Jirkov, Vinařice, ke kapličce - rekonstrukce vodovodu

Jirkov, Vinařice, ke kapličce - rekonstrukce vodovodu
11.03.2021 – 30.06.2021
V Jirkově – Vinařicích, v lokalitě ke kapličce, provedeme rekonstrukci zastaralého poruchového vodovodu pro cca 40 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady z polyetylenu PR DN 110 z roku 1975 a PVC DN 90 z roku 1974. Řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je tvořena potrubím z kameniny DN 300 a pochází z roku 1987. Dle kamerové prohlídky je v dobrém technickém stavu, bez závad, a rekonstrukci tak nevyžaduje.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 181,77 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu v provedení PE-HD DN/OD 90x5,4 SDR 17 typ 2 DLE PAS 1075. Součástí stavby je přepojení 12 ks vodovodních přípojek.

Veškeré stavební práce budou probíhat v otevřeném výkopu. Potrubí vodovodu bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí. Přípojky budou přepojovány přes navrtávací pasy s ventilovými uzávěry.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11. března 2021, vlastní stavební práce začínají v těchto dnech, aktuálně zhotovitel přepojování přípojek na náhradní zásobování. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2021. 

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 15 staveb v celkovém objemu 108,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies