Benešov n.P., Vilová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Benešov n.P., Vilová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
21.04.2021 – 29.10.2021
V Benešově n. Pl., ul. Vilová, nahradíme dožilý inkrustovaný vodovod a popraskanou kanalizaci pro cca 100 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Benešov n. Pl., které plánuje provést obnovu povrchu komunikace.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se v souběhu s kanalizací nachází vodovodní řad z litiny DN 40 mm z roku 1925. Vodovod je zkorodován jeho inkrustace dosahuje 60 %. Je uložen v hloubce cca 2,6 metrů.

Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 300 mm z roku 1989. Hloubka uložení je do 3,5 metrů. Kamerová prohlídka prokázala, že stoka vykazuje chemické narušení, netěsnosti, kaverny, praskliny a vrostlé kořeny. Koroze materiálu je místy nad 50 %. Šachty mají poškozené a zkorodované stupačky.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 162 metrů a kanalizace v délce 150 metrů.

Stávající betonová kanalizace bude nahrazena kameninovým potrubím z hrdlových trub jmenovitého průměru 300 mm včetně rekonstrukce 4 revizních šachet, součástí stavby je přepojení všech nalezených funkčních přípojek. Stávající litinový vodovod bude nahrazen novým potrubím z vysokohustotního polyetylenu jmenovitého průměru 90 mm, zároveň dojde k přepojení všech nalezených funkčních vodovodních přípojek.

Stavební práce budou prováděny ve většině trasy v asfaltové vozovce, částečně také v pásu vegetace dělícím hlavní a přidružený dopravní prostor místní obslužné komunikace. Realizovány budou v otevřeném výkopu při snaze minimalizovat negativní dopady stavby na funkce veřejného prostoru. Práce dočasně omezí průjezdnost ulice.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 21. dubna 2021. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (18. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 4 měsíce od předání staveniště, tj. do 21. srpna 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 29. října 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 30 staveb v celkovém objemu investic 136,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies