Děčín, ČSOV Březiny - kalové pole

Děčín, ČSOV Březiny - kalové pole
06.06.2022 – 30.06.2023
V Děčíně, v Březinách provedeme rekonstrukci otevřených kalových polí v areálu ČSOV.

 

Více o stavbě:

Na ČSOV Děčín Březiny se nachází celkem devět kalových polí, které jsou za svou životností, konstrukce je narušená, a je k nim špatný příjezd. Příjezdová komunikace je úzká pro vytlačení nákladních a recyklačních vozů. Odvodňovací a kanalizační šachty mají malý spád a ucpávají se.

Z uvedených technických se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce otevřených kalových polí v areálu ČSOV Děčín Březiny.

Předmětem stavby je rekonstrukce otevřených kalových polí v areálu ČSOV Děčín Březiny, přičemž dojde ke snížení počtu kalových polí na 8, včetně drenážního systému a rozšíření manipulační nájezdové plochy, která je pro současnou velikost vozidel nevyhovující. Konstrukce kalových polí bude vystavěna z železobetonu C 20/25, resp. C 25/30 doplněném o pískové lože, geotextilii, hydroizolační folii, kamennou drť a betonové silniční panely. Odvádění kalových vod bude prostřednictvím drenážního PP potrubí, PP kanalizačních šachet a PVC potrubí. Nakonec bude provedena betonáž nájezdové plochy a úprava obrubníků při příjezdu ke kalovým polím. Jde o rekonstrukce stávajících kalových polí v jejich současné poloze.

Kapacity:               8 kalových polí (12,0 x 3,2 m)

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 06.06.2022. Vlastní stavební práce začnou v červenci 2022.

Podle smlouvy o dílo má být  stavba dokončena do 06. ledna 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. června 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 155,58 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies