Děčín, Větrná, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Děčín, Větrná, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
26.04.2021 – 31.10.2021
V Děčíně, ulici Větrná, provedeme rekonstrukci dožilého zkorodovaného vodovodu a popraskané kanalizace s prorostlými kořeny. Stavba je koordinována s rekonstrukcí plynovodu a s obnovou povrchů.


Více o stavbě:

V ulici Větrná je v souběhu s kanalizací uložen vodovodní řad z litiny DN 80 z roku 1909. Hloubka uložení je od 1,4 do 2 metrů. Řad je silně inkrustovaný, popraskaný, zkorodovaný, a síť není zokruhovaná.

Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 300 z roku 1975 a úsek z kameniny DN 250 rovněž z roku 1975. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka popraskaná, místy prorostlé kořeny, tvoří se kaverny, jsou netěsné spoje, šachty mají zkorodovaná stupadla. Místy dochází k propadům kanalizace.  

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s rekonstrukcí plynovodu a následnou obnovou povrchů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 91,72 metrů a kanalizace v délce 90,81 metrů.

Pro nový vodovod bude použito polyetylenového potrubí PE-HD RC+ PE100 DN/OD 90 PN10. Součástí rekonstrukce vodovodu je přepojení vodovodních přípojek v počtu 6ks, osazení 1ks podzemního hydrantu DN80 (určený pro technické účely). Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300. Stavba proběhne klasickou výkopovou metodou. Součástí rekonstrukce bude přepojení 10 ks kanalizačních přípojek (připojení domovních přípojek a uličních vpustí), výměna 5 ks revizních šachet a jedna revizní šachta bude vyspravena.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26. dubna 2021. Před vlastním zahájením vodohospodářské části díla bylo nutné provést přeložku plynovodu, která se v těchto dnech dokončuje. Vlastní rekonstrukce vodovodu a kanalizace začne v těchto dnech (30. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. října 2021. 

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 30 staveb v celkovém objemu investic 136,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies