Jirkov, Chomutovská, K. Čapka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jirkov, Chomutovská, K. Čapka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
09.09.2021 – 30.06.2022
V Jirkově, ulicích Chomutovská a K. Čapka, provedeme rekonstrukci zastaralého vodovodu a děravé kanalizace pro cca 60 napojených obyvatel. Stavbu koordinujme s městem Jirkov, které v uvedené lokalitě plánuje svou investiční akci k obnově povrchů.


Více o stavbě:

V ulici Chomutovská se nachází vodovod z polyetylenu v profilu DN 80 mm z roku 2008. Řad je bez závad a není předmětem stavby. V ulici Karla Čapka je vodovodní řad z litiny DN 100 mm z roku 1961 a úsek ocelového řadu DN 80 mm z roku 1903, řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je tvořena betonovým vejcem DN 500/750 mm a DN 600/900 mm. Stoka byla uvedena do provozu v roce 1960. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí vykazuje korozi materiálu nad 50 %, díry ve dně, kaverny, nevyhovující šachty.

Z uvedených technických důvodů a v koordinaci s investiční akcí města rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 30,1 metrů a kanalizace v délce 462,60 metrů.

Rekonstrukce stávající kanalizace bude probíhat ve stávající trase otevřeným výkopem. Všechny prvky původní stoky, zasažené výkopem s příložným pažením, budou odstraněny (stávající potrubí a betonové objekty na stoce), všechny přípojky budou přepojena na novou stoku. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 500 mm.

Rekonstrukce vodovodu v ulici Karla Čapka bude provedena ve stávající trase původních vodovodů, ocelový řad z roku 1903 bude v délce 23 metrů zrušen bez náhrady. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 100 a DN 80 mm. V blízkosti křižovatky s Havlíčkovým nám. bude osazen nový podzemní požární hydrant. Přepojena bude jedna přípojka v křižovatce Chomutovská a Karla Čapka. Přípojka bude provedena protažením do stávajícího potrubí LT 100 pod komunikací do armaturní šachty na druhé straně ulice Chomutovská.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 20. září 2021 a dle harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 15 staveb v celkovém objemu 108,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies