Louny, Mánesova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Louny, Mánesova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
22.06.2021 – 30.09.2022
V Lounech, ul. Mánesova, vyměníme dožilý poruchový vodovod a děravou deformovanou kanalizaci pro cca 300 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady z litiny DN 100 a 150 mm. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1960. Řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch. Stoku tvoří kanalizace z betonového vejde DN 500/750 mm a úsek betonového potrubí DN 400 a 500 mm. Stoka je neznámého stáří. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu nad 50 %, díry ve dně, deformaci, tvořící se kaverny, a nevyhovující šachty.

Z uvedených technický důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 329,7 metrů a kanalizace v délce 416,85 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně vodovodu a kanalizace, částečně ve stávající trase (kanalizace + vodovodní řad 2, řad 3), částečně v trase nové (vodovodní řad1) v ulici Mánesova a v prostranství před divadlem mezi ul. Osvoboditelů a Na Valích.

Rekonstrukci vodovodu tvoří 3 řady. Pro nový vodovodní řad 1 bude použito potrubí z litiny DN 80 mm délky 142,26 metrů; řad 2 z litiny DN150 mm délky 15,50 metrů, a řad 3 z litiny DN 80 mm délky 171,94 metrů. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení přípojek a zrušení části stávajícího vodovodu. Rekonstrukci kanalizace tvoří 2 stoky. Pro novou stoku A bude použito potrubí z kameniny DN 400 mm délky 197,10 metrů + propojení na stávající kanalizaci délky 7,5 metrů. Stoka B bude z kameniny DN 400 mm délky 219,75 metrů. Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení přípojek. Stavba bude prováděna v otevřeném paženém výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22. června 2021. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení a zvláštní užívání komunikace. V těchto dnech probíhá instalace dopravně-inženýrského opatření, vytyčení inženýrských sítí a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začnou v polovině září. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 12 měsíců od předání staveniště, tj. do 22. června 2022.- termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. září 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 113,28 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies