Jetřichovice - rekonstrukce vodovodu

Jetřichovice - rekonstrukce vodovodu
21.03.2022 – 30.11.2022
V okrese Děčín, v obci Jetřichovice provedeme rekonstrukci zastaralého a poruchového vodovodu z roku 1965. Stavbu koordinujeme se SÚS Dubí, která plánuje svou investiční akci.

 

Více o stavbě:

V části obce Jetřichovice se nachází vodovodní řády z litinového potrubí DN 100 mm a DN 150 mm z roku 1965. Dále se v komunikaci  nachází potrubí z litiny DN 150 mm, který byl uveden do provozu v roce 1965. Vodovody vykazují značnou inkrustaci, zejména vnitřní, s narůstajícím počtem poruch.

Z uvedených technických a s ohledem na koordinaci s investicí SÚS Dubí se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 974 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z litinového potrubí DN 150 mm, z vysokohustotního polyetylenového potrubí PEHD 110 mm a PEHD 63 mm. Přípojky budou přepojeny pomocí potrubí PEHD 50 mm, 40 mm a 32 mm. Rekonstrukce vodovodu bude provedena ve stávající trase.

Kapacity:

 • potrubí vodovodu litinové DN 150 mm, třídy C40, 15 m (materiál potrubí podle ISO 2531 s cementovou vystýlkou)
 • potrubí vodovodu plastové PEHD 110 x 6,6 mm, 951 m (materiál potrubí PE IOORC, SDR 17, PAS 1075 - typ 2)
 • potrubí vodovodu plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 8 m (materiál potrubí PE IOORC, SDR 11, PAS 1075 typ 2)
 • potrubí přípojek vodovodu plastové PEHD 50 x 4,6 mm, 2 m (materiál potrubí PE IOORC, SDR 11, PAS 1075 typ 2)
 • potrubí přípojek vodovodu plastové PEHD 40 x 3,7 mm, 1 m (materiál potrubí PE IOORC, SDR 11, PAS 1075 - typ 2)
 • potrubí přípojek vodovodu plastové PEHD 32 x 3,0 mm, 33 m (materiál potrubí PE IOORC, SDR 11, PAS 1075 - typ 2) 
 • šoupě vodárenské přírubové DN 150 mm se ZS, PN 10, 1 ks
 • šoupě vodárenské přírubové DN 100 mm se ZS, PN 10, 7 ks
 • šoupě vodárenské přírubové DN 80 mm se ZS, PN 10, 5 ks
 • šoupě vodárenské přírubové DN 50 mm se ZS, PN 10, 8 ks 
 • litinový podzemní hydrant DN 80 mm, PN 10 s LT poklopem, 5 ks
 • navrtávací odbočkový ventil typ DAV pro PE 110/50 mm, 2 ks
 • navrtávací odbočkový ventil typ DAV pro PE 110/40 mm, 1 ks 
 • navrtávací odbočkový ventil typ DAV pro PE 110/32 mm, 33 ks

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 21.03.2022. Vlastní stavební práce začaly 29.03.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 21. září 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. listopadu 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 155,58 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies