Chrastava, Bílokostelecká, III. etapa - rekonstrukce vodovodu

Chrastava, Bílokostelecká, III. etapa - rekonstrukce vodovodu
09.06.2021 – 31.08.2021
V Chrastavě, ul. Bílokostelecká, provedeme rekonstrukci zastaralého zkorodovaného poruchového vodovodu z roku 1909. Stavba je koordinována s investiční akcí města k obnově komunikací a výstavbě chodníků, a dále s rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy.


Více o stavbě:

V části ulice Bílokostelecká se nachází stávající litinový vodovod z roku 1909 o průměru 80 mm a 60 mm o celkové délce 322,5 metrů. Vodovodní potrubí je zastaralé, silně inkrustované a poruchové.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města a společnosti innogy, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 322,5 metrů.

Rekonstrukce navazuje na druhou etapu dokončenou v roce 2020, první etapa byla realizována v roce 2019.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně za vodovodní potrubí z vysokohustotního polyethylénu (dále PE-HD) o vnějších průměrech 225 mm a 63 mm v nových trasách. Stavba bude rozdělena na 2 řady. Řad A z PE-HD DN/OD 225 x 13,4 mm SDR 17 typ 2 dle PAS 1075 o celkové délce 235,5 m, řad B z PE-HD DN/OD 63 x 5,8 mm SDR 11 typ 2 dle PAS 1075 o celkové délce 99 m. Řad A vede komunikaci souběžné s rychlostní komunikací číslo 35, v cca polovině řadu A se na něj napojuje řad B.

Rekonstrukce vodovodu bude koordinována s městem Chrastava, které plánuje obnovu části dotčených asfaltových komunikací a výstavbu nových chodníků. Dále má být stavba koordinována s koncernem innogy, který plánuje rekonstrukci přilehlého stávajícího NTL plynovodu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. června 2021. Vlastní stavební práce by měly začít od 16. června 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 92,48 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies