Louny, Sailerova, Smetanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Louny, Sailerova, Smetanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
13.05.2021 – 30.04.2022
V Lounech, v části ul. Smetanova, a v ulicích Sailerova a 5. května, vyměníme zastaralé poruchové vodovodní řady a popraskanou kanalizaci pro cca 80 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme se společností innogy, která provede svou investiční akci k vymístění a rekonstrukci plynovodu.


Více o stavbě:

V Sailerově ulici se nachází vodovodní řad z litiny DN 80 z roku 1960, který pokračuje do ulice 5. května v profilu DN 150. Řady jsou zastaralé, s narůstajícím počtem poruch. Ve Smetanově ulici je vodovod z polyetylenu DN 90 z roku 2006, který je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Kanalizace je v uvedené lokalitě tvořena potrubím z betonu DN 300, 400 a 500. Dle kamerové prohlídky stoka vykazuje korozi materiálu nad 50 %, praskliny, netěsnost spojů, místy chybějící dno, díry ve dně, tvoří se kaverny, je viditelná zemina.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci se společností innogy, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 236,15 metrů a kanalizace v celkové délce 270,56 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně vodovodu a kanalizace ve stávající trase, a to v části ulice Smetanova (mezi křižovatkami s ulicí Pudlovskou a 9. května), v ulici Sailerova a části ul. 5. května (od křižovatky s ulicí Sailerova až po autosalon Škoda).

Vodovodní řad 1 bude nově tvořit potrubí z polyetylenu d160/9,5mm (DN150) délky 77,58 metrů, a bude pokládán bezvýkopově, dále pak úsek z litiny DN 150 délky 36,51 metrů bude rovněž položen bezvýkopovou metodou berstlining, a pokračovat bude úsek z polyetylenu d90/5,4mm (DN80) délky 122,08 metrů, který bude vyměněn v otevřeném výkopu. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení přípojek.

Rekonstrukci kanalizace tvoří 2 stoky celkové délky 270,56 metrů. Stoka A bude nově z kameninového potrubí DN400 délky 154,40 metrů, stoka B rovněž z kameniny DN 300 délky 116,16 metrů. Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení přípojek. Rekonstrukce kanalizace bude prováděna pokládkou do výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 13. května 2021. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Vlastní stavební práce začnou ve 2. pol. června. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 13. prosince 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30.dubna 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 113,28 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies