Doksy, Přemyslovská, Jarmilina stezka - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Doksy, Přemyslovská, Jarmilina stezka - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
01.04.2021 – 31.10.2021
Ve Starých Splavech, místní části města Doksy, provedeme rekonstrukci zastaralého poruchového vodovodu a netěsné kanalizace, pro cca 120 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s městem Doksy, které v uvedené lokalitě plánuje svou investici k obnově povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí dožilé vodovodní řady z roku 1969 s narůstajícím počtem poruch. Dále se zde nachází kanalizační stoka tvořená potrubím z kameniny DN 300, rovněž z roku 1969. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace netěsná, prorůstají kořeny a natékají balastní vody.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci s investicí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 271 metrů a kanalizace v délce 272 metrů.

Stavba vodovodu bude prováděna v otevřených, pažených výkopech. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu, pro řad A to bude PEHD d63 v délce 65,0 metrů, pro řad B to bude PEHD d90 v délce 206,0 metrů. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny, v profilu DN 500 v délce 41,0 metrů, v profilu DN 300 v délce 57,0 metrů. Tento úsek bude rekonstruován v otevřeném výkopu. Stoka B bude rekonstruována bezvýkopově, zatažením rukávce do stávající kameninové stoky DN 300 v délce 174,0 metrů. Součástí stavby je přepojení všech vodovodních a kanalizačních přípojek, dojde zároveň k opravě šachet.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. října 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 20 staveb v celkovém objemu 95,94 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies