Jablonné v P., Sadová - rekonstrukce kanalizace

Jablonné v P., Sadová - rekonstrukce kanalizace
16.07.2021 – 31.12.2021
V Jablonném v Podještědí, části ulice Sadová, začne rekonstrukce popraskané a zdeformované kanalizace, pro cca 150 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem a jeho investicí k výstavbě dešťové kanalizace.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z polyetylenu DN 90 mm z roku 1986, který je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Odvádění splaškových vod zajišťuje gravitační kanalizace, kterou tvoří potrubí z kameniny DN 200, 250, 300 a úsek z PVC o průměru 315 mm. Stoka byla uvedena do provozu v roce 1986. Kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí ve špatném technickém stavu, vykazuje praskliny, deformace, posunuté spoje, protispády, tvoří se kaverny, chybějí stupadla v šachtách.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města k výstavbě dešťové kanalizace, rozhodla SVS o rekonstrukci kanalizace v celkové délce 292,5 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizace přepojení stávajících kanalizačních přípojek. Součástí stavby je rekonstrukce stávajících splaškových stok z KA DN 300 v délce 264 m, vč. přepojení 5 ks kanalizačních přípojek DN 150 – DN 200 v celkové délce 6,4 m (stoka A), dále z KA DN 250 v délce 16,5 m, vč. přepojení 2 ks kanalizačních přípojek DN 150 – DN 200 v celkové délce 2,0 m (stoka A1) a propoj z KA DN 250 v délce 12,0 m a dále oprava 11 ks kanalizačních šachet na stávající stoce a rušení potrubí ke 2 ks stávajících septiků – stoky DN 200 v délce 32,0 m a DN 300 v délce 14,5 m. Fyzické zrušení obou odpojených stávajících septiků je věcí jejich vlastníků.

Dále dojde k rekonstrukci dešťové kanalizace (investorem tohoto objektu bude Město Jablonné v Podještědí) – dešťové stoky DN 300 v délce 28,5 m, vč. přepojení 2 ks přípojek dešťových svodů a 2 ks přípojek uličních vpustí DN 200 v celkové délce 6,3 m. Dále bude na dešťové kanalizaci opraven 1 ks šachty. Bude nutné obnovit 2 ks uličních vpustí, které budou zasaženy výkopem. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16. července 2021. Vlastní stavební práce začínají v následujících (34. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. října 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. prosince 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2021 naplánovala SVS SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 92,48 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies