Libochovany, přemostění Labe - rekonstrukce vodovodu

Libochovany, přemostění Labe - rekonstrukce vodovodu
19.02.2021 – 31.12.2021
Mezi Libochovany a Prackovicemi nad Labem provedeme rekonstrukci zkorodovaného páteřního přivaděče pitné vody, který přivádí vodu z Velkých Žernosek do krajského města Ústí nad Labem.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je rekonstrukce části přívodního řadu z vodojemu Michalovice do Ústí nad Labem, který se nachází na přemostění přes řeku Labe (v úseku Libochovany – Prackovice nad Labem). Vodovod je zde umístěn na mostní konstrukci ve výšce cca 20 metrů, kde jsou zavěšeny 2 vodovodní řady z oceli v profilu DN 600 mm.

Vodovod vykazuje celoplošnou korozi, místy značnou hloubkovou korozi, která se začíná projevovat poruchami. Na obou stranách břehu řeky jsou armaturní komory. Stropní konstrukce komor vykazují silnou degradaci betonu vč. koroze obnažené výstuže.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 231,6 metrů.

Tato stavba navazuje na rekonstrukci přivaděče v úseku mezi obcemi Michalovice a Libochovany, kde se počítá s dokončením stavby nejpozději do konce června tohoto roku, a týká se úseku původního starého ocelového přivaděče s výměnou za nový litinový v délce 6 009 metrů.

V rámci předmětné rekonstrukce dojde k výměně potrubí a revizního zařízení na části stávajícího přívodního vodovodního řadu, který je umístěn na mostní konstrukci nad řekou Labe. Zde jsou v současné době zavěšeny 2 vodovodní řady. Rekonstrukce bude probíhat tak, že na konstrukci mostu bude umístěno pouze jedno potrubí, a to do středu mostní konstrukce. Potrubí bude v profilu DN 600 mm, materiál ocel, vně černá, uvnitř cementová výstelka a vnější tepelná izolace PUR, vč. oplechování v celkové délce 188,8 metrů. Vertikální části potrubí do armaturních komor (AK) je navrženo z nerezové oceli v profilu DN 600 v celkové délce 42,8 metrů. Na mostě budou dále zřízeny 2 revizní lávky z každé strany vodovodu. Zároveň bude provedena rekonstrukce obou armaturních komor. Stávající degradované stropní konstrukce budou vybourány a budou nahrazeny novými stropy. V AK je nutné přizpůsobení armatur a trubních rozvodů na vývod jednoho potrubí. Během realizace bude instalováno záložní potrubí DN 200 mm, které bude z vysokohustotního polyetylenu PEHD PE 100 vedené po mostě. Napojeno bude na stávající vývod v AK.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19. února 2021. Následovaly práce na realizační výrobní dokumentaci, výpočtech statiky, dále probíhají přípravné práce spočívající ve výrobě lávek a podpůrných konstrukcí.

Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (17. kalendářní týden) demolicemi armaturních komor. Aktuální harmonogram prací počítá s dokončením stavby do 30. listopadu 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. prosince 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 14 staveb v celkovém objemu 126,74 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies