Louny, Přemyslovců, sídliště - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Louny, Přemyslovců, sídliště - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
11.02.2021 – 31.08.2021
V Lounech, v ulici Přemyslovců, provedeme rekonstrukci zastaralého poruchového vodovodu a popraskané zdeformované kanalizace pro cca 800 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady z litiny v profilech DN 80 a DN 100, které byly uvedeny do provozu v roce 1960. Řady jsou již dožilé s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je tvořena potrubím z kameniny DN 300 a pochází z roku 1966. Dle kamerové prohlídky potrubí vykazuje praskliny, deformaci, vnikající zeminu a korozi šachet.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 422,24 metrů a kanalizace v celkové délce 141,60 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně vodovodu a kanalizace ve stávající trase v prostoru sídliště mezi ul. SNP a Přemyslovců. Rekonstrukci vodovodu tvoří 2 řady. Řad 1 bude z polyetylenu PE DN 100 délky 297,40 metrů, a řad 2 z polyetylenu PE DN 150 délky 124,84 metrů. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení přípojek. Rekonstrukce vodovodu bude prováděna zčásti bezvýkopově řízenou mikrotuneláží mimo úseku v délce 25,2 metrů, který bude prováděn ve výkopu.

Rekonstrukci kanalizace tvoří 2 stoky, stavba proběhne v celé délce ve výkopu. Stoka A bude z kameniny DN 300 délky 70,30 metrů, stoka B z kameniny DN 300 délky 71,30 metrů. Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11. února 2021, vlastní stavební práce začnou v následujících dnech, čeká se na vydání výkopového povolení. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2021.

Je to jedna ze staveb pro Louny, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 113,28 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies