Česká Lípa, VDJ Špičák 2A - rekonstrukce

Česká Lípa, VDJ Špičák 2A - rekonstrukce
12.08.2021 – 31.07.2023
V České Lípě provedeme stavebně technologickou rekonstrukci vodojemu Špičák 2A, který slouží k zásobování pitnou vodou pro sídliště Lada. Stavba bude probíhat za provozu vodojemu.


Více o stavbě:

Vodojem Špičák 2A se nachází v severní části města Česká Lípa, pod rozhlednou Špičák. Jedná se o zemní vodojem, umístěný před spotřebištěm. Vodojem byl postaven v roce 1975 a v roce 1979 byla provedena přístavba. Objekt slouží hlavně k zásobování sídliště Lada. Síť je propojena a zokruhována společně se sítí z vodojemu Špičák 2B.

Vodojem se skládá ze čtyř akumulačních nádrží o velikosti 1500 m3 (celkový zásobní objem je tak 6 000 m3), dvou vstupních komor, armaturní komory a manipulačního prostoru. Z vodojemu je na centrální dispečink přenášena hodnota provozní hladiny, která je snímána sondou osazenou v měrném válci. Provozní hladina je udržována ve všech akumulačních nádržích stejná.

Důvodem rekonstrukce je dožilý stav technologie i stavebních prvků. Vodojem vykazuje vady betonu, krytí výztuže, její koroze, nedostatečné tepelně-izolační vlastnosti, celkové stárnutí materiálu, koroze ocelových prvků. Veškeré původní potrubí a armatury jsou zkorodované a těžce obsluhovatelné.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o stavebně  technologické rekonstrukci vodojemu. Rekonstrukce bude probíhat za provozu, na stavbu jsou tak kladeny vysoké nároky na zvýšenou opatrnost při provádění prací, aby nedošlo ke kontaminaci pitné vody v provozované časti.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 12. srpna 2021. Vlastní stavební práce začnou od 1. září 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. prosince 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. července 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 20 staveb v celkovém objemu 95,94 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies