{ "items": [ { "id": 4164, "type": "2", "name": "Bečov, okály - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.451442", "lng": "13.714257", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/becov-okaly-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/mo002013_becov_okaly_rek_vdv/s_mo002013_becov_okaly_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 506 metrů.", "from": "16.03.2021", "to": "16.08.2021" } , { "id": 4163, "type": "2", "name": "Bělušice, Bedřichův Světec - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.452462", "lng": "13.752419", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/belusice-bedrichuv-svetec-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/mo003008_belusice_bedrichuv_svetec_rek_vdv/s_mo003008_belusice_bedrichuv_svetec_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 461,4 metrů.", "from": "09.04.2021", "to": "09.09.2021" } , { "id": 4123, "type": "2", "name": "Benešov n. Pl., Českolispká, č. p. 220 po č. p. 338, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.736784", "lng": "14.312020", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/benesov-n-pl-ceskolispka-c-p-220-po-c-p-338-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/dc002029_benesov_n_pl_ceskolipska_od_cp_220_338_rv/s_dc002029_benesov_n_pl_ceskolipska_od_cp_220_338_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 465 metrů.", "from": "14.09.2020", "to": "28.02.2021" } , { "id": 3965, "type": "2", "name": "Benešov n.P. - odstranění kanalizačních výustí DC35,DC36,DC146", "lat": "50.732383", "lng": "14.310292", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/benesov-n-p-odstraneni-kanalizacnich-vyusti-dc35dc36dc146.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/_dc002026_benesov_npl_odstraneni_vyusti_dc35_dc36_dc146/s__dc002026_benesov_npl_odstraneni_vyusti_dc35_dc36_dc146.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2021.", "from": "11.01.2021", "to": "09.09.2021" } , { "id": 3974, "type": "2", "name": "Benešov n.P., Vilová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.741789", "lng": "14.298182", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/benesov-n-p-vilova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc002027_benesov_vilova_rkv/s_dc002027_benesov_vilova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 162 metrů a kanalizace v délce 150 metrů.", "from": "21.04.2021", "to": "21.08.2021" } , { "id": 4212, "type": "1", "name": "Bynovec, VDJ Kámen hlavní – rekonstrukce - změna", "lat": "50.821159", "lng": "14.255172", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/bynovec-vdj-kamen-hlavni-rekonstrukce-zmena.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc058006_bynovec_vdj_kamen_rek/s_dc058006_bynovec_vdj_kamen_rek.jpg", "desc": "Předmětem investiční akce je stavebně - technologická rekonstrukce vodojemu.", "from": "13.05.2021", "to": "13.08.2022" } , { "id": 4241, "type": "2", "name": "Cítoliby, Ke hřišti - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.334512", "lng": "13.813499", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/citoliby-ke-hristi-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ln095025_citoliby_ke_hristi_rkv/s_ln095025_citoliby_ke_hristi_rkv.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2021.", "from": "02.02.2021", "to": "31.08.2021" } , { "id": 4172, "type": "2", "name": "Cvikov, Pod Léčebnou, Nemocniční, Ústavní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.781734", "lng": "14.634855", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/cvikov-pod-lecebnou-nemocnicni-ustavni-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cl006054_cvikov_pod_lecebnou_nemocnicni_ustavni_rek_kav/s_cl006054_cvikov_pod_lecebnou_nemocnicni_ustavni_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 508 metrů a kanalizace v délce 443 metrů.", "from": "12.04.2021", "to": "31.08.2021" } , { "id": 4195, "type": "1", "name": "Česká Kamenice, Filipov - náhrada zdroje", "lat": "50.806788", "lng": "14.405953", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/ceska-kamenice-filipov-nahrada-zdroje.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc006029_ceska_kamenice_filipov_nahrada_zdroje/s_dc006029_ceska_kamenice_filipov_nahrada_zdroje.jpg", "desc": "Předmětem stavby je náhrada zdroje pitné vody, a to vybudováním nového vodovodu z vodovodní sítě města Česká Kamenice v celkové délce 1 289,5 metrů.", "from": "09.04.2021", "to": "09.11.2021" } , { "id": 4271, "type": "2", "name": "Česká Lípa, sídliště Sever - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.695622", "lng": "14.534341", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/ceska-lipa-sidliste-sever-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cl007155_ceska_lipa_sidliste_sever_rv/s_cl007155_ceska_lipa_sidliste_sever_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1 496 metrů.", "from": "10.02.2020", "to": "30.09.2021" } , { "id": 4273, "type": "2", "name": "Česká Lípa, VDJ Hůrka 1a – rekonstrukce", "lat": "50.676315", "lng": "14.552298", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/ceska-lipa-vdj-hurka-1a-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cl007156_ceskalipa_vdj_hurka_1a/s_cl007156_ceskalipa_vdj_hurka_1a.jpg", "desc": "Předmětem investiční akce je stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu.", "from": "14.05.2020", "to": "31.05.2021" } , { "id": 4173, "type": "1", "name": "Česká Lípa, VDJ Špičák 2A - rekonstrukce", "lat": "50.700728", "lng": "14.548863", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/ceska-lipa-vdj-spicak-2a-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cl007111_ceska_lipa_vdj_spicak-2a/s_cl007111_ceska_lipa_vdj_spicak-2a.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavebně technologická rekonstrukce vodojemu.", "from": "12.08.2021", "to": "31.12.2022" } , { "id": 4197, "type": "1", "name": "Děčín XI, Horní Žleb - odstranění výusti DC 06", "lat": "50.785966", "lng": "14.212605", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/decin-xi-horni-zleb-odstraneni-vyusti-dc-06.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc007268_decin_xi_horni_zleb_odstraneni_vyusti_dc06/s_dc007268_decin_xi_horni_zleb_odstraneni_vyusti_dc06.jpg", "desc": "Předmětem investiční akce SVS je výstavba výtlačného potrubí odpadních vod v délce 237 metrů a nová čerpací stanice odpadních vod.", "from": "17.05.2021", "to": "17.11.2021" } , { "id": 4200, "type": "1", "name": "Děčín, 28. října, Nerudova, Labská, Hálkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.784417", "lng": "14.217807", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/decin-28-rijna-nerudova-labska-halkova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc007304_decin_halkova_28_rijna_nerudova_labska_rkv/s_dc007304_decin_halkova_28_rijna_nerudova_labska_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 661 metrů a kanalizace v délce 459 metrů.", "from": "21.04.2021", "to": "30.11.2022" } , { "id": 4196, "type": "2", "name": "Děčín, Labské nábřeží – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.781086", "lng": "14.205927", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/decin-labske-nabrezi-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc007206_decin_labske_nabrezi_rkv/s_dc007206_decin_labske_nabrezi_rkv.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2021.", "from": "12.04.2021", "to": "12.10.2021" } , { "id": 4198, "type": "1", "name": "Děčín, Na Hranicích - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.782281", "lng": "14.164128", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/decin-hranicich-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc007281_decin_na_hranicich_rek_kav/s_dc007281_decin_na_hranicich_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 265 metrů a kanalizace v délce 518 metrů.", "from": "19.04.2021", "to": "19.04.2022" } , { "id": 4281, "type": "1", "name": "Děčín, Větrná, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.766888", "lng": "14.181145", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/decin-vetrna-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc007323_decin_vetrna_rek_kav/s_dc007323_decin_vetrna_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 91,72 metrů a kanalizace v délce 90,81 metrů.", "from": "26.04.2021", "to": "31.10.2021" } , { "id": 3971, "type": "2", "name": "Děčín, Za Sadem - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.764531", "lng": "14.244377", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/decin-za-sadem-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/dc007300_dc_za_sadem_rv/s_dc007300_dc_za_sadem_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 638 metrů.", "from": "13.07.2020", "to": "31.08.2021" } , { "id": 4175, "type": "1", "name": "Doksy, Lesní - rekonstrukce vodovodu II. etapa", "lat": "50.567749", "lng": "14.667429", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/doksy-lesni-rekonstrukce-vodovodu-ii-etapa.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cl009074_doksy_lesni_rek_vdv_iietapa/s_cl009074_doksy_lesni_rek_vdv_iietapa.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 689 metrů.", "from": "01.09.2021", "to": "30.11.2021" } , { "id": 4176, "type": "1", "name": "Doksy, Přemyslovská, Jarmilina stezka - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.586029", "lng": "14.633151", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/doksy-premyslovska-jarmilina-stezka-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cl009075_doksy_premyslovska_jarmilina-stezka_rek_kav/s_cl009075_doksy_premyslovska_jarmilina-stezka_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 271 metrů a kanalizace v délce 272 metrů.", "from": "01.04.2021", "to": "31.10.2021" } , { "id": 4177, "type": "1", "name": "Doksy, Zbyny - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.553690", "lng": "14.616683", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/doksy-zbyny-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cl009088_doksy_zbyny_rek_vdv/s_cl009088_doksy_zbyny_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 836,5 metrů.", "from": "31.05.2021", "to": "31.12.2021" } , { "id": 4067, "type": "2", "name": "Dubí, Dlouhá - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.670546", "lng": "13.804603", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/dubi-dlouha-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/tp006107_dubi_dlouha_rek_kav/s_tp006107_dubi_dlouha_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 160,4 metrů a kanalizace v délce 234,5 metrů.", "from": "09.06.2020", "to": "09.01.2021" } , { "id": 4153, "type": "1", "name": "Dubí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.664072", "lng": "13.797330", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/dubi-ruska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/tp006108_dubi_ruska_rek_kav/s_tp006108_dubi_ruska_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 703 metrů a kanalizace v celkové délce 562 metrů.", "from": "30.07.2021", "to": "31.08.2022" } , { "id": 4152, "type": "1", "name": "Duchcov, Vrchlického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.610281", "lng": "13.744301", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/duchcov-vrchlickeho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/tp007052_duchcov_vrchlickeho_rek_kav/s_tp007052_duchcov_vrchlickeho_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 438,90 metrů a kanalizace v délce 226,10 metrů.", "from": "16.04.2021", "to": "31.10.2021" } , { "id": 3382, "type": "2", "name": "Holedeč – úpravna vody – rekonstrukce", "lat": "50.276278", "lng": "13.571929", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/holedec-upravna-vody-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/ln014027_holedec_uv_rekonstrukce/s_ln014027_holedec_uv_rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce úpravny vody Holedeč.", "from": "25.04.2018", "to": "30.04.2021" } , { "id": 4161, "type": "1", "name": "Horní Jiřetín, Okružní - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.582723", "lng": "13.545326", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/horni-jiretin-okruzni-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/mo012016_horni_jiretin_okruzni_rek_vdv/s_mo012016_horni_jiretin_okruzni_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 610,50 metrů.", "from": "25.03.2021", "to": "31.10.2021" } , { "id": 4162, "type": "1", "name": "Horní Jiřetín, U Jezera - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.549227", "lng": "13.589112", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/horni-jiretin-jezera-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/mo012013_horni_jiretin_u_jezera_rek_vdv/s_mo012013_horni_jiretin_u_jezera_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 605 metrů.", "from": "22.06.2021", "to": "22.11.2021" } , { "id": 3710, "type": "2", "name": "Hoštka, ÚV Malešov – rekonstrukce", "lat": "50.513954", "lng": "14.322328", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/hostka-uv-malesov-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/lt030042_hostka_uv_malesov_r/s_lt030042_hostka_uv_malesov_r.jpg", "desc": "Předmětem stavby je celková rekonstrukce úpravny vody.", "from": "01.03.2019", "to": "31.05.2021" } , { "id": 3997, "type": "2", "name": "Hrádek n. N., Liberecká  - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.853181", "lng": "14.853769", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/hradek-n-n-liberecka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/li020114_hradek_nad_nisou_liberecka_rkv/s_li020114_hradek_nad_nisou_liberecka_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1 262 metrů a kanalizace v délce 559,5 metrů.", "from": "17.02.2020", "to": "30.06.2021" } , { "id": 4218, "type": "2", "name": "Hrádek n.N., Uhelná - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.866106", "lng": "14.898938", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/hradek-n-n-uhelna-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/li020141_hradek_n_n_uhelna_rek_vdv/s_li020141_hradek_n_n_uhelna_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 390 metrů.", "from": "29.03.2021", "to": "30.06.2021" } , { "id": 4230, "type": "1", "name": "Hřivice, VDJ Hřivice - rekonstrukce", "lat": "50.286733", "lng": "13.736522", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/hrivice-vdj-hrivice-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ln018008_hrivice_rek_vdj/s_ln018008_hrivice_rek_vdj.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2021.", "from": "11.03.2021", "to": "30.11.2021" } , { "id": 4186, "type": "1", "name": "Chomutov, Jiráskova u DDM - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.469899", "lng": "13.400234", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chomutov-jiraskova-ddm-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cv011183-chomutov-jiraskova-ddm-rkv/s_cv011183_chomutov_jiraskova_u_ddm_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 180,58 metrů a kanalizace v délce 175,2 metrů.", "from": "24.02.2021", "to": "24.10.2021" } , { "id": 3950, "type": "2", "name": "Chomutov, Marie Pujmanové, Cihlářská, Vrchlického - rekonstrukce vod. a kan.", "lat": "50.471502", "lng": "13.408440", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chomutov-marie-pujmanove-cihlarska-vrchlickeho-rekonstrukce-vod-kan.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cv011182_chomutov_mpujmanove_cihlarska_vrchlickeho_rek_kav/s_cv011182_chomutov_mpujmanove_cihlarska_vrchlickeho_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 1 077 metrů a kanalizace v délce 258 metrů.", "from": "04.03.2020", "to": "30.06.2021" } , { "id": 4187, "type": "2", "name": "Chomutov, Maroldova, Přemyslova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.470426", "lng": "13.419553", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chomutov-maroldova-premyslova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cv011193_chomutov_maroldova_premyslova_rek_kav/s_cv011193_chomutov_maroldova_premyslova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 274,3 metrů a kanalizace v délce 71,3 metrů.", "from": "15.03.2021", "to": "30.09.2021" } , { "id": 4188, "type": "1", "name": "Chomutov, Moravská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.469695", "lng": "13.411233", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chomutov-moravska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cv011194_chomutov_moravska_rek_kav/s_cv011194_chomutov_moravska_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 676 metrů a kanalizace v celkové délce 284,10 metrů.", "from": "11.02.2021", "to": "30.06.2022" } , { "id": 3957, "type": "2", "name": "Chomutov, Na Příkopech, I. etapa - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.461434", "lng": "13.420652", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chomutov-prikopech-etapa-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cv011185_chomutov_na_prikopech_1etapa_rek_kav/s_cv011185_chomutov_na_prikopech_1etapa_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 288,8 metrů a kanalizace v délce 63,9 metrů.", "from": "03.03.2021", "to": "31.08.2021" } , { "id": 4189, "type": "2", "name": "Chomutov, Pod Lesem, Ve Stráni - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.478685", "lng": "13.400693", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chomutov-pod-lesem-ve-strani-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cv011200_chomutov_pod_lesem_ve_strani_rv/s_cv011200_chomutov_pod_lesem_ve_strani_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 326,5 metrů.", "from": "04.03.2021", "to": "15.10.2021" } , { "id": 4190, "type": "2", "name": "Chomutov, Wolkerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.460497", "lng": "13.408860", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chomutov-wolkerova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cv011201_chomutov_wolkerova_rek_kav/s_cv011201_chomutov_wolkerova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 202,1 metrů a kanalizace v délce 148,50 metrů.", "from": "15.03.2021", "to": "30.09.2021" } , { "id": 4219, "type": "2", "name": "Chrastava, Bílokostelecká, III. etapa - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.817327", "lng": "14.957013", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chrastava-bilokostelecka-iii-etapa-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/li022110_chrastava_bilokostelecka_iiietapa_rek_vdv/s_li022110_chrastava_bilokostelecka_iiietapa_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 322,5 metrů.", "from": "09.06.2021", "to": "31.08.2021" } , { "id": 4282, "type": "2", "name": "Chrastava, Vítkovská, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.825993", "lng": "14.962428", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/chrastava-vitkovska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/li022109_chrastava_vitkovska_rek_vdv/s_li022109_chrastava_vitkovska_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 126,5 metrů.", "from": "06.08.2021", "to": "30.09.2021" } , { "id": 3988, "type": "2", "name": "Jablonec n. N., Ke Starému buku - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.708340", "lng": "15.178833", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonec-n-n-ke-staremu-buku-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/jn008391_jablonec_nad_nisou_ke_staremu_buku_rkv/s_jn008391_jablonec_nad_nisou_ke_staremu_buku_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 491 metrů a kanalizace v délce 491,50 metrů.", "from": "14.09.2020", "to": "30.06.2021" } , { "id": 3985, "type": "1", "name": "Jablonec n. N., Kokonín, odstr. kan. výustí", "lat": "50.700716", "lng": "15.177708", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonec-n-n-kokonin-odstr-kan-vyusti.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/jn_008_xxx_projekt-kokonin/s_jn008078-jbc-kokonin_odstraneni-vyusti-rek-vdv.jpg", "desc": "Předmětem této části projektu je výstavba nového kanalizačního systému v délce 2 868,5 metrů a rekonstrukce dožilých vodovodních řadů v délce 661,5 metrů.", "from": "01.04.2021", "to": "31.03.2023" } , { "id": 4264, "type": "1", "name": "Jablonec n. N., Liberecká, Generála Mrázka, rekonstrukce vodovodu a kanalizace, 2. etapa", "lat": "50.724458", "lng": "15.166671", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonec-n-n-liberecka-generala-mrazka-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace-2-etapa.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/jn008277_jablonec_nn_postovni_liberecka_genmrazka_rek_kav/s_jn008277_jablonec_nn_postovni_liberecka_genmrazka_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 334,5 metrů a kanalizace v délce 198 metrů.", "from": "30.03.2021", "to": "30.10.2021" } , { "id": 3990, "type": "1", "name": "Jablonec n. N., Rychnovská - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.700061", "lng": "15.171909", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonec-n-n-rychnovska-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/jn008377_jablonec_nn_rychnovska_rek_kanal/s_jn008377_jablonec_nn_rychnovska_rek_kanal.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 331 metrů.", "from": "01.04.2021", "to": "01.04.2022" } , { "id": 3983, "type": "2", "name": "Jablonec n.N., Kokonín - převedení OV na ČOV Rychnov", "lat": "50.687915", "lng": "15.165253", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonec-n-n-kokonin-prevedeni-ov-cov-rychnov.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/jn_008_xxx_projekt-kokonin/s_jn008360_kokonin_ov_na_cov_rychnov.jpg", "desc": "Předmětem této části projektu je převedení odpadních vod na ČOV v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Jedná se o výstavbu nové kanalizační stoky v délce 2 471 metrů.", "from": "01.09.2020", "to": "30.06.2021" } , { "id": 4213, "type": "2", "name": "Jablonec n.N., Skelná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.731091", "lng": "15.181120", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonec-n-n-skelna-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/jn008426_jablonec_n_n_ul_skelna_rkv/s_jn008426_jablonec_n_n_ul_skelna_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 240,5 metrů a kanalizace v celkové délce 154 metrů.", "from": "19.07.2021", "to": "30.09.2021" } , { "id": 4178, "type": "1", "name": "Jablonné v P., náměstí Míru - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.765277", "lng": "14.759750", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonne-p-namesti-miru-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cl022050_jablonne_vp_nam_miru_rek_kav_iietapa/s_cl022050_jablonne_vp_nam_miru_rek_kav_iietapa.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 265,5 metrů a kanalizace v celkové délce 208 metrů.", "from": "02.06.2021", "to": "30.11.2021" } , { "id": 4179, "type": "1", "name": "Jablonné v P., Sadová - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.761282", "lng": "14.762295", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jablonne-p-sadova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cl022052_jablonne_v_p_sadova_rek_kanal/s_cl022052_jablonne_v_p_sadova_rek_kanal.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2021.", "from": "16.07.2021", "to": "31.10.2021" } , { "id": 3331, "type": "1", "name": "Jetřichovice - odstranění výusti DC 64", "lat": "50.853363", "lng": "14.384573", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jetrichovice-odstraneni-vyusti-dc-64.html", "img": "", "desc": "Předmětem stavby je odstranění výusti DC 64 vybudováním nové usazovací jímky.", "from": "31.05.2021", "to": "31.10.2021" } , { "id": 3979, "type": "2", "name": "Jetřichovice, Všemily – propojení vodovodu", "lat": "50.837716", "lng": "14.376094", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jetrichovice-vsemily-propojeni-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc022016_jetrichovice_vsemily_propojeni_vodovodu/s_dc022016_jetrichovice_vsemily_propojeni_vodovodu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je vybudování nového vodovodu v délce 327 metrů.", "from": "21.04.2021", "to": "21.07.2021" } , { "id": 3973, "type": "2", "name": "Jílové, Javorská, Horská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.758250", "lng": "14.109843", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jilove-javorska-horska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc023049_jilove_javorska_horska_rek_vdv/s_dc023049_jilove_javorska_horska_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 494,74 metrů.", "from": "31.05.2021", "to": "30.09.2021" } , { "id": 4202, "type": "1", "name": "Jílové, Modrá - odstranění výusti DC 59", "lat": "50.760880", "lng": "14.085460", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jilove-modra-odstraneni-vyusti-dc-59.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc023044_jilove_modra_odstr_vyust_dc59/s_dc023044_jilove_modra_odstr_vyust_dc59.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění kanalizační výusti a výstavba jednotné kanalizace celkové délky 48,7 metrů.", "from": "03.05.2021", "to": "03.11.2021" } , { "id": 4203, "type": "2", "name": "Jílové, Za Továrnou - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.763162", "lng": "14.109285", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jilove-za-tovarnou-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc023053_jilove_zatovarnou_rek_vdv/s_dc023053_jilove_zatovarnou_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavbe je rekonstrukce vodovodu v délce 83 metrů.", "from": "31.05.2021", "to": "31.08.2021" } , { "id": 4192, "type": "1", "name": "Jirkov, Chomutovská, K. Čapka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.493163", "lng": "13.447973", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jirkov-chomutovska-k-capka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cv012094_jirkov_chomutovska_karla_capka_rkv/s_cv012094_jirkov_chomutovska_karla_capka_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 30,1 metrů a kanalizace v délce 462,60 metrů.", "from": "09.09.2021", "to": "30.06.2022" } , { "id": 4191, "type": "2", "name": "Jirkov, Vinařice, ke kapličce - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.504067", "lng": "13.431340", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/jirkov-vinarice-ke-kaplicce-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cv012091_jirkov_vinarice_ke_kaplicce_rv/s_cv012091_jirkov_vinarice_ke_kaplicce_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 181,77 metrů.", "from": "11.03.2021", "to": "30.06.2021" } , { "id": 3955, "type": "2", "name": "Kadaň, VDJ Kadaň HTP – rekonstrukce", "lat": "50.389869", "lng": "13.262560", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/kadan-vdj-kadan-htp-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cv013100_kadan_rek_vdj/s_cv013100_kadan_rek_vdj.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu.", "from": "24.03.2020", "to": "15.06.2021" } , { "id": 4180, "type": "2", "name": "Kamenický Šenov, Pod Vrchem - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.781503", "lng": "14.469087", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/kamenicky-senov-pod-vrchem-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cl027027_kamenicky_senov_pod_vrchem_rek_vdv/s_cl027027_kamenicky_senov_pod_vrchem_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 113 metrů.", "from": "29.03.2021", "to": "31.07.2021" } , { "id": 4037, "type": "2", "name": "Klapý - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.432421", "lng": "14.003739", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/klapy-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/lt044003_klapy_rek_vdv/s_lt044003_klapy_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 826 metrů.", "from": "02.10.2020", "to": "20.10.2021" } , { "id": 3956, "type": "2", "name": "Klášterec n.O., Boženy Němcové, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.383314", "lng": "13.190999", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/klasterec-n-o-bozeny-nemcove-husova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cv015137_klasterec_bnemcove_husova_rek_kav/s_cv015137_klasterec_bnemcove_husova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 198,6 metrů a kanalizace v délce 315,50 metrů.", "from": "13.05.2020", "to": "15.06.2021" } , { "id": 4193, "type": "1", "name": "Klášterec n.O., ÚV Hradiště - rekonstrukce administrativní budovy", "lat": "50.424829", "lng": "13.210365", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/klasterec-n-o-uv-hradiste-rekonstrukce-administrativni-budovy.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cv015100_klasterec_n_o_uv_hradiste_rekonstrukce_admin_budovy/s_klasterec_n_o_uv_hradiste_rekonstrukce_admin_budovy.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce části administrativní budovy úpravny vody Hradiště.", "from": "04.08.2021", "to": "15.10.2023" } , { "id": 4280, "type": "1", "name": "Klášterec nad Ohří, náhrada vodního zdroje Lestkov", "lat": "50.374546", "lng": "13.188509", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/klasterec-nad-ohri-nahrada-vodniho-zdroje-lestkov.html", "img": "/images/gallery/mapa/2017/cv015097/s_cv015097_pd.jpg", "desc": "V Lestkově zajistíme nový vodní zdroj ve vyhovující kvalitě i vydatnosti.", "from": "22.02.2017", "to": "30.11.2021" } , { "id": 3861, "type": "1", "name": "Krupka, Soběchleby, Ústecká – odstranění výustí TP55 a TP56", "lat": "50.672923", "lng": "13.895012", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/krupka-sobechleby-ustecka-odstraneni-vyusti-tp55-tp56.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/tp017047-krupka_sobechleby_ustecka_vyusti-tp55-56_a-vdv-navsi/s_tp017047-krupka_sobechleby_ustecka_vyusti-tp55-56_a-vdv-navsi.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění výustí vybudováním nové splaškové kanalizace, a dále rekonstrukce rozvodného vodovodu na návsi.", "from": "04.06.2019", "to": "31.12.2021" } , { "id": 4231, "type": "1", "name": "Kryry, Pivovarská, Valovská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.173257", "lng": "13.421530", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/kryry-pivovarska-valovska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ln027033_kryry_pivovarska_valovska_rkv/s_ln027033_kryry_pivovarska_valovska_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 683,50 metrů a kanalizace v celkové délce 77,50 metrů.", "from": "08.06.2021", "to": "31.10.2021" } , { "id": 3961, "type": "2", "name": "Křímov, VDJ Třetí Mlýn - prací - rekonstrukce", "lat": "50.501466", "lng": "13.326926", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/krimov-vdj-treti-mlyn-praci-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cv019026_krimov_treti_mlyn_rek_vdj_praci/s_cv019026_krimov_treti_mlyn_rek_vdj_praci.jpg", "desc": "Předmětem investiční akce je stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu.", "from": "08.06.2020", "to": "20.06.2021" } , { "id": 4232, "type": "2", "name": "Lenešice, Knížete Václava - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.376916", "lng": "13.760657", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/lenesice-knizete-vaclava-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ln028023_lenesice_knizete_vaclava_rek_kav/s_ln028023_lenesice_knizete_vaclava_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 552,4 metrů a kanalizace v délce 453,2 metrů.", "from": "11.02.2021", "to": "30.09.2021" } , { "id": 4243, "type": "2", "name": "Lhotka n.L., od p.p.č. 130/7 k č.p. 66 - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.526535", "lng": "14.044616", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/lhotka-n-l-od-p-p-c-130-7-k-c-p-66-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/lt053002_lhotka_pc_130_66_rv/s_lt053002_lhotka_pc_130_66_rv.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2021.", "from": "16.03.2021", "to": "16.06.2021" } , { "id": 4227, "type": "2", "name": "Liberec, ČOV - výměna čerpadel na selektory", "lat": "50.780299", "lng": "15.032797", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/liberec-cov-vymena-cerpadel-selektory.html", "img": "", "desc": "Předmětem stavby je výměna čerpadel na selektory ČOV Liberec.", "from": "15.09.2020", "to": "28.02.2021" } , { "id": 4221, "type": "2", "name": "Liberec, Chatařská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.736106", "lng": "15.081083", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/liberec-chatarska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/li032678_liberec_chatarska_rek_vdv/s_li032678_liberec_chatarska_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 203 metrů.", "from": "19.05.2021", "to": "19.08.2021" } , { "id": 4226, "type": "2", "name": "Liberec, Jiskrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.780304", "lng": "15.066479", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/liberec-jiskrova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/li032736_liberec_jiskrova_rek_kav/s_li032736_liberec_jiskrova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 313 metrů a kanalizace v délce 317 metrů.", "from": "12.04.2021", "to": "31.08.2021" } , { "id": 4224, "type": "2", "name": "Liberec, Plužní - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.775682", "lng": "15.042424", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/liberec-pluzni-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/li032708_liberec_pluzni_rek_vdv/s_li032708_liberec_pluzni_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 254 metrů.", "from": "30.03.2021", "to": "30.09.2021" } , { "id": 4225, "type": "1", "name": "Liberec, Slovanské údolí, Javorová, Purkyňova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.780575", "lng": "15.075772", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/liberec-slovanske-udoli-javorova-purkynova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/li032712_lbc_slov_udoli_javorova_purkynova_rek_kav/s_li032712_lbc_slov_udoli_javorova_purkynova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 708 metrů a kanalizace v celkové délce 558,5 metrů.", "from": "11.06.2021", "to": "31.08.2022" } , { "id": 4222, "type": "2", "name": "Liberec, Slovenská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.759015", "lng": "15.035678", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/liberec-slovenska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/li032702_liberec_slovenska_rek_kav/s_li032702_liberec_slovenska_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 289 metrů a kanalizace v délce 294,50 metrů.", "from": "17.03.2021", "to": "17.08.2021" } , { "id": 4277, "type": "2", "name": "Liberec, Sokolská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.772388", "lng": "15.054358", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/liberec-sokolska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/li032741_liberec_sokolska_rek_kav/s_li032741_liberec_sokolska_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 330 metrů a kanalizace v délce 224 metrů.", "from": "25.06.2021", "to": "30.09.2021" } , { "id": 4223, "type": "2", "name": "Liberec, Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.772755", "lng": "15.035265", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/liberec-srbska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/li032706_liberec_srbska_rek_kav/s_li032706_liberec_srbska_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v délce 197 metrů a kanalizace v délce 213 metrů.", "from": "20.05.2021", "to": "30.06.2021" } , { "id": 4144, "type": "1", "name": "Libochovany, přemostění Labe - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.579928", "lng": "14.035912", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/libochovany-premosteni-labe-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ul003010_libochovany_premosteni_labe_rek_vdv/s_ul003010_libochovany_premosteni_labe_rek_vdv.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2021.", "from": "19.02.2021", "to": "30.11.2021" } , { "id": 4244, "type": "1", "name": "Litoměřice, Kollárova, Čelakovského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.543045", "lng": "14.134052", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/litomerice-kollarova-celakovskeho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/lt060111_litomerice_ul_kollarova_celakovskeho_rkv/s_lt060111_litomerice_ul_kollarova_celakovskeho_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 271,5 metrů a kanalizace v celkové délce 326 metrů.", "from": "15.07.2021", "to": "15.04.2022" } , { "id": 4270, "type": "2", "name": "Litoměřice, Na Vinici - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.534665", "lng": "14.145006", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/litomerice-vinici-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/lt060115_litomerice_na_vinici_rkv/s_lt060115_litomerice_na_vinici_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 161,6 metrů a kanalizace v délce 112,5 metrů.", "from": "16.09.2020", "to": "15.05.2021" } , { "id": 4046, "type": "2", "name": "Litvínov, 9. května, Mostecká, U Zámeckého parku - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.597438", "lng": "13.612388", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/litvinov-9-kvetna-mostecka-zameckeho-parku-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/mo020123_litvinov_9kvetna_mostecka_rek_kav/s_mo020123_litvinov_9kvetna_mostecka_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 112,03 metrů a vodovodu v délce 94,79 metrů.", "from": "24.09.2020", "to": "31.08.2021" } , { "id": 4160, "type": "2", "name": "Louka u Litvínova, Husova - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.585766", "lng": "13.639355", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/louka-litvinova-husova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/mo022014_louka_u_litvinova_husova_rek_vdv/s_mo022014_louka_u_litvinova_husova_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 857 metrů.", "from": "22.04.2021", "to": "30.09.2021" } , { "id": 4049, "type": "2", "name": "Louka u Litvínova, Sokolovská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.587059", "lng": "13.637888", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/louka-litvinova-sokolovska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/mo022013_louka_u_litvinova_sokolovska_rek_vdv/s_mo022013_louka_u_litvinova_sokolovska_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 674,4 metrů.", "from": "02.06.2020", "to": "31.05.2021" } , { "id": 4237, "type": "1", "name": "Louny, ČOV Louny - rekonstrukce objektu česlovny a odvodnění kalu", "lat": "50.366791", "lng": "13.815166", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/louny-cov-louny-rekonstrukce-objektu-ceslovny-odvodneni-kalu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ln038151_louny_cov_rek_obj_ceslovny/s_ln038151_louny_cov_rek_obj_ceslovny.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce objektu česlovny a odvodnění kalu.", "from": "02.07.2021", "to": "31.12.2021" } , { "id": 4235, "type": "1", "name": "Louny, Čs. Armády, Schovánka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.355486", "lng": "13.817625", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/louny-cs-armady-schovanka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ln038145_louny_csa_jschovanka_kaxamita_rek_kav/s_ln038145_louny_csa_jschovanka_kaxamita_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 704,60 metrů a kanalizace v celkové délce 452,05 metrů.", "from": "12.04.2021", "to": "30.06.2022" } , { "id": 4018, "type": "1", "name": "Louny, ČSOV Loutkové divadlo - rekonstrukce", "lat": "50.357682", "lng": "13.804346", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/louny-csov-loutkove-divadlo-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ln038092_lounycsov_loutkove_divadlo_rek/s_ln038092_lounycsov_loutkove_divadlo_rek.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce technologie čerpací stanice odpadních vod.", "from": "05.02.2020", "to": "31.10.2021" } , { "id": 4233, "type": "1", "name": "Louny, Mánesova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.354284", "lng": "13.800705", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/louny-manesova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ln038126_louny_manesova_rek_kav/s_ln038126_louny_manesova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 329,7 metrů a kanalizace v délce 416,85 metrů.", "from": "22.06.2021", "to": "22.06.2022" } , { "id": 4234, "type": "2", "name": "Louny, Přemyslovců, sídliště - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.356059", "lng": "13.789304", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/louny-premyslovcu-sidliste-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ln038144_louny_premyslovcu_sidliste_rek_kav/s_ln038144_louny_premyslovcu_sidliste_rek_kav.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2021.", "from": "11.02.2021", "to": "31.08.2021" } , { "id": 4236, "type": "1", "name": "Louny, Sailerova, Smetanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.350880", "lng": "13.813736", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/louny-sailerova-smetanova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ln038148_louny_sailerova_smetanova_rek_kav/s_ln038148_louny_sailerova_smetanova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 236,15 metrů a kanalizace v celkové délce 270,56 metrů.", "from": "13.05.2021", "to": "13.12.2021" } , { "id": 4245, "type": "1", "name": "Lovosice, Terezínská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.512536", "lng": "14.058477", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/lovosice-terezinska-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/lt064048_lovosice_terezinska_rvk/s_lt064048_lovosice_terezinska_rvk.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 319,2 metrů a zrušení stávající nevyhovující kanalizační stoky.", "from": "27.04.2021", "to": "27.12.2021" } , { "id": 4039, "type": "2", "name": "Lovosice, Vančurova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.522324", "lng": "14.046206", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/lovosice-vancurova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/lt064043_lovosice_vancurova_rkv/s_lt064043_lovosice_vancurova_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 240 metrů a kanalizace v délce 204 metrů.", "from": "26.08.2020", "to": "26.01.2021" } , { "id": 4087, "type": "2", "name": "Malečov, Němčí, od VDJ - rekonstrukce vodovodů", "lat": "50.618461", "lng": "14.114944", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/malecov-nemci-od-vdj-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ul019017_malecov_nemci_rek_vdv_od_vdj/s_ul019017_malecov_nemci_rek_vdv_od_vdj.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 459,53 metrů.", "from": "23.07.2020", "to": "31.05.2021" } , { "id": 3978, "type": "3", "name": "Malšovice, od č.p. 82 - č.p. 35 - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.738876", "lng": "14.171021", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/malsovice-od-c-p-82-c-p-35-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2021.", "from": "", "to": "" } , { "id": 4181, "type": "2", "name": "Mimoň, náměstí 1. máje, Malá - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.658792", "lng": "14.725693", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/mimon-namesti-1-maje-mala-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cl039069_mimon_nam1maje_mala_rek_kav/s_cl039069_mimon_nam1maje_mala_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 235,6 metrů a kanalizace v délce 111,3 metrů.", "from": "31.05.2021", "to": "30.09.2021" } , { "id": 4246, "type": "2", "name": "Miřejovice - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.554007", "lng": "14.109396", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/mirejovice-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/lt070006_mirejovice_rek_vdv/s_lt070006_mirejovice_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 345,3 metrů.", "from": "08.06.2021", "to": "08.10.2021" } , { "id": 4155, "type": "2", "name": "Most, Čepirožská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.481191", "lng": "13.619468", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-cepirozska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/mo027281_most_cepirozska_rek_vdv/s_mo027281_most_cepirozska_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 326 metrů.", "from": "01.04.2021", "to": "01.08.2021" } , { "id": 4045, "type": "1", "name": "Most, ČSA, u gymnázia - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.513703", "lng": "13.637136", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-csa-gymnazia-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/mo027264_most_csl_armady_u_gymnazia_rek_kav/s_mo027264_most_csl_armady_u_gymnazia_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 332 metrů a kanalizace v celkové délce 267,9 metrů.", "from": "07.05.2020", "to": "31.12.2021" } , { "id": 4050, "type": "2", "name": "Most, Dvořáka, Biebla - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.507829", "lng": "13.639904", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-dvoraka-biebla-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 572,5 metrů a kanalizace v délce 59,4 metrů.", "from": "15.04.2020", "to": "30.06.2021" } , { "id": 4157, "type": "2", "name": "Most, Jilemnického, Pujmanové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.505110", "lng": "13.634622", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-jilemnickeho-pujmanove-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/mo027277-most-jilemnickeho-pujmanove-reko-vod.a-kan/s_mo027277_most_jilemnickeho_pujmanove_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 307 metrů a kanalizace v délce 40 metrů.", "from": "16.04.2021", "to": "16.08.2021" } , { "id": 4058, "type": "2", "name": "Most, Josefa Skupy, bl. 84 - 85 - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.506359", "lng": "13.637243", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-josefa-skupy-bl-84-85-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/mo027272_most_josefa_skupy_bl_84a85_rek_kav/s_mo027272_most_josefa_skupy_bl_84a85_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 109,2 metrů a kanalizace v délce 144,6 metrů.", "from": "18.06.2020", "to": "30.04.2021" } , { "id": 3701, "type": "1", "name": "Most, Kopisty, rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.543552", "lng": "13.620172", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-kopisty-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/mo027093-most-kopisty-rek-vdv/s_mo027093-most-kopisty-rek-vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 783,5 metrů.", "from": "28.05.2021", "to": "31.12.2021" } , { "id": 4158, "type": "2", "name": "Most, Národního odboje - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.523132", "lng": "13.618456", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-narodniho-odboje-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/mo027270_most_narodniho_odboje_rek_vdv/s_mo027270_most_narodniho_odboje_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 291,5 metrů.", "from": "16.04.2021", "to": "16.09.2021" } , { "id": 4154, "type": "2", "name": "Most, Pionýrů - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.493607", "lng": "13.631953", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-pionyru-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/mo027290_most_pionyru_rek_vdv/s_mo027290_most_pionyru_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 444,90 metrů.", "from": "09.04.2021", "to": "09.09.2021" } , { "id": 4053, "type": "2", "name": "Most, Pod Garáží, Spojovací - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.511274", "lng": "13.625147", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-pod-garazi-spojovaci-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/mo027268_most_pod_garazi_spojovaci_rek_kav/s_mo027268_most_pod_garazi_spojovaci_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 215,15 metrů a kanalizace v celkové délce 94,50 metrů.", "from": "13.03.2020", "to": "20.07.2021" } , { "id": 4156, "type": "1", "name": "Most, Prokopa Holého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.513371", "lng": "13.631555", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-prokopa-holeho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/mo027279_most_prokopa_holeho_rek_kav/s_mo027279_most_prokopa_holeho_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 392,75 metrů a kanalizace v délce 237,6 metrů.", "from": "29.03.2021", "to": "29.01.2022" } , { "id": 4159, "type": "1", "name": "Most, Svážná, Marie Majerové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.509461", "lng": "13.622808", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/most-svazna-marie-majerove-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/MO027225_Most_Svazna_MMajerove__rek_KaV/s_mo027225_most_svazna_mmajerove_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 416,86 metrů a kanalizace v délce 73 metrů.", "from": "29.03.2021", "to": "31.12.2021" } , { "id": 4033, "type": "1", "name": "Mšené-Lázně, ÚV Brníkov - rekonstrukce", "lat": "50.382299", "lng": "14.077967", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/msene-lazne-uv-brnikov-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/lt073029_msene_lazne_uv_brnikov_rek/s_lt073029_msene_lazne_uv_brnikov_rek.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2021.", "from": "31.03.2021", "to": "31.01.2024" } , { "id": 4182, "type": "1", "name": "Nový Bor, Alšova, Palackého nám. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.755678", "lng": "14.555183", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/novy-bor-alsova-palackeho-nam-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cl041130_novy_bor_alsova_palackeho_nam_rek_kav/s_cl041130_novy_bor_alsova_palackeho_nam_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 685 metrů a kanalizace v celkové délce 406 metrů.", "from": "03.08.2021", "to": "30.11.2022" } , { "id": 3942, "type": "2", "name": "Nový Bor, ČS Nový Bor - ÚV 1 – přemístění", "lat": "50.769825", "lng": "14.553727", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/novy-bor-cs-novy-bor-uv-1-premisteni.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cl041108_novy_bor_cs-uv_1_nova_cs/s_cl041108_novy_bor_cs-uv_1_nova_cs.jpg", "desc": "Předmětem stavby je přemístění čerpací stanice pitné vody do nového objektu s novou technologií.", "from": "28.04.2021", "to": "27.08.2021" } , { "id": 3940, "type": "2", "name": "Nový Bor, Wolkerova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.758627", "lng": "14.551016", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/novy-bor-wolkerova-ii-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cl041121_novy-bor_wolkerova_rek_kav/s_cl041121_novy-bor_wolkerova_rek_kav.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2021.", "from": "01.03.2021", "to": "31.07.2021" } , { "id": 4054, "type": "2", "name": "Obrnice, Rudé armády, ke Kerainu - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.504794", "lng": "13.684284", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/obrnice-rude-armady-ke-kerainu-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/mo029018_obrnice_rude_armady_ke_kerainu_rek_vdv/s_mo029018_obrnice_rude_armady_ke_kerainu_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 522,8 metrů.", "from": "01.03.2021", "to": "01.07.2021" } , { "id": 4228, "type": "2", "name": "Osečná, Truhlářská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.698523", "lng": "14.908899", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/osecna-truhlarska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/li039034_osecna_truhlarska_rek_vdv/s_li039034_osecna_truhlarska_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 418 metrů.", "from": "12.07.2021", "to": "30.09.2021" } , { "id": 4076, "type": "2", "name": "Osek, Hrdlovská 641 - 647 - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.626785", "lng": "13.688009", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/osek-hrdlovska-641-647-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/tp030024_osek_hrdlovska_641_647_rek_vdv/s_tp030024_osek_hrdlovska_641_647_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce v celkové délce 503,5 metrů.", "from": "24.08.2020", "to": "30.04.2021" } , { "id": 4150, "type": "1", "name": "Osek, VDJ Osek - Dub 1 a VDJ Osek - Dub 2 - rekonstrukce", "lat": "50.628222", "lng": "13.692590", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/osek-vdj-osek-dub-1-vdj-osek-dub-2-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/tp030028_osek_vdj_dub1adub2_rek/s_tp030028_osek_vdj_dub1adub2_rek.jpg", "desc": "Předmětem investice je stavebně - technologická rekonstrukce vodojemů Dub 1 a Dub 2 v Oseku.", "from": "11.05.2021", "to": "31.10.2021" } , { "id": 4143, "type": "1", "name": "Povrly, Ústecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu II.", "lat": "50.669532", "lng": "14.147500", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/povrly-ustecka-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu-ii.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ul023028_povrly_ustecka_rek_kav/s_ul023028_povrly_ustecka_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 584,69 metrů a kanalizace v délce 231,53 metrů.", "from": "09.03.2021", "to": "09.11.2021" } , { "id": 3896, "type": "2", "name": "Příšovice - výstavba ČOV", "lat": "50.576624", "lng": "15.080320", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/prisovice-vystavba-cov.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/li044005_prisovice-cov/s_li044005_prisovice-cov.jpg", "desc": "Předmětem investiční akce je výstavba nové centrální čistírny odpadních vod.", "from": "10.10.2019", "to": "30.04.2021" } , { "id": 3948, "type": "1", "name": "Radonice, ČOV – rekonstrukce", "lat": "50.296915", "lng": "13.288923", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/radonice-cov-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cv031005_radonice_cov_rek/s_cv031005_radonice_cov_rek.jpg", "desc": "Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce čistírny odpadních vod.", "from": "06.11.2020", "to": "06.04.2022" } , { "id": 4238, "type": "2", "name": "Ročov, Rafanda - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.252246", "lng": "13.769347", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/rocov-rafanda-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ln060019_rocov_rafanda_rek_vdv/s_ln060019_rocov_rafanda_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 256,2 metrů.", "from": "11.03.2021", "to": "31.07.2021" } , { "id": 4249, "type": "2", "name": "Roudnice n.L., Dr. Slavíka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.422121", "lng": "14.256773", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/roudnice-n-l-dr-slavika-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/lt093080_roudnice_n_l_dr_slavika_rkv/s_lt093080_roudnice_n_l_dr_slavika_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 63,31 metrů a kanalizace v délce 65,06 metrů.", "from": "29.04.2021", "to": "16.07.2021" } , { "id": 4248, "type": "2", "name": "Roudnice n.L., Jeronýmova, Hochmanova a Sladkovského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.427302", "lng": "14.279491", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/roudnice-n-l-jeronymova-hochmanova-sladkovskeho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/lt093071_roudnice_n_l_jeronymova_sladkovskeho_1_etapa_rkv/s_lt093071_roudnice_n_l_jeronymova_sladkovskeho_1_etapa_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 181,1 metrů a kanalizace v délce 264,1 metrů.", "from": "01.02.2021", "to": "31.08.2021" } , { "id": 4250, "type": "1", "name": "Roudnice n.L., Riegrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.423081", "lng": "14.258698", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/roudnice-n-l-riegrova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/lt093082_roudnice_nl_riegrova-rkv/s_lt093082_roudnice_nl_riegrova-rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 398,4 metrů a kanalizace v celkové délce 433,1 metrů.", "from": "01.07.2021", "to": "28.02.2022" } , { "id": 4036, "type": "2", "name": "Roudnice n.L., Švermova, Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.423014", "lng": "14.269303", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/roudnice-n-l-svermova-kpt-jarose-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/lt093078_roudnice_svermova_k_jarose_rkv/s_lt093078_roudnice_svermova_k_jarose_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 314 metrů a kanalizace v celkové délce 483 metrů.", "from": "04.05.2020", "to": "04.01.2021" } , { "id": 3984, "type": "1", "name": "Rychnov u Jablonce n.N., ČOV – rozšíření ", "lat": "50.688470", "lng": "15.139110", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/rychnov-jablonce-n-n-cov-rozsireni.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/jn_008_xxx_projekt-kokonin/s_jn029059_rychnov_cov_rozsireni.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rozšíření kapacity ČOV na 4 400 ekvivalentních obyvatel.", "from": "01.09.2020", "to": "31.08.2022" } , { "id": 4214, "type": "2", "name": "Rychnov u Jablonce n.N., Nová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.683482", "lng": "15.147184", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/rychnov-jablonce-n-n-nova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/jn029074_rychnov_u_jbn_nova_rek_kav/s_jn029074_rychnov_u_jbn_nova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 101,5 metrů a vodovodu v délce 109 metrů.", "from": "31.05.2021", "to": "31.08.2021" } , { "id": 4194, "type": "2", "name": "Spořice, Chomutovská, Smetanova - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.443430", "lng": "13.393367", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/sporice-chomutovska-smetanova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cv033020_sporice_chomutovska_smetanova_rek_vdv/s_cv033020_sporice_chomutovska_smetanova_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 570,34 metrů.", "from": "04.03.2021", "to": "04.09.2021" } , { "id": 3949, "type": "2", "name": "Strupčice - rekonstrukce přívodního řadu", "lat": "50.474136", "lng": "13.517094", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/strupcice-rekonstrukce-privodniho-radu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/cv034021_strupcice_rek_privodniho_radu/s_cv034021_strupcice_rek_privodniho_radu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce přívodního řadu v celkové délce 1 909,6 metrů.", "from": "15.05.2020", "to": "16.07.2021" } , { "id": 4038, "type": "2", "name": "Sulejovice, 9. května, Máchova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.498019", "lng": "14.036625", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/sulejovice-9-kvetna-machova-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/lt104007_sulejovice_9_kvetna_machova_rkv/s_lt104007_sulejovice_9_kvetna_machova_rkv.jpg", "desc": "Tato akce je součástí schváleného investičního plánu SVS na rok 2021.", "from": "01.02.2021", "to": "01.08.2021" } , { "id": 3945, "type": "2", "name": "Svor, rekonstrukce vodovodu č.p 57 po č.p. 48", "lat": "50.793069", "lng": "14.595307", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/svor-rekonstrukce-vodovodu-c-p-57-po-c-p-48.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cl062016_svor_vodovod_cp57_po_cp48/s_cl062016_svor_vodovod_cp57_po_cp48.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 171,80 metrů.", "from": "12.04.2021", "to": "15.09.2021" } , { "id": 4206, "type": "2", "name": "Šluknov, Budišínská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "51.006232", "lng": "14.452769", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/sluknov-budisinska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc049047_sluknov_budysinska_rkv/s_dc049047_sluknov_budysinska_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 70 metrů a kanalizace v délce 54 metrů.", "from": "28.06.2021", "to": "28.08.2021" } , { "id": 4251, "type": "2", "name": "Štětí, Horova - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.454291", "lng": "14.380252", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/steti-horova-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/lt105048_steti_horova_rek_vdv/s_lt105048_steti_horova_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 300 metrů.", "from": "14.04.2021", "to": "14.07.2021" } , { "id": 4215, "type": "2", "name": "Tanvald, Palackého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.737083", "lng": "15.299498", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/tanvald-palackeho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/jn032066_tanvald_palackeho_rek_kav/s_jn032066_tanvald_palackeho_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 196,5 metrů a vodovodu v délce 192,5 metrů.", "from": "24.05.2021", "to": "31.07.2021" } , { "id": 4146, "type": "2", "name": "Teplice, Duchcovská (u Mariánského dvora) - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.636141", "lng": "13.816675", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/teplice-duchcovska-marianskeho-dvora-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/tp037226_teplice_duchcovska_rek_kav/s_tp037226_teplice_duchcovska_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 369,7 metrů a kanalizace v celkové délce 273,1 metrů.", "from": "15.02.2021", "to": "15.10.2021" } , { "id": 4149, "type": "1", "name": "Teplice, Emilie Dvořákové, od Zemské - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.655223", "lng": "13.837044", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/teplice-emilie-dvorakove-od-zemske-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/tp037211_teplice_edvorakove_od_zemske_rek_vdv/s_tp037211_teplice_edvorakove_od_zemske_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 514,14 metrů.", "from": "15.06.2021", "to": "30.06.2022" } , { "id": 4148, "type": "2", "name": "Teplice, Foersterova, Fučíkova stezka - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.641109", "lng": "13.847908", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/teplice-foersterova-fucikova-stezka-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/tp037219_teplice_foersterova_fucikova_stezka_rek_kav/s_tp037219_teplice_foersterova_fucikova_stezka_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 450 metrů a kanalizace v celkové délce 207 metrů.", "from": "17.03.2021", "to": "30.09.2021" } , { "id": 4071, "type": "2", "name": "Teplice, Polská, Varšavská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.631661", "lng": "13.817039", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/teplice-polska-varsavska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/tp037216_teplice_polska_varsavska_jugoslavska_rek_vdv/s_tp037216_teplice_polska_varsavska_jugoslavska_rek_vdv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 420 metrů.", "from": "17.03.2021", "to": "30.09.2021" } , { "id": 4075, "type": "2", "name": "Teplice, Prokopa Holého - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.633168", "lng": "13.831113", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/teplice-prokopa-holeho-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/tp037197_teplice_prokopa_holeho_rek_kanal/s_tp037197_teplice_prokopa_holeho_rek_kanal.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 155,15 metrů.", "from": "28.05.2020", "to": "30.04.2021" } , { "id": 4147, "type": "1", "name": "Teplice, Vojanova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.647610", "lng": "13.841415", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/teplice-vojanova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/tp037223_teplice_vojanova_rek_kav/s_tp037223_teplice_vojanova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 322,01 metrů a kanalizace v délce 138,50 metrů.", "from": "09.08.2021", "to": "31.05.2022" } , { "id": 4138, "type": "1", "name": "Trmice, Chelčického, V Polích - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.638615", "lng": "14.000057", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/trmice-chelcickeho-polich-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ul046031_trmice_chelcickeho_v_polich_rek_kav/s_ul046031_trmice_chelcickeho_v_polich_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 483,45 metrů a kanalizace v délce 448,48 metrů.", "from": "01.09.2021", "to": "01.06.2022" } , { "id": 4080, "type": "2", "name": "Trmice, Koštov - rekonstrukce přivaděče", "lat": "50.627485", "lng": "13.994311", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/trmice-kostov-rekonstrukce-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ul046035_trmice_kostov_rek_privadece/s_ul046035_trmice_kostov_rek_privadece.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce přivaděče v délce 341,7 metrů.", "from": "23.03.2021", "to": "23.09.2021" } , { "id": 4079, "type": "2", "name": "Trmice, Vančurova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.640491", "lng": "14.002079", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/trmice-vancurova-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ul046034_trmice_vancurova_rek_kav/s_ul046034_trmice_vancurova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 817,5 metrů a kanalizace v celkové délce 371,30 metrů.", "from": "16.09.2020", "to": "16.07.2021" } , { "id": 4185, "type": "2", "name": "Tuhaň, Domašice - rekonstrukce výtlaku", "lat": "50.560241", "lng": "14.435834", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/tuhan-domasice-rekonstrukce-vytlaku.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cl063007_tuhan_domasice_rekonstrukce_vytlaku/s_cl063007_tuhan_domasice_rekonstrukce_vytlaku.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce výtlaku pitné vody v délce 471 metrů.", "from": "22.10.2020", "to": "31.05.2021" } , { "id": 4184, "type": "1", "name": "Tuhaň, Domašice - vrt", "lat": "50.559220", "lng": "14.441515", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/tuhan-domasice-vrt.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/cl063006_tuhan_domasice_nahrada_zdroje/s_cl063006_tuhan_domasice_nahrada_zdroje.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vrtu k zajištění plynulého zásobení pitnou vodou.", "from": "30.09.2020", "to": "31.10.2021" } , { "id": 4131, "type": "2", "name": "Tuchořice, Nečemice - náhrada vodního zdroje", "lat": "50.238682", "lng": "13.628051", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/tuchorice-necemice-nahrada-vodniho-zdroje.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ln074013_tuchorice_necemice_nahrada_vodniho_zdroje/s_ln074013_tuchorice_necemice_nahrada_vodniho_zdroje.jpg", "desc": "Předmětem stavby je náhrada vodního zdroje k zásobování obyvatel pitnou vodou.", "from": "30.11.2020", "to": "31.05.2021" } , { "id": 4128, "type": "1", "name": "Údlice, Smetanova – rekonstrukce vodovodních řadů", "lat": "50.438549", "lng": "13.457292", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/udlice-smetanova-rekonstrukce-vodovodnich-radu-2.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/cv035039_udlice_smetanova_rekonstrukce_vodovodnic_radu/s_cv035039_udlice_smetanova_rekonstrukce_vodovodnic_radu.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 625 metrů.", "from": "05.04.2018", "to": "31.10.2021" } , { "id": 4078, "type": "1", "name": "Ústí n. L., Hynaisova a okolí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.678210", "lng": "14.003275", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/usti-n-l-hynaisova-okoli-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ul038515_usti_nl_hynaisova_a_okoli_rek_vdv_kanal/s_ul038515_usti_nl_hynaisova_a_okoli_rek_vdv_kanal.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 1 033,60 metrů a vodovodu v celkové délce 1 072,80 metrů.", "from": "20.05.2020", "to": "20.11.2022" } , { "id": 4086, "type": "1", "name": "Ústí n. L., Vinařská - rekonstrukce vodovodu v kolektoru", "lat": "50.678814", "lng": "14.015762", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/usti-n-l-vinarska-rekonstrukce-vodovodu-kolektoru.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ul038537_usti_n_l_vinarska_rv_v_kolektoru/s_ul038537_usti_n_l_vinarska_rv_v_kolektoru.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 276 metrů.", "from": "02.08.2021", "to": "02.12.2021" } , { "id": 4142, "type": "2", "name": "Ústí n.L., Hornická - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.672669", "lng": "14.030064", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/usti-n-l-hornicka-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ul038530_usti_nl_hornicka_rek_kav/s_ul038530_usti_nl_hornicka_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 351,5 metrů a kanalizace v délce 130 metrů.", "from": "18.03.2021", "to": "18.09.2021" } , { "id": 4140, "type": "1", "name": "Ústí n.L., Neštěmice, ČOV – dmychárna", "lat": "50.668070", "lng": "14.106390", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/usti-n-l-nestemice-cov-dmycharna.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ul038558_usti_dmycharna_cov/s_ul038484_ul-nestemice_cov_odstredivky.jpg", "desc": "Předmětem stavby je výměna technologie v objektu stávající dmychárny v Ústí nad Labem - Neštěmicích.", "from": "24.02.2021", "to": "24.02.2022" } , { "id": 3924, "type": "1", "name": "Ústí nad Labem, Pod Úvozem – rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.677478", "lng": "14.097646", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/usti-nad-labem-pod-uvozem-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/ul038482_ul_pod_uvozem_rv/s_ul038482_ul_pod_uvozem_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1 200 metrů.", "from": "11.12.2019", "to": "31.12.2021" } , { "id": 4210, "type": "2", "name": "Varnsdorf, Bratislavská - rekonstrukce vodovodu", "lat": "50.910588", "lng": "14.641136", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/varnsdorf-bratislavska-rekonstrukce-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc052112_varnsdorf_bratislavska_rv/s_dc052112_varnsdorf_bratislavska_rv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 218,87 metrů.", "from": "17.03.2021", "to": "17.06.2021" } , { "id": 4211, "type": "1", "name": "Varnsdorf, Pod Hrádkem, Petra Bezruče - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.920885", "lng": "14.617123", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/varnsdorf-pod-hradkem-petra-bezruce-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc052115_varnsdorf_pod_hradkem_petra_bezruce_rek_kav/s_dc052115_varnsdorf_pod_hradkem_petra_bezruce_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 476 metrů a kanalizace v celkové délce 110,5 metrů.", "from": "17.05.2021", "to": "17.12.2021" } , { "id": 4207, "type": "1", "name": "Varnsdorf, Pohraniční stráže, Severská, Turnovská, Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.922543", "lng": "14.620207", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/varnsdorf-pohranicni-straze-severska-turnovska-sumavska-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc052092_varnsdorf_pohr_str_sever_turnov_sumavska_rkv/s_dc052092_varnsdorf_pohr_str_sever_turnov_sumavska_rkv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 243 metrů a kanalizace v celkové délce 289 metrů.", "from": "16.09.2021", "to": "31.08.2022" } , { "id": 4209, "type": "1", "name": "Varnsdorf, Polní, Prašná - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.902567", "lng": "14.618753", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/varnsdorf-prasna-iii-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/dc052108_varnsdorf_polni_prasna_kav_plus_prasna_rek_kanal/s_dc052108_varnsdorf_polni_prasna_kav_plus_prasna_rek_kanal_02.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 811,50 metrů a kanalizace v celkové délce 837,50 metrů.", "from": "24.06.2021", "to": "24.10.2022" } , { "id": 3875, "type": "2", "name": "Varnsdorf, ul. Kollárova, Východní, Legií – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.913318", "lng": "14.628870", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/varnsdorf-ul-kollarova-vychodni-legii-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/dc052091_varnsdorf_kollarova_vachodni_legii_rek_kav/s_dc052091_varnsdorf_kollarova_vachodni_legii_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 890,3 metrů a vodovodu v celkové délce 907,10 metrů.", "from": "10.07.2019", "to": "10.01.2021" } , { "id": 3739, "type": "2", "name": "VDJ Michalovice - AŠ Libochovany – rekonstrukce přivaděče", "lat": "50.540564", "lng": "14.078121", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/vdj-michalovice-as-libochovany-rekonstrukce-privadece.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/lt133007_vdj_michalovice_as_liboch_rek_privadece/s_lt133007_vdj_michalovice_as_liboch_rek_privadece.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodního přivaděče v délce 6 009 metrů, v úseku mezi obcemi Michalovice a Libochovany.", "from": "06.03.2019", "to": "30.06.2021" } , { "id": 3968, "type": "2", "name": "Velký Šenov, VDJ Vilémov - rekonstrukce VDJ a vodovodu", "lat": "50.995551", "lng": "14.335620", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/velky-senov-vdj-vilemov-rekonstrukce-vdj-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/_dc054001_vilemov_rek_vdj_a-vytlacneho-radu/s__dc054001_vilemov_rek_vdj_a-vytlacneho-radu.jpg", "desc": "Předmětem stavby rekonstrukce výtlačného vodovodního řadu a stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu.", "from": "01.06.2020", "to": "01.01.2021" } , { "id": 3977, "type": "2", "name": "Vilémov, Vilémov vrt – rekonstrukce vodního zdroje", "lat": "50.993501", "lng": "14.347297", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/vilemov-vilemov-vrt-rekonstrukce-vodniho-zdroje.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/dc057007_vilemov_vrt_rvz/s_dc057007_vilemov_vrt_rvz.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodního zdroje, hydrogeologického vrtu a přečerpávací stanice.", "from": "15.01.2020", "to": "30.06.2021" } , { "id": 3520, "type": "2", "name": "Vlastislav, rekonstrukce ÚV", "lat": "50.502611", "lng": "13.950922", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/vlastislav-rekonstrukce-uv.html", "img": "/images/gallery/mapa/2018/lt120010_vlastislav_rek-uv/s_lt120010_vlastislav_rek-uv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce úpravny vody.", "from": "02.11.2018", "to": "30.04.2021" } , { "id": 3921, "type": "2", "name": "Vrskmaň – odstranění kanalizační výusti", "lat": "50.490385", "lng": "13.496660", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/vrskman-odstraneni-kanalizacni-vyusti.html", "img": "/images/gallery/mapa/2019/cv041006_vrskman_odstraneni_kanal_vyusti_cov-zajecice/s_cv041006_vrskman_odstraneni_kanal_vyusti_cov-zajecice.jpg", "desc": "Předmětem stavby je odstranění kanalizační výusti, výstavba ČSOV, výtlaku, a nová ČOV s kapacitou 499 EO.", "from": "18.11.2019", "to": "31.01.2021" } , { "id": 4034, "type": "1", "name": "Vrutice, ÚV - rekonstrukce", "lat": "50.503163", "lng": "14.293031", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/vrutice-uv-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/lt124017_vrutice_rek_uv/s_lt124017_vrutice_rek_uv.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení stavebně-technologické rekonstrukce úpravny vody.", "from": "05.10.2020", "to": "05.10.2022" } , { "id": 4229, "type": "1", "name": "Všelibice, Roveň - rekonstrukce VDJ Roveň", "lat": "50.652987", "lng": "14.965345", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/vselibice-roven-rekonstrukce-vdj-roven.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/li060018_vselibice_roven_rekonstrukce_vdj_roven/s_li060018_vselibice_roven_rekonstrukce_vdj.jpg", "desc": "Předmětem stavby je částečná rekonstrukce vodojemu s výměnou některých technologických částí.", "from": "09.08.2021", "to": "30.11.2021" } , { "id": 4145, "type": "2", "name": "Zabrušany, Želénky, náměstíčko - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.598552", "lng": "13.780718", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/zabrusany-zelenky-namesticko-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/tp039026_zabrusany_zelenky_namesticko_rek_kav/s_tp039026_zabrusany_zelenky_namesticko_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 301,2 metrů a kanalizace v délce 118,3 metrů.", "from": "12.04.2021", "to": "12.09.2021" } , { "id": 4139, "type": "1", "name": "Zubrnice, VDJ Zubrnice a svodný řad zkapacitnění a rekonstrukce", "lat": "50.653940", "lng": "14.227647", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/zubrnice-vdj-zubrnice-svodny-rad-zkapacitneni-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ul045004_zubrnice_vdj_zubrnice_a_svobodny_rad_zkapacitneni_a_rekonstrukce/s_ul045004_zubrnice_vdj_zubrnice_a_svobodny_rad_zkapacitneni_a_rekonstrukce.jpg", "desc": "Předmětem stavby je provedení rekonstrukce vodojemu vč. zkapacitnění a rekonstrukce svodného řadu.", "from": "23.08.2021", "to": "22.08.2022" } , { "id": 4240, "type": "1", "name": "Žatec, J. Vrchlického, Z. Nejedlého, Lva Tolstého - rekonstrukce vodovodu a kanalizace", "lat": "50.318905", "lng": "13.546395", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/zatec-j-vrchlickeho-z-nejedleho-lva-tolsteho-rekonstrukce-vodovodu-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ln085198_zatec_vrchlickeho_nejedleho_tolsteho_rek_kav/s_ln085198_zatec_vrchlickeho_nejedleho_tolsteho_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 583,80 metrů a kanalizace v celkové délce 175,10 metrů.", "from": "31.05.2021", "to": "30.11.2021" } , { "id": 4014, "type": "2", "name": "Žatec, Purkyněho - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", "lat": "50.337271", "lng": "13.550925", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/zatec-purkyneho-rekonstrukce-kanalizace-vodovodu.html", "img": "/images/gallery/mapa/2020/ln085189_zatec_purkyneho_rek_kav/s_ln085189_zatec_purkyneho_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 659,40 metrů a kanalizace v celkové délce 600,15 metrů.", "from": "17.03.2020", "to": "31.08.2021" } , { "id": 4239, "type": "1", "name": "Žatec, Zbyslavova - rekonstrukce kanalizace", "lat": "50.330441", "lng": "13.541842", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/zatec-zbyslavova-rekonstrukce-kanalizace.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/ln085158_zatec_zbyslavova_rek_kav/s_ln085158_zatec_zbyslavova_rek_kav.jpg", "desc": "Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 107,40 metrů a kanalizace v celkové délce 539,1 metrů.", "from": "15.06.2021", "to": "15.04.2022" } , { "id": 3986, "type": "1", "name": "Železný Brod, ČOV – rekonstrukce", "lat": "50.640305", "lng": "15.243366", "url": "/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/zelezny-brod-cov-rekonstrukce.html", "img": "/images/gallery/mapa/2021/jn037036_zelezny_brod_rekonstrukce_cov/s_jn037036_zelezny_brod_rekonstrukce_cov.jpg", "desc": "Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce ČOV s výhledovým zatížením pro 5500 napojených obyvatel.", "from": "31.03.2021", "to": "31.03.2023" } ]}