Jílové, Javorská, Horská - rekonstrukce vodovodu

Jílové, Javorská, Horská - rekonstrukce vodovodu
31.05.2021 – 30.09.2021
V Jílovém, v ulicích Javorská a Horská, provádíme rekonstrukci dožilého vodovodu z roku 1929. Stavba je koordinována s městem, které plánuje svou investiční akci k obnově povrchů.


Více o stavbě: 

V ulici Javorská, od vodojemu směrem ke křižovatce s ulicí Kubelíkova, se nachází vodovod z litiny DN 125 mm, uvedený do provozu v roce 1929. Hloubka uložení vodovodu je cca 1,4 metry. V ulici Horská se nachází litinový vodovod DN 40 mm rovněž z roku 1929, a je uložený v hloubce 1,9 metrů. Řady jsou již dožilé.

Z uvedených technický důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 494,74 metrů.

Stoka (potrubí z PVC) je v dobrém technickém stavu, rekonstrukci tak nevyžaduje.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu v části ve stávající trase a v části v nové trase. Část stávající trasy je vedena přes soukromé pozemky, tato část bude nově vedena při kraji stávající komunikace. Celá trasa je vedena v místní komunikaci nebo podél místní komunikace.

Pro nový vodovod v ulici Horská bude použito polyetylenové potrubí PE100 DN/OD 63 PN10 v délce 106,90 metrů. Rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu v ulici Javorská bude provedena z polyetylenového potrubí PE100 DN/OD 110 PN10 v celkové délce 387,84 metrů, z toho 159,81 metrů ve stávající trase a 228,03 metrů v nové trase. Dále dojde k přepojení vodovodních přípojek v počtu 8ks. Součástí rekonstrukce je napojení vodovodu v ulici Javorská ve stávajícím objektu vodojemu.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31. května 2021. Vlastní stavební práce začaly u uplynulých dnech (23. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2021. 

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 30 staveb v celkovém objemu investic 136,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies