Jetřichovice, Všemily – propojení vodovodu

Jetřichovice, Všemily – propojení vodovodu
21.04.2021 – 21.07.2021
Ve Všemilech, jež jsou místní částí obce Jetřichovice, provádíme rekonstrukci vodovodu a jeho propojení pro cca 40 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad v uvedené lokalitě je proveden z lineárního polyetylenu DN 50. Řad byl uveden do provozu v roce 1982.

Vodovod se nachází v soukromém vlastnictví, tudíž není v majetku SVS. Tímto soukromým vodovodem je voda vedena z čerpací stanice do centrální části Všemil, kde se nachází vodovodní řad v majetku SVS a zásobuje celkem 32 odběrných míst.

S ohledem na technický stav stávajícího vodovodu, jeho vlastnictví, a trase vedené převážně v soukromých pozemcích, rozhodla SVS o vybudování nového vodovodu v délce 327 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k propojení stávajícího vodovodu PE 63 mm a vodovodu u čerpací stanice Všemily s cílem vedení vodovodu po veřejných plochách a v souladu s technickými parametry podle ČSN. Nevyhovující a nahrazovaná část vodovodu zůstane v majetku původního stavebníka, a to jako sdružená přípojka pro napojené objekty.

Stavba zahrnuje propojení stávajícího vodovodu PE 63 mm a vodovodu vedle čerpací stanice Všemily LO18 vodovodem novým z vysokohustotního polyetylenu PEHD 63 x 5,8 mm v délce 327 metrů v trase po veřejných plochách.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 21. dubna 2021. Vlastní stavební práce byly zahájeny v uplynulých dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 3 měsíců od předání staveniště, tj. do 21. července 2021. 

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 30 staveb v celkovém objemu investic 136,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies