Chrastava, Vítkovská, rekonstrukce vodovodu

Chrastava, Vítkovská, rekonstrukce vodovodu
06.08.2021 – 30.09.2021
V Chrastavě, v části ulice Vítkovská, provedeme rekonstrukci zastaralého silně inkrustovaného vodovodu z roku 1909. Stavba je koordinována s Libereckým krajem, který plánuje obnovu části dotčené asfaltové komunikace v roce 2022 a dále s městem Chrastava, které plánuje výstavbu nových chodníků, opěrných zdí, odvodnění komunikace, nové splaškové kanalizace a rekonstrukci veřejného osvětlení v roce 2022.


Více o stavbě:

V severní části ulice Vítkovské se nachází stávající litinový vodovod DN 80 mm z roku 1909. Vodovodní řad je zastaralý, silně inkrustovaný, s narůstajícím počtem poruch.

Ve zbylé části ulice se nachází vodovodní řad z polyetylenu DN 90 mm po rekonstrukci v roce 2008 v dobrém technickém stavu. Kanalizace se zde nenachází.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města a Libereckého kraje, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 126,5 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyethylenu o vnějším průměru 90 mm v nové trase. Součástí rekonstrukce je také přepojení 3 kusů vodovodních přípojek, osazení vodovodních uzávěrů, požárního hydrantu a napojení rekonstruovaného vodovodního řadu na stávající vodovodní síť města.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 6. srpna 2021. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (34. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 92,48 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies