Liberec, Slovanské údolí, Javorová, Purkyňova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Liberec, Slovanské údolí, Javorová, Purkyňova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
11.06.2021 – 31.08.2022
V Liberci, ul. Slovanské údolí, Purkyňova, Javorová, dojde k výměně zastaralého zkorodovaného vodovodu a popraskané zdeformované kanalizace, pro cca 300 napojených obyvatel. Stavba je koordinována se statutárním městem Liberec a jeho plánovanou obnovou povrchů, a dále s investiční akcí společnosti innogy a její rekonstrukcí plynovodu.


Více o stavbě:

V ul. Javorová se nachází vodovodní řad z litiny DN 125 a DN 80 z roku 1954. V ul. Slovanské údolí a Purkyňova je uložen vodovod rovněž z litiny, v profilu DN 100, uvedený do provozu také v roce 1954. Řady jsou dožilé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří v ulici Javorová potrubí z betonu DN 300, stejná stoka je rovněž v ulici Slovanské údolí. V ul. Purkyňova je kanalizace z kameniny DN 300. Kamerová prohlídka prokázala, že jsou stoky popraskané, chybějí části stěn a dna, materiál je zkorodovaný, potrubí je popraskané, tvoří se kaverny, jsou špatně provedené přípojky.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investičními akcemi města a plynařů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 708 metrů a kanalizace v celkové délce 558,5 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících kanalizačních stok v ulicích Javorová, Slovanské údolí a Purkyňova s napojením do stávajících kanalizací v ul. „U Zoologické zahrady“ a „Purkyňova“. Kanalizační stoky jsou vedeny v místních asfaltových komunikacích (Město Liberec).

Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. V celé délce rekonstrukce kanalizačních stok se počítá s provedením v otevřeném výkopu. V části tras bude rekonstrukce kanalizačních stok prováděna v souběhu s rekonstrukcí vodovodních řadů a vodovodního přivaděče, potrubí bude uloženo do společného výkopu s vodovodním potrubím. Ve zbývajících úsecích bude rekonstrukce provedena v samostatném paženém výkopu.

Dále dojde k výměně stávajícího vodovodního přivaděče a stávajících vodovodních řadů v ulicích Javorová, Slovanské údolí a Purkyňova s napojením na stávající řady v ul. „U Zoologické zahrady“, „Sovova“, „Javorová“ a „Purkyňova. Pro nový vodovodní přivaděč bude použito potrubí z litiny DN 350, pro vodovodní řad „2“ potrubí z polyetylenu d110. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí.

Rekonstruovaný vodovod bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11. června 2021. Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech (28. kalendářní týden).

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2022. První fáze stavby (ulice Javorová) bude dokončena do 30. listopadu 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 92,48 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies