Hoštka, ÚV Malešov – rekonstrukce

Hoštka, ÚV Malešov – rekonstrukce
01.03.2019 – 31.05.2021
V Malešově, jež je místní částí města Hoštka na Litoměřicku, proběhne rekonstrukce úpravny vody, která dodává pitnou vodu do zásobní oblasti pro téměř 69 tisíc obyvatel. Rekonstrukce bude probíhat za plného provozu, bez omezení zásobování vodou.


Více o stavbě:

Úpravna vody Malešov je od roku 1985 součástí skupinového vodovodu zásobujícího města Ústí nad Labem, Litoměřice, Terezín, Štětí a přilehlých obcí pitnou vodou. Zdrojem surové vody pro úpravnu Malešov jsou podzemní vody v oblasti potoka Obrtka, které jsou v současné době jímány soustavou vrtů poblíž obcí Hubenov, Radouň a Pavličky.

Předmětem úpravy podzemní vody je především odstranění železa. Technologie úpravny vody je jednostupňová – separační stupeň tvoří 6 ks pískových rychlofiltrů. Do surové vody je dávkován chlor. Pro hygienické zabezpečení upravené vody je dávkován síran amonný.

Stávající stav technologického zařízení a trubních rozvodů odpovídá stáří úpravny vody. Stavební konstrukce jsou udržované, vyžadují však sanační zásahy. V havarijním stavu je především zastřešení budovy a část vystrojení van filtrů. V části budovy jsou znatelné trhliny vlivem sedání konstrukce budovy.

Předmětem stavby je celková rekonstrukce hlavního objektu úpravny vody, umístěného v areálu. Vně areálu je umístěna již nevyužívaná administrativně-provozní budova, která je určena ke kompletní demolici. Součástí stavby je rekonstrukce kalových lagun umístěných pod areálem úpravny vody, rekonstrukce bezodtoké jímky (žumpy) na splaškové vody, dílčí rekonstrukce stávající dešťové kanalizace, výstavba nového napájecího a datového kabelu k objektu kalových lagun a přeložka stávajícího telekomunikačního kabelu. Rekonstrukce bude prováděna za provozu, s krátkými technologickými přestávkami, které nebudou mít vliv na zásobování spotřebiště.

Investorem stavby je SVS. Jedná se o největší letos zahajovanou stavbu. Náklady na její realizaci budou v ceně téměř 210 mil. Kč (bez DPH). Předpoklad objemu proinvestování v roce 2019 je cca. 20 mil. Kč.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. března 2019. Práce na staveništi byly zahájeny 4. března 2019 přípravnými pracemi pro demolici staré provozní budovy. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 24 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, tj. do 1. března 2021.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 5. 2021.

Následovat bude zkušební provoz v délce 12 měsíců.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 234,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies