Dolní Zálezly, Květinová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dolní Zálezly, Květinová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
09.03.2022 – 31.03.2023
V Dolních Zálezlech,v ulici Květinová provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1917 a narušené kanalizace. Stavbu koordinujeme se společností Innogy, která provede svou investiční akci k rekonstrukci plynovodního řadu.

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovod LT DN 60 mm. Do provozu byl uveden v roce 1917. Vodovodní řad je zastaralý a poruchový. K vodovodu je připojeno 15 přípojek, z toho osm jich vyžaduje opravu. 

Kanalizace v ulici Květinová je tvořena z potrubí z  BE DN 300 mm, BE DN 400 mm a BE DN 500 mm. Hloubka uložení stoky je od 1,7 až po 3,1 metrů pod terénem. Kanalizace vykazuje praskliny, korozi, chemické narušení tělesa stoky, kaverny, v kanalizačních šachtách chybějí stupadla.

Z uvedených technických důvodů  a s ohledem na koordinaci s investicí společnosti Innogy, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 449,70 metrů a  kanalizace v celkové délce 355,94 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD PE100 RC+ DN/OD 90 PN10. Rekonstrukce bude probíhat klasickou výkopovou metodou. Součástí rekonstrukce bude i přepojení 16 ks vodovodních přípojek.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z kameninového potrubí DN/ID 250 mm. Rekonstrukce bude probíhat klasickou výkopovou metodou. Část rekonstrukce, která je prováděná bezvýkopově bude z PP trubek zatažených do stávajícího betonového potrubí, revizní šachty betonové prefabrikované a poklopy. Součástí rekonstrukce bude přepojení 25 ks kanalizačních přípojek, výměna 8 ks revizních šachet a zřízení 1 nové revizní šachty.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 09.03.2022. Vlastní stavební práce začnou 09.03.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 09. října 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. března 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 133,75 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies