Malšovice, od č.p. 82 - č.p. 35 - rekonstrukce vodovodu

Malšovice, od č.p. 82 - č.p. 35 - rekonstrukce vodovodu
25.04.2022 – 16.12.2022
V Malšovicích, od č.p.82 – č.p.35 provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu z roku 1905.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovod DN 60 mm z roku 1905, jehož hloubka uložení je 1,7 metrů pod terénem a DN 65 mm z roku 1905 a DN 80 mm z roku 1905. Dále se zde nachází ocelový vodovod DN 60 mm. Do provozu byl uveden v roce 1905. Potrubí je dožilé.

Z uvedených technických  důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 288,25 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z potrubí PE-HD100 RC+ 9010 d90/5,4mm SDR17 DN80. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení přípojek. Rekonstrukce vodovodu bude prováděna pokládkou do výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25.04.2022. Vlastní stavební práce začnou 16. kalendářní týden.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 25. září 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 16. prosince 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 155,58 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies