Hřivice, VDJ Hřivice - rekonstrukce

Hřivice, VDJ Hřivice - rekonstrukce
11.03.2021 – 30.11.2021
Ve Hřivicích začíná stavebně-technologická rekonstrukce dožilého vodojemu, který zásobuje cca 630 obyvatel pitnou vodou.


Více o stavbě:

Předmětem rekonstrukce je vodojem Hřivice umístěný na p. p. č. 436/4 v k.ú. Hřivice. Vodojem je ve špatném technickém stavu a vyžaduje tak celkovou stavebně-technologickou rekonstrukci.

Nadzemní část vodojemu tvoří 3 samostatně stojící objekty (2 x vstup do armaturní komory a 1 x vstup do manipulační komory). Obvodové stěny vstupů jsou ze sendvičové konstrukce a z nosné ocelové konstrukce. Střechy objektů jsou ze sklolaminátu. Ze sendvičové konstrukce vypadává tepelněizolační výplň a vlnitá krytina se uvolňuje od ocelové konstrukce.

Součástí vodojemu jsou 2 zemní akumulační komory (AK) o objemu 2 x 250 m3. 1. AK je celá usazená pod úrovní terénu, u 2. AK došlo k sednutí terénu a konstrukce je z části odhalená. U odhalené AK je znatelné značné poškození hydroizolace. Na železobetonové konstrukci akumulačních komor je na vnitřních površích znatelná koroze výztuže. Žebříky v akumulačních nádržích jsou zkorodované. Manipulační komora se nachází pod úrovní terénu mezi oběma akumulačními komorami. Na stěnách a stropech MK v 1. PP je znatelná degradace betonu s odhalenými ocelovými výztuhami. Stávající oplocení okolo pozemku je poničené a vyžaduje výměnu.

V rámci rekonstrukce budou odstraněny nástavby vstupů do AK, které jsou tvořeny ocelovými konstrukcemi s opláštěním ze sendvičových panelů, střechy ze sklolaminátu a podlahovými plechy. Nově bude vstupy do AK tvořit ocelový vzduchotěsný zateplený poklop a pojistný kompozitní poklop. Poklopy budou osazeny do nově zhotoveného betonového límce a stávající vstupní otvor ve stropě akumulační komory bude rozšířen. Vedle vstupů do AK bude zhotoveno nové odvětrání s uhlíkovým filtrem, které bude z nerezového potrubí a zakryté obezdívkou z režných spárovaných cihel a betonovou stříškou. V režném zdivu budou osazeny protidešťové žaluzie a větrací mřížky se síťkami proti hmyzu. Žebříky v AK budou nahrazeny novými z nerezové oceli s protiskluzovými nášlapy. Násyp na AK bude odstraněn, podklad očištěn a na strop i na stěny do úrovně 1,0 m pod terén se zhotoví tepelněizolační skladby. V prostorách akumulací se provede odsekání degradovaného betonu stěn, podhledů a podlah. Provede se očištění a pasivace odhalené výztuže a následně reprofilace betonové konstrukce. Jako vrchní vrstva se na veškeré povrchy v akumulačních komorách nanese hydroizolační stěrka s atestem na pitnou vodu.

Nadzemní část manipulační komory (MK), tvořená ocelovou konstrukcí s opláštěním ze sendvičových panelů, bude odstraněna, vnitřní zděná příčka s dveřmi bude zachována, dveře očištěny a natřeny. Nově budou zhotoveny obvodové stěny z pálených děrovaných cihel, stávající sklolaminátová střecha zůstane zachována. Na zdivo bude nanesena jádrová omítka, z exteriérové strany s perlinkou vtlačenou do tenkovrstvé hmoty a tenkovrstvou omítkou, z interiérové strany bude jako vrchní vrstva štuk. V obvodových stěnách budou osazeny větrací mřížky. V podzemní části MK bude odsekán degradovaný beton na stěnách a stropech, dále se provede očištění a pasivace odhalené výztuže a následná reprofilace. Stěny v nadzemní části budou opatřeny nátěrem s penetrací, stropy a stěny v suterénu budou ošetřeny hydrofobním nátěrem. Nadbytečné ocelové prvky ve stěnách budou odřezány. Ze suterénu MK bude vyvedeno odvětrávací potrubí na fasádu objektu. Podlaha bude očištěna, vyrovnána stěrkou a opatřena nátěrem. Stávající zábradlí a žebřík budou nahrazeny novými z nerezové oceli. Na vstupu do MK budou osazeny nové ocelové zateplené dveře s povrchovou úpravou.

V prostorách akumulačních komor bude provedena výměna stávající technologie, vč. prostupů a před vstupem do akumulačních komor napojena na stávající nerezové potrubí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11. března 2021, vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. listopadu 2021.

Je to jedna ze staveb pro Louny, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 113,28 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies