Hrádek n.N., Uhelná - rekonstrukce vodovodu

Hrádek n.N., Uhelná - rekonstrukce vodovodu
29.03.2021 – 30.06.2021
V Uhelné, jež je místní část města Hrádku nad Nisou, začne rekonstrukce poruchového vodovodu. Stavba je koordinována s investiční akcí města, které plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V části obce Uhelná se nachází vodovodní řad z polyetylenu v profilu DN 63 mm z roku 1970. Potrubí je z velice nekvalitního materiálu, vodovod je velmi poruchový.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 390 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu včetně přepojení stávajících vodovodních přípojek. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD DN/OD 63 mm v délce 390 metrů. V trase bude provedeno přepojení navazujícího řadu PEHD DN/OD 63 v délce 5 metrů a bude přepojeno 19 ks vodovodních přípojek PEHD DN/OD 32 v celkové délce 30,4 metrů a 1 ks přípojky PEHD DN/OD 50 v délce 4 metry.

Vodovod je uložen převážně v místní komunikaci ve vlastnictví města. Trasa vodovodu částečně zasahuje do zatravněné krajnice ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu a prochází zatravněnou částí areálu úpravny vody Uhelná. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. března 2021. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech (15. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. června 2021. 

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 92,48 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies