Liberec, Slovenská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Liberec, Slovenská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
17.03.2021 – 17.08.2021
V Liberci, ul. Slovenská, provádí SVS rekonstrukci zastaralého zkorodovaného vodovodu a popraskané kanalizace. Stavba je koordinována s investiční akcí města Liberec, které plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V ulici Slovenská se nachází vodovodní řad z litiny DN 100 z roku 1954. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je tvořena potrubím z betonu DN 300. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace popraskaná, chybějí části stěn a dna, materiál je zkorodovaný, místy natékají balastní vody, tvoří se kaverny, jsou zde špatně provedené přípojky.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města Liberce, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 289 metrů a kanalizace v délce 294,50 metrů.

Nová kanalizace bude z kameninových trub hrdlových DN 300, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí, stávajících uličních vpustí a dešťových svodů. V celé délce rekonstrukce kanalizačních stok „1“ a „2“ bude stavba probíhat otevřeným paženým výkopem v souběhu s vodovodním řadem. Pouze trasa kanalizační stoky „3“ bude provedena v samostatném paženém výkopu.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu PE 100RC d110. V křižovatkách s ul. Domažlická (km 0,0000) a ul. Anglická (km 0,27450) budou osazeny 2ks nových podzemních hydrantů, oba hydranty budou fungovat jako vzdušníky.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17. března 2021. Vlastní stavební práce jsou v plném proudu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 5 měsíců od předání staveniště, tj. do 17. srpna 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 92,48 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies