Dlouhý Most - rekonstrukce přivaděče

Dlouhý Most - rekonstrukce přivaděče
12.11.2021 – 16.12.2022
V Liberci, v severní části obce Dlouhý Most, provedeme rekonstrukci poruchového přivaděče pitné vody z roku 1973.

 

Více o stavbě:           

V uvedené lokalitě se nachází přivaděč pitné vody, který je poruchový, zkorodovaný a zastaralý. Byl uveden do provozu v roce 1973. Přiváděcí řád je tvořen z litinového potrubí DN 500 mm. Rekonstruované potrubí nebude vedeno ve stávající trase, ale bude vedeno v blízkosti krajské komunikace, a to z důvodu špatného přístupu k poruchám (stromy, náročný přístup při opravách).

Materiál je již na hranici životnosti, potrubí vykazuje značné opotřebení (koroze, zeslabení materiálu), kvůli kterému dochází k častým haváriím a poruchám.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce přivaděče v celkové délce 109,2 metrů.

V rámci rekonstrukce, která bude provedena v nové trase, bude nutné zrušit stávající litinové potrubí, které bude ponecháno v zemi. Bude vytaženo pouze potrubí, které bude zastiženo výkopem pro nové potrubí. Potrubí ponechávané v zemi bude před uzavřením vypuštěno. Konce rušeného litinové potrubí budou zaslepeny pomocí uzavírací zátky hrdel a uzavíracího víka hladkých konců. Délka rušeného potrubí činí 93,8 m.

Rekonstrukce přivaděče bude provedena z materiálu tvárné litiny DN 500 mm v celkové délce 109,2 metrů. Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodního přivaděče do města Liberec z vodojemu Jeřmanice.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 12.11.2021. Vlastní stavební práce začnou první týden v říjnu 2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 12. února 2022. – termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 16. prosince 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 15 staveb v celkovém objemu 111,61 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies