Doksy, Zbyny - rekonstrukce vodovodu

Doksy, Zbyny - rekonstrukce vodovodu
31.05.2021 – 31.12.2021
Ve Zbynách, místní části města Doksy, provedeme rekonstrukci dožilého nekvalitního poruchového vodovodu v délce 836,5 metrů. Stavba je koordinována s městem Doksy, které v uvedené lokalitě plánuje svou investici k obnově povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 80 z roku 1970. Potrubí je zastaralé, zkorodované a velice poruchové. Dále se zde nachází řad z PVC DN 90 z roku 1984. Potrubí je z nekvalitního materiálu, která je hodně poruchový.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci s investicí města Doksy, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 836,5 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu d90 mm. Součástí stavby je propojení na stávající přivaděč, přepojení přípojek a osazení hydrantů.

Rozsah stavby:

  • řad V1: PE-HD d90x5,4mm, PN10 , dl. 203,2 metrů
  • řad V2: PE-HD d90x5,4mm, PN10 , dl. 241,6 metrů
  • řad V3: PE-HD d90x5,4mm, PN10 , dl. 197,1metrů
  • řad V4: PE-HD d90x5,4mm, PN10 , dl. 194,6 metrů

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31. května 2021. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 28. června 2021.

Původní harmonogram prací počítal s realizací ve dvou etapách, první část měla být dokončena do 31. července 2021 a druhá etapa měla proběhnout v termínu od 1. března 2022 do 31. května 2022. Zhotovitel předložil aktuální harmonogram a ten předpokládá, že se podaří celou stavbu dokončit do konce tohoto roku.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 20 staveb v celkovém objemu 95,94 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies