Louka u Litvínova, Sokolovská - rekonstrukce vodovodu

Louka u Litvínova, Sokolovská - rekonstrukce vodovodu
02.06.2020 – 31.05.2021
V Louce u Litvínova, v Sokolovské ulici, provedeme rekonstrukci dožilého a poruchového vodovodu, který zásobuje cca 240 obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litiny DN 100 mm, který byl uveden do provozu v roce 1926. Řad je dožilý s narůstajícím počtem poruch. Na řadu je celkem 32 ks vodovodních přípojek.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v  délce 674,4 metrů.

Vodovod je rozdělen na úseky (V1.1, V1.2). Rekonstrukce vodovodu V1.1 bude začínat výměnou podzemního hydrantu před č.p.72. Odtud bude stávající potrubí vyměněné za nové litinové potrubí DN100 v délce 312 metrů. V místě nadzemního požárního hydrantu (zůstane stávající) nedaleko č.p. 8 dojde ke změně dimenze. Zde bude končit vodovod V1.1 a začínat bude vodovod V1.2 – litinové potrubí DN 80 v celkové délce 332 metrů. Konec vodovodu V1.2 bude za poslední vodovodní přípojkou a to osazením podzemního hydrantu.

Vodovody V1.2.1 a V1.2.2 budou začínat odbočením z řadu V1.2 – jedná se o protlaky (bezvýkopová technologie) pod asfaltovou komunikací za použití potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE d63 (vždy o délce 9,8 metrů). Vodovod V2 bude začínat odbočením z řadu V1.2 – zde bude bezvýkopovou technologií položené potrubí HDPE d90 RC+ SDR17 v délce 12 metrů směrem do ulice Husova.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. června 2020. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 2. prosince 2020 - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 5. 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 94,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies