Klapý - rekonstrukce vodovodu

Klapý - rekonstrukce vodovodu
02.10.2020 – 31.05.2022
V obci Klapý provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu pro cca 350 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s obcí, s její investiční akcí k výstavbě nové splaškové kanalizace.


Více o stavbě:

Předmětem rekonstrukce vodovodu je celkem pět úseků vodovodních řadů.  

V 1. úseku se nachází vodovod z litiny DN 80 mm z roku 1967 v délce 128 metrů, v hloubce 1,6 metrů. Ve 2. úseku se jedná rovněž o litinový vodovod, v profilu DN 50 mm z roku 1966, v délce 279 metrů, v hloubce uložení 1,5 – 1,8 metrů. 3. úsek pochází z roku 1967, je v délce 126 metrů, s uložením v hloubce 1,6 – 1,7 metrů. 4. úsek pochází z roku 1929 v délce 181 metrů. Posledním úsekem je řad z roku 1964 v délce 99 metrů a v hloubce 1,5 – 1,6 metrů.

Řady jsou poruchové, vykazují inkrustaci, silnou korozi, praskliny, perforaci stěn, lomy a deformace. Ve všech úsecích se jedná o nezokruhovanou síť, tudíž při poruše dochází k vyřazení celého řadu.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci se stavbou obce Klapý, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 826 metrů.

Rekonstrukce vodovodu je rozdělena na 5 úseků. Vodovod V1 řeší výměnu potrubí v místní komunikaci od křižovatky u čp. 139 a 2 po koncový bod u čp. 56, kde bude osazen kalník. Pro tento vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE d90 v délce 129 metrů. Rekonstrukce vodovodu V2 povede v souběhu s plánovanou kanalizací v dané ulici. Vodovod V2 (rovněž z HDPE d90) v délce 280 metrů bude začínat u ZŠ a MŠ Klapý a končit bude ve vodovodním uzlu za čp. 82 a 7, kde bude před vodovodním uzlem osazen kalník. Rekonstrukce vodovodu V3 bude vedena v souběhu s plánovanou splaškovou kanalizací. Zde bude použito potrubí z litiny DN 80 se začátkem ve vodovodním uzlu před autobusovou zastávkou a s ukončením za vodovodní přípojkou k č.p. 150. Vodovod V4.1 z HDPE d90 v délce 165 m bude veden převážně v zeleni od vodovodního uzlu nad č.p.50 s ukončením v křižovatce místních komunikací u č.p.40. V rámci této rekonstrukce bude zrekonstruováno i napojení na stáv. vodovod za použití potrubí HDPE d63 v délce 11 m. Vodovod V4.2 bude veden z křižovatky u č.p. 40 do areálu zemědělského družstva Klapý, kde bude ukončen ve stávající armaturní šachtě. Stávající vodovod bude nahrazen potrubím HDPE d63 v délce 111 m a jeho pokládka bude provedena bezvýkopovou technologií – berstliningem.  Veškeré stávající funkční přípojky budou na nový řad přepojeny.  

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. října 2020.  Vlastní práce začnou v následujících dnech (předpoklad 42. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 2. dubna 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. listopadu 2021.

Z důvodu koordinace prací, souvisejících se zásahem do komunikace ve správě SÚS Ústeckého kraje, je dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 20. října 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. května 2022.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 218,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies