Jablonec n. N., Liberecká, Generála Mrázka, rekonstrukce vodovodu a kanalizace, 2. etapa

Jablonec n. N., Liberecká, Generála Mrázka, rekonstrukce vodovodu a kanalizace, 2. etapa
30.03.2021 – 30.10.2021
V Jablonci n. N., v ulicích Liberecká, a Generála Mrázka, vymění SVS dožilý poruchový vodovod a popraskanou kanalizaci. Stavbu koordinujeme se statutárním městem Jabloncem n. N., který je investorem výstavby dešťové kanalizace, spolu s koordinací obnovy povrchů ze strany města, a s rekonstrukcí plynovodu.


Více o stavbě:

V ulici Generála Mrázka se nachází vodovodní řad z litiny DN 100 z roku 1922. Potrubí je dožilé s narůstajícím počtem poruch. V ulici Liberecká vede vodovodní řad z litiny DN 150 z roku 1980, potrubí je poruchové.

Kanalizace je v ulici Generála Mrázka tvořena úsekem z betonu DN 500, ze železobetonu DN 450 a z kameniny DN 400. Stoka je staticky narušená, chybí části potrubí, jsou netěsné spoje, dochází k nátoku balastních vod, tvoří se kaverny.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s dalšími investory, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 334,5 metrů (vč. propojů na stávající řady v délce 39 metrů) a kanalizace v délce 198 metrů.

Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300, 400 a 500, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí, stávající uliční vpusti a dešťové svody budou nově napojeny do nové dešťové kanalizace. Rekonstrukce kanalizačních stok bude probíhat v trase stávajících kanalizací. Dále dojde k výměně stávajících vodovodních řadů v ulici Liberecká a Generála Mrázka a o napojení na vodovodní řady do ulic Lipová, Průmyslová, Opletalova, Komenského, Jugoslávská a Máchova. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 150, 100 a 80. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. Rekonstrukce vodovodních řadů budou v trase stávajících vodovodů. V rámci rekonstrukce druhé etapy bude osazen jeden nový podzemní hydrant pro odkalení a odvzdušnění řadu. Stávající hydranty budou zrušeny. Stavba proběhne v otevřeném výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. března 2021. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech (14. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. října 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 11 staveb v celkovém objemu 152,81 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies