{ "items": [ { "id": 4333, "type": "1", "name": "Bedřichov, ÚV Bedřichov – osazení nových dávkovačů CO2", "lat": "50.785082", "lng": "15.158399", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/bedrichov-uv-bedrichov-osazeni-novych-davkovacu-co2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/jn002072-bedrichov_uv-bedrchov_osezeni-novych-davkovacu/s_jn002072-bedrichov-uv-bedrichov-osazeni-novych-davkovacu-co2.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce úpravny vody.", "from": "24.03.2022", "to": "31.10.2022" } , { "id": 4404, "type": "3", "name": "Bohušovice n.O., ČOV - rekonstrukce", "lat": "50.498575", "lng": "14.154260", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/bohusovice-n-o-cov-rekonstrukce.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4393, "type": "1", "name": "Břvany, VDJ Břvany – rekonstrukce", "lat": "50.394263", "lng": "13.710954", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/brvany-vdj-brvany-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ln006010-brvany-vdj-brvany-rekonstrukce/s_ln006010-brvany-vdj-brvany-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodojemu.", "from": "09.03.2022", "to": "09.11.2022" } , { "id": 4212, "type": "1", "name": "Bynovec, VDJ Kámen hlavní – rekonstrukce - změna", "lat": "50.821159", "lng": "14.255172", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/bynovec-vdj-kamen-hlavni-rekonstrukce-zmena.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc058006_bynovec_vdj_kamen_rek/s_dc058006_bynovec_vdj_kamen_rek.jpg", "desc": "Předmětem investiční akce je stavebně - technologická rekonstrukce vodojemu.", "from": "13.05.2021", "to": "13.11.2022" } , { "id": 4394, "type": "1", "name": "Čeradice - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.309129", "lng": "13.493424", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/ceradice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ln008009-ceradice_rv/s_ln008009-ceradice-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 862,6 metrů.", "from": "22.06.2022", "to": "22.02.2023" } , { "id": 4437, "type": "2", "name": "Česká Kamenice, Kunratická stezka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.804213", "lng": "14.414455", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/ceska-kamenice-kunraticka-stezka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/dc006063-ceska-kamenice_kunraticka-stezka-rkv/s_dc006063-ceska-kamenice-kunraticka-stezka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 180,5 metrů a kanalizace v délce 164 metrů.", "from": "01.06.2022", "to": "01.10.2022" } , { "id": 4436, "type": "1", "name": "Česká Kamenice, Líska - náhrada zdroje", "lat": "50.818087", "lng": "14.447367", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/ceska-kamenice-liska-nahrada-zdroje.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/dc006049-ceska-kamenice_liska_uprava-zdroje/s_dc006049-ceska-kamenice-liska-nahrada-zdroje.jpg", "desc": "Předmětem stavby je výstavba výtlaku vodovodu, odpadu z vodovodu a výstavbu automatické čerpací stanice.", "from": "24.05.2022", "to": "24.02.2023" } , { "id": 3929, "type": "1", "name": "Česká Lípa, ČOV – optimalizace provozu", "lat": "50.678895", "lng": "14.512339", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/archiv/2020/ceska-lipa-cov-optimalizace-provozu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/cl007149_c_lipa_cov_optim_provoz/s_cl007149_c_lipa_cov_optim_provoz.jpg", "desc": "Předmětem stavby je výměna stávajících zdrojů vzduchu pro regeneraci a nitrifikaci.", "from": "28.03.2019", "to": "31.12.2022" } , { "id": 4304, "type": "2", "name": "Česká Lípa, ČOV Česká Lípa - rekonstrukce sociálního zařízení", "lat": "50.679199", "lng": "14.511368", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/ceska-lipa-cov-ceska-lipa-rekonstrukce-socialniho-zarizeni.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cl007185-ceska-lipa-cov-ceska-lipa/s_cl007185-ceska-lipa-cov-ceska-lipa-rekonstrukce-socialniho-zarizeni.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce sociálního zařízení.", "from": "17.03.2022", "to": "31.08.2022" } , { "id": 4305, "type": "2", "name": "Česká Lípa, Karla Poláčka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.674702", "lng": "14.543582", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/ceska-lipa-karla-polacka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cl007188-ceska-lipa-karla-polacka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu/s_cl007188-ceska-lipa-karla-polacka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 215 metrů a vodovodu v celkové délce 220 metrů.", "from": "25.02.2022", "to": "31.08.2022" } , { "id": 4302, "type": "1", "name": "Česká Lípa, Na Blatech - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.687207", "lng": "14.524609", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/ceska-lipa-blatech-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cl007175-ceskla-lipa_na-blatech_rkv/s_cl007175-ceska-lipa-na-blatech-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 372,1 metrů a kanalizace v délce 214 metrů.", "from": "17.06.2022", "to": "30.06.2023" } , { "id": 4303, "type": "1", "name": "Česká Lípa, Svárovská, U Rybníčku - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.677240", "lng": "14.543797", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/ceska-lipa-svarovska-rybnicku-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cl007179-ceska-lipa-svarovska-rybnicku-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu/s_cl007179-ceska-lipa-svarovska-u-rybnicku-rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 305 metrů a kanalizace v délce 244 metrů.", "from": "17.03.2022", "to": "31.10.2022" } , { "id": 4173, "type": "1", "name": "Česká Lípa, VDJ Špičák 2A - rekonstrukce", "lat": "50.700728", "lng": "14.548863", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/ceska-lipa-vdj-spicak-2a-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cl007111_ceska_lipa_vdj_spicak-2a/s_cl007111_ceska_lipa_vdj_spicak-2a.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavebně technologická rekonstrukce vodojemu.", "from": "12.08.2021", "to": "31.12.2022" } , { "id": 4405, "type": "1", "name": "Čížkovice, Komenského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.482760", "lng": "14.029161", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/cizkovice-komenskeho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/lt014019-cizkovice_komeskeho_rkv/s_li032501-liberec-vrbova-cizkova-rekonstrukce-kanalizace-a-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 148,1 metrů a kanalizace v délce 129,2 metrů.", "from": "11.07.2022", "to": "11.11.2022" } , { "id": 4197, "type": "2", "name": "Děčín XI, Horní Žleb - odstranění výusti DC 06", "lat": "50.785966", "lng": "14.212605", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/decin-xi-horni-zleb-odstraneni-vyusti-dc-06.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc007268_decin_xi_horni_zleb_odstraneni_vyusti_dc06/s_dc007268_decin_xi_horni_zleb_odstraneni_vyusti_dc06.jpg", "desc": "Předmětem investiční akce SVS je výstavba výtlačného potrubí odpadních vod v délce 237 metrů a nová čerpací stanice odpadních vod.", "from": "17.05.2021", "to": "28.02.2022" } , { "id": 4200, "type": "1", "name": "Děčín, 28. října, Nerudova, Labská, Hálkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.784417", "lng": "14.217807", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/decin-28-rijna-nerudova-labska-halkova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc007304_decin_halkova_28_rijna_nerudova_labska_rkv/s_dc007304_decin_halkova_28_rijna_nerudova_labska_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 661 metrů a kanalizace v délce 459 metrů.", "from": "21.04.2021", "to": "30.11.2022" } , { "id": 4422, "type": "1", "name": "Děčín, ČSOV Březiny - kalové pole", "lat": "50.765275", "lng": "14.239258", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/decin-csov-breziny-kalove-pole.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/dc007333-decin_csov-breziny-kalove-pole/s_dc007333-decin-csov-breziny-kalove-pole.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukci otevřených kalových polí v areálu ČSOV.", "from": "06.06.2022", "to": "06.01.2023" } , { "id": 4198, "type": "2", "name": "Děčín, Na Hranicích - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.782281", "lng": "14.164128", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/decin-hranicich-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc007281_decin_na_hranicich_rek_kav/s_dc007281_decin_na_hranicich_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 265 metrů a kanalizace v délce 518 metrů.", "from": "19.04.2021", "to": "15.06.2022" } , { "id": 4438, "type": "1", "name": "Děčín, Prostřední Žleb – rekonstrukce přivaděče z Čertovy Vody – 1.etapa", "lat": "50.787181", "lng": "14.225878", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/decin-prostredni-zleb-rekonstrukce-privadece-z-certovy-vody-1-etapa.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/dc007303-decin_prostredni-zleb_reko-privadece-z-certovy-vody-etapa/s_dc007303-decin-prostredni-zleb-rekonstrukce-privadece-z-certovy-vody-1-etapa.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce přivaděče v celkové délce 88 metrů.", "from": "18.05.2022", "to": "30.11.2022" } , { "id": 4420, "type": "1", "name": "Děčín, Sládkova, Vokolkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.784228", "lng": "14.219041", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/decin-sladkova-vokolkova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/dc007316-decin_sladkova_vokolkova_rkv/s_dc007316-decin-sladkova-vokolkova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 60 metrů a kanalizace v délce 57 metrů.", "from": "20.06.2022", "to": "20.10.2022" } , { "id": 4421, "type": "1", "name": "Děčín, Štursova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.769377", "lng": "14.187537", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/decin-stursova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/dc007281-decin_stursova_rekonstrukce-kanalizace-vodovodu/s_dc007336-decin-stursova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 77,35 metrů a kanalizace v délce 42,83 metrů.", "from": "31.08.2022", "to": "30.11.2022" } , { "id": 4334, "type": "1", "name": "Desná, VDJ Desná Finské domky - rekonstrukce", "lat": "50.760130", "lng": "15.306362", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/desna-vdj-desna-finske-domky-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/jn004057-desna_vdj-desna-finske-domky_rvdj/s_jn004057-desna-vdj-desna-finske-domky-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení stavebně-technologické rekonstrukce vodojemu.", "from": "17.06.2022", "to": "31.10.2022" } , { "id": 4217, "type": "1", "name": "Dlouhý Most - rekonstrukce přivaděče", "lat": "50.710960", "lng": "15.090848", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/dlouhy-most-rekonstrukce-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/li010011-dlouhy-most-rekonstrukce-privadece/s_li01011-dlouhy-most-rekonstrukce-privadece.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce přivaděče v celkové délce 109,2 metrů.", "from": "12.11.2021", "to": "16.12.2022" } , { "id": 4081, "type": "1", "name": "Dolní Zálezly, Květinová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.596888", "lng": "14.041588", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/dolni-zalezly-kvetinova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/s_ul003008-dolni-zalezly-kvetinova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 449,7 metrů a kanalizace v celkové délce 355,94 metrů.", "from": "09.03.2022", "to": "09.10.2022" } , { "id": 4356, "type": "3", "name": "Dolní Zálezly, VDJ Dolní Zálezly – dolní, odpadní potrubí, propojovací a zásobní řad – rekonstrukce", "lat": "50.596961", "lng": "14.042247", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/dolni-zalezly-vdj-dolni-zalezly-dolni-odpadni-potrubi-propojovaci-zasobni-rad-rekonstrukce.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4307, "type": "1", "name": "Dubá, Malá Strana - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.543204", "lng": "14.539217", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/duba-mala-strana-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cl012030-duba_mala-strana_rv/s_cl012030-duba-mala-strana-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 205,2 metrů.", "from": "23.06.2022", "to": "31.10.2022" } , { "id": 4306, "type": "1", "name": "Dubá, Nové Město - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.540772", "lng": "14.534271", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/duba-nove-mesto-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cl012026-duba_nove-mesto_rv/s_cl012026-duba-nove-mesto-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 293,1 metrů.", "from": "23.06.2022", "to": "31.12.2022" } , { "id": 4153, "type": "1", "name": "Dubí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.664072", "lng": "13.797330", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/dubi-ruska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/tp006108_dubi_ruska_rek_kav/s_tp006108_dubi_ruska_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 703 metrů a kanalizace v celkové délce 562 metrů.", "from": "30.07.2021", "to": "15.11.2022" } , { "id": 4383, "type": "3", "name": "Duchcov, Družby, Tyršova, k tenisu - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.608651", "lng": "13.750746", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/duchcov-druzby-tyrsova-k-tenisu-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4152, "type": "2", "name": "Duchcov, Vrchlického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.610281", "lng": "13.744301", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/duchcov-vrchlickeho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/tp007052_duchcov_vrchlickeho_rek_kav/s_tp007052_duchcov_vrchlickeho_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 438,90 metrů a kanalizace v délce 226,10 metrů.", "from": "16.04.2021", "to": "29.04.2022" } , { "id": 4382, "type": "3", "name": "Duchcov, Zelenkova, Sadová- rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.606844", "lng": "13.747142", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/duchcov-zelenkova-sadova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4344, "type": "1", "name": "Hodkovice n. M., Lesní – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.673477", "lng": "15.086895", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/hodkovice-n-m-lesni-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/li017055-hodkovice-nm_lesni_rv/s_li017055-hodkovice-n-m-lesni-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 472,5 metrů.", "from": "10.05.2022", "to": "15.11.2022" } , { "id": 4343, "type": "1", "name": "Hodkovice n.M., Jílové - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.653420", "lng": "15.108026", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/hodkovice-n-m-jilove-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/li017052-hodkovice-nad-mohelkou_jilove_rekonstrukce-vodovodu/s_li017052-hodkovice-n-m-jilove-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 799,5 metrů.", "from": "04.04.2022", "to": "04.02.2023" } , { "id": 4308, "type": "2", "name": "Holany, Rybnov - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.621035", "lng": "14.495938", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/holany-rybnov-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cl017009-holany-rybnov-rekonstrukce-vodovodu/s_cl017009-holany-rybnov-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 186 metrů.", "from": "25.02.2022", "to": "31.08.2022" } , { "id": 4462, "type": "1", "name": "Hora Sv. Šebestiána - úpravna vody", "lat": "50.508995", "lng": "13.248676", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/nova-stranka-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cv008010-hora-svteho-sebestiana-upravna-vody/s_cv008010-hora-sv-sebestiana-upravna-vody.jpg", "desc": "Předmětem stavby je výstavba nové úpravny vody s kapacitou 2 l/s.", "from": "11.07.2022", "to": "11.07.2023" } , { "id": 4372, "type": "1", "name": "Hora Svaté Kateřiny, Růžový vrch - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.604107", "lng": "13.441181", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/hora-svate-kateriny-ruzovy-vrch-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/mo011017-hora-svate-kateriny-ruzovy-vrch-rv/s_mo011017-hora-svate-kateriny-ruzovy-vrch-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1431,6 metrů.", "from": "31.03.2022", "to": "31.01.2023" } , { "id": 4373, "type": "1", "name": "Horní Jiřetín, Černická – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.571097", "lng": "13.544520", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/horni-jiretin-cernicka-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/s_mo012018-horni-jizretin-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 820,5 metrů.", "from": "22.02.2022", "to": "22.02.2023" } , { "id": 4346, "type": "2", "name": "Hrádek n.N., Liberecká II. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.853757", "lng": "14.847689", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/hradek-n-n-liberecka-ii-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/li020144-hradek-n-n._libercka-ii-rvk/s_li020144-hradek-n-n-liberecka-ii-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 166,5 metrů a propoj stoky v celkové délce 31,5 metrů.", "from": "29.03.2022", "to": "31.08.2022" } , { "id": 4384, "type": "1", "name": "Hrob, Tržní náměstí - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.656714", "lng": "13.722651", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/hrob-trzni-namesti-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/tp010037-hrob_trzni-namesti_rv/s_tp010037-hrob-trzni-namesti-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 294,2 metrů.", "from": "14.07.2022", "to": "14.11.2022" } , { "id": 4395, "type": "1", "name": "Chlumčany, VDJ Chlumčany - rekonstrukce", "lat": "50.329221", "lng": "13.841635", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/chlumcany-vdj-chlumcany-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ln019012-chlumcany-vdj-chlumcany-rek/s_ln019012-chlumcany-vdj-chlumcany-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodojemu.", "from": "03.06.2022", "to": "03.10.2022" } , { "id": 4325, "type": "1", "name": "Chomutov, Arbesova, Partyzánská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.462007", "lng": "13.421433", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/chomutov-arbesova-partyzanska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cv011214-chomutov-arbesova-partyzanska_RKV/s_cv011214-chomutov-arbesova-partyzanska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 303,8 metrů a kanalizace v délce 252 metrů.", "from": "13.04.2022", "to": "15.12.2022" } , { "id": 4321, "type": "1", "name": "Chomutov, Hálkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.459081", "lng": "13.422329", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/chomutov-halkova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cv011184-chomutov_halkova_rkv/s_cv011184-chomutov-halkova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 193,2 metrů kanalizace v délce 193 metrů.", "from": "25.05.2022", "to": "25.02.2023" } , { "id": 4188, "type": "2", "name": "Chomutov, Moravská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.469695", "lng": "13.411233", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chomutov-moravska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cv011194_chomutov_moravska_rek_kav/s_cv011194_chomutov_moravska_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 676 metrů a kanalizace v celkové délce 284,10 metrů.", "from": "11.02.2021", "to": "30.06.2022" } , { "id": 4324, "type": "2", "name": "Chomutov, Potoční - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.457011", "lng": "13.380905", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/chomutov-potocni-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cv011187-chomutov-potocni-rekonstrukce-vodovodu/s_cv011187-chomutov-potocni-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 176,8 metrů.", "from": "07.03.2022", "to": "07.09.2022" } , { "id": 4320, "type": "1", "name": "Chomutov, Pražská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.450338", "lng": "13.427595", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/chomutov-prazska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cv011173-chomutov_prazska-rv/s_cv011173-chomutov-prazska-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1 148,7 metrů.", "from": "24.05.2022", "to": "24.02.2023" } , { "id": 3985, "type": "1", "name": "Jablonec n. N., Kokonín, odstr. kan. výustí", "lat": "50.700716", "lng": "15.177708", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonec-n-n-kokonin-odstr-kan-vyusti.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/jn_008_xxx_projekt-kokonin/s_jn008078-jbc-kokonin_odstraneni-vyusti-rek-vdv.jpg", "desc": "Předmětem této části projektu je výstavba nového kanalizačního systému v délce 2 868,5 metrů a rekonstrukce dožilých vodovodních řadů v délce 661,5 metrů.", "from": "01.04.2021", "to": "31.03.2023" } , { "id": 3990, "type": "2", "name": "Jablonec n. N., Rychnovská - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.700061", "lng": "15.171909", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonec-n-n-rychnovska-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/jn008377_jablonec_nn_rychnovska_rek_kanal/s_jn008377_jablonec_nn_rychnovska_rek_kanal.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 331 metrů.", "from": "01.04.2021", "to": "01.04.2022" } , { "id": 4336, "type": "1", "name": "Jablonec n.N., Kamenná, Mírové náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.723803", "lng": "15.171618", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/jablonec-n-n-kamenna-mirove-namesti-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/jn008412-jablonec-nad-nisou_kamenna_mirove-namesti_rkv/s_jn008412-jablonec-n-n-kamenna-mirove-namesti-rekonstr.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 237 metrů a kanalizace v délce 165 metrů.", "from": "04.04.2022", "to": "31.10.2022" } , { "id": 4335, "type": "1", "name": "Jablonec n.N., Průmyslová  – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.726308", "lng": "15.165591", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/jablonec-n-n-prumyslova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/jn008253-jablonec-nad-nisou_prumyslova-rkv/s_jn008253_jablonec-n-n-prumyslova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 184,5 metrů a kanalizace v celkové délce 181 metrů.", "from": "11.04.2022", "to": "11.12.2022" } , { "id": 4337, "type": "1", "name": "Jablonec n.N., Rádelská, Vrkoslavická - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.711192", "lng": "15.166333", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/jablonec-n-n-radelska-vrkoslavicka-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/jn008417-jablonec-nn_radelska_vrkoslavicka_rk/s_jn008417-jablonec-n-n-radelska-vrkoslavicka-rekonstrukce-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 248,50 metrů.", "from": "28.06.2022", "to": "18.11.2022" } , { "id": 3331, "type": "2", "name": "Jetřichovice - odstranění výusti DC 64", "lat": "50.853363", "lng": "14.384573", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jetrichovice-odstraneni-vyusti-dc-64.html", "img": "", "desc": "Předmětem stavby je odstranění výusti DC 64 vybudováním nové usazovací jímky.", "from": "31.05.2021", "to": "10.03.2022" } , { "id": 4423, "type": "1", "name": "Jetřichovice - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.852749", "lng": "14.392174", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/jetrichovice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/dc022021-jetrichovice_rv/s_dc007316-decin-sladkova-vokolkova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 974 metrů.", "from": "21.03.2022", "to": "30.11.2022" } , { "id": 4192, "type": "2", "name": "Jirkov, Chomutovská, K. Čapka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.493163", "lng": "13.447973", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jirkov-chomutovska-k-capka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cv012094_jirkov_chomutovska_karla_capka_rkv/s_cv012094_jirkov_chomutovska_karla_capka_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 30,1 metrů a kanalizace v délce 462,60 metrů.", "from": "09.09.2021", "to": "30.06.2022" } , { "id": 4327, "type": "1", "name": "Jirkov, Na Stráni, Dukelská, Kpt. Jaroše, J. Švermy – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.498070", "lng": "13.441471", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/jirkov-strani-dukelska-kpt-jarose-j-svermy-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cv012098-jirkov_na-strani-rvk/s_cv012098-jirkov-na-strani-dukelska-kpt-jarose-j-svermy-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu délce 329,7 metrů a kanalizace v délce 169,8 metrů.", "from": "07.04.2022", "to": "07.01.2023" } , { "id": 4326, "type": "2", "name": "Jirkov, Vančurova, k ZŠ - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.493117", "lng": "13.441493", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/jirkov-vancurova-k-zs-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cv012097_jirkov_vancurova_rv/s_cv012097-jirkov-vancurova-k-zs-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 271,4 metrů.", "from": "07.04.2022", "to": "07.09.2022" } , { "id": 4328, "type": "1", "name": "Kadaň, Čechova, Vrchlického, Čsl. armády - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.376086", "lng": "13.269169", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/kadan-cechova-vrchlickeho-csl-armady-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cv013119-kadan_cechova_vrchlickeho_csla_rv/s_cv013119-kadan-cechova-vrchlickeho-csl-armady-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 297,3 metrů.", "from": "24.05.2022", "to": "15.12.2022" } , { "id": 4037, "type": "2", "name": "Klapý - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.432421", "lng": "14.003739", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/klapy-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/lt044003_klapy_rek_vdv/s_lt044003_klapy_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 826 metrů.", "from": "02.10.2020", "to": "31.05.2022" } , { "id": 4330, "type": "1", "name": "Klášterec n.O., ČOV - strojní zahuštění", "lat": "50.377429", "lng": "13.197636", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/klasterec-n-o-cov-strojni-zahusteni.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cv015143-klasterec-nad-ohri_cov_strojni-zahusteni/s_cv015143-klasterec-n-o-cov-strojni-zahusteni.jpg", "desc": "Předmětem stavby je zkapacitnění rotačního zahuštění kalu na ČOV.", "from": "24.05.2022", "to": "24.05.2023" } , { "id": 4329, "type": "1", "name": "Klášterec n.O., Mírová - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.387859", "lng": "13.172995", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/klasterec-n-o-mirova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cv015142-klasterec-nad-ohri_mrova_rvk/s_cv015142-klasterec-n-o-mirova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 446 metrů a kanalizace v délce 293 metrů.", "from": "28.03.2022", "to": "28.11.2022" } , { "id": 4193, "type": "1", "name": "Klášterec n.O., ÚV Hradiště - rekonstrukce administrativní budovy", "lat": "50.424829", "lng": "13.210365", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/klasterec-n-o-uv-hradiste-rekonstrukce-administrativni-budovy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cv015100_klasterec_n_o_uv_hradiste_rekonstrukce_admin_budovy/s_klasterec_n_o_uv_hradiste_rekonstrukce_admin_budovy.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce části administrativní budovy úpravny vody Hradiště.", "from": "04.08.2021", "to": "15.10.2023" } , { "id": 4433, "type": "1", "name": "Krásná Lípa – odstranění kanalizační výusti DC 145", "lat": "50.917320", "lng": "14.513318", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/krasna-lipa-odstraneni-kanalizacni-vyusti-dc-145.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/dc028016-krasna-lipa-odstraneni-kanalizacni-vyusti-dc145/s_dc028016-krasna-lipa-odstraneni-kanalizacni-vyusti-dc-145.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 332,5 metrů a kanalizace v délce 332,5 metrů.", "from": "27.05.2022", "to": "27.12.2022" } , { "id": 4425, "type": "1", "name": "Krásná Lípa, ul. Čapkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.919644", "lng": "14.509217", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/krasna-lipa-ul-capkova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/dc028022-krasna-lipa_capkova_rkv/s_dc028022-krasna-lipa-ul-capkova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 315 metrů a kanalizace v délce 192 metrů.", "from": "27.05.2022", "to": "27.10.2022" } , { "id": 4385, "type": "1", "name": "Krupka, Za Poštou - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.682508", "lng": "13.874484", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/krupka-za-postou-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/tp017080-krupka_za-postou_rkv/s_tp017080-krupka-za-postou-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 271 metrů a kanalizace v délce 201,7 metrů.", "from": "25.05.2022", "to": "25.12.2022" } , { "id": 4231, "type": "2", "name": "Kryry, Pivovarská, Valovská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.173257", "lng": "13.421530", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/kryry-pivovarska-valovska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ln027033_kryry_pivovarska_valovska_rkv/s_ln027033_kryry_pivovarska_valovska_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 683,50 metrů a kanalizace v celkové délce 77,50 metrů.", "from": "08.06.2021", "to": "31.05.2022" } , { "id": 4432, "type": "1", "name": "Kytlice, Dolní Falknov – úprava zdroje, rekonstrukce svodného řadu a VDJ ", "lat": "50.819951", "lng": "14.527039", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/kytlice-dolni-falknov-uprava-zdroje-rekonstrukce-svodneho-radu-vdj.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/dc031017-kytlice_dolni-falknov-uprava-zdroje-rekonstrukce-svodneho-radu-vdj/s_dc031017-kytlice-d-falknov-uprava-zdroje-rekonstrukce-svodneho-radu-vdj.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodojemu a svodného řádu, pramení jímky.", "from": "26.05.2022", "to": "30.11.2022" } , { "id": 4353, "type": "3", "name": "Liberec, ČOV - strojní odvodnění", "lat": "50.780398", "lng": "15.031887", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/liberec-cov-strojni-odvodneni.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4351, "type": "1", "name": "Liberec, ČOV Liberec - rekonstrukce opláštění vyhnívacích nádrží", "lat": "50.780822", "lng": "15.032547", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/liberec-cov-liberec-rekonstrukce-oplasteni-vyhnivacich-nadrzi.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/li032695-liberec-cov-reko-oplasteni-vyhnivacich-nadrzi/s_li032695-liberec-cov-liberec.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce střešního a obvodového opláštění na dvou vyhnívacích nádržích ČOV.", "from": "08.04.2022", "to": "31.12.2022" } , { "id": 4354, "type": "2", "name": "Liberec, Františkovská II. – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.766600", "lng": "15.049236", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/liberec-frantiskovska-ii-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/li032759-liberec_frantiskovska-ii-rvk/s_li032759-liberec-frantiskovska-ii-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 222 metrů a kanalizace v délce 29,5 metrů.", "from": "04.05.2022", "to": "30.09.2022" } , { "id": 4349, "type": "1", "name": "Liberec, Liberec III - Jeřáb - U Nisy - odstranění výusti LB 03", "lat": "50.761082", "lng": "15.051117", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/liberec-liberec-iii-jerab-nisy-odstraneni-vyusti-lb-03.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/li032532-liberec_liberec-iii_jerab_u-nisy_odstraneni-vyusti-lb03/s_li032532-liberec-liberec-iii-jerab-u-nisy-odstraneni-vyusti-lb-03.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení kanalizačního výtlaku v délce 66 metrů a postavení nové čerpací stanice odpadních vod.", "from": "17.06.2022", "to": "31.12.2022" } , { "id": 4352, "type": "1", "name": "Liberec, Machnín, Heřmánková - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.788932", "lng": "15.002866", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/liberec-machnin-hermankova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/li032713-liberec-machnin-hermanova-rekonstrukce-vodovodu/s_li032713-liberec-machnin-hermankova-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1902 metrů.", "from": "25.03.2022", "to": "31.10.2023" } , { "id": 4225, "type": "2", "name": "Liberec, Slovanské údolí, Javorová, Purkyňova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.780575", "lng": "15.075772", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/liberec-slovanske-udoli-javorova-purkynova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/li032712_lbc_slov_udoli_javorova_purkynova_rek_kav/s_li032712_lbc_slov_udoli_javorova_purkynova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 708 metrů a kanalizace v celkové délce 558,5 metrů.", "from": "11.06.2021", "to": "31.08.2022" } , { "id": 4348, "type": "1", "name": "Liberec, Vrbova, Čížkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.772563", "lng": "15.070500", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/liberec-vrbova-cizkova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/li032501-liberec_vrbova_cizkova_rvk/s_li032501-liberec-vrbova-cizkova-rekonstrukce-kanalizace-a-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 717,5 metrů a kanalizace v délce 219 metrů.", "from": "22.04.2022", "to": "31.10.2022" } , { "id": 4342, "type": "1", "name": "Libíč - Roveň - rekonstrukce výtlačného přivaděče", "lat": "50.624777", "lng": "14.984290", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/libic-roven-rekonstrukce-vytlacneho-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/li008039-libic-roven-rekonstrukce-vytlacneho-privdece/s_li008039-libic-roven-rekonstrukce-vytlacneho-privadece.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce výtlačného přivaděče v délce 3 745 metrů.", "from": "01.02.2022", "to": "31.12.2023" } , { "id": 4407, "type": "1", "name": "Litoměřice, ČOV – biologická eliminace fosforu", "lat": "50.531184", "lng": "14.115557", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/litomerice-cov-biologicka-eliminace-fosforu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/lt006113-litomerice_cov_biologicka-eliminace-fosforu/s_lt060113-litomerice-cov.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení stavebně- technologické úpravy čistírny odpadních vod.", "from": "08.04.2022", "to": "08.06.2023" } , { "id": 4409, "type": "1", "name": "Litoměřice, Dómská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.533549", "lng": "14.128185", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/litomerice-domska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/lt060117-litomerice_domska_rkv/s_lt060117-litomerice-domska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 127,9 metrů a kanalizace v celkové délce 129,8 metrů.", "from": "31.03.2022", "to": "31.10.2022" } , { "id": 4244, "type": "2", "name": "Litoměřice, Kollárova, Čelakovského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.543045", "lng": "14.134052", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/litomerice-kollarova-celakovskeho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/lt060111_litomerice_ul_kollarova_celakovskeho_rkv/s_lt060111_litomerice_ul_kollarova_celakovskeho_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 271,5 metrů a kanalizace v celkové délce 326 metrů.", "from": "15.07.2021", "to": "15.05.2022" } , { "id": 4408, "type": "3", "name": "Litoměřice, Michalovická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.533776", "lng": "14.122435", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/litomerice-michalovicka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4374, "type": "1", "name": "Litvínov, Nerudovo nám. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.605235", "lng": "13.617586", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/litvinov-nerudovo-nam-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/mo020104-litvinov_nerudovo-nam_rkv/s_mo020104-litvinov-nerudovo-nam-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 633,61 metrů a kanalizace v délce 377,56 metrů.", "from": "19.05.2022", "to": "19.05.2023" } , { "id": 4376, "type": "1", "name": "Lom, Sadová, Františka Veselého – rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.596793", "lng": "13.664619", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/lom-sadova-frantiska-veseleho-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/mo021038-lom_sadova_fr-veseleho-rk/s_mo021038-lom-sadova-fr-veseleho-rekonstrukce-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace v délce 615,7 metrů.", "from": "21.06.2022", "to": "21.05.2023" } , { "id": 4377, "type": "2", "name": "Louka u Litvínova - opatření na kanalizační síti", "lat": "50.589890", "lng": "13.632430", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/louka-litvinova-opatreni-kanalizacni-siti.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/mo022015-louka-litvinova-opatreni-kanalizacni-siti/s_mo022015-louka-litvinova-opatreni-kanalizacni-siti.jpg", "desc": "Předmětem stavby je výstavba nové kanalizace v celkové délce 237,5 metrů.", "from": "17.03.2022", "to": "01.09.2022" } , { "id": 4396, "type": "1", "name": "Louny, 28. října - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.354650", "lng": "13.810587", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/louny-28-rijna-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ln038147-louny_28.rijna_rkv/s_ln038147-louny28rijna-rkv.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "24.03.2022", "to": "24.09.2023" } , { "id": 4235, "type": "2", "name": "Louny, Čs. Armády, Schovánka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.355486", "lng": "13.817625", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/louny-cs-armady-schovanka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ln038145_louny_csa_jschovanka_kaxamita_rek_kav/s_ln038145_louny_csa_jschovanka_kaxamita_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 704,60 metrů a kanalizace v celkové délce 452,05 metrů.", "from": "12.04.2021", "to": "30.09.2022" } , { "id": 4233, "type": "2", "name": "Louny, Mánesova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.354284", "lng": "13.800705", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/louny-manesova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ln038126_louny_manesova_rek_kav/s_ln038126_louny_manesova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 329,7 metrů a kanalizace v délce 416,85 metrů.", "from": "22.06.2021", "to": "30.09.2022" } , { "id": 4236, "type": "2", "name": "Louny, Sailerova, Smetanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.350880", "lng": "13.813736", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/louny-sailerova-smetanova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ln038148_louny_sailerova_smetanova_rek_kav/s_ln038148_louny_sailerova_smetanova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 236,15 metrů a kanalizace v celkové délce 270,56 metrů.", "from": "13.05.2021", "to": "30.04.2022" } , { "id": 4410, "type": "3", "name": "Lovečkovice, Knínice - rekonstrukce vodovodu II.", "lat": "50.646966", "lng": "14.243343", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/loveckovice-kninice-rekonstrukce-vodovodu-ii.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4412, "type": "1", "name": "Lovosice, Máchova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.509728", "lng": "14.056332", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/lovosice-machova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/lt064049-lovosice_machova_rekonstrukce-kanalizace-vodovodu/s_lt064049-lovosice-machova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 439,1 metrů a kanalizace v délce 450,4 metrů.", "from": "27.04.2022", "to": "27.12.2022" } , { "id": 4411, "type": "1", "name": "Lovosice, Ústecká, Lovošská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.521916", "lng": "14.045236", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/lovosice-ustecka-lovosska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/lt064047-lovosice_ustecka_lovosska_rkv/s_lt064047-lovosice-ustecka-lovosska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 230 metrů a kanalizace v celkové délce 208 metrů.", "from": "11.07.2022", "to": "11.12.2022" } , { "id": 4417, "type": "1", "name": "Michalovice – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.536758", "lng": "14.081326", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/michalovice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/lt133008-michalovice-rv/s_lt133008-michalovice-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 532,2 metrů.", "from": "12.04.2022", "to": "30.11.2022" } , { "id": 4309, "type": "1", "name": "Mimoň, Hvězdovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.653302", "lng": "14.733437", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/mimon-hvezdovska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cl039062-mimon-hvezdovska-rekonstrukce-vodovodu/s_cl039062-mimon-hvezdovska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 186 metrů a kanalizace v délce 179 metrů.", "from": "09.03.2022", "to": "10.10.2022" } , { "id": 4312, "type": "2", "name": "Mimoň, Luční - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.656342", "lng": "14.736643", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/mimon-lucni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cl039074-mimon_lucni_rkv/s_cl039074-mimon-lucni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 144 metrů a kanalizace v délce 147 metrů.", "from": "27.04.2022", "to": "15.09.2022" } , { "id": 4310, "type": "1", "name": "Mimoň, Mírová, Poštovní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.657869", "lng": "14.724464", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/mimon-mirova-postovni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cl039071-mimon_mirova_postovni_rvk/s_cl039071-mimon-mirova-postovni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 447 metrů a kanalizace v délce 421,5 metrů.", "from": "18.08.2022", "to": "31.07.2023" } , { "id": 4311, "type": "2", "name": "Mimoň, Vranov pod Ralskem - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.667209", "lng": "14.753218", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/mimon-vranov-pod-ralskem-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cl039072-mimon_vranov-pod-ralskem_rv/s_cl039072-mimon-vranov-pod-ralskem-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 227,1 metrů.", "from": "14.06.2022", "to": "30.09.2022" } , { "id": 4435, "type": "2", "name": "Místo, Blahuňov, k ČS - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.442711", "lng": "13.304050", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/misto-blahunov-k-cs-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cv025008-misto_blahunov-kcs-rekonstrukce-vodovodu/s_cv025008-misto-blahunov-k-cs-rekonstrukce-vodovodu.png", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 884,43 metrů.", "from": "07.03.2022", "to": "07.09.2022" } , { "id": 4386, "type": "2", "name": "Modlany, Kateřina - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.658022", "lng": "13.897728", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/modlany-katerina-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/tp024053-modlany_katerina-rv/s_tp024053-modlany-katerina-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 1157 metrů.", "from": "13.04.2022", "to": "13.09.2022" } , { "id": 4381, "type": "2", "name": "Most, ČSA, pod Lunou - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.508043", "lng": "13.634143", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/most-csa-pod-lunou-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/mo027302-most_csa_pod-lunou_rkv-i.etapa/s_mo027302-most-csa-pod-lunou-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu-i-etapa.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 116,5 metrů.", "from": "21.06.2022", "to": "30.08.2022" } , { "id": 4045, "type": "2", "name": "Most, ČSA, u gymnázia - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.513703", "lng": "13.637136", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-csa-gymnazia-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/mo027264_most_csl_armady_u_gymnazia_rek_kav/s_mo027264_most_csl_armady_u_gymnazia_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 332 metrů a kanalizace v celkové délce 267,9 metrů.", "from": "07.05.2020", "to": "30.06.2022" } , { "id": 4379, "type": "2", "name": "Most, Horní, zahrady - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.497518", "lng": "13.617419", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/most-horni-zahrady-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/mo027276-most_horni_zahrady_rv/s_mo027276-most-horni-zahrady-rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 399,4 metrů.", "from": "18.03.2022", "to": "18.07.2022" } , { "id": 4154, "type": "1", "name": "Most, Pionýrů - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.493607", "lng": "13.631953", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-pionyru-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/mo027290_most_pionyru_rek_vdv/s_mo027290_most_pionyru_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 444,90 metrů.", "from": "09.04.2021", "to": "15.11.2022" } , { "id": 4156, "type": "2", "name": "Most, Prokopa Holého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.513371", "lng": "13.631555", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-prokopa-holeho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/mo027279_most_prokopa_holeho_rek_kav/s_mo027279_most_prokopa_holeho_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 392,75 metrů a kanalizace v délce 237,6 metrů.", "from": "29.03.2021", "to": "29.01.2022" } , { "id": 4159, "type": "1", "name": "Most, Svážná, Marie Majerové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.509461", "lng": "13.622808", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-svazna-marie-majerove-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/MO027225_Most_Svazna_MMajerove__rek_KaV/s_mo027225_most_svazna_mmajerove_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 416,86 metrů a kanalizace v délce 73 metrů.", "from": "29.03.2021", "to": "15.11.2022" } , { "id": 4413, "type": "3", "name": "Mšené lázně, Brníkov ÚV – nová studna", "lat": "50.382299", "lng": "14.077967", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/msene-lazne-brnikov-uv-nova-studna.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4033, "type": "1", "name": "Mšené-Lázně, ÚV Brníkov - rekonstrukce", "lat": "50.382299", "lng": "14.077967", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/msene-lazne-uv-brnikov-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/lt073029_msene_lazne_uv_brnikov_rek/s_lt073029_msene_lazne_uv_brnikov_rek.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2021.", "from": "31.03.2021", "to": "31.01.2024" } , { "id": 4296, "type": "2", "name": "Novosedlice, Trnovanská – rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.657866", "lng": "13.823761", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/novosedlice-trnovanska-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/tp028020_novosedlice_trnovanska-rek_kanal/s_tp028020_novosedlice_trnovanska_rk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace v délce 205 metrů.", "from": "04.11.2021", "to": "30.06.2022" } , { "id": 4182, "type": "1", "name": "Nový Bor, Alšova, Palackého nám. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.755678", "lng": "14.555183", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/novy-bor-alsova-palackeho-nam-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cl041130_novy_bor_alsova_palackeho_nam_rek_kav/s_cl041130_novy_bor_alsova_palackeho_nam_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 685 metrů a kanalizace v celkové délce 406 metrů.", "from": "03.08.2021", "to": "30.11.2022" } , { "id": 4314, "type": "1", "name": "Nový Bor, Luční, U Vodárny – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.767408", "lng": "14.553198", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/novy-bor-lucni-vodarny-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cl041136-novy-bor_lucni_u-vodarny_rvk/s_cl41136-novy-bor-lucni-u-vodarny-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 720 metrů.", "from": "23.06.2022", "to": "30.06.2023" } , { "id": 4313, "type": "2", "name": "Nový Bor, Prokopa Velikého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.760616", "lng": "14.559797", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/novy-bor-prokopa-velikeho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cl041133-novy-bor_prokopa-velikeho-rkv/s_cl041133-novy-bor-prokopa-velikeho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 270 metrů a kanalizace v celkové délce 159 metrů.", "from": "31.03.2022", "to": "31.07.2022" } , { "id": 4388, "type": "1", "name": "Osek, Hrdlovská po Tyršovu - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.627443", "lng": "13.689661", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/osek-hrdlovska-po-tyrsovu-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/tp030030-osek_hrdlovska_po-tyrsovu_rv/s_tp030030-osek-hrdlovska-po-tyrsovu-rekonstrukce-vodovodu.png", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 503 metrů.", "from": "25.05.2022", "to": "25.01.2023" } , { "id": 4150, "type": "1", "name": "Osek, VDJ Osek - Dub 1 a VDJ Osek - Dub 2 - rekonstrukce", "lat": "50.628222", "lng": "13.692590", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/osek-vdj-osek-dub-1-vdj-osek-dub-2-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/tp030028_osek_vdj_dub1adub2_rek/s_tp030028_osek_vdj_dub1adub2_rek.jpg", "desc": "Předmětem investice je stavebně - technologická rekonstrukce vodojemů Dub 1 a Dub 2 v Oseku.", "from": "11.05.2021", "to": "30.11.2022" } , { "id": 4463, "type": "1", "name": "Patokryje, ČOV Patokryje - příjezdová komunikace", "lat": "50.496311", "lng": "13.705271", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/patokryje-cov-patokryje-prijezdova-komunikace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/mo030008-patokryje-cov-patokryje-prijezdova-komunikace/s_mo030008-patokryje-cov-patokryje-prijezdova-komunikace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je výstavba příjezdové komunikace v délce 252,08 metrů k ČOV.", "from": "26.07.2022", "to": "26.10.2022" } , { "id": 4358, "type": "1", "name": "Povrly, Na Panském - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.672228", "lng": "14.157995", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/povrly-panskem-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ul023025-povrly_na-panskem_rkv/s_ul023025-povrly-na-panskem-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 911,7 metrů a  kanalizace v délce 501,57 metrů.", "from": "15.06.2022", "to": "31.12.2022" } , { "id": 4317, "type": "1", "name": "Prysk - rekonstrukce ČS Horní Prysk HVA1", "lat": "50.789502", "lng": "14.504218", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/prysk-rekonstrukce-cs-horni-prysk-hva1.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cl051002-prysk-rekonstrukce-cs-horni-prysk-hva1/s_cl051002-prysk-rekonstrukce-cs-horni-prysk-hva1.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce objektu ČS Horní Prysk a podzemní armaturní komory.", "from": "15.02.2022", "to": "30.11.2022" } , { "id": 3948, "type": "2", "name": "Radonice, ČOV – rekonstrukce", "lat": "50.296915", "lng": "13.288923", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/radonice-cov-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cv031005_radonice_cov_rek/s_cv031005_radonice_cov_rek.jpg", "desc": "Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce čistírny odpadních vod.", "from": "06.11.2020", "to": "06.09.2022" } , { "id": 4414, "type": "1", "name": "Roudnice n.L. - Hostěraz - rekonstrukce přivaděče", "lat": "50.415216", "lng": "14.281230", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/roudnice-n-l-hosteraz-rekonstrukce-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/lt093066-roudnice-nad-labem_hosteraz-r-privadece/s_lt093066-roudnice-n-l-hosteraz-rekonstrukce-privadece.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 3 023 metrů.", "from": "31.08.2022", "to": "30.11.2023" } , { "id": 4415, "type": "2", "name": "Roudnice n.L., Barákova - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.420625", "lng": "14.251271", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/roudnice-n-l-barakova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/lt093090-roudnice-nad-labem-barakova-rekonstrukce-kanalizace/s_lt093090-roudnice-n-l-barakova-rekonstrukce-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 88,52 metrů.", "from": "25.02.2022", "to": "25.04.2022" } , { "id": 4250, "type": "2", "name": "Roudnice n.L., Riegrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.423081", "lng": "14.258698", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/roudnice-n-l-riegrova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/lt093082_roudnice_nl_riegrova-rkv/s_lt093082_roudnice_nl_riegrova-rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 398,4 metrů a kanalizace v celkové délce 433,1 metrů.", "from": "01.07.2021", "to": "28.02.2022" } , { "id": 4430, "type": "3", "name": "Rumburk, 2. polské armády a Plynární - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.957453", "lng": "14.555249", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/rumburk-2-polske-armady-plynarni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4441, "type": "3", "name": "Rumburk, Kalná, Stanko Vodičky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.945658", "lng": "14.559179", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/rumburk-kalna-stanko-vodicky-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "", "to": "" } , { "id": 3984, "type": "2", "name": "Rychnov u Jablonce n.N., ČOV – rozšíření ", "lat": "50.688470", "lng": "15.139110", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/rychnov-jablonce-n-n-cov-rozsireni.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/jn_008_xxx_projekt-kokonin/s_jn029059_rychnov_cov_rozsireni.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rozšíření kapacity ČOV na 4 400 ekvivalentních obyvatel.", "from": "01.09.2020", "to": "31.08.2022" } , { "id": 4338, "type": "1", "name": "Rychnov u Jablonce n.N., Malířská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.683352", "lng": "15.151594", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/rychnov-jablonce-n-n-malirska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/jn029069_rychnov-jablonce_malirska_rkv/s_jn029069-rychnov-jablonce-n-n-malirska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 148 metrů a rekonstrukce kanalizace v délce 139 metrů.", "from": "31.08.2022", "to": "31.10.2022" } , { "id": 4339, "type": "1", "name": "Rychnov u Jablonce n.N., Občanská, Zahradní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.682248", "lng": "15.146519", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/rychnov-jablonce-n-n-obcanska-zahradni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/jn029072-rychnov-jablonce-nad-nsou-obcanska-zahradni-rvk/s_jn029072-rychnov-jablonce-n-n-obcanska-zahradni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 486,5 metrů a kanalizace v celkové délce 219 metrů.", "from": "23.03.2022", "to": "23.11.2022" } , { "id": 4434, "type": "3", "name": "Skalice u České Lípy, ČS Skalice – rekonstrukce", "lat": "50.737980", "lng": "14.520094", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/skalice-ceske-lipy-cs-skalice-rekonstrukce-2.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4315, "type": "3", "name": "Sosnová, vrt S2 - rekonstrukce", "lat": "50.661239", "lng": "14.514155", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/sosnova-vrt-s2-rekonstrukce.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4389, "type": "3", "name": "Světec, Krupská, Školní, Zámek - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.575762", "lng": "13.813764", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/svetec-krupska-skolni-zamek-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4205, "type": "1", "name": "Šluknov – výstavba AT stanice Křížový vrch", "lat": "50.998672", "lng": "14.455713", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/sluknov-vystavba-stanice-krizovy-vrch.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/dc049044-sluknov_vystavba-stanice-krizovy-vrch/s_dc049044-sluknov-vystavba-at-stanice-krizovy-vrch.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení výstavby AT stanice Křížový Vrch.", "from": "03.08.2022", "to": "03.12.2022" } , { "id": 4149, "type": "2", "name": "Teplice, Emilie Dvořákové, od Zemské - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.655223", "lng": "13.837044", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/teplice-emilie-dvorakove-od-zemske-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/tp037211_teplice_edvorakove_od_zemske_rek_vdv/s_tp037211_teplice_edvorakove_od_zemske_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 514,14 metrů.", "from": "15.06.2021", "to": "30.06.2022" } , { "id": 4390, "type": "1", "name": "Teplice, Litoměřická, Mostecká, Lounská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.633206", "lng": "13.817391", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/teplice-litomericka-mostecka-lounska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/tp037240-teplice_litomericka_mostecka_lounska_rkv/s_tp037240-teplice-litomericka-mostecka-lounska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 752,6 metrů a kanalizace v délce 83 metrů.", "from": "14.06.2022", "to": "30.09.2023" } , { "id": 4147, "type": "2", "name": "Teplice, Vojanova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.647610", "lng": "13.841415", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/teplice-vojanova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/tp037223_teplice_vojanova_rek_kav/s_tp037223_teplice_vojanova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 322,01 metrů a kanalizace v délce 138,50 metrů.", "from": "09.08.2021", "to": "31.07.2022" } , { "id": 4138, "type": "2", "name": "Trmice, Chelčického, V Polích - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.638615", "lng": "14.000057", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/trmice-chelcickeho-polich-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ul046031_trmice_chelcickeho_v_polich_rek_kav/s_ul046031_trmice_chelcickeho_v_polich_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 483,45 metrů a kanalizace v délce 448,48 metrů.", "from": "01.09.2021", "to": "01.06.2022" } , { "id": 4416, "type": "1", "name": "Třebušín, Dolní Týnec - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.599528", "lng": "14.241221", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/trebusin-dolni-tynec-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/lt112017-trebusin_dolni-tynec_rv/s_lt112017-trebusin-dolni-tynec-rekonstrukce-vodovodu.png", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 849,10 metrů.", "from": "18.07.2022", "to": "18.11.2022" } , { "id": 4332, "type": "1", "name": "Udlice, Chomutovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.442352", "lng": "13.455840", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/udlice-chomutovska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cv035049-udlice-chomutovska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace/s_cv035049-udlice-chomutovska-rvk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 370 metrů a kanalizace v celkové délce 372,5 metrů.", "from": "01.02.2022", "to": "01.04.2023" } , { "id": 4078, "type": "1", "name": "Ústí n. L., Hynaisova a okolí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.678210", "lng": "14.003275", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/usti-n-l-hynaisova-okoli-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ul038515_usti_nl_hynaisova_a_okoli_rek_vdv_kanal/s_ul038515_usti_nl_hynaisova_a_okoli_rek_vdv_kanal.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 1 033,60 metrů a vodovodu v celkové délce 1 072,80 metrů.", "from": "20.05.2020", "to": "20.11.2022" } , { "id": 4363, "type": "1", "name": "Ústí n.L., ČS Kočkov, VDJ Kočkov nový – rekonstrukce", "lat": "50.681912", "lng": "14.035308", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/usti-n-l-cs-kockov-vdj-kockov-novy-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/s_ul038495-usti-n-l-cs-kockov-vdj-kockov-novy-rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodojemu.", "from": "23.06.2022", "to": "23.06.2023" } , { "id": 4367, "type": "1", "name": "Ústí n.L., Jeseninova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.652272", "lng": "14.056905", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/usti-n-l-jeseninova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ul038533-usti-nad-labem-jeseninova_rkv/s_ul038533-usti-n-l-jeseninova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 363,6 metrů a kanalizace v délce 385,8 metrů.", "from": "29.03.2022", "to": "29.11.2022" } , { "id": 4362, "type": "1", "name": "Ústí n.L., Jizerská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.676902", "lng": "14.042601", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/usti-n-l-jizerska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ul038412_usti_n_l_jizerska_rekonstrukce-vodovodu-/s_ul038412-usti-n-l-jizerska-rekonstrukce-vodovodupng.png", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 1020 metrů.", "from": "09.02.2022", "to": "31.12.2022" } , { "id": 4368, "type": "1", "name": "Ústí n.L., Klíšská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu I.etapa", "lat": "50.662236", "lng": "14.032080", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/usti-n-l-klisska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu-i-etapa.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ul038536-usti-n-l-klisska_rkvi.etapa/s_ul038536-usti-nad-labem-klisska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu-i-etapa.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 149,5 metrů a kanalizace v délce 139,9 metrů.", "from": "29.03.2022", "to": "31.10.2022" } , { "id": 4370, "type": "1", "name": "Ústí n.L., Kojetická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.652538", "lng": "14.066544", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/usti-n-l-kojeticka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ul038555-usti-nad-labem_kojeticka_rkv/s_ul038555-usti-n-l-kojeticka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 826,48 metrů a kanalizace v celkové délce 459,27 metrů.", "from": "01.04.2022", "to": "01.04.2024" } , { "id": 4369, "type": "1", "name": "Ústí n.L., Masarykova (u polikliniky) - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.668120", "lng": "14.027556", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/usti-n-l-masarykova-polikliniky-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ul038550-usti-nad-labem_masarykova_rv/s_ul038550-usti-n-l-masarykova-polikliniky-rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v v délce 553,9 metrů.", "from": "17.05.2022", "to": "17.11.2022" } , { "id": 4140, "type": "2", "name": "Ústí n.L., Neštěmice, ČOV – dmychárna", "lat": "50.668070", "lng": "14.106390", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/usti-n-l-nestemice-cov-dmycharna.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ul038558_usti_dmycharna_cov/s_ul038484_ul-nestemice_cov_odstredivky.jpg", "desc": "Předmětem stavby je výměna technologie v objektu stávající dmychárny v Ústí nad Labem - Neštěmicích.", "from": "24.02.2021", "to": "24.02.2022" } , { "id": 4364, "type": "3", "name": "Ústí n.L., propoj Mezní - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.680326", "lng": "14.026712", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/usti-n-l-propoj-mezni-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4360, "type": "1", "name": "Ústí n.L., Sebuzín, Církvice, Dolní Zálezly – odstranění kanalizačních výustí", "lat": "50.592346", "lng": "14.041607", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/usti-n-l-sebuzin-cirkvice-dolni-zalezly-odstraneni-kanalizacnich-vyusti.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ul038315-usti-nl_sebuzin_cirkvice_dolni-zalezly_odstraneni-kanalizacnich-vyusti/s_ul038315-usti-n-l-sebuzin-cirkvice-dolni-zalezly-odstraneni-kanalizacnich-vyusti.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění výustí a převedení splaškových vod do nové ČOV.", "from": "10.06.2022", "to": "10.06.2024" } , { "id": 4365, "type": "1", "name": "Ústí n.L., Slavíčkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.669150", "lng": "14.017930", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/usti-n-l-slavickova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ul038528-usti-nl_slavickova_rkv/s_ul038528-usti-n-l-slavickova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 271,2 metrů a kanalizace v délce 192 metrů.", "from": "29.04.2022", "to": "04.11.2022" } , { "id": 4366, "type": "1", "name": "Ústí n.L., Spojovací - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.661443", "lng": "14.044909", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/usti-n-l-spojovaci-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ul038529-usti-nl_spoovaci_rvk/s_ul038529-usti-n-l-spojovaci-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 51,20 metrů a kanalizace v délce 42,80 metrů.", "from": "11.07.2022", "to": "15.10.2022" } , { "id": 4371, "type": "3", "name": "Ústí n.L., Šrámkova, Oty Pavla - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.678407", "lng": "14.057674", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/usti-n-l-sramkova-oty-pavla-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "", "to": "" } , { "id": 3924, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Pod Úvozem – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.677478", "lng": "14.097646", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/usti-nad-labem-pod-uvozem-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/ul038482_ul_pod_uvozem_rv/s_ul038482_ul_pod_uvozem_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1 200 metrů.", "from": "11.12.2019", "to": "30.11.2022" } , { "id": 4428, "type": "1", "name": "Varnsdorf, Čsl. letců, M. Alše, Dragounská, Plzeňská - rekonstrukce kanalizace a vod.", "lat": "50.894412", "lng": "14.621643", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/varnsdorf-csl-letcu-m-alse-dragounska-plzenska-rekonstrukce-kanalizace-vod.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/dc05100-varnsdorf_cl-letcu_m.alese-rkv/s_dc052100-varnsdorf-csl-letcu-m-alse-dragounska-plzenska-rekonstrukce-kanalizace-vod.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 618 metrů a kanalizace v délce 575 metrů.", "from": "11.04.2022", "to": "11.06.2023" } , { "id": 4427, "type": "3", "name": "Varnsdorf, Komenského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.915446", "lng": "14.627195", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/varnsdorf-komenskeho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4211, "type": "2", "name": "Varnsdorf, Pod Hrádkem, Petra Bezruče - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.920885", "lng": "14.617123", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/varnsdorf-pod-hradkem-petra-bezruce-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc052115_varnsdorf_pod_hradkem_petra_bezruce_rek_kav/s_dc052115_varnsdorf_pod_hradkem_petra_bezruce_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 476 metrů a kanalizace v celkové délce 110,5 metrů.", "from": "17.05.2021", "to": "30.06.2022" } , { "id": 4207, "type": "2", "name": "Varnsdorf, Pohraniční stráže, Severská, Turnovská, Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.922543", "lng": "14.620207", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/varnsdorf-pohranicni-straze-severska-turnovska-sumavska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc052092_varnsdorf_pohr_str_sever_turnov_sumavska_rkv/s_dc052092_varnsdorf_pohr_str_sever_turnov_sumavska_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 243 metrů a kanalizace v celkové délce 289 metrů.", "from": "16.09.2021", "to": "09.09.2022" } , { "id": 4209, "type": "1", "name": "Varnsdorf, Polní, Prašná - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.902567", "lng": "14.618753", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/varnsdorf-prasna-iii-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc052108_varnsdorf_polni_prasna_kav_plus_prasna_rek_kanal/s_dc052108_varnsdorf_polni_prasna_kav_plus_prasna_rek_kanal_02.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 811,50 metrů a kanalizace v celkové délce 837,50 metrů.", "from": "24.06.2021", "to": "24.10.2022" } , { "id": 4464, "type": "1", "name": "Velemyšleves, čp.41 - čp.9 - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.400971", "lng": "13.563826", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/nova-stranka.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ln076010-velemysleves-cp41_cp9_rv/s_ln076010-velemysleves-cp-41-cp-9-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 371,2 metrů.", "from": "30.08.2022", "to": "30.01.2023" } , { "id": 4216, "type": "1", "name": "Velké Hamry, Bohdalovice - odstranění výustí JB 01 a JB 45", "lat": "50.719123", "lng": "15.317108", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/velke-hamry-bohdalovice-odstraneni-vyusti-jb-01-jb-45.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/jn033020-velke-hamry_bohdalovice_odstraneni-kana-vyusti-jb01-jb45/s_jn033020-velke-hamry-bohdalovice-odtsraneni-vyusti-jb-01-jb-45.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění výustí, výstavba nových kanalizačních výtlaků, kanalizační stoky a čerpacích stanic odpadních vod.", "from": "20.04.2022", "to": "30.11.2022" } , { "id": 4341, "type": "1", "name": "Velké Hamry, u č.p. 306 - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.722666", "lng": "15.314077", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/velke-hamry-c-p-306-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/jn033028-velke-hamry_ucp306_rv/s_jn033028-velke-hamry-c-p-306-rekonstrukce-vodovodu.png", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 129 metrů.", "from": "26.07.2022", "to": "30.11.2022" } , { "id": 4316, "type": "2", "name": "Velký Valtinov - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.742164", "lng": "14.737808", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/velky-valtinov-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/cl067006-velky-valtinov-rekonstrukce-vodovod/s_cl067006-velky-valtinov-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 326 metrů.", "from": "25.02.2022", "to": "30.07.2022" } , { "id": 4034, "type": "1", "name": "Vrutice, ÚV - rekonstrukce", "lat": "50.503163", "lng": "14.293031", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/vrutice-uv-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/lt124017_vrutice_rek_uv/s_lt124017_vrutice_rek_uv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení stavebně-technologické rekonstrukce úpravny vody.", "from": "05.10.2020", "to": "30.12.2022" } , { "id": 4391, "type": "1", "name": "Zabrušany, Želénky, pod náměstíčkem - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.597300", "lng": "13.780767", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/zabrusany-zelenky-pod-namestickem-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/tp039032-zabrusany_zelenky_rv/s_tp039032-zabrusany-zelenky-pod-namestickem-rekonstrukce-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 501,5 metrů.", "from": "27.04.2022", "to": "27.11.2022" } , { "id": 4139, "type": "1", "name": "Zubrnice, VDJ Zubrnice a svodný řad zkapacitnění a rekonstrukce", "lat": "50.653940", "lng": "14.227647", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/zubrnice-vdj-zubrnice-svodny-rad-zkapacitneni-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ul045004_zubrnice_vdj_zubrnice_a_svobodny_rad_zkapacitneni_a_rekonstrukce/s_ul045004_zubrnice_vdj_zubrnice_a_svobodny_rad_zkapacitneni_a_rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodojemu vč. zkapacitnění a rekonstrukce svodného řadu.", "from": "23.08.2021", "to": "30.11.2022" } , { "id": 4392, "type": "1", "name": "Žalany, ČOV – dostavba biologické linky", "lat": "50.590875", "lng": "13.910327", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/zalany-cov-dostavba-biologicke-linky.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/tp040016-zalany-cov-dostavba-biologicke-linky/s_tp040016-zalany-cov-dostavba-biologicke-linky.jpg", "desc": "Předmětem rekonstrukce čistírny odpadních vod je zvýšení kapacity na 1000 EO.", "from": "14.02.2022", "to": "14.10.2022" } , { "id": 4401, "type": "3", "name": "Žatec, Bratří Čapků, O. Březiny - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.318991", "lng": "13.540982", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/zatec-bratri-capku-breziny-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2022.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4399, "type": "1", "name": "Žatec, Pražská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.325183", "lng": "13.555697", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/zatec-prazska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ln085196-zatec-prazska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu/s_ln085196-zatc-prazska-rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1109,4 metrů a kanalizace v celkové délce 705,1 metrů.", "from": "28.02.2022", "to": "28.12.2023" } , { "id": 4400, "type": "1", "name": "Žatec, Studentská, čp. 1001 - 2490 - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.322080", "lng": "13.540300", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/zatec-studentska-cp-1001-2490-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2022/ln085199-zatec_studenstka-cp1001_2490_rkv/s_ln085199-zatec-studenska-cp-1001-2490-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 309,50 metrů a kanalizace v délce 286,85 metrů.", "from": "24.05.2022", "to": "24.02.2023" } , { "id": 4239, "type": "2", "name": "Žatec, Zbyslavova - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.330441", "lng": "13.541842", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/zatec-zbyslavova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ln085158_zatec_zbyslavova_rek_kav/s_ln085158_zatec_zbyslavova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 107,40 metrů a kanalizace v celkové délce 539,1 metrů.", "from": "15.06.2021", "to": "15.04.2022" } , { "id": 3986, "type": "1", "name": "Železný Brod, ČOV – rekonstrukce", "lat": "50.640305", "lng": "15.243366", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/zelezny-brod-cov-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/jn037036_zelezny_brod_rekonstrukce_cov/s_jn037036_zelezny_brod_rekonstrukce_cov.jpg", "desc": "Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce ČOV s výhledovým zatížením pro 5500 napojených obyvatel.", "from": "31.03.2021", "to": "31.03.2023" } ]}