Jetřichovice - odstranění výusti DC 64

Jetřichovice - odstranění výusti DC 64
31.05.2021 – 10.03.2022
Předmětem stavby je odstranění výusti DC 64 vybudováním nové usazovací jímky.

 

Více o stavbě:

V Jetřichovicích funkci kanalizace plní postupně zatrubněný potok Jetřichovické Bělé, kam jsou vypouštěny odpadní vody z jednotlivých objektů po různém stupni vyčištění. Zatrubnění je ukončeno mostkem. Celkem je napojeno 47 domů a bývalá dětská ozdravovna v současné době mimo provoz. 

Předmětem stavby jsou stavební práce spočívající v odstranění výusti DC 64 v Jetřichovicích. Výusť DC 64 se nachází na vodním toku Jetřichovická Bělá, na pozemku parc. č. 267, v těsné blízkosti komunikace III. tř. Hřensko – Jetřichovice - Chřibská.

V rámci odstranění výusti dojde k vybudování nové usazovací jímky spolu s vývařištěm, opevněním ve dně potoka a opevněním svahu směrem k místní komunikaci, dále opevněním krajnice v délce usazovací jímky. Jímka začíná příčným prahem ve dně a svazích potoka, ve vzdálenosti cca 18 m za výustí DC 64 po směru toku Jetřichovické Bělé.

Koryto potoka je v současnosti v délce cca 54 m od výusti zaneseno mechanickým sedimentem o tloušťce 0,6 m, který bude v rámci výstavby usazovací jímky odtěžen.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies