Děčín, Na Hranicích - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Děčín, Na Hranicích - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
19.04.2021 – 15.06.2022
V Děčíně, v ulici Na Hranicích, provedeme rekonstrukci zastaralého vodovodu a zborcené kanalizace. Stavba je koordinována se společností ČEZ Distribuce, která provede přeložku vedení nízkého napětí.


Více o stavbě:

V souběhu s kanalizací se nacházejí vodovodní řady z litiny DN 80 z roku 1967 a z polyetylenu DN 90 z roku 1979.

Kanalizaci tvoří betonové vejce DN 400/600 z roku 1918. Jedná se o poslední nezrekonstruovanou část stávající kanalizace z Jílového do Děčína. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu místy nad 50 %, četné kaverny, chybějící části stoky, viditelnou zeminu, praskliny, a některé úseky nebylo kamerou možné vůbec projet z důvodu překážek a neprůchodnosti stoky. Kanalizace má posunuté trubní spoje, netěsné dno, dochází k nátoku balastních vod, vznikají kaverny, zcela zborcené úseky, prorůstající kořeny.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinace se stavbou ČEZ Distribuce, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 265 metrů a kanalizace v délce 518 metrů.

Pro novou kanalizace bude použito potrubí z kameniny KHT DN 600, zároveň dojde k osazení 13 ks prefabrikovaných šachet. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 200. Součástí stavby je přepojení všech kanalizačních a vodovodních přípojek. Stavba proběhne v otevřeném paženém výkopu.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19. dubna 2021. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 24. května 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena maximálně za 12 měsíců od předání staveniště, tj. do 19. dubna 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 15. června 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 30 staveb v celkovém objemu investic 136,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies