Děčín, Za Sadem - rekonstrukce vodovodu

Děčín, Za Sadem - rekonstrukce vodovodu
13.07.2020 – 31.08.2021
V Děčíně, v ulici Za Sadem, provádíme výměnu poruchového dožilého vodovodu, který zásobuje cca 100 obyvatel. Stavbu koordinujeme s investičním záměrem města Děčína na výstavbu kanalizace ve většině trasy ve společném výkopu s kanalizací. Stavba bude koordinována rovněž s obnovou povrchů a veřejného osvětlení, které jsou součástí souvisejícího investičního záměru města Děčína na revitalizaci sídliště v Březinách.


Více o stavbě:

V ulici Za Sadem se nachází vodovodní řad z litiny DN 40 mm z roku 1910. Vodovod je uložen v silnici a je veden od č.p. 51 až k č.p. 45. Řad je dožilý s narůstajícím počtem poruch. Souběžně s ulicí Za Sadem vede bezejmenná ulice, ve které je uložen litinový řad DN 70 mm z roku 1911. Tento řad vede od č.p. 50 až k p.p.č. 271/20, kde se napojuje na stávající řad v ulici Českolipská. I tento vodovod je dožilý a ve špatném technickém stavu. Z uvedených technických důvodů a s ohledem na další investiční záměry v této lokalitě rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 638 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně vodovodů v ulicích Za Sadem a v souběžné bezejmenné ulici, ve většině trasy bude v hlavním dopravním prostoru veřejných pozemních komunikací. Území je svažité a obecně zde převažuje obytná zástavba v podobě rodinných domů do dvou nadzemních podlaží. Součástí záměru je i rekonstrukce souvisejících provozních zařízení a přepojení všech nalezených funkčních přípojek. Uskutečněním záměru dojde k zajištění spolehlivých dodávek pitné vody do připojených objektů v zásobovaném území.

Stávající litinové vodovody budou vyměněny za nové vodovodní řady z polyethylenového potrubí HDPE 100 RC+ DN/OD 90 a budou uloženy ve stávajících trasách.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. července 2020. Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech. Byly provedeno kompletní odstranění povrchů v ul. Za Sadem a části bezejmenné ulice, k pokládce provizorního potrubí povrchového vodovodu, tzv. suchovodu. Aktuálně probíhají zemní výkopové práce s obnažením vodovodních přípojek pro přepojení na povrchové zásobování pitnou vodou.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 13. ledna 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. srpna 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 28 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies