": "14.005931", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/trmice-zizkova-piskach-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ul046037 trmice_Žižkova_Na Pískác_RKV/s_ul046037-trmice-zizkova-piskach-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2023.", "from": "12.04.2023", "to": "12.04.2025" } , { "id": 4332, "type": "2", "name": "Udlice, Chomutovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.442352", "lng": "13.455840", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/udlice-chomutovska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cv035049-udlice-chomutovska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace/s_cv035049-udlice-chomutovska-rvk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 370 metrů a kanalizace v celkové délce 372,5 metrů.", "from": "01.02.2022", "to": "01.04.2023" } , { "id": 4589, "type": "1", "name": "Újezdeček, Košťanská, Rohová, Kamenná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.645457", "lng": "13.786346", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/ujezdecek-kostanska-rohova-kamenna-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp038007-ujezdecek_kostanska_rohova_kamenna_rkv/s_tp038007-ujezdecek-kostanska-rohova-kamenna-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 456,3 metrů a kanalizace v délce 245,3 metrů.", "from": "15.06.2023", "to": "15.02.2024" } , { "id": 4363, "type": "2", "name": "Ústí n.L., ČS Kočkov, VDJ Kočkov nový – rekonstrukce", "lat": "50.681912", "lng": "14.035308", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/usti-n-l-cs-kockov-vdj-kockov-novy-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/s_ul038495-usti-n-l-cs-kockov-vdj-kockov-novy-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodojemu.", "from": "23.06.2022", "to": "31.08.2023" } , { "id": 4597, "type": "2", "name": "Ústí n.L., K Chatám - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.690729", "lng": "14.004936", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/usti-n-l-k-chatam-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ul038549-usti-nl_k-chatam_rv/s_ul038549-usti-n-l-k-chatam-rekonstrukce-vodovodu.png", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 401,7 metrů.", "from": "14.04.2023", "to": "14.09.2023" } , { "id": 4368, "type": "2", "name": "Ústí n.L., Klíšská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu I.etapa", "lat": "50.662236", "lng": "14.032080", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/usti-n-l-klisska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu-i-etapa.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ul038536-usti-n-l-klisska_rkvi.etapa/s_ul038536-usti-nad-labem-klisska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu-i-etapa.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 149,5 metrů a kanalizace v délce 139,9 metrů.", "from": "29.03.2022", "to": "30.04.2023" } , { "id": 4598, "type": "1", "name": "Ústí n.L., Klíšská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu II. etapa", "lat": "50.662939", "lng": "14.030100", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/usti-n-l-klisska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu-ii-etapa.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ul038554-usti-nl_klisska_rkv_iietapa/s_ul038554-usti-n-l-klisska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu-ii-etapa.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 364,2 metrů a kanalizace v délce 325,7 metrů.", "from": "27.09.2023", "to": "27.09.2024" } , { "id": 4370, "type": "1", "name": "Ústí n.L., Kojetická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.652538", "lng": "14.066544", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/usti-n-l-kojeticka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ul038555-usti-nad-labem_kojeticka_rkv/s_ul038555-usti-n-l-kojeticka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 826,48 metrů a kanalizace v celkové délce 459,27 metrů.", "from": "01.04.2022", "to": "01.04.2024" } , { "id": 4602, "type": "1", "name": "Ústí n.L., Neštěmická AVE – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.667614", "lng": "14.066542", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/usti-n-l-nestemicka-ave-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ul038585-usti-nl_nestemice-ave_rv/s_ul038585-usti-n-l-nestemika-ave-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 126,13 metrů.", "from": "27.07.2023", "to": "27.10.2023" } , { "id": 4360, "type": "1", "name": "Ústí n.L., Sebuzín, Církvice, Dolní Zálezly – odstranění kanalizačních výustí", "lat": "50.592346", "lng": "14.041607", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/usti-n-l-sebuzin-cirkvice-dolni-zalezly-odstraneni-kanalizacnich-vyusti.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ul038315-usti-nl_sebuzin_cirkvice_dolni-zalezly_odstraneni-kanalizacnich-vyusti/s_ul038315-usti-n-l-sebuzin-cirkvice-dolni-zalezly-odstraneni-kanalizacnich-vyusti.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění výustí a převedení splaškových vod do nové ČOV.", "from": "10.06.2022", "to": "10.06.2024" } , { "id": 4365, "type": "2", "name": "Ústí n.L., Slavíčkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.669150", "lng": "14.017930", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/usti-n-l-slavickova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ul038528-usti-nl_slavickova_rkv/s_ul038528-usti-n-l-slavickova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 271,2 metrů a kanalizace v délce 192 metrů.", "from": "29.04.2022", "to": "30.06.2023" } , { "id": 4601, "type": "3", "name": "Ústí n.L., Sukova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.651190", "lng": "14.046389", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/usti-n-l-sukova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2023.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4596, "type": "1", "name": "Ústí n.L., Šeříková - kanalizace a vodovod", "lat": "50.629444", "lng": "14.064896", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/usti-n-l-serikova-kanalizace-vodovod.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ul-038545-usti-nl_serikova_rkv/s_ul038545-usti-nad-labem-serikova-kanalizace-vodovod.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 220,22 metrů a kanalizace v délce 195,89 metrů.", "from": "09.05.2023", "to": "15.11.2023" } , { "id": 4600, "type": "1", "name": "Ústí n.L., Šrámkova, Oty Pavla - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.678423", "lng": "14.057682", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/usti-n-l-sramkova-oty-pavla-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ul038556-usti-nl_sramkova_oty-pavla_rv/s_ul038556-usti-nad-labem-sramkova-oty-pavla-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovod v délce 435,76metrů.", "from": "23.08.2023", "to": "31.12.2023" } , { "id": 4570, "type": "1", "name": "Úštěk, ČOV – intenzifikace", "lat": "50.577113", "lng": "14.349961", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/ustek-cov-intenzifikace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/lt114048-ustek-cov_intenzifikace/s_lt1114048-ustek-cov-intenzifikace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je intenzifikace ČOV Úštěk.", "from": "03.08.2023", "to": "03.02.2025" } , { "id": 4428, "type": "2", "name": "Varnsdorf, Čsl. letců, M. Alše, Dragounská, Plzeňská - rekonstrukce kanalizace a vod.", "lat": "50.894412", "lng": "14.621643", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/varnsdorf-csl-letcu-m-alse-dragounska-plzenska-rekonstrukce-kanalizace-vod.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/dc05100-varnsdorf_cl-letcu_m.alese-rkv/s_dc052100-varnsdorf-csl-letcu-m-alse-dragounska-plzenska-rekonstrukce-kanalizace-vod.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 618 metrů a kanalizace v délce 575 metrů.", "from": "11.04.2022", "to": "11.06.2023" } , { "id": 4524, "type": "2", "name": "Varnsdorf, Národní po KŠ 45043 - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.910688", "lng": "14.619722", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/varnsdorf-narodni-po-ks-45043-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/dc52097-varnsdorf-narodni-po-ks-45043-rrk/s_dc052097-varnsdorf-narodni-po-ks-45043-rekonstrukce-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce dešťové kanalizace 32 metrů a jednotná kanalizace 98 metrů.", "from": "25.01.2023", "to": "30.06.2023" } , { "id": 4525, "type": "1", "name": "Varnsdorf, Truhlářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.894776", "lng": "14.628634", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/varnsdorf-truhlarska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/dc052107-varnsdorf-truhlarska-rkv/s_dc052107-varnsdorf-truhlaska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 397 metrů a kanalizace v délce 385 metrů.", "from": "24.04.2023", "to": "24.10.2023" } , { "id": 4555, "type": "1", "name": "VDJ Pšov - VDJ Čeradice - rekonstrukce přivaděče", "lat": "50.251577", "lng": "13.464026", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/vdj-psov-vdj-ceradice-rekonstrukce-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ln055071-vdj-psov-vdj-ceradice_rekonstrukce-privadece/s_ln055071-vdj-psov-vdj-ceradice-rekonstrukce-privadece.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce přívodního řadu v délce 6796,7 metrů a zásobní řad v délce 513,7 metrů.", "from": "24.07.2023", "to": "31.12.2024" } , { "id": 4464, "type": "2", "name": "Velemyšleves, čp.41 - čp.9 - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.400971", "lng": "13.563826", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/nova-stranka.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ln076010-velemysleves-cp41_cp9_rv/s_ln076010-velemysleves-cp-41-cp-9-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 371,2 metrů.", "from": "30.08.2022", "to": "30.01.2023" } , { "id": 4216, "type": "1", "name": "Velké Hamry, Bohdalovice - odstranění výustí JB 01 a JB 45", "lat": "50.719123", "lng": "15.317108", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/velke-hamry-bohdalovice-odstraneni-vyusti-jb-01-jb-45.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/jn033020-velke-hamry_bohdalovice_odstraneni-kana-vyusti-jb01-jb45/s_jn033020-velke-hamry-bohdalovice-odtsraneni-vyusti-jb-01-jb-45.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění výustí, výstavba nových kanalizačních výtlaků, kanalizační stoky a čerpacích stanic odpadních vod.", "from": "20.04.2022", "to": "30.11.2023" } , { "id": 4590, "type": "1", "name": "Zabrušany, Želénky, u potoka – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.600255", "lng": "13.778710", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/zabrusany-zelenky-potoka-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/tp039035-zabrusany_zelenky_rvk/s_tp039035-zabrusany-zelenky-potoka-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 503 metrů a kanalizace v délce 93,9 metrů.", "from": "17.05.2023", "to": "17.11.2023" } , { "id": 4401, "type": "1", "name": "Žatec, Bratří Čapků, O. Březiny - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.318991", "lng": "13.540982", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/zatec-bratri-capku-breziny-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ln085220-zatec-bratri-capku_o-breziny_rvk/s_ln085220-zatec-bratri-capku-o-breziny-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 997,60 metrů a kanalizace v délce 284,70 metrů.", "from": "23.08.2022", "to": "23.12.2023" } , { "id": 4559, "type": "1", "name": "Žatec, J. Vrchlického, u kina- rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.323397", "lng": "13.545405", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/zatec-j-vrchlickeho-kina-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ln085226-zatec-j-vrchlickeho_u-kina-rkv/s_ln085226-zatec-j-vrchlickeho-kina-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 222,5 metrů a kanalizace v délce 170,2 metrů.", "from": "26.04.2023", "to": "26.11.2023" } , { "id": 4399, "type": "1", "name": "Žatec, Pražská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.325183", "lng": "13.555697", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/zatec-prazska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ln085196-zatec-prazska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu/s_ln085196-zatc-prazska-rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1109,4 metrů a kanalizace v celkové délce 705,1 metrů.", "from": "28.02.2022", "to": "28.12.2023" } , { "id": 4557, "type": "1", "name": "Žatec, Radičeves, zásobní řad - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.291073", "lng": "13.513009", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/zatec-radiceves-zasobni-rad-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ln085152-ztec_radiceves_zadobni-rad_rv/s_ln085152-zatec-radiceves-zasobni-rad-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 722 metrů.", "from": "03.08.2023", "to": "03.12.2023" } , { "id": 4558, "type": "2", "name": "Žatec, Rooseveltova, most Belojanise - rekonstrukce kanalizačního výtlaku a vodovodu", "lat": "50.334368", "lng": "13.553145", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/zatec-rooseveltova-most-belojanise-rekonstrukce-kanalizacniho-vytlaku-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ln085188-zatec_rooseveltova_most-belojanise_rkvav/s_ln085188-zatec-rooseveltova-most-belojanise-rekonstrukce-kanalizacniho-vytlaku-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 144,30 metrů a kanalizačního výtlaku v délce 78,40 metrů.", "from": "29.03.2023", "to": "29.09.2023" } , { "id": 4400, "type": "2", "name": "Žatec, Studentská, čp. 1001 - 2490 - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.322080", "lng": "13.540300", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/zatec-studentska-cp-1001-2490-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ln085199-zatec_studenstka-cp1001_2490_rkv/s_ln085199-zatec-studenska-cp-1001-2490-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 309,50 metrů a kanalizace v délce 286,85 metrů.", "from": "24.05.2022", "to": "24.02.2023" } , { "id": 4560, "type": "1", "name": "Žatec, Šafaříkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.324363", "lng": "13.550310", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/zatec-safarikova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2023/ln085227-zatec_safarikova_rvk/s_ln085227-zatec-safarikova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 594,5 metrů a kanalizace v délce 163,6 metrů.", "from": "13.04.2023", "to": "13.01.2024" } , { "id": 3986, "type": "2", "name": "Železný Brod, ČOV – rekonstrukce", "lat": "50.640305", "lng": "15.243366", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/zelezny-brod-cov-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/jn037036_zelezny_brod_rekonstrukce_cov/s_jn037036_zelezny_brod_rekonstrukce_cov.jpg", "desc": "Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce ČOV s výhledovým zatížením pro 5500 napojených obyvatel.", "from": "31.03.2021", "to": "31.03.2023" } ]}