Liberec, Sokolská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Liberec, Sokolská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
25.06.2021 – 10.11.2021
V Liberci, ulici Sokolská, provedeme rekonstrukci zastaralého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace. Stavba je koordinována s investiční akcí města, dále s ŘSD a se společností innogy.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litiny DN 100, který byl uveden do provozu v roce 1954. Řad je dožilý, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je tvořena potrubím z betonu DN 300, je neznámého stáří. Kamerová prohlídka prokázala špatný technický stav, degradaci materiálu, praskliny.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, ŘSD a společnosti innogy, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 330 metrů a kanalizace v délce 224 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizační stoky v ulici Sokolská v úseku od křižovatky s ul. Frýdlantská do křižovatky s ul. Zhořelecká.

Kanalizační stoka je vedena v městských asfaltových komunikacích (ŘSD, město Liberec). Celková délka rekonstrukce kanalizační stoky je 224,00 metrů. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300 a DN 600, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. V celé délce rekonstrukce kanalizačních stok se předpokládá provádění otevřeným výkopem. Rekonstrukce kanalizace bude provedena v samostatném paženém výkopu, resp. ve společném v souběhu s vodovodem.

Dále dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu v úseku z ul. Frýdlantská do křižovatky s ul. Zhořelecká.  Vodovodní řad je veden v městských asfaltových komunikacích (ŘSD, město Liberec). Celková délka rekonstrukce vodovodního řadu je 330,00 metrů, pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny (LTH DN 100 - 312,00 m, LTH DN 350 - 18,00 m) + propoje stávajících řadů (LT 100 - 13,00 m, LT 350 - 6,00 m). Součástí rekonstrukce vodovodního řadu bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí a propojení stávajícího řadu LT 100 do ul. Ruprechtická a LT 350 do ul. Rybářská. V celé délce rekonstrukce se předpokládá provádění otevřeným samostatným paženým výkopem, v malé části pak společným výkopem v souběhu s rekonstrukcí kanalizace.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce by měly začít v následujících dnech (ve 27. kalendářním týdnu). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 10. listopadu 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 92,48 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies