Mimoň, náměstí 1. máje, Malá - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Mimoň, náměstí 1. máje, Malá - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
31.05.2021 – 30.09.2021
V Mimoni, na náměstí 1. Máje a v části ulice Malá, vyměníme zastaralé a zkorodované vodovodní řady a popraskanou kanalizaci. Stavbu koordinujeme s městem, které plánuje svou investici k rekonstrukci náměstí.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řady z litiny DN 60 a DN 100, které byly uvedeny do provozu v roce 1928. Potrubí jsou zastaralá, zkorodovaná, s narůstajícím počtem poruch. Vodovod pokračuje potrubím z litiny DN 200 z roku 1971. Tento řad je také ve špatném technickém stavu, zastaralý a zkorodovaný.

Stoku tvoří potrubí z betonu DN 300 z roku 1928. Kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí popraskané, prorůstají jím kořeny, dochází k nátoku balastních vod, tvoří se kaverny. V kanalizačních šachtách jsou v havarijním stavu stupačky.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci se stavbou města, rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 235,6 metrů a kanalizace v délce 111,3 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající betonové kanalizace a souběžného litinového vodovodu. Obě předmětné sítě jsou uloženy v komunikacích a část vodovodu vede v zelené ploše. Součástí stavby je zrušení části stávajícího litinového vodovodu na náměstí 1. Máje.

Pro nový vodovodní řad V1 bude použito potrubí z litiny DN 200 v délce 165,0 metrů, pro řad V2 rovněž litina v profilu DN 100 v délce 70,6 metrů. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300 v délce 111,3 metrů.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31. května. Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech (22. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. září 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 20 staveb v celkovém objemu 95,94 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies