Velemyšleves, čp.41 - čp.9 - rekonstrukce vodovodu

Velemyšleves, čp.41 - čp.9 - rekonstrukce vodovodu
30.08.2022 – 30.01.2023
V obci Velemyšleves , čp. 41 – čp. 9 provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z PVC potrubí DN 150 mm. Do provozu byl uveden v roce 1975. Vodovod je poruchový. Poté se zde nachází litinový vodovod DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1975. Tyto řady zásobují část Velemyšlevsi, Truzenice a Minice. Dále se zde nachází vodovod z PVC DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1975. Vodovod je poruchový.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 371,2 metrů.

Rekonstrukce vodovodu IO 01 bude provedena z potrubí z A-HDPE SLM 3.0, OD 110, ID 100 mm, PAS 1075, TYP 3, pomocí metody Burstlining 151,10 metrů a řízeným protlakem 20,0 metrů. Součástí stavby je i přepojení přípojek. Vodovod A1 bude proveden z HDPE SLM 3.0, OD 110, ID 100 mm, PAS 1075, TYP 3, metodou Burstlining 137,40 metrů a výkopem 16,50 metrů. Součástí stavby je i přepojení přípojek. Vodovod A2 bude proveden z HDPE SLM 3.0, OD 63, ID 50 mm, PAS 1075, TYP 3, dl. 46,20 metrů pomocí metody Burstlining 17,0 metrů a výkopem 29,20 metrů. Součástí rekonstrukce je i přepojení přípojek.  Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu. Demontáž vodovodního potrubí z výkopu (montážní a startovací jámy) - LT 80 – 54,60 m, PVC 160 – 21,30 m. Dále bude provedena demolice stávající betonové šachty kalníku a uzávěru. Šachta bude vybourána celá, včetně dna a stropu. Zásyp vhodným přebytečným výkopkem se zhutněním. Dále vegetační vrstva a osetí travní směsí.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30.08.2022. Vlastní stavební práce již začaly.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. ledna 2023. 

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 111,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies