Kadaň, VDJ Kadaň HTP – rekonstrukce

Kadaň, VDJ Kadaň HTP – rekonstrukce
24.03.2020 – 15.06.2021
V Kadani, na vrcholu Prostředního vrchu, provedeme stavebně technologickou rekonstrukci dožilého zemního vodojemu s kapacitou 650 m3.


Více o stavbě:

Vodojem Kadaň HTP leží ve výšce 399 m n.m. na severozápadním okraji města Kadaň na vrcholu Prostředního vrchu. Vodojem je zemní, jednokomorový s kapacitou 650 m3. Obdélníková akumulační nádrž (AN) má stěny ve větší části téměř zasypané, v jižním rohu směrem ze svahu jsou odhaleny cca 1,5 m.

Rekonstrukce vodojemu je vyvolána poruchami nehavarijního rázu, které však mají negativní dopad na technický stav objektu (únosnost, provozuschopnost i trvanlivost).

Stavebně bude upravena armaturní komora, bude proveden nový strop nad akumulační nádrží a nová vstupní komora ze železobetonu, tvarově a rozměrově nedojde ke změnám. Armaturní komora i akumulační nádrž budou pro provedení izolací přisypány. Současně s provedením stavebních prací bude provedena výměna kompletního vystrojení technologie, nové instalace elektro a vzduchotechniky.

V rámci rekonstrukce technologie vodojemu dojde ke kompletní demontáži trubního a armaturního vybavení. Rekonstruovaná potrubí budou napojena na stávající příruby, nebudou se vyměňovat prostupy skrz zdi, ponechané části potrubí budou očištěny a opatřeny protikorozním nátěrem.

Náhradní zásobování není třeba, provozovatel propojí zásobování mimo vodojem, v místě redukčního ventilu. Potrubí budou barevně rozlišena samolepícími páskami, bude respektován stávající systém rozvodů ve vodojemu - přívod vrchem hned za vstupem do AN, odběr na opačné straně AN.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24. března 2020. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (16. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2020.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 15. 6. 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies