Louny, ČOV Louny - rekonstrukce objektu česlovny a odvodnění kalu

Louny, ČOV Louny - rekonstrukce objektu česlovny a odvodnění kalu
02.07.2021 – 31.12.2021
Na ČOV v Lounech proběhne stavební rekonstrukce objektu česlovny, která vyřeší nedostatečnou termoizolaci a celkový dožilý stav objektu.


Více o stavbě:

Původní ČOV byla postavena v roce 1983, v letech 2008-2010 proběhla její stavebně-technologická rekonstrukce. ČOV má kapacitu 40 000 EO a čistí komunální odpadní vody přiváděné kanalizací z Loun a okolních obcí Cítoliby, Lenešice, Dobroměřice, Píšťany, Obora, a Raná. Přečištěné vody jsou vypouštěny do Ohře.

V rámci rekonstrukce ČOV se však neřešila rekonstrukce objektu česlovny a odvodnění kalu, u tohoto objektu došlo pouze k výměně vrat a technologie. Jedná se o ocelovou halu šířky o rozponu 18 metrů, s osovou vzdáleností sloupů 5 x 6 metrů. Světlá výška haly je 8,7 metrů. Hala je rozdělena vnitřní dělící stěnou na dvě části, prostory jsou propojeny dvoukřídlovými vraty. V první polovině haly je vestavěna dmychárna, jsou zde zakryté nátokové žlaby s česlemi, rozvaděče a kompresor. Ve druhé polovině je vestavěna rozvodna a jsou zde odstředivky odvodnění a zahuštění.

První polovina (místnost česlovny) není temperovaná, stroje jsou ve venkovním provedení. V hale jsou dvě AT stanice, jedna je na užitkovou vodu, druhá na pitnou vodu. AT stanice při poklesu venkovní teploty pod bod mrazu zamrzají. Druhá polovina haly (místnost zahuštění a odvodnění kalu) je temperovaná teplovodními Saharami, které nefungují, a i zde užitková a pitná voda v hale při poklesu venkovních teplot zamrzá. Obvodový plášť je z ocelového vlnitého plechu s povrchovou úpravou, výplňovou část skeletu tvoří cemento-třískové desky + tepelná izolace tl. cca 100 mm.

Střecha sedlového tvaru má plechovou krytinu s 2 plechy s vloženou izolací z min. vlny, distanční profily mezi plechy jsou značně zkorodované. V obvodovém plášti jsou ocelová jednoduchá okna, v prostoru česlovny jsou kombinovaná. Okna mají rezavé rámy. V prostoru odvodnění kalu je navíc ve štítové stěně dřevěné dvoukřídlé okno 1 400 x 1 400 mm.  V prostoru odvodnění kalu je hala zasklena dvojsklem. V obvodovém plášti jsou v podélné stěně 2 x roletová vrata a dveře pro vstup do strojního odvodnění kalu. Vstup do česlovny je ze štítu roletovými vraty.    

Stavebně technický průzkum ukázal, že připevnění panelu k nosné konstrukci je dožilé a je nutné provést rekonstrukci pláště včetně střechy. Stávající obvodový plášť bude nahrazen novým sendvičovým pláštěm, na střechu budou připevněny střešní sendvičové panely. Vzhledem k tomu, že je v objektu umístěna technologie a stroje, které jsou v zimním období náchylné k zamrznutí je navržen obvodový plášť a střecha s lepšími tepelně technickými vlastnostmi. Nosná konstrukce haly je v dobrém stavu, bude ošetřena nátěrem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. července 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. prosince 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 113,28 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies