Česká Kamenice, Filipov - náhrada zdroje

Česká Kamenice, Filipov - náhrada zdroje
09.04.2021 – 09.11.2021
Ve Filipově, jež je místní část České Kamenice, nahradí nedostatečný zdroj pitné vody pro cca 30 zásobených obyvatel.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je náhrada vysychajícího vodního zdroje Filipov. 

Stávající zdroj vody se nachází cca 700 metrů severozápadně od Filipova, vedle vodojemu Filipov. S vodním zdrojem jsou postupně čím dál větší kapacitní problémy. Na konci roku 2013 bylo provedeno pročištění zdrojových zářezů. Slabá vydatnost však pokračovala, což vedlo ke stále častějšímu zavážení cisternou v letních měsících.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o náhradě zdroje vody, a to vybudováním nového vodovodu z vodovodní sítě města Česká Kamenice v celkové délce 1 289,5 metrů. Náhrada zdroje vody pro obec Filipov tak vyřadí z provozu stávající prameniště a stávající vodojem.

Dojde k výstavbě nového vodovodu z vysokohustotního polyetylenu PEHD 90 x 5,4 mm v délce 1 194,5 metrů a úsek PEHD 63x 5,8 mm v délce 95 metrů, vedeného v nové trase. Součástí stavby je nová automatická tlaková stanice, stávající se z prefabrikované betonové válcové šachty průměru 2 m, s vystrojením technologie tlakové stanice se dvěma čerpadly.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. dubna 2021. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (17. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 7 měsíců od předání staveniště, tj. do 9. listopadu 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 30 staveb v celkovém objemu investic 136,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies