Jablonec n. N., Rychnovská - rekonstrukce kanalizace

Jablonec n. N., Rychnovská - rekonstrukce kanalizace
01.04.2021 – 01.04.2022
V Jablonci n. N., v ulici Rychnovská, vyměníme 331 metrů nevyhovující kanalizace. Stavba bude prováděna v koordinaci s probíhajícím projektem „Kokonín, odstranění kanalizačních výustí“.


Více o stavbě:

Rekonstrukce v ulici Rychnovská, v místní části Kokonín, se týká jednotné kanalizace z betonu DN 500/750 mm. Část stoky byla zařazena do rekonstrukce v rámci probíhajícího projektu „Kokonín“, avšak předmětný úsek nebyl do uvedeného projektu zahrnut. Uvedený úsek je řešen jako samostatná investiční akce. Kamerová prohlídka prokázala celkově špatný technický stav stoky vč. nevyhovujících revizních šachet.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s kompletní obnovou povrchů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v délce 331 metrů.

Nová kanalizační stoka bude umístěna pod asfaltovou komunikací.  Stavba bude probíhat po úsecích. Před zahájením příslušného úseku bude provedeno ověření hloubky stávajících inženýrských sítí i vlastní kanalizace a budou provedeny výkopy pro přepojení přípojek v její trase.

Pro novou kanalizace bude použito potrubí z kameninových trub hrdlových DN 600 v délce 323 metrů a DN 300 v délce 8 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek. Stavba bude probíhat v otevřeném paženém výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. dubna 2021. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (16. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má stavba trvat max. 12 měsíců od předání staveniště, tj. do 1. dubna 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 11 staveb v celkovém objemu 152,81 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies