Doksy, Lesní - rekonstrukce vodovodu II. etapa

Doksy, Lesní - rekonstrukce vodovodu II. etapa
01.09.2021 – 31.12.2021
V Doksech, ul. Lesní, provedeme druhou etapu rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu v délce 689 metrů pro cca 300 napojených obyvatel dotčeného úseku. Stavba je koordinována s městem Doksy, které v uvedené lokalitě plánuje svou investici k obnově povrchů v roce 2022.


Více o stavbě:

První etapa rekonstrukce vodovodu byla dokončena v říjnu 2019.

Letošní práce se týkají dalších úseků vodovodu, které byly uvedeny do provozu v roce 1969. Řady jsou zastaralé, s narůstajícím počtem poruch.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci s investicí města Doksy, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 689 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude prováděna v otevřených, pažených výkopech. Řady určené k rekonstrukci se nacházejí v místních komunikacích. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu d90 mm v délce 603 metrů (řad A) a v délce 86 metrů (řad B).

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. V týdnu od 13. září budou zahájeny práce spojené se zřízením staveniště a vytyčením inženýrských sítí. Vlastní stavební práce začnou od 27. září 2021 a dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. listopadu 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. prosince 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 20 staveb v celkovém objemu 95,94 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies