Litvínov, Cesta do Kopist – rekonstrukce vodovodu

Litvínov, Cesta do Kopist – rekonstrukce vodovodu
17.09.2019 – 31.12.2019
V Litvínově, v ulici Cesta do Kopist, provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu v délce 902,40 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z polyetylenu DN 100 mm, který byl uveden do provozu v roce 1976. Potrubí je dožilé s narůstajícím počtem poruch, proto SVS rozhodla o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 902,4 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD (PE100) RC d93,6/7,2mm PN 10, rekonstrukce bude provedena bezvýkopovou technologií (burstlining).

Přechod přes Mračný potok bude z izolovaného potrubí z tvárné litiny TLT DN 80 mm PN 10 v ocelové chráničce OC d324/8 mm. Součástí stavby je přepojení přípojek, dále budou osazeny 2 podzemní hydranty (jeden pro odkalení řadu, jeden protipožární).

V průběhu stavby rekonstrukce vodovodu bude provizorní zásobování napojených objektů v každém pracovním úseku řešeno pomocí provizorního vodovodu uloženého na povrchu z PEHD DN50. Vodovod bude rekonstruován ve třech pracovních úsecích.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17. září 2019. V těchto dnech probíhá čištění od náletových dřevin, vytyčování trasy, a výkop sond pro ověření trasy.

Vlastní stavební práce budou zahájeny ve 41. kalendářní týdnu.

Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději čtyři měsíce od předání staveniště, tj. do 17. ledna 2020.  Aktuální harmonogram prací však předpokládá dokončení díla do konce roku 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107,9 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies