Liberec, Chatařská - rekonstrukce vodovodu

Liberec, Chatařská - rekonstrukce vodovodu
19.05.2021 – 19.08.2021
V Liberci, ulici Chatařská, dojde k výměně poruchového vodovodu z roku 1981.


Více o stavbě:

Mezi ul. Chatařská a Nad Strání se nachází vodovodní řad z polyetylenu PE d110 mm z roku 1981. Potrubí je z nekvalitního materiálu a silně poruchové, evidujeme celkem 19 poruch. Na řadu v tomto úseku nejsou žádné vodovodní přípojky.

Dále vodovodní řad pokračuje potrubím z litiny DN 250. Potrubí je zastaralé a zkorodované, s narůstajícím počtem poruch.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 203 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu v Liberci – Vesci, mezi ulicemi Vyhlídková a Chatařská. Pro nový vodovodní řad bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD DN 110.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19. května 2021. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 3 měsíců od předání staveniště, tj. do 19. srpna 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 92,48 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies