Horní Jiřetín, Okružní - rekonstrukce vodovodu

Horní Jiřetín, Okružní - rekonstrukce vodovodu
25.03.2021 – 31.10.2021
V Horním Jiřetíne, ulici Okružní, proběhne rekonstrukce poruchového vodovodu pro cca. 60 napojených obyvatel


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z polyetylenu v profilu DN 100 mm. Vodovod byl uvedený do provozu v roce 1983. Potrubí je z nekvalitního materiálu, velmi často poruchové.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 610,50 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodního řadu, který vede ulicí Okružní směrem od křižovatky s ulicí Mírová až po oblast pod pozemkem p.p.č. 3573/4, kde se trasa stávajícího vodovodního řadu stáčí směrem severozápadním přes oblast zahrádek. Na stávající vodovodní řad je napojeno celkem 22 ks domovních přípojek.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu, a to HDPE RC+ DN 80 v délce 211,78 metrů a  HDPE RC+ DN 50 v délce 398,72 metrů.

Potrubí vodovodu bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně 200 mm nad vrcholem potrubí. Přípojky budou přepojovány přes navrtávací pasy s šoupátkovými uzávěry.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. března 2021, vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 5 měsíců od předání staveniště, tj. do 25. srpna 2021 (pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti způsobené vyšší mocí, např. vlivem pandemie na personální zajištění stavby). - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. října 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 84,63 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies