Louka u Litvínova, Husova - rekonstrukce vodovodu

Louka u Litvínova, Husova - rekonstrukce vodovodu
22.04.2021 – 30.09.2021
V Louce u Litvínova, Husově ulici, vyměníme dožilý poruchový vodovod pro cca 200 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s investicí obce, která plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny v profilu DN 80. Vodovod byl uvedený do provozu v roce 1926. Potrubí je zastaralé a často poruchové.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí obce, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 857 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 80 (řad V1 v délce 786 metrů), dále úsek z litiny DN 80 (řad V2 v délce 40 metrů), a úsek z vysokohustotního polyetylenu DN 80 (řad V3 v délce 31 metrů).

Rekonstrukce vodovodu V1 bude začínat v ulici Sokolovská, kde dojde k osazení sekčního šoupěte mimo asfaltový povrch. Odtud bude vodovod veden v zeleni pod domem č.p.47. Ve staničení 0,025 km bude vodovod křižovat Radčický potok. Za podchodem potoka začíná ulice Husova, kde bude vodovod V1 rekonstruovaný až do koncového místa za č.p.24 – odkalení. Celková délka vodovodu V1 je 786 m. V trase vodovodu dojde ve st. 0,1975 km k napojení vodovodu V2 (odbočka 1) a v st. 0,680 km k podchodu potoka. Další odbočka pro vodovod V3 je ve staničení 0,704 km. Vodovod V2 začínající v odbočce 1 vodovodu V1 bude ukončen v místě napojení 2.vodovodní přípojky a bude rekonstruovaný z LTH potrubí DN80 v celkové délce 40 m. Vodovod V3 začínající v odbočce 2 vodovodu V1 bude podcházet opět potok (3.podchod) a končit bude napojením na stávající vodovod. Veškeré vodovodní přípojky v trasách vodovodů budou na rekonstruované řady přepojeny.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22. dubna 2021. V těchto dnech začala pokládka provizorního vodovodu. Vlastní stavební práce navážou ve 21. kalendářním týdnu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2021. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies