Klášterec n.O., ÚV Hradiště - rekonstrukce administrativní budovy

Klášterec n.O., ÚV Hradiště - rekonstrukce administrativní budovy
04.08.2021 – 15.10.2023
Dojde k rekonstrukci části administrativní budovy úpravny vody Hradiště, která je ve špatném technickém stavu, není v současnosti využívána, a ani se v dlouhodobém výhledu využití nepředpokládá.


Více o stavbě:

Objekt byl vystaven v letech 1973 až 1975. Dispozičně je administrativní budova řešena jako trojtrakt s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími o rozměrech 42,85 x 12,85 m. Stěny suterénu jsou monolitické železobetonové, založené na základových pasech. Strop je trámový monolitický železobetonový, sloupy jsou založeny na základových patkách.

Nadzemní ocelová montovaná konstrukce je provedena ze stavební soustavy Kord. Ocelová konstrukce tvoří dvoupodlažní trojtrakt s osovou vzdáleností sloupů v příčném směru 4,8 x 2,4 x 4,8 m. Konstrukční výška je 3,6 m, světlá výška podlaží je 3,0 m. Veškeré použité prvky nosné konstrukce jsou typové, sloupy jsou uzavřeného čtvercového průřezu 120 x 120 mm, průvlaky plnostěnné, stropní nosníky v osové vzdálenosti 1,5 m jsou příhradové pro předsazené opláštění. Úpravy byly provedeny pouze pro kotvení sloupů do monolitických stěn suterénu. Nosnou konstrukci stropů tvoří ocelové trapézové plechy bodově přivařené na horní pásy příhradových nosníků. Na trapézový plech je provedena vyrovnávací betonová vrstva tloušťky 45 mm.

Obvodový plášť je z boletických panelů zavěšených na nosnou konstrukci, okna jsou dřevěná, zdvojená. Podhledy jsou typové tvořené lištami s ocelovými kazetami. Příčky jsou typové, s oboustranným opláštěním deskami.

Část administrativní budovy není v současnosti využívána a ani v dlouhodobém výhledu se využití nepředpokládá.

Z uvedených důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce, která sleduje rehabilitaci fyzického stavu a prodloužení trvanlivosti objektu administrativní budovy.

Jedná se o sanaci zjištěných poruch, opatření k odstranění příčin jejich vzniku, a opatření k prodloužení životnosti objektu, jakož i opatření specifikované objednatelem, které spočívají v odbourání 8 modulů administrativní budovy v úrovni 2.NP směrem od bočního vstupu. Dále proběhne oprava opláštění i střechy administrativní budovy a střední spojovací části, která bude provedena v celém upraveném rozsahu. Nad stropem 1.NP bude v odbourané části provedena pochozí střecha s dostatečnou tloušťkou izolace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. srpna 2021. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 23. srpna 2021. 

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 15. října 2023 s tím, že 1. etapa rekonstrukce administrativní budovy musí být dokončena do 31. března 2023. 

Stavba bude probíhat v koordinaci s investiční akcí „CV015145 Klášterec n. O., ÚV Hradiště, filtrace GAU“, jejíž realizace je plánována do investičního plánu příštího roku s provedením v letech 2022 až 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 15 staveb v celkovém objemu 108,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies