Bečov, okály - rekonstrukce vodovodu

Bečov, okály - rekonstrukce vodovodu
16.03.2021 – 16.08.2021
V Bečově, u okálů, proběhne rekonstrukce poruchového vodovodu pro cca. 170 napojených obyvatel


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny v profilu DN 80 mm. Vodovod byl uvedený do provozu v roce 1979. Potrubí je zastaralé s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří potrubí z kameniny DN 300 mm z roku 1973. Stoka je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 506 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu, který je rozdělen na tři inženýrské objekty: vodovod V1, vodovod V2 a vodovod V3. Vodovod V1 je vodovod rekonstruovaný ve stávající trase. Bude začínat u křižovatky se silnicí u č.p.197 a to napojením na stávající osazený hydrant. Odtud bude postupně měněno stávající potrubí za nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE RC+ SDR17 DN80 v celkové délce 297 metrů až před č.p.113. V rámci rekonstrukce se v trase této rekonstrukce přepojí veškeré stávající vodovodní přípojky – cca 24 ks.

Vodovod V2 – je řešen na stavební povolení, protože dojde k jeho vymístění. Stávající trasa vodovodu je vedena po soukromých pozemcích a následně uhýbá do středu místní komunikace. Nově bude vodovod veden v místním chodníku. Vodovod V2 navazuje na rekonstruovaný vodovod V1 a bude začínat v místě ukončení vodovodu V1 před č.p.113. V místním chodníku bude uloženo potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE RC+ SDR17 d90 v délce 191 metrů s ukončením v místě napojení na stávající podzemní hydrant. V rámci pokládky potrubí budou na vodovod přepojeny veškeré stávající vodovodní přípojky, a to včetně jejich prodloužení.

Vodovod V3 je vodovod rekonstruovaný ve stávající trase. Jedná se o odbočku z vodovodu V1 v křižovatce u č.p.147 a 143 a s ukončením v místě napojení na stávající hydrant před č.p.183. V daném úseku bude vyměněno stávající potrubí DN50 za potrubí HDPE RC+ SDR11 d63 v délce 18 metrů.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16. března 2021, vlastní stavební práce začínají v těchto dnech (15. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 5 měsíců od předání staveniště, tj. do 16. srpna 2021 (pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti způsobené vyšší mocí, např. vlivem pandemie na personální zajištění stavby).

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 84,63 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies