Česká Lípa, sídliště Sever - rekonstrukce vodovodu

Česká Lípa, sídliště Sever - rekonstrukce vodovodu
10.02.2020 – 30.09.2021
V České Lípě, na sídlišti Sever, provedeme rekonstrukci poruchového a inkrustovaného vododovu, způsobující přerušování dodávek pitné vody.


Více o stavbě:

Na sídlišti Sever se v ulici Okružní nachází litinový vodovod DN 200 z roku 1985 v celkové délce 955 metrů. Dále je zde potrubí ocelové DN 200 z roku 1987 v délce 128 metrů, a úsek ocelového vodovodu DN 80 z roku 1975 v délce 48 metrů. Řady jsou poruchové, zastaralé, zkorodované a inkrustované. V ulici Havířská se nachází vodovodní řad z litiny DN 200 z roku 1981 v délce 421 metrů, je rovněž často poruchový a inkrustovaný.

Z důvodu opakovaných stížností na časté poruchy řadu a přerušování dodávek pitné vody a s ohledem na špatný technický stav řadů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1 496 metrů.

Dojde k pokládce vodovodního řadu A v délce 732,5 metrů, pro který bude použito potrubí z tvárné litiny DN 200 mm. Dále budou provedeny propoje  navazujících řadů DN 80 – DN 200 v celkové délce 13,7 metrů, přepojení vodovodních přípojek okolních objektů DN 50 a DN 100 mm v celkové délce 49,5 metrů, a vybourání 2 stávajících armaturních šachet. Řad A bude rekonstruován převážně ve změněné trase z důvodu četných kolizí se stávajícími inženýrskými sítěmi.

Rekonstrukce ostatních řadů B a D, které budou rovněž z tvárné litiny DN 200 mm v celkové délce 703,5 metrů, a řadů C a D v profilu DN 80 mm v celkové délce 60 metrů, včetně propojů navazujících řadů DN 80 a DN 300 mm v celkové délce 9 metrů a vodovodních přípojek okolních objektů DN 50 a DN 100 mm v celkové délce 19 m, bude probíhat ve stávající trase. V trase těchto řadů bude vybourána 1 stávající armaturní šachta. Řady vedou převážně trávníky a chodníky a kříží místní asfaltové komunikace.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Od 10. února 2020 proběhly přípravné práce (vytyčování), navážení materiálu a výkop sond. Výkopové práce pro pokládku potrubí začnou od 17. února. 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 17. října 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. září 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 82,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies