Děčín, Labské nábřeží – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Děčín, Labské nábřeží – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
12.04.2021 – 01.11.2021
V Děčíně, části ulice Labské nábřeží, provede rekonstrukci dožilého vodovodu a děravé kanalizace pro cca 100 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litiny DN 200 v délce 220 metrů v souběhu s kanalizací a dále pokračuje 50 metrů směrem k Tyršovu mostu bez kanalizace. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1909, stáří se projevuje narůstajícím počtem poruch, řad je dožilý, inkrustovaný.

Stoka je tvořena potrubím z betonu DN 600 a betonovým vejcem 500/750 z roku 1910. Kamerová prohlídka prokázala, že stoka vykazuje značnou korozi a degradaci materiálu (nad 50 %), chybějící dno a stěny stoky, a tvořící se kaverny.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 271,1 metrů a kanalizace v délce 216,6 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu za nové potrubí z tvárné litiny DN 200 v délce 255,2 metrů a DN 250 v délce 15,9 metrů, a to v úseku mezi Tyršovým mostem a jižně směrem k č.p.313. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 600 mezi podchodem z Labského nábřeží do ul. Puchmajerova k čerpací stanici na p.č. 411.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 12. dubna 2021. Aktuálně probíhá pokládka povrchového provizorního vodovodu.

Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 3. května 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena maximálně za 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 12. října 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 1. listopadu 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 30 staveb v celkovém objemu investic 136,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies